ads
ads

مقاله درباره چگونه در درس رياضيات موفق باشيم ؟

چگونه در درس رياضيات موفق باشيم ؟ اين سوال اكثر دانش آموزان و دانشجويان است كه گه گاه مطرح مي گردد . براي پاسخ به اين سوال به طور خلاصه موارد زير در يادگيري يك موضوع از رياضيات ارائه مي گردد :

– فهميدن تعريف موضوع

-تمركز در مثالهاي اوليه ( كه اساسا معرفي بيشتري از تعريف موضوع مي باشند )

– درك صورت قضيه هاي ابتدايي

-سعي و تلاش در فهم برهان قضيه ها

-نكته برداري و يادداشت از آنچه كه استنباط شده است .

-رفع اشكال تعاريف و قضيه ها و ارائه يادداشت ها به معلم ( يا استاد )

-استفاده از كتابهاي مختلف ديگر در ارتباط با موضوع و نكته برداري از آنها

-سعي در حل نمودن هر تعداد و هر اندازه از تمرين ها

-رفع اشكال و ارائه حل تمرينها به معلم ( يا استاد )

-گذشت زمان و صبر و حوصله و مرور مجدد بر كتابها و يادداشت ها

بدون شك كار طاقت فرسايي خواهد بود ! اما اگر درسي را ابتدا خودتان بخوانيـد و آنچه كه عنـوان شده را مرحله به مرحله اجرا نماييد مطمئن باشيد كه چه در هنگام درس گوش دادن و چه در هنگام رسيدن به پاسخ ها چنان لذتي مي بريد كه خستگي را نه تنها مي زدايد بلكه شادي و اعتمـاد به نفس عميقي به شما هديه مي نمايد .

خوب است كه جملاتي از مقدمـه كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد آموزشـــي را يادآوري نمايم ، اميدوارم كه بتوانيد راه درست را ادامه دهيد ، و اما جملات :

« مطالب رياضي كاملا به هم پيوسته هستند .»

« در موقع تدريس رياضي در كلاس كاملا به درس دبير گوش فرا دهيد و ((( اگر مي توانيد يادداشت مختصري برداريد ))) .»

متاسفانه امروزه دانش آموزان و معلمين آنها تنها به گفتن مطالب و جزوه نويسي اهتمام مي ورزند .

« اگر شما يك تمرين رياضي را با فكر و ابتكار خودتان حل كنيد بهتر از آن است كه

بيست تمرين در كلاس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي كنيد .»

« فراگيري علم رياضي ، محتاج دقت ، توجه و تفكر است .»

« اگر از حل تمريني باز مانديد مايوس نشويد ، فكر كنيد و قوه انديشه خود را به كار بريد حتما موفق خواهيد شد .»

« همه ي افراد توانايي يادگيري رياضيات را دارند ، ولي عده اي براي فراگيري آن بايد زحمت بيشتري را متحمل شوند .»

« هيچگاه ، حل مرينات را از روي دفتر همكلاسيهاي خود رونويسي نكنيد ، زيرا اين كار مانع رشد فكري و به كار افتادن قوه ي خلاقه ذهن شما مي شود .»

اميدوارم كه تا اينجا اسفاده برده باشيد . باور كنيد همه ي انچه كه مي شود در آموزش رياضيات بيان نمود ، در همان مقدمه ي كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد بيان شده است .

براي به اتمام رساندن نصيحت هاي خود ، چند كلام ديگر را نيز بيان مي نمايم :

توجه كنيد كه اگر يك مربي تيم فوتبال خوب پنالتي بزند ، خوب ضربه به توپ بزنـــد يا خوب ضربات كاشته را به خوبي سوي دروازه روانه سازد و … آيا بازيكنان بدون تمرين و سعـي و تلاش و فقط با نشان دادن ضربات متوالي مربي ، قادر خواهنــد بــود كه ضربات خوبي را به توپ وارد سازند ؟

آيا تنها فوتباليست بودن مربي ، قادر خواهد بود كه بازيكني را بدون تمرين و بدون زحمت ، يك بازيكن  درست و حسابي كند ؟

بدون شك در تمام دروس بالاخص درس رياضيات تمرين حل كردن معلم ( يا استاد ) جز چند مثال اول كه چگونگي حل مساله را آموزش مي دهد ، هيچ سودي به حال دانش آموز يا دانشجـو نخواهـد داشـت  اين سوال اكثر دانش آموزان و دانشجويان است كه گه گاه مطرح مي گردد . براي پاسخ به اين سوال به طور خلاصه موارد زير در يادگيري يك موضوع از رياضيات ارائه مي گردد :

– فهميدن تعريف موضوع

-تمركز در مثالهاي اوليه ( كه اساسا معرفي بيشتري از تعريف موضوع مي باشند )

– درك صورت قضيه هاي ابتدايي

-سعي و تلاش در فهم برهان قضيه ها

-نكته برداري و يادداشت از آنچه كه استنباط شده است .

-رفع اشكال تعاريف و قضيه ها و ارائه يادداشت ها به معلم ( يا استاد )

-استفاده از كتابهاي مختلف ديگر در ارتباط با موضوع و نكته برداري از آنها

-سعي در حل نمودن هر تعداد و هر اندازه از تمرين ها

-رفع اشكال و ارائه حل تمرينها به معلم ( يا استاد )

-گذشت زمان و صبر و حوصله و مرور مجدد بر كتابها و يادداشت ها

بدون شك كار طاقت فرسايي خواهد بود ! اما اگر درسي را ابتدا خودتان بخوانيـد و آنچه كه عنـوان شده را مرحله به مرحله اجرا نماييد مطمئن باشيد كه چه در هنگام درس گوش دادن و چه در هنگام رسيدن به پاسخ ها چنان لذتي مي بريد كه خستگي را نه تنها مي زدايد بلكه شادي و اعتمـاد به نفس عميقي به شما هديه مي نمايد .

خوب است كه جملاتي از مقدمـه كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد آموزشـــي را يادآوري نمايم ، اميدوارم كه بتوانيد راه درست را ادامه دهيد ، و اما جملات :

« مطالب رياضي كاملا به هم پيوسته هستند .»

« در موقع تدريس رياضي در كلاس كاملا به درس دبير گوش فرا دهيد و ((( اگر مي توانيد يادداشت مختصري برداريد ))) .»

متاسفانه امروزه دانش آموزان و معلمين آنها تنها به گفتن مطالب و جزوه نويسي اهتمام مي ورزند .

« اگر شما يك تمرين رياضي را با فكر و ابتكار خودتان حل كنيد بهتر از آن است كه

بيست تمرين در كلاس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي كنيد .»

« فراگيري علم رياضي ، محتاج دقت ، توجه و تفكر است .»

« اگر از حل تمريني باز مانديد مايوس نشويد ، فكر كنيد و قوه انديشه خود را به كار بريد حتما موفق خواهيد شد .»

« همه ي افراد توانايي يادگيري رياضيات را دارند ، ولي عده اي براي فراگيري آن بايد زحمت بيشتري را متحمل شوند .»

« هيچگاه ، حل مرينات را از روي دفتر همكلاسيهاي خود رونويسي نكنيد ، زيرا اين كار مانع رشد فكري و به كار افتادن قوه ي خلاقه ذهن شما مي شود .»

اميدوارم كه تا اينجا اسفاده برده باشيد . باور كنيد همه ي انچه كه مي شود در آموزش رياضيات بيان نمود ، در همان مقدمه ي كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد بيان شده است .

براي به اتمام رساندن نصيحت هاي خود ، چند كلام ديگر را نيز بيان مي نمايم :

توجه كنيد كه اگر يك مربي تيم فوتبال خوب پنالتي بزند ، خوب ضربه به توپ بزنـــد يا خوب ضربات كاشته را به خوبي سوي دروازه روانه سازد و … آيا بازيكنان بدون تمرين و سعـي و تلاش و فقط با نشان دادن ضربات متوالي مربي ، قادر خواهنــد بــود كه ضربات خوبي را به توپ وارد سازند ؟

آيا تنها فوتباليست بودن مربي ، قادر خواهد بود كه بازيكني را بدون تمرين و بدون زحمت ، يك بازيكن  درست و حسابي كند ؟

بدون شك در تمام دروس بالاخص درس رياضيات تمرين حل كردن معلم ( يا استاد ) جز چند مثال اول كه چگونگي حل مساله را آموزش مي دهد ، هيچ سودي به حال دانش آموز يا دانشجـو نخواهـد داشـت

ads
ads