يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

آشنای با اكسس Access

تبلیغات
آشنای-با-اكسس-Access

مقاله کامل درباره آشنای با اكسس و تعريف كلي از اكسسAccess

اکسس
اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي اطلاعاتي امكان گردآوري انواع اطلاعات را براي ذخيره ‌سازي ،جستجو و بازيابي فراهم مي‌كند.
اجزا بانك اطلاعاتي در آشنای با اكسس عبارتند از:
DataBase:
1. Table
2. Query
3. Form
4. Report
5. Macros
6. Modules
• ‏‏Table :(جدول ) هر جدول براي نگهداري داده‌هاي خام بانك اطلاعاتي است.داده‌ها را شما در جدول وارد مي‌كنيد.جداول سپس اين داده‌ها را به شكل سطرها و ستونهايي سازماندهي ميكند.
• Query :هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيردهر پرس و جو مي‌تواند گروهي از ركوردها را كه شرايط خاص دارا هستند انتخاب كند.پرس و جوها را مي‌توان بر اساس جداول يا پرس و جوهاي ديگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها مي‌توان ركوردهاي بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد، تغيير داد و يا حذف نمود.
• Form :متداولترين روش استفاده از فرمها،براي ورود و نمايش داده‌ها است.
• Report :گزارش ها مي‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابليت گزارش چاپ داده‌ها مي‌باشدگزارشها را مي‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو تهيه نمود تا رابطه بين داده‌ها را نشان داد.
• Macro :ماكروها به خودكار كردن كارهاي تكراري ،بدون نوشتن برنامه‌هاي پيچيده يا فراگيري يك زبان برنامه نويسي ، ياري مي‌كند، در واقع ماكروها يكسري قابليت‌هايي هستند كه امكان سريع سازي را فراهم مي‌سازند.
• Modules : محيط بسيار قوي و با كيفيت براي برنامه‌نويسي محاسبات و عمليات پيچيده روي سيستم بانك اطلاعاتي.

مایکروسافت اکسس (به انگلیسی: Microsoft Access) یکی از اجزای مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد این نرم‌افزار پایگاه داده جت را با یک واسط کاربری گرافیکی و ابزاری جهت تولید نرم‌افزار ترکیب نمود[ن

تكنيك‌هاي كار در آشنای با اكسس

الف ‌- تعريف دادهData :
هرگونه اطلاعات لازم و كاربردي درباره يك موجوديت را يك داده مي‌گويند.
ب‌- تعريف Fild :
به هر ستون يك جدول كه در بر گيرنده كليه اطلاعات مربوط به آن ستون مي‌باشد و بخشي از يك موجوديت را تشگيل ميدهد فيلد گفته مي‌شود.
ت‌- تعريف Rcord :
به هر سطر يك جدول كه اطلاعات مربوط به يك موجوديت را نشان مي‌دهد ، ركورد گويند.
ث‌- تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي:
پايگاه داده‌هاي ارتباطي، مجموعه‌اي از جدول‌هاي داده است كه يك فيلد مشترك در هر يك از جدولهاي موجود دارد و از طريق آن مي‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به اين مدل از پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌هاي ارتباطي RelationShip مي‌گويند.به دو صورت زير مي‌توان يك پايگاه داده رابطه‌اي ايجاد نمود:

Database :

1. Blank
database

2. Database
Wizard

Blank DataBase

در
صورت انتخاب Blankكليه
اشيائ اكسس شاملTable
,……… قابل طراحي توسط كاربر مي‌باشد. براي
ايجاد پايگاه داده ابتدا بايد نام ومسير Data Base
را تعيين نمود.

گزينه‌هاي زير در اجزا Table, Query,Form مشترك ميباشد

1. Open(نماي ورود داده)

2. Design(نماي طراحي)

3. New(ايجاد شئ جديد)

Macros
,modules
داراي گزينه‌هاي زير مي‌باشند:

1. Run(اجرا)

2. Design

3. New

Report شامل:

1. Preview(پيش
نمايش)

2. Design

طراحي جدولTable در آشنای با اكسس

با انتخاب گزينه New گزينه‌هاي
زير قابل استفاده براي طرحي جدول مي‌باشد.

Table

New:

1. DataSheet View

2. Design View

3. Table Wizard

4. Import Table

5. Link Table

DataSheet View :

داده‌ها را به شكل يك صفحه گسترده يا با فرمت جدولي نمايش مي‌دهد.ستونها نماينگر
فيلدهاي موجود در جدول هستند. كه از Field
1
تا Field 10 در آن
موجود مي‌باشد

Open-DataSheet View :

در اين نما مي‌توان مراحل زير را انجام داد:

1. وارد كردن داده

2. ويرايش داده‌ها

3. مشاهده داده‌ها

4. چاپ كردن داده‌ها

5. كنترل املاي متن

6. تغيير ساختار جدول

7. مرتب كردن ركوردها

8. فيلتر يا صافي روي جدول

9. تغيير صفحه داده‌ها

Design View :

با استفاده از اين نما مي‌توانيد ساختار جداول ، فيلدها و خصوصيات را تنظيم نمودو
يا مشاهده نمود.

در اين نماي طراحي با گزينه‌هاي زير مواجه مي‌شويم :

در قسمت اول پنجره طراحي داريم:

1. Field Name

2. Data Type

3. Description

Field Properties :

1. General

2. Look Up

قواعد نامگذاري فيلدها

1. نام فيلدها نبايد از 64 كاراكتر بيشتر باشد
2. حتما بايد اول نام فيلدها با حروف الفبا شروع شود ولي در ادامه نام مي‌توان از ارقام نيز استفاده كرد.
3. در نام فيلد از علامتهايي همچون ] , [ , ? ,! , ) ,( نبايد استفاده كرد.
Data Type : اصل و اساس جدول را مشخص مي‌كند و در واقع نوع داده و اطلاعاتي كه در فيلد ذخيره مي‌شود را مشخص مي‌كند.
نوع داده شامل گزينه‌هاي زير مي‌باشد:
Text:نوع داده متني شامل حرف و عدد كه از 1 تا 255 كاركتر را مي‌پذيرد.
Memo : نوع داده متني كه 65000 كاركتر حرفي را مي‌پذيرد.
Number : نوع داده عددي است و براي نگهداري عمليات محاسباتي به كار مي‌رود.
Date/Time : نوع داده تاريخ و زمان كه براي مشخص كردن تاريخ و زمان به كار مي‌رود.
Currency : نوع داده كه براي مقادير پولي به‌كار مي‌رود.

AutoNumber : نوع داده كه به طور متوالي رقم مي‌اندازد.
Yes/No : نوع داده به صورت گزينشي
Ole Object :كليه برنامه‌هاي كاربردي كه ole را پشتيباني مي‌كند ، نگهداري مي‌كند.
HyperLink :كليه سندها و صفحات Web را نگهداري مي‌كند.
LookUp Wizard : امكان انتخاب گزينه‌ها را به صورت انتخاب از ليست فراهم مي‌كند.اين گزينه روي دو نوع داده Text,Number قابل اجرا است و به دو صورت مي‌توان آن را ايجاد نمود :
1. از Table or Query
2. ايجاد مقادير توسط كاربر
در هر دو مورد از طريق ويزارد با انتخاب گزينه‌هاي مورد نظر به آساني Look Up ايجاد مي‌گردد.
• Description :
ايجاد توضيحات در مورد فيلدها در صورت لزوم
• Field Properties :
متناسب با نوع داده خصوصيات را نشان مي‌دهد و نشان مي‌دهدچه خصوصياتي را مي‌توان وارد كرد

Table Wizard

امكان استفاده از جداول از پيش طراحي شده براي جدول مورد طراحي.
در قسمت Table wizard گزينه‌هاي زير موجود است:
1. Sample Tabales :نمونه جدول توسط اين گزينه انتخاب مي‌شود.كه بر اساس دو مورد
A. Business
B. Personal
قابل انتخاب مي‌باشد.
2. Sample Fields :نمونه فيلد را تعيين مي‌كند.
3. Fields In My Table : تعيين فيلد براي جدول مورد طراحي توسط دكمه‌هاي راهنما.
4. NEXT
5. در اين مرحله انتخاب نام براي جدول و تعيين فيلد كليد اصلي ،در صورتي كه پيش فرض را بپذيريد خود برنامه كليد اصلي ايجاد مي‌كند در غير اين صورت خود بايد تعيين نماييد.
6. NEXT
7. در اين مرحله مي‌توان نحوه اجرا جدول را تعيين نمود:
أ‌. اجرا در نماي ورود داده Data Enter
ب‌. اجرا در نماي طراحي Modify
ت‌. اجرا در نماي ورود داده همراه با ايجاد فرم از ان 8. Finish
Import Table :وارد كردن يك

خصوصيات فيلدها در محيط طراحي آشنای با اكسس

• Field Size :

نوع داده Text,Number,AutoNumber داراي
فيلد سايز مي‌باشند.

Text

Field size: 50

مقدار اين نوع داده به صورت عددي بوده كه بطور پيش فرض مقدار 50 را نشان ميدهدبه
عبارتي ديگر كنترل كننده تعداد كاركترهاي ورود داده براي فيلد است.

• Format :

نحوه نمايش و قالب بندي را كنترل مي‌كند فرمت براي نوع داده‌هاي زير كاربرد دارد:

Text :

آشنای با اكسس
Number,Autonumber,Currency :

Date/Time

Yes/No

فرمت آن به صورت زير مي‌باشد

• Input Mask :

اين خصوصيت نحوه ورود داده‌ها را از لحاظ قالبندي كنترل مي‌كند.داده‌هاي از نوع Text , Number , Date/Time , Currency داراي
اين خصوصيت مي‌باشند ، گزينه‌ها و علائم مطرح در Input Mask به شرح زير مي‌باشد:

1. 0 : احتياج به عدد است

2. 9 : عدد يا فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست

3. #:عدد،علامت مثبت ، علامت منفي و فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست

4. L :احتياج به حرف است

5. ? :حرف مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست

6. A :احتياج به حرف يا عدد است

7. : a حرف يا عدد مي‌تواند وارد شود
اما الزامي نيست

8. & :احتياج به حرف يا فاصله خالي است

9. C :هر كاركتر يا فاصله خالي مي‌تواند
وارد شود اما الزامي نيست

10. < : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف كوچك تبديل مي‌كند

11. > : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف بزرگ تبديل مي‌كند

12. ! :باعث مي‌گردد كاركترها از راست به چپ وارد شوند

13. :كاركترهاي كه به دنبال آن مي‌آيند به جاي اينكه به عنوان كد خوانده شود به
صورت تحت الفظي نمايش مي‌يابد.

• Caption :

عنوان و برچسبي براي فيلد طراحي شده مي‌باشد.در اين قسمت قابليت فارسي نويسي
داريم.

• Default Value :

ازقابليت اين خصوصيت براي فيلد طراحي شده تعيين يك مقدار به صورت پيش فرض مي‌باشد.


• Validatin Rule :

خصوصيتي است كه امكان كنترل ورود داده ها را دارا مي‌باشد، به عبارتي ديگر با
تعيين مقدار در اين خصوصيت كاربر را ملزم به وارد كردن مقادير تعيين شده مي‌نماييد

انواع عملگرها در آشنای با اكسس

آشنای با اكسس
عملگرهاي مقايسه‌اي :1. >

2. <

3. =

4. >=

5. <=

6. < >

عملگرهاي منطقي:

1. And

2. Or

3. Xor

4. Not

5. Between ….And….• Validation Text :

درصورتي كه كاربر مقاديري خارج از مقادير تعيين شده در خصوصيت قبل وارد نمايد
پيغام خطا صادر مي‌نمايد.(كاربر مي‌تواند خود پيغام مناسبي درج نماييد)

• Required :

در صورت فعال كردن اين خصوصيت ورود داده براي آن فيلد الزامي مي‌باشددر صورت وارد
نكردن داده پيغام اخطار مي‌دهد.

• Allow Zero Length:

Edit روي محيط Design

• مراحل درج سطر Insert Rows

• استفاده از منو Insert انتخاب Rows

• استفاده از ابزار Insert Rows

• مراحل حذف سطر Delete Rows

• استفاده از منو Edit انتخاب Delete Rows و يا Delete

• استفاده از ابزار Delete Rows

• انتخاب سطر و انتخاب
De

آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View

1- منو Format در آشنای با اكسس :
Font :تغيير فونت ،سبك فونت ،سايز فونت و effect Cell يا Datasheet… : تغيير ساختار صفحه گسترده از لحاظ Gridها و…….

Row Height : امكان تنظيم ارتفاع سطر ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود ارتفاع پيش فرض فعال ميشود.
Column Width : امكان تنظيم طول ستون ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود طول پيش فرض فعال ميشود.انتخاب گزينه BestFit باعث ميشود كه طول ستون بر اساس نوشته‌ها تنظيم شود.
Rename Column: امكان تغيير نام فيلد را فراهم مي‌اورد.
Hide Columns : امكان پنهان كردن فيلد را فراهم مي‌اورد.
UnHide Columns : امكان آشكار شدن فيلدپنهان شده را فراهم مي‌اورد.
Freeze Columns :فيلد فريز شده در ابتدا فيلدها قرار گرفته و ثابت مي‌شود،و ساير فيلدها مي‌توانند به صورت كشويي منطبق با آن فيلد قرار كيرند UnFreeze All Columns :عكس عمل فريز مي‌باشد.
2- طريقه وارد كردن داده‌ها روي ركورد:
2-1- تايپ داده متناسب با نوع داده انتخابي و قالبندي انتخابي
2-2- استفاده از Ctrl+’ كه اطلاعات ركورد قبلي را به ركورد جاري منتقل مي‌سازد.
2-3- استفاده ازCtrl+: براي ورود تاريخ جاري سيستم
2-4- استفاده ازCtrl+Sift+; براي ورود زمان جاري سيستم
2-5- استفاده از Copy،Ctrl+C و سپس Paste
2-6- استفاده از Cut،Ctrl+X و سپس Paste
3- طريقه حذف ركوردها:
3-1- انتخاب گزينهDelete Rcord از منو Edit
3-2- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه Delete Record
3-3- استفاده از ابزار Delete از باكس ابزار
4- اضافه كردن ركورد به جدول:
4-1- انتخاب گزينهNew Rcord از منو Insert
4-2- انتخاب گزينه New Record از راهنماي ركورد
4-3- استفاده از ابزار New Record از باكس ابزار
4-4- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه New Record

ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده5- نحوه انتخاب فيلد و ركورد:6- حركت در جدول باكليدهاي صفحه كليد:7- Find :

امكان جستجو روي دادهاي يك جدول ، فرم وپرس و جو را امكان پذير مي‌سازد.انتخاب از
منو Edit ويا Ctrl+Fو يا ابزار آن

7-1- Search :

7-1-1- All

7-1-2- Up

7-1-3- Down

7-2- Match :

7-2-1- Any Part Of Field(جستجو بر اساس بخشي از داده
درج شده)

7-2-2- Whole Field(جستجو
بر اساس تمام داده درج شده)

7-2-3- Start Of
Field(جستجو
بر اساس شروع داده درج شده)

7-2-4- Search Field
As Formatted
:اگر دنبال داده قالبندي شده‌اي مي‌گرديد بايد از آن استفاده نماييد.بطور مثال اگر
فيلد Date/Time به
نوعي قالبندي شده باشد كه تاريخ را بصورت 2003,11,January نمايش دهدو شما به دنبال
تاريخ با فرمت 11/1/2003 بگرديد،Access نتيجه
جستجو را مثبت تلقي كرده اما اگر گزينه مزبور را فعال كنيدAccess فقط در صورتي نتيجه را مثبت
مي‌دهد كه تاريخ به صورت2003,11,January وارد
شده باشد.Find براساس قالبندي زير:

1. :كاركتر هر.مثال Sm* يعني
دو حرف اول Sm بقيه
هر تعداد و هر حرفي مي‌تواند باشد.

2. ? :يك كاركتر. مثال Sm?th يعني
دو حرف اول Sm حرف
سوم يك كاركتر و هر حرفي مي‌تواند باشدو سپس th.

3. # :تطبيق با يك عدد.لذا اگر به دنبال 166## بگرديد access تمامي دادهاي 5 رقمي را كه با
166 شروع شود را انتخاب مي‌كند

8- Replase
:جايگزين كردن

درصورتي كه بخواهيم دادهايي را تغيير دهيم از روش جستجو پيدا سپس داده مورد نظر را
جايگزين مي‌كنيم.گزينه‌هاي آن مشابه Find مي‌باشد.

Find What :درج داده مورد جستجو

Replace With :درج داده جايگزيني

Replace : جايگزيني يكي يكي

Replace All :جايگزيني همه موارد

9- Filter
(صافي):

توسط گزينه Filter از
منوي Record مي‌توان
داده‌هاي مورد نظر را از بقيه داده‌ها جدا

انواع فيلترها در آشنای با اكسس

1. Filter
by form
(فيلتر شرطي)

اين فيلتر داراي محيطي مي‌باشد با گزينه‌هاي زير:

• Look For (امكان
جستجوو جدا سازي)

• Or (امكان شركت گذاري)

2. Filter by selection (فيلتر بر اساس انتخاب)

3. Filter Excluding
Selection
(عكس عمل فيلتر قبل)

4. Advanced Filter / Sort :فيلتر
شرطي با ساختار پرس و جو

5. Filter For:تنها فيلتري است كه با R.C روي ركورد به صورت يك ميانبر عمل مي‌كند و مي‌توان با تايپ كلمه
مورد نظر در Filter For و Enter عمل فيلتر را انجام داد.

نكته:

به طور كلي فيلترها روي سلولي از فيلدها يا به عبارتي روي فيلدها اعمال مي‌گردد.

• Apply Filter :براي اجراي فيلتر بكار مي‌رود.

• Remove Filter :از حالت فيلتر به جدول بر‌مي‌گردد

كاربرد
Total در
Select Query

از منوView اين
گزينه را انتخاب مي‌نماييم.يا از ابزار آن

اين گزينه شامل موارد زير مي‌باشد:

1. Sum محاسبه جمع مقادير

2. Avg محاسبه ميانگين مقادير

3. Min تعيين كمترين مقدار

4. Max تعيين بيشترين مقدار

5. Count محاسبه
تعداد مقادير

6. StDev محاسبه
انحراف معيار

7. Var محاسبه واريانس

8. First تعيين
اولين مقدار

9. Last تعيين آخرين مقدار

10. Expression امكان
استفاده از عبارت ساز براي ساختن فيلد محاسباتي

آشنايي با
Action Query

شامل:

Make-Table Query :
Update Query :
Update to: 2.5(گزينه جايگزيني)
Criteria: 2 (گزينه اي كه بايد تغيير كندو به روز شود)
Append Query :
همانند make- Table Query مي‌باشد با اين تفاوت كه نام جدولي كه مي‌خواهيم داده‌ها به ان الصاق شود را از ليست انتخاب مي‌كنيم.
Delete Query :
Delete: Where
Criteria: 1 (همه يكهاي موجود در جدول انتخابي را حذف مي‌نماييد)
تذكر: تمام action ها بايد بعد از ايجاد ابتدا Run شود

آشنايي باطراحي فرم Form

Form
------> New:

1. Design View

2. Form Wizard

3. AutoForm:Columner

4. AutoForm:Tabuler

5. AutoForm :Datasheet

6. Chart Wizard

7. Pivot Tabale Wizard

1. ايجاد فرم از طريق طراحي

2. ايجاد فرم از گزينه‌ هاي از پيش تعريف شده

3. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني زير هم

4. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني در مجاورت هم

5. ايجاد سريع فرم با نماي صفحه داده

6. ايجاد چارت از ويزارد

7. ايجاد نمودار از جدول به طريق ويزارد

تذكر :

ايجاد فرم از شماره 2 تا 7 با انتخاب نام جدول يا پرس و جو مورد نظر حاصل مي‌شود

فرم چيست؟

فرم كار جمع آوري اطلاعات را آسان مي‌كند.
فرم را مي‌توان طوري طراحي كرد كه هنگام ورود اطلاعات، هر بخش از فرم در جدول خاصي قرار داده شود.يعني يك فرم مي‌تواند براي چند جدول اطلاعات فراهم كند بدون آن كه پر كننده فرم لازم باشد اين نكته را بداندو براي آن تدارك خاصي ببيند.

طرز كار Form Wizard :
نام جدول يا پرس و جوي مورد نظر را انتخاب كنيد.
انتخاب نام فيلدهاي مورد نظر از Available Field و اضافه كردن آنها با استفاده از دكمه ‌هاي راهنما به قسمت Selected Field .
Next
نحوه قرار گيري فيلدها را تعيين مي‌كنيم.
1. Columner
2. Tabuler
3. Datasheet
4. Justified
-Next
- تعيين پس زمينه براي فرم .
-Next
- نحوه اجرا فرم و سپس Finish .
طرز كار AutoForm :
AutoForm ها قابليت ايجاد فرم از جدول و پرس‌و جو را به طور خودكار و سريع امكان پذير مي‌سازد ،كافيست از قسمت New گزينه فرم يكي از AutoForm ها را انتخاب كرده و سپس در قسمت تعيين نام جدول يا پرس‌و جو گزينه مورد نظر را انتخاب كنيم سپس با Ok كردن فرم ايجاد مي‌گردد.

گزارش چيست؟

تفاوت فرم و گزارش:
1. فرم همواره نمايشي است اما گزارش چون به شكل چاپ شده عرضه مي‌شود ثابت و متداوم است.
2. فرم را بايد در صفحه نمايش ديد و اين كار براي بسياري از كساني كه به اطلاعات نياز دارند ناممكن است.
3. فرم را نمي‌توان مبنا قرار داد و بر اساس يك فيلد مشاهده نمود ، در گزارش بر مبناي يك فيلد مي‌توان گزارش تهيه نمود.
-گزارش را به صورت تصويري نيز مي‌توان ارائه داد.

آشنايي با طراحي Report :
Report ---------> New:
1. Design View
2. Report Wizard
3. AutoForm:Columnar
4. AutoForm:Tabular
5. Chart Wizard
6. Label Wizard
نحوه ايجاد گزارش همانند فرم مي‌باشد، در حالت AutoForm ها مي‌توان گزارش به صورت ستوني زير هم و يا ستوني در مجاورت هم داشته باشيم

طرز كار Report Wizard در آشنای با اكسس

1. ابتدا تعيين جدول يا پرس‌و جو

2. Next

3. انتخاب فيلدهاي شركت كننده در گزارش

4. انتخاب فيلد سر گروه در صورت نياز(Grouping
Levels)


5. Next

6. امكان مرتب كردن تا 4 فيلد به دو صورت صعودي يا نزولي

7. Next

8. امكان آرايش گزارش از لحاظ مرتب شدن و خط‌كشي و همچنين نحوه قرار گرفتن گزارش
به صورت افق يا عمودي

9. Next

10. در اين مرحله چند شيوه رايج ايجاد گزارش از لحاظ رنگ و قلم حروف را عرضه مي‌كند
هر گزينه نام يكي از اين شيوه‌هاست. با انتخاب يكي از اين گزينه‌ها نتيجه در سمت
چپ قابل مشاهده مي‌‌باشد ، در اين مرحله با انتخاب نحوه تشگيل گزارش و Finish گزارش تهيه مي‌شود.


تگ های مطلب

#اکسس , #اكسسAccess ,
تبلیغات