يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

ايمني داد و ستد در تجارت الکترونيک

تبلیغات
ايمني-داد-و-ستد-در-تجارت-الکترونيک

مقاله ايمني داد و ستد در تجارت الکترونيک

ايمني داد و ستد در تجارت الکترونيک
يکي از بزرگترين موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکي (ec) مشکل تضمين ايمني داد و ستد به وسيله شبکه اينترنت است. جهت غالب آمدن بر اين معضل جديدترين فناوري مورد استفاده قرار مي گيرد.
چه به صورت پيغام هايي که با سرعت هر چه بيشتر ارسال مي شود و يا به شکل اسنادي که با سرعت برق در سطح جهان به پرواز در مي آيند شبکه اينترنت باعث تغيير و تحولات عظيمي در رابطه با سرعت روش هاي ارتباطاتي در جهان شده است. با همه شور و نشاط اوليه جهت آگاهي بيشتر از مسايل ايمني ( بالاخص از يک بخش تجاري به بخش تجاري ديگر) را ه هموارتر مي شود. در حاليکه مکان هاي خريد در web سايت در نزد عامه مردم از محبوبيت در خور توجه و بالايي برخوردار هستند موسسات تجاري به وسيله شبکه اينترنت با همديگر ارتباط برقرار مي کنند. مصرف کنندگان و کاربرهاي وب سايت به ويژه وقتي که با کالاهاي تجاري گران قيمت سرو کار دارند خواهان ايمني قراردادي و اطلاعاتي هستند که در زمينه ارتباطات الکترونيکي به سرعت رشد مي يابند و در ميان کارگزاران دولتي و نيز حمايت و پشتيباني از اطلاعات حساس تجاري حالت مشابهي وجود دارد. همچنين در زمينه هاي مختلف از زندگي روزانه به منظور حمايت از اطلاعات در جهت مجاز نمودن استفاده از دستگاه هاي مدرن ارتباطات از سوي شرکا عاقد قرارداد و مصرف کنندگان نداي ارايه راه حل هاي ايمني نوآورانه سر داده ميشود.

يکي از فروشندگان اينچنين سيستم هاي ايمني بخش کارت ايمني Sign Trust در پست آلمان مي باشد. کاربر روشهاي ايمني پاسخ گوي نگراني هاي استفاده کنندگان از شبکه پيرامون مسايلي نظير اين که آيا فرستنده يک پيام يا سفارش واقعا آن شخصي است که ادعا شده است؟ و نيز وي در مقابل احتمال تغيير داده ها در هنگام انتقال و يا اين که يک پيام ارسالي به همان صورت اوليه و بدون کم و کاست به دست گيرنده رسيده است مسئول و متعهد مي باشد. امضاهاي ديجيتالي شخصي در گفتمان رسانه اي چند جانبه تحول عظيمي را به وجود آورده اند.

ايمني کارت ها


يک کارت خوان هوشمند يک کارت امضا نرم افزار تطبيقي و شماره کارت خودپرداز شخصي(PIN) جملگي وسايلي هستند که مصرف کننده در هنگام ارسال داده ها ايجاد روابط قراردادي با شبکه اينترنت و يا تسليم فرم هاي اداري Online به ان ها نياز دارد. تمامي موارد فوق با احکام امضاي ديجيتالي پست کشور آلمان مطابقت دارند. سيستم امضاي ديجيتالي مرکز ايمني پست آلمان است و آن عبارت از يک ساختمان فوق العاده ايمني است که در آنجا داده هاي مشتريان کارت هاي Sign Trust پست کشور المان انباشته شده است. و مکاني است که در آنجا هويت ديجيتالي هر مشتري در يک ريز تراشه بسته بندي شده است.
فقط عده قليلي از کارگران مجاز ورود به اتاقي هستند که در آنجا کليدهاي رمزنگاري براي مصرف کنندگان تعبيه گرديده است. اين کليدها براي امضاهاي ديجيتالي ضروري هستند. آن ها در دسته هاي دوتايي جهت امضا و رمزگذاري براي مصرف کنندگان تعبيه گرديده اند و گيرنده به کليد عمومي فرستنده پيام نياز دارد. در وهله نخست ممکن است کاربرد اين کليد ها فني و پيچيده به نظر بيايد اما در واقعيت امر استفاده از امضاهاي ديجيتالي سهل و آسان است . پس از آن که يک پست الکترونيک تشکيل شد کارت امضا در جوف کارت خوان قرار مي گيرد کارت ايمني Sign Trust ايمني کار را تشخيص مي دهد و امضاي ديجيتالي و مشخصه هاي رمزنگاري اختياري در پست الکترونيکي را ميسر مي سازد.

قبل از ارسال يک پيام امضا شده به منظور به حداکثر رساندن ايمني يک شماره رمزي تشخيص هويت شخصي بايد وارد شود. جهت محاسبه يک ارزش عددي منحصر به فرد در پست الکترونيکي ارسالي از يک الگوريتم رياضي استفاده ميشود لاجرم هر گونه تغييري در پيام ( هر چقدر کوچک) اين ارزش عددي راتغيير مي دهد . وقتي که يک پست الکترونيک ديجيتالي امضا شده وارد مي شود برنامه به طور خودکار کليد عمومي را از سرويس دايرکتوري ايمني باز مي يابد تا پيرامون هويت فرستنده تحقيق و بررسي نمايد.

کارت ايمني Sign Trust همچنين ارزش امضا را نيز بررسي مي کند. از آنجا که هر جفت کليد منحصر به فرد است فرستنده يک پيام پست الکترونيکي را در وراي تمامي ترديدها مي توان شناسايي کرد. علاوه بر کليد به منظور امضا نمودن پيام ها کارت هوشمند جهت رمزنگاري پيام ها و فايل ها ( به منظور حمايت از مشاهده غير مجاز) حاوي ضمايم ديگري است.

کاربرد تجاري

ايمني داد و ستد در تجارت الکترونيک

يکي از بزرگ ترين کاربردهاي اين فناوري براي مصرف کنندگان خصوصي عبارت است از تجارت الکترونيک که به سرعت در حال رشد است. قلمرو قانوني خاکستري که بسياري از تجارت الکترونيکي را احاطه کرده تاکنون به عنوان ترمزي در تجارت الکترونيک عمل مي کرده است. با انعقاد قرارداد پيرامون کارت ايمني Sign Trust يعني توليدي که مصرف کننده را مجاز مي سازد تا اطلاعات (داده هايي) را که به صورت وب فرم ها تسليم مي کنند امضا نمايند فروش در شبکه Online ايمن تر مي شود. آقاي Fritz B.Horing مسئول کارت ايمني Sign Trust پست کشور آلمان (CEO) اظهار مي دارد که به وسيله معاملات Online که از طريق قانوني خدشه ناپذير مي شوند سرانجام مردم قادر خواهند بود اهميت خريد و فروش کالاهاي تجاري با ارزش زياد نظير دوربين هاي فيلمبرداري را درک کنند و يا به وسيله وب سايت با بانک ها و شرکت هاي بيمه داد و ستدهايي را شخصي انجام دهند. کاربردهايي نظير قرارداد ايمني پستي مي تواند سبب رخنه در بازار انبوه براي امضاي ديجيتالي شود زيرا که کاملا با مرورگرها و سرورهاي استاندارد کار مي کنند.

تغيير در پيام ها براي مصرف کنندگان و فروشندگان در حداقل مطلق حفظ مي شود. نياز شديد شرکت هاي بيمه و به خصوص بانک ها به ايمني سبب شده است که در ارتباط با داد و ستدهاي Online شبکه اينترنتي موسسات مذکور از بقيه رقبا عقب بمانند. در حال حاضر هر و طرف قادرند با گزينشهاي محدود موس کامپيوتري وارد داد و ستدهاي قانوني قابل اجرا شوند. آقاي haring توضيح مي دهد با در نظر گرفتن توانايي در ارسال قانوني صورت وضعيت بانکي به وسيله پست الکترونيک کاربرد امضاهاي ديجيتالي در بانکداري آن لاين به وفور به چشم مي خورد . کاربرد ديگر کارت ايمني Sign Trust اين است که با توسل به وضعيت اين کارت به محض اين که دارنده حسابي يک حساب ديگر الکترونيکي افتتاح کرد مي توان رسيدي را که ديجتالي امضا شده است به طور خودکار به بانک مورد نظر ارسال داشت. اين عمل دليل غير قابل انکاري در اختيار بانک قرار مي دهد که دارنده حساب هم صورت وضعيت را دريافت داشته و آن را هم مشاهده کرده است.

بخش دولتي

ايمني داد و ستد در تجارت الکترونيک

به طور يقين ايمني صرفا معضلي براي بانک ها و خرده فروش ها نيست بلکه براي کارگزاران دولتي که با اطلاعات شخصي عديده اي سرو کار دارند داراي اهميت يکساني است. دولت آلمان در اوايل سال جاري تصميم گرفت که تمامي نمايندگان دولت فدرال فناوري امضاي ديجيتالي را بپذيرند.
از طريق کارت مسئول ايمني Sign Trust سرويس هاي دولتي منطقه اي و داخلي در آلمان به زودي قادر خواهند شد در هنگام داد و ستد تجاري با هم با بخش هاي تجاري و با شهروندان از فرم هاي وب سايتي که به صورت ديجيتالي امضا شده اند استفاده نمايند.
کارت ايمني Sign Trust بر اساس امضاي ديجتالي طرح ريزي شده است. در سرويس هاي دولتي امضاهاي ديجيتالي داراي استفاده هاي چشم گيري به گسترده اطلاعات پايه مورد نياز ثبت داد وستدهاي تجاري هستند.
فايده اين موضوع براي شهروندان اين است که به آن ها اجازه داده مي شود تا در طور شبانه روز از سرويس هاي دولتي استفاده نمايند و نيز نياز به استخراج اطلاعات و داده ها از کاغذ نوشته ها مرتفع شده و لذا توانايي کارگزار را افزايش مي دهد.

ويندوز مبادله

امضاهاي ديجيتالي همانند کاربردهاي عادي که به طور چشم گيري با فناوري ايمني وارد عرصه کار شده و با آن يکپارچه شده اند مورد قبول عامه مردم واقع مي شوند. فايل کارت ايمني Sign Trust به وسيله مرورگر ويندوز فايل ها را رمزنگاري کرده و امضا مي کند و به مهر تاريخ داد ممهور مي نمايد.
مصرف کنندگان مجاز مي توانند فايل هاي مهم را نيز امضا کنند. براي فايل کارت ايمني Sign Trust اين امکان وجود دارد که داده ها را به مهر تاريخ داد ممهور کند. ممهور نمودن به مهر تاريخ دار به اين معني است که يک سابقه دايمي همواره به شکل خاصي در تاريخ معيني وجود داشته و اين که در آن تاريخ خاص فايل تغييري نداشته است . فايل کارت ايمني Sign Trust جهت استفاده در اسناد قراردادهاي حساس اطلاعات شخصي و ضرب الاجل هاي قراردادي در نظر گرفته مي شود.
کاربرد عملي ديگر اين کارت عبارت است از ذخيره آنلاين صورت حساب هاي ديجيتالي . امضاهاي ديجيتالي داراي امکانات بي شماري هستند که تاثير شديدي بر روي آينده فناوري هاي الکترونيکي خواهند داشت. قابليت اطمينان مطلق و انتقال ايمن داده ها کاربردهاي تجاري شبکه اينترت به وسيله مصرف کننده را تقويت مي کند.

منبع : مجله Postal Technology International
ترجمه محمد رضا دادفر


تبلیغات