يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تبديل تاريخ شمسي به ميلادي و قمري و بالعكس

تبلیغات
تبديل-تاريخ-شمسي-به-ميلادي-و-قمري-و-بالعكس

تبديل تاريخ شمسي به ميلادي و قمري و بالعكس

تبديل تاريخ شمسي به ميلادي و قمري و بالعكس
براي
تبديل سال شمسي به ميلادي چنانچه روز مورد نظر بين اول فروردين تا 11 دي باشد عدد
621 و اگر روز مورد نظر بين 11 دي تا آخر اسفند باشد.عدد 622را به سال شمسي مي
افزاييم تا سال ميلادي به دست آيد.

مثلا 22
بهمن (برابر با 11 فوريه) سال 57 شمسي مطابق با 1979=622+1357 ميلادي مي باشد.

14 خرداد
(برابر با 4 ژوئن) سال 1368 شمسي برابر با 1989=621+1368 ميلادي مي باشد.

تبديل
تاريخ ميلادي به شمسي

روز مورد
نظر بين اول ژانويه تا 21 مارس باشد عدد 622 و اگر روز مورد نظر بين 22 مارس تا
آخر دسامبر باشد عدد 621 را از سال ميلادي كسر مي كنيم.

مثلا  26 ژانويه (6 بهمن) 1978  ميلادي برابر است با 1356=622- 1978 شمسي

يا 6
آگوست (15 مرداد) 1945 ميلادي برابر است با 1324=621- 1945 شمسي

تبديل سال
قمري به شمسي و بالعكس

هر سال
قمري تقريبا 10 روز و 21 ساعت از سال شمسي كوتاه تر است يعني هر 33 سال شمسي برابر
34 سال قمري است بنا بر اين براي تبديل سال شمسي به قمري عدد سال شمسي را بر 33
تقسيم كرده حاصل را با عدد سال شمسي جمع ميكنيم .

مثال

سال 1373
شمسي برابر است با 1414 قمري 1414=14+1373      41=33 ÷ 1373

براي
تبديل سال قمري به سال شمسي  عدد سال قمري
را بر 34 تقسيم كرده حاصل را از عدد سال قمري كم ميكنيم

مثال

سال1414 قمري برابر است با 1373 شمسي 1373=41 -  1414    
41=34 ÷ 1414
تبلیغات