يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

فرمت فايلهاي گرافيكي

تبلیغات
فرمت-فايلهاي-گرافيكي

فرمت فايلهاي گرافيكي

مقدمه :

امروزه با گسترش روزافزون اينترنت و
همه گير شدن آن مسأله طراحي صفحات وب بسيار مورد توجه قرار گرفته است . براي طراحي
يك سايت خوب بايد نكات فني بسياري را مورد توجه قرار دهيم . يكي از نكات خيلي مهم
و ضروري در طراحي يك سايت استفاده درست و بجا از فايلهاي گرافيكي است.

بكارگيري تصاوير و فايلهاي گرافيكي
مناسب و زيبا جلوه بسيار زيبايي به سايت داده و باعث مي شود افراد بيشتري از سايت
ديدن كند ولي اگر همين فايلهاي گرافيكي با فرمت مناسب ذخيره نشوند ممكن است از
كيفيت مناسبي در هنگام download
شدن برخوردار نباشند .

بنا به اين مهم تصميم گرفتيم به بررسي
سه فرمت بسيار مهم و پركاربرد در زمينه طراحي صفحات وب بپردازيم .

اميد است ، اين قدم كوچك مورد قبول و
استفاده خوانندگان گرامي قرار گيرد.

چكيده

اولين ومهمترين نكته كه د رساخت تصاوير جهت استفاده در WEB  بايد مورد توجه قرار گيرد فرمت و قالب بندي
آنهاست دو فرمت فايل استاندارد تصوير كه در WEB  استفاده مي شوند :

فرمت GIF  ( GRAPHICS 
. INTERCHANGE  FORMAT)  و فرمت JPEG  

  ( JOINT  PHOTOGRAPHIC  EXPERTS 
GROUP )  مي
باشد علاوه بر اين دو قالب قالب سو مي نيز به نام PNG ( PORTABLE  NETWORK 
GRAPHICS
  )    وجود دارد.

فرمت JPEG

استانداردي از ISO/IIU  كه با استفاده از تبديل گسسته كسينوسي به صورت
فشرده براي ذخيره تصاوير بكار مي رود اين فرمت جهت ارسال تصاوير تمام رنگي استفاده
ميشود چرا كه در اين فرمت مي توانيد 16 ميليون رنگ مختلف را نمايش دهيد .

فرمت GIF

تعدادرنگهاي موجود در اين فرمت 256  رنگ مي باشد از اين فرمت شما مي توانيد جهت
ساخت تصاوير متحرك استفاده كنيد

فرمت PNG : در دو
حالت PNG-8  و  PNG-24  بكار گرفته مي شود .

PNG-8 
بيشتر براي تصاويري كه داراي نواحي يكدست رنگ مي باشند استفاده مي شوند اين
فرمت خيلي خوب جزئياتي مانند نقشهاي ترسيم شده ، آرمها يا طرح هايي كه حاوي متن مي
باشند را حفظ مي نمايند .

PNG-24 
از  24  بيت رنگ استفاده مي كند و بيشتر براي تصاويري
كه تغييرات شدت رنگ در آنها تدريجي است استفاده مي گردد شفافيت چند سطحي توسط اين
فرمت پشتيباني مي گردد .

اصلاحات كليدي

از لحاظ كلي فشرده سازي داده ها به عمليات كوچك كردن اندازه
اطلاعات گفته

مي شود طوري كه داده ها فضاي كمتري رااشغال كنند و نقل وانتقال آنها در زمان كمتري
انجام گيرد.

دونوع فشرده سازي تصوير داريم : بي اتلاف (LOSSLESS) و با اتلاف ( LOSSY)

در فشرده سازي بي اتلاف اندازه فايل كوچك مي شود اما هيچ داده
اي در اين عمليات از دست نمي رود وقتي شما فايل فشرده را باز مي كنيد تصوير همان
كيفيت قبل از فشردگي را دارد .

فشرده سازي با اتلاف اندازه فايل بسيار كوچكتري را بدست مي دهد
زيرا اطلاعات زائد را دور مي ريزد و وقتي تصوير فشرده شده را باز مي كنيد اطلاعات
دور ريخته شده از نو بازسازي مي شود.

 فرمت GIF :

مهمترين فرمت گرافيكي GIF  مي باشد كه انعطاف پذيرترين فرمت براي صفحات وب
است قابليت فشرده سازي عالي ، كيفيت مطلوب در شرايط مناسب ، پشتيباني از انيميشن
ومتحرك سازي از ويژگيهاي اين فرمت تلقي مي شود دراين فرمت از دو روش براي فشرده
سازي استفاده شده 1 . تكنيك CLUT  (C OLOR 
LOOK  UP  TABLE)  2 . الگوريتم 
LZU 

تكنيك  CLUT  :

 د رهنگام  SCAN شدن تصاوير و
تبديل انها به زبانO و 1 ماشين به هر PIXEL ،
24 بيت از اطلاعات رنگي كه 8 بيت آن براي رنگ قرمز 8 بيت براي رنگ سبز و 8 بيت
براي آبي است ، ذخيره مي شود بنابراين براي عكسي كه ابعاد آن 100×100 PIXEL
است به  240000 بيت حجم اطلاعات نگ نياز
پيدا مي كنيم از آن جايي كه تصاوير از نقطه نظر بصري در بهترين كيفيت خود به طيف
رنگ بسيار كمتر از 16 ميليون رنگ نياز دارند ايده حذف عمق اضافي رنگ تصاوير مطرح
شده است لذا پيشنهاد محدود كردن تعداد رنگها به 256 رنگ با عمق 8 بيت و ذخيره كردن
رنگهاي ديگر كه در عمق 24 بيت قابل دسترسي اند در يك جدول بسيار جالب به نظر مي
رسد .

پس به جاي ذخيره كردن اطلاعات پر حجم رنگ د رعمق 24 بيتي براي هر
PIXEL تنها به يك رفرنس يا آدرس ارجاع به جدول نياز پيدا مي كنيم .
بنابراين 8 بيت براي آدرس دهي 256 رنگ در جدول كافي به نظر مي رسد پس براي تصويري
كه 100×100  PIXEL  است در عمق 8 بيت رنگ ، تنها نياز به 86144 بيت
از اطلاعات نياز پيدا خواهد كرد .

با توجه به اين عدد ملاحظه مي كنيد كه نتيجه عمليات  100×100×8 
بايد مساوي 80000 باشد پس اين سئوال مطرح شده كه اين 6144  بيت اضافي از كجا آمده ؟ در حقيقت اين مقدار
اضافي از حجم داده ها به خود جدول اختصاص يافته است زيرا در 8 بيت جدول مي توان
256 رنگ را آدرس دهي كرد كه در ازاي آن 6144 بيت از اطلاعات ذخيره

مي شود ( BIT 
6144 = 256×24)  به اين تكنيك آدرس
دهي اطلاعات رنگ د رجدول روش معروف INDEXING  اتلاق شده و به همين خاطر اگر بخواهيم در
برنامه  PHOTOSHOP  تصويري را فرمت  GIF ذخيره كنيم لازم
است سيستم رنگ را از  RGB  به  INDEXCOLOR  تغيير دهيم البته در فتوشاپ  5.5 
و  6  د رهنگام استفاده از فرمان  SAVE- FOR-WEB  نيازي به انجام اين كار نيست .

الگوريتم  LZW   ( LEMPEL
, ZIV , WELCH)
:

اصولا در اين روش PIXEL  هاي تصوير به صورت رديف به رديف از بالا به
پائين و از چپ به راست براي شناسايي PIXEL  هاي مجاور كه رنگ مشابهي دارند جستجو مي شود .

مثلا برا ي دو PIXEL با رنگ سياه در
الگوريتم LZW  به
جاي دوبار تكرار كردن كد رنگ سياه (K)  اطلاعات رنگي اين دو PIXEL  به صورت 2K  خلاصه و ثبت مي شود .

همين طور كه آشكار است اين روش باعث كاهش حجم كدهاي ثبت كننده
اطلاعات تصوير مي شود و در نهايت حجم تصوير كاهش مي يابد.

چون در اين روش براي جستجو PIXEL
هاي مشابه دريف PIXEL هاي تصوير به صورت افقي از چپ به راست و از
بالا به پايين SCAN  مي
شود مي توان نتيجه گرفت تصاويري كه از خطوط رنگي افقي تشكيل مي شوند نسبت به
تصاويري كه از خطوط عمودي با همان حجم و از همان رنگ تشكيل شده باشند بايد حجم
كمتري داشته باشند .

 مثلا براي تصويري كه
از خطوط رنگي افقي تشكيل شده است وابعاد آن 100×100 PIXEL
است هنگام ذخيره شدن با فرمان  SAVE
FOR WEB تنها  217 بايت حجم پيدا
مي كند اما تصويري ديگر با همان ابعاد و رنگ كه از خطوط رنگي عمودي تشكيل شده
هنگام ذخيره شدن 654 بايت حجم پيدا كرده بنابراين تصاويري كه از رنگهاي يكنواخت و
كنتراست زياد وبدون تدرج رنگ تشكيل مي شوند در فرمت GIF
با كيفيت بسيار عالي و حجم كم ذخيره مي شوند.

JPEG

در حال حاضر تنها فرمتي كه از حالت بيش از 256 رنگ در زمينه WEB  پشتيباني

مي كند فرمت JPEG  است
ولي پيش بيني مي شود در آينده ميدان را به نفع فرمت PNG
خالي خواهد كرد و اين به خاطر دو ويژگي خيلي مهم فرمت PNG  است :

1 . حفظ اصل اطلاعات گرافيكي فايل پس از فشرده سازي

2 . پشتيباني از ويژگي كانال   در ارائه خاصيت شفافيت
يا TRANS PARENCY

اما فرمت JPEG تا چندين سال
آينده اهميت خود را حفظ خواهد كرد .

در اين فرمت از الگوريتم DCT
براي فشرده سازي تصاوير استفاده مي شود

اين الگوريتم براين واقعيت استوار است كه چشم انسان به تغييرات
رنگ حساسيت كمتري نسبت به تغييراتي كه در تباين روشنايي تصاوير و كنتراس اتفاق مي
افتد نشان

 مي دهد و اين در حالي است كه اكثر فشرده
سازهاي گرافيكي مقادير رنگهاي RGB  را براي هر PIXEL
ذخيره مي كنند فرمت JPEG رنگ را از BRIHTNESS  يا درجات و مقادير روشنايي آن تفكيك كرده و سپس
به فشرده سازي اطلاعات رنگي مي پردازد .

با توجه به اينكه فرمت JPEG  يك تكنيك فشرده ساز كاهشي است به همين خاطر در
هر بار كه اقدام به ذخيره سازي فايل مي كنيم تصوير تغيير پيدا كرده و تعدادي از
رنگهاي آن شيفت مي شوند يا از دست مي روند پس در حقيقت هنگاميكه يك تصوير JPEG  را باز مي كنيم با فرض اينكه هيچ گونه تغييري
در آن ايجاد نكيند و بار ديگر آنرا SAVE  كنيد مقداري از اطلاعات گرافيكي آن از دست مي
رود . مي توان اين تاثير را با ذخيره كردن تصوير با همان تنظيم هاي قبلي تا حدودي
كاهش داد .

اما اين كار چندان هم موثر نيست براي رفع اين مشكل فرمت JPEG-LS  را ارائه كردند اما اين فرمت به دليل پايين
بودن ضريب فشرده سازي تا حدود 50% چندان مورد توجه قرار نگرفت د رحال حاضر فرمت PNG  يك راه حل ترجيحي و پيشنهادي
در شرايط خاص براي حل اين مشكل است .

تغييرات صورت گرفته روي فرمت JPEG

در طول سالهاي گذشته فرمت JPEG  فقط يك تغيير به خود ديده است و آن افزودن
گزينه PRAGRESSIVE  به
آن است كه بابكارگيري آن درهنگام  DOWN  LOAD  شدن تصاوير در اينترنت  آشكار شدن تصوير به صورت تدريجي مي باشد.

فشرده سازي تصاوير سياه وسفيد در JPEG

كيفيت فشرده سازي تصاوير رنگي در فرمت JPEG  تا كنون بالا منازع است اما فشرده سازي تصاوير
سياه وسفيد يا خاكستري نكات فني خاص خود رادارد فرمت GIF  در فشرده سازي تصاوير خاكستري به بهتر عمل مي
كند چرا كه فرمت JPEG 
عمده ترين عمليات فشرده سازي خود را روي اطلاعات مربوط به رنگ انجام مي دهد
نه درجات خاكستري يا روشنايي تصاوير و به همين علت فرمت JPEG  د رذخيره سازي تصاوير سياه و سفيد ياخاكستري به
خوبي فرمت GIF  عمل
نمي كند .

ذخيره سازي تصاوير در فرمت JPEG 

در اين قسمت قصد داريم بازدهي فرمت JPEG  را در فشرده سازي تصاوير به وسيله دو فرمان SAVE  AS و  SAVE  FOR 
WEB  مورد بررسي قرا ردهيم .

تجربه نشان داده است كه تصاوير JPEG  را بهتر است با استفاده از فرمان

  SAVE  FOR 
WEB  ذخيره كنيد چرا كه در
كادر محاوره اي اين فرمان مي توانيد از قابليت BLUR  يا تار كردن كه در افزايش كيفيت و كاهش حجم
تصوير تاثير مثبتي دارد استفاده كنيم در پايان با توجه به اهميت برقرار كردن تعامل
بين 2 عامل كيفيت و حجم بهترين حالت باتنظيم كيفيت روي 40%  در فرمان SAVE  FOR 
WEB  و 5 در فرمان  SAWE  AS 
بدست مي آيد در اين عمق كيفيت تصاوير مطلوب و حجم فايل در حد كافي كوچك و
مناسب براي صفحات WEB 
توليد مي شود و اين همان هدفي است كه طراحان WEB  در زمينه گرافيك دنبال مي كنند .

فرمت PNG

اين فرمت قرار بود به عنوان فرمت گرافيكي نسل جديد در زمينه WEB  مطرح شود اين فرمت به گونه اي طراحي شده است كه
بتواند مزاياي دو فرمت JPEG و GIF  را با هم داشته باشد يكي از مهمترين شاخصهاي
اين فرمت سود بردن از قابليت COMPRESSION   LOSSLESS  در عمق رنگ 24 بيتي است پس از ذخيره فايل
گرافيكي اگر بخواهيم مجددا فايل مورد نظر را به حالت اوليه خود برگردانيم يا
اصطلاحا  DE  COMPRESS  كنيم قابليت 
COMPRESSION   SLOSSELS  تمام اطلاعات اوليه فايل را بدون هيچ كم وكاستي
به حالت اوليه خود برمي گرداند .

كلا فرمت  PNG  در دو حالت مورد استفاده قرار مي گيرد اين فرمت
در حالت عمق رنگ 24 بيت از پشتيباي بيش از 16 ميليون رنگ برخوردار است و براي
ذخيره سازي عكسها و تصاوير با تنوع رنگي بالا مناسب است كه در اين مورد براي
جانشيني فرمت JPEG 
طراحي شده و همچنين از قابليت شفافيت يا 
TRANSPARENCY  در 256 سطح از طريق كانال   نيز پشتيباني مي كند
اين ويژگي امكان ايجاد سايه هاي بسيار ظريف در تدرج رنگي بسيار نرم روي زمينه
تصاوير را فراهم مي كند اين فرمت در حالت 8 بيت از پشتيباني 256 رنگ برخوردار است
و برا ي جانشيني فرمت GIF  به
وجود آمده است .

فرمت PNG-8 درست مانند GIF  از قابليت شفافيت در يك سطح پشتيباني مي كند
اما اين قابليت در فرمت PNG-8  بر خلاف GIF  قادر به پشتيباني از تصاوير متحرك نيست

فرمت PNG  مانند  JPEG  از قابليت 
INTERLASSING  پشتيباني مي كند اما بر خلاف GIF  از  LOSSY  پشتيباني نمي كند .

اين فرمت هنگام ذخيره سازي تصاوير منحني ها و تنظيمهاي مربوط
به گاما يا شدت روشنايي و درجات خاكستري تصوير را نيز به همراه فايل ذخيره مي كند
.

فرمت PNG  بنا به دلايلي نتوانستند در بالاي فرمت هاي
ديگر بالاخص در زمينه طراحي صفحات WEB  قرار بگيرد .

يكي از معايب مهمي كه كاربرد اين فرمت را محدود كرده است
افزايش حجم فايلهاست

از ديگر معايب آن اين است كه بعضي BROWSER   هاي  WEB  به خوبي از PNG  پشتيباني نمي كنند.

نتيجه گيري

كلا بايد گفت كه عملكرد بسيار مثبت فرمت JPEG  در برابر فرمت 
PNG-24  در
عمق رنگ 24 بيت قابل مقايسه نيست لذا علارغم ويژگيهاي فرمت PNG  در پشتيباني از خاصيت شفافيت و برخورداي از
ويژگي  LOSSLESS  يا نگهدراي اصل اطلاعات گرافيكي پس از فشرده
سازي دست كم تا چند سال آينده قادر به رقابت با فرمت JPEG  در زمينه WEB  نخواهد بود .

اما حالت دوم آن يعني PNG-8  فرمتي كه درست مانند GIF  ا زعمق رنگ 8 بيت يا 256  رنگ پشتيباني مي كند و براي جايگزيني فرمت GIF  طراحي شده است اما فايلهاي  GIF  نسبت به فايلهاي PNG-8  حجم كمتري را نشان مي دهند

به هر حل با توجه به ديدي كه نسبت به اين سه فرمت پيدا كرديم
براي كسب اطمينان از بكارگيري بهترين ومناسب ترين فرمت در ذخيره سازي تصاوير بهتر
است از فرمان  SAVE  FOR 
WEB  استفاده كنيم سپس تصوير
مورد نظر را در نماهاي 4 گانه وارد كنيم وپس از تنظيم چند فرمت مختلف فرمتي كه در
آن بهترين كيفيت و كمترين حجم ممكن بدست آمده است را انتخاب و فايل را ذخيره كنيم
.

خلاصه :

حال كه به بررسي فرمت ها پرداختيم يك سئوال مطرح است كه
دركجاها از فرمت JPEG  در
چه جاهايي از فرمت GIF  و د
رچه مواقعي از فرمت PNG 
استفاده كنيم ؟

تجربه نشان داده است كه فايلهايي كه حجم زياد – تعداد رنگ فراوان و كيفيت بالا دارند بهتر
است در فرمت JPEG 
ذخيره شوند چون نتايج بهتري در كيفيت و حجم دارند

اما اگر حجم فايل كم باشد طبيعتا به عمق رنگ كمتري نياز پيدا
مي كند لذا اين گونه فايلها بهتر است در فرمت 
GIF 
ذخيره شوند همچنين فرمت GIF  در مورد تصاوير سياه و سفيد نتايج بهتري را
نسبت به JPEG  از
خود نشان مي دهند.

در ضمن فرمت GIF بهترين فرمت ذخيره
سازي تصاوير متحرك نيز مي باشد .

فرمت PNG  چون باعث افزايش حجم
فايلها مي شود معمولا مورد استفاده قرار

نمي گيرد اين فرمت در حالت PNG-8  در بعضي موارد خاص جايگزين فرمت GIF 
ميگردد.
تگ های مطلب

#گرافيك ,
تبلیغات