يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

چگونه در درس رياضيات موفق باشيم ؟

تبلیغات
چگونه-در-درس-رياضيات-موفق-باشيم-؟

مقاله درباره چگونه در درس رياضيات موفق باشيم ؟

چگونه
در درس رياضيات موفق باشيم ؟ اين سوال اكثر دانش آموزان و دانشجويان است كه گه گاه
مطرح مي گردد . براي پاسخ به اين سوال به طور خلاصه موارد زير در يادگيري يك موضوع
از رياضيات ارائه مي گردد :

-
فهميدن تعريف موضوع

-تمركز
در مثالهاي اوليه ( كه اساسا معرفي بيشتري از تعريف موضوع مي باشند )

- درك
صورت قضيه هاي ابتدايي

-سعي و
تلاش در فهم برهان قضيه ها

-نكته
برداري و يادداشت از آنچه كه استنباط شده است .

-رفع
اشكال تعاريف و قضيه ها و ارائه يادداشت ها به معلم ( يا استاد )

-استفاده
از كتابهاي مختلف ديگر در ارتباط با موضوع و نكته برداري از آنها

-سعي
در حل نمودن هر تعداد و هر اندازه از تمرين ها

-رفع
اشكال و ارائه حل تمرينها به معلم ( يا استاد )

-گذشت
زمان و صبر و حوصله و مرور مجدد بر كتابها و يادداشت ها

بدون
شك كار طاقت فرسايي خواهد بود ! اما اگر درسي را ابتدا خودتان بخوانيـد و آنچه كه
عنـوان شده را مرحله به مرحله اجرا نماييد مطمئن باشيد كه چه در هنگام درس گوش
دادن و چه در هنگام رسيدن به پاسخ ها چنان لذتي مي بريد كه خستگي را نه تنها مي
زدايد بلكه شادي و اعتمـاد به نفس عميقي به شما هديه مي نمايد .

خوب
است كه جملاتي از مقدمـه كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد آموزشـــي را
يادآوري نمايم ، اميدوارم كه بتوانيد راه درست را ادامه دهيد ، و اما جملات :

«
مطالب رياضي كاملا به هم پيوسته هستند .»

« در
موقع تدريس رياضي در كلاس كاملا به درس دبير گوش فرا دهيد و ((( اگر مي توانيد
يادداشت مختصري برداريد ))) .»

متاسفانه
امروزه دانش آموزان و معلمين آنها تنها به گفتن مطالب و جزوه نويسي اهتمام مي
ورزند .

« اگر
شما يك تمرين رياضي را با فكر و ابتكار خودتان حل كنيد بهتر از آن است كه

بيست
تمرين در كلاس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي كنيد .»

«
فراگيري علم رياضي ، محتاج دقت ، توجه و تفكر است .»

« اگر
از حل تمريني باز مانديد مايوس نشويد ، فكر كنيد و قوه انديشه خود را به كار بريد
حتما موفق خواهيد شد .»

« همه
ي افراد توانايي يادگيري رياضيات را دارند ، ولي عده اي براي فراگيري آن بايد زحمت
بيشتري را متحمل شوند .»

«
هيچگاه ، حل مرينات را از روي دفتر همكلاسيهاي خود رونويسي نكنيد ، زيرا اين كار
مانع رشد فكري و به كار افتادن قوه ي خلاقه ذهن شما مي شود .»

اميدوارم
كه تا اينجا اسفاده برده باشيد . باور كنيد همه ي انچه كه مي شود در آموزش رياضيات
بيان نمود ، در همان مقدمه ي كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد بيان شده
است .

براي
به اتمام رساندن نصيحت هاي خود ، چند كلام ديگر را نيز بيان مي نمايم :

توجه
كنيد كه اگر يك مربي تيم فوتبال خوب پنالتي بزند ، خوب ضربه به توپ بزنـــد يا خوب
ضربات كاشته را به خوبي سوي دروازه روانه سازد و ... آيا بازيكنان بدون تمرين و
سعـي و تلاش و فقط با نشان دادن ضربات متوالي مربي ، قادر خواهنــد بــود كه ضربات
خوبي را به توپ وارد سازند ؟

آيا
تنها فوتباليست بودن مربي ، قادر خواهد بود كه بازيكني را بدون تمرين و بدون زحمت
، يك بازيكن  درست و حسابي كند ؟

بدون
شك در تمام دروس بالاخص درس رياضيات تمرين حل كردن معلم ( يا استاد ) جز چند مثال
اول كه چگونگي حل مساله را آموزش مي دهد ، هيچ سودي به حال دانش آموز يا دانشجـو
نخواهـد داشـت  اين سوال اكثر دانش آموزان
و دانشجويان است كه گه گاه مطرح مي گردد . براي پاسخ به اين سوال به طور خلاصه
موارد زير در يادگيري يك موضوع از رياضيات ارائه مي گردد :

-
فهميدن تعريف موضوع

-تمركز
در مثالهاي اوليه ( كه اساسا معرفي بيشتري از تعريف موضوع مي باشند )

- درك
صورت قضيه هاي ابتدايي

-سعي و
تلاش در فهم برهان قضيه ها

-نكته
برداري و يادداشت از آنچه كه استنباط شده است .

-رفع
اشكال تعاريف و قضيه ها و ارائه يادداشت ها به معلم ( يا استاد )

-استفاده
از كتابهاي مختلف ديگر در ارتباط با موضوع و نكته برداري از آنها

-سعي
در حل نمودن هر تعداد و هر اندازه از تمرين ها

-رفع
اشكال و ارائه حل تمرينها به معلم ( يا استاد )

-گذشت
زمان و صبر و حوصله و مرور مجدد بر كتابها و يادداشت ها

بدون
شك كار طاقت فرسايي خواهد بود ! اما اگر درسي را ابتدا خودتان بخوانيـد و آنچه كه
عنـوان شده را مرحله به مرحله اجرا نماييد مطمئن باشيد كه چه در هنگام درس گوش
دادن و چه در هنگام رسيدن به پاسخ ها چنان لذتي مي بريد كه خستگي را نه تنها مي
زدايد بلكه شادي و اعتمـاد به نفس عميقي به شما هديه مي نمايد .

خوب
است كه جملاتي از مقدمـه كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد آموزشـــي را
يادآوري نمايم ، اميدوارم كه بتوانيد راه درست را ادامه دهيد ، و اما جملات :

«
مطالب رياضي كاملا به هم پيوسته هستند .»

« در
موقع تدريس رياضي در كلاس كاملا به درس دبير گوش فرا دهيد و ((( اگر مي توانيد
يادداشت مختصري برداريد ))) .»

متاسفانه
امروزه دانش آموزان و معلمين آنها تنها به گفتن مطالب و جزوه نويسي اهتمام مي
ورزند .

« اگر
شما يك تمرين رياضي را با فكر و ابتكار خودتان حل كنيد بهتر از آن است كه

بيست
تمرين در كلاس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي كنيد .»

«
فراگيري علم رياضي ، محتاج دقت ، توجه و تفكر است .»

« اگر
از حل تمريني باز مانديد مايوس نشويد ، فكر كنيد و قوه انديشه خود را به كار بريد
حتما موفق خواهيد شد .»

« همه
ي افراد توانايي يادگيري رياضيات را دارند ، ولي عده اي براي فراگيري آن بايد زحمت
بيشتري را متحمل شوند .»

«
هيچگاه ، حل مرينات را از روي دفتر همكلاسيهاي خود رونويسي نكنيد ، زيرا اين كار
مانع رشد فكري و به كار افتادن قوه ي خلاقه ذهن شما مي شود .»

اميدوارم
كه تا اينجا اسفاده برده باشيد . باور كنيد همه ي انچه كه مي شود در آموزش رياضيات
بيان نمود ، در همان مقدمه ي كتاب رياضيات سال اول دبيرستان نظام جديد بيان شده
است .

براي
به اتمام رساندن نصيحت هاي خود ، چند كلام ديگر را نيز بيان مي نمايم :

توجه
كنيد كه اگر يك مربي تيم فوتبال خوب پنالتي بزند ، خوب ضربه به توپ بزنـــد يا خوب
ضربات كاشته را به خوبي سوي دروازه روانه سازد و ... آيا بازيكنان بدون تمرين و
سعـي و تلاش و فقط با نشان دادن ضربات متوالي مربي ، قادر خواهنــد بــود كه ضربات
خوبي را به توپ وارد سازند ؟

آيا
تنها فوتباليست بودن مربي ، قادر خواهد بود كه بازيكني را بدون تمرين و بدون زحمت
، يك بازيكن  درست و حسابي كند ؟

بدون
شك در تمام دروس بالاخص درس رياضيات تمرين حل كردن معلم ( يا استاد ) جز چند مثال
اول كه چگونگي حل مساله را آموزش مي دهد ، هيچ سودي به حال دانش آموز يا دانشجـو
نخواهـد داشـت


تبلیغات