دوستان براي شما يک جزوه آموزشي آماده تهيه ساختيم که در مورد محاسبات در طراحي موتورخانه مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد