حراج!

بدون دسته بندی

مجموعه کامل پروژه PLC

۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

دانلود مجموعه کامل آموزش  plc بصورت فایل پاورپوینتی

۴,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه سيستم مديريت انرژي 40 اسلايد قابل ويرايش

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه آشنايي با روشهاي صحيح مطالعه ويادگيري

عنوان: كارگاه آموزشي: آشنايي با روشهاي صحيح مطالعه ويادگيري فرمت: POWERPOINT (قابل ويرايش)

حراج!
۱۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي 149 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

آناتومي دستگاه تناسلي

۶,۰۰۰ تومان

دانلود آناتومي دستگاه تناسلي 36اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

پروژه بهداشت روان

۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه بهداشت روان 202 اسلايد قابل ويرايش

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه آشنايي با روشهاي ارزيابي ريسک فاکتورهاي ارگونوميکي 101 اسلايد

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه فرايند تحليل شبکه اي (ANP) Analytic network process شامل 35 اسلايد قابل ويرايشعنوان: فرايند تحليل شبکه اي (ANP) Analytic network process فرمت: POWERPOINT (قابل ويرايش) تعداد اسلايد: 35اسلايد قابل ويرايش فارسي

حراج!
۳۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه هوشمندي كسب و كار (BI) 26 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

مقاله کاکتوس ها

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله کاکتوس ها 35 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

پروژه کابل هاي سازه

۶,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه کابل هاي سازه 55 اسلايد قابل ويرايش

حراج!

بدون دسته بندی

پروژه شواهد حسابرسي

۱۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه شواهد حسابرسي 44 اسلايد قابل ويرايش

حراج!
۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تهيه و تدوين طرح کسب و کار (Business plan) 58 اسلايد قابل ويرايش

۹,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه انواع سقفهاي رايج بتني 62 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

پروژه الگوريتم مورچه

۷,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه الگوريتم مورچه 74 اسلايد قابل ويرايش

۴,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه آشنايي با مفاهيم و روشهاي جستجو در اينترنت و پايگاه هاي اطلاعاتي و پايگاه هاي علمي 101 اسلايد قابل ويرايش

۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه قالب هاي شعر فارسي 50 اسلايد قابل ويرايش

۳,۰۰۰ تومان

دانلود كتاب مديريت پوياي سازمان 134 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

پروژه وظايف مدير

۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه وظايف مدير 31 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

پروژه مونتاژ مکانيکي

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه مونتاژ مکانيکي 270 اسلايد قابل ويرايش

حراج!
۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

دانلود سمينارمديريت رفتار سازماني 182 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

مقاله رضايت شغلي

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله رضايت شغلي 58 اسلايد قابل ويرايش

۵,۰۰۰ تومان

دانلود آشنايي با سيستمهاي اجتماعي 58 اسلايد قابل ويرايش

بدون دسته بندی

نگارش طرح کسب و کار

۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه نگارش طرح کسب و کار 59 اسلايد قابل ويرايش

حراج!

بدون دسته بندی

پروژه برنامه تجاري

۶,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

دانلود  پروژه برنامه تجاري 62 اسلايد قابل ويرايش

حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله اصول طراحي کامپايلر 247 اسلايد قابل ويرايش

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه الکترونيک صنعتي يکسو کننده ها 70 اسلايد قابل ويرايش

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه حسابداري مالياتي 62 اسلايد POWERPOINT (قابل ويرايش)

۳,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله حسابداري صنعتي يك 304 اسلاید قابل ویرایش

حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه معرفي نرم افزارهاي مهندسي برق 29 اسلايد قابل ويرايش

۱۴,۵۰۰ تومان

مجموعه از مقاله هاي سيستم هاي برقي ساختمان و ادارات

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه بادگير75 اسلايد قابل ويرايش

۲,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله آلبرت اينشتين شامل 26 اسلايد قابل ويرايش