برق و الکترونیک

نيمه رسانا ها

۷,۵۰۰ تومان

دانلود تحقيق نيمه رسانا ها قابل ويرايش برای دانش آموزان و دانشجویان

برق و الکترونیک

موتورهاي الکتريکي

۶,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق موتورهاي الکتريکي قابل ويرايش برای دانش آموزان و دانشجویان

برق و الکترونیک

تحقيق لامپ ها

۷,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق لامپ ها قابل ويرايش برای دانش آموزان و دانشجویان رشته برق و الکترونیک

برق و الکترونیک

گزارش کار کارآموزي

۸,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش کار کارآموزي قابل ويرايش برای رشته برق و الکترونیک

۸,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش آزمايشگاه درس روش هاي ابزار اندازه گيري قابل ويرايش

۶,۵۰۰ تومان

دانلود تحقيق کنترل کنندهاي واحدهاي صنعتي و پتروشيمي PLC قابل ويرايش

۴,۵۰۰ تومان

دانلود تحقيق کامل درباره حفاظت سيستم هاي الکتريکي قابل ويرايش

۵,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق جريان متناوب(ac) و جريان مستقيم (dc) قابل ويرايش

برق و الکترونیک

جريان الکتريکي

۵,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق جريان الکتريکي قابل ويرايش

برق و الکترونیک

طرح کسب و کار

۶,۵۰۰ تومان

دانلود تحقيق طرح کسب و کار توليد و مونتاژ تابلوهاي برق فشار قوي و فشار ضعيف

۶,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق درباره ترانزيستور قابل ويرايش برای دانشجویان و دانش آموزان رشته برق

برق و الکترونیک

بازار كار برق صنعتي

۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقيق درباره ي بازار كار برق صنعتي قابل ويرايش

۸,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه و کارآفريني رشته برق منابع تغذيه سوئيچينگ با کنترل جريان

تحقیقات آماده در قالب ورد

اسيلوسکوپ

۳,۰۰۰ تومان

دانلود کاملترین تحقيق اسيلوسکوپ قابل ويرايش برای دانشجویان و دانش آموزان