ديتابيس کتاب بازيگري يکي از کاملترين مجموعه بانک اطلاعاتي درباره کتاب بازيگري است که توسط فروشگاه يکتا فايل براي برنامه نويسان عزيز طراحي و ساخته شده است اين ديتابيس با قابليت ويرايش و تبديل شدن به ديتابيس هاي ديگر نيز مي باشد