قالب-وردپرسي-هلو-براي-سايت-هاي-مجله-اي قالب وردپرسي هلو براي سايت هاي مجله اي - یکتا فایل

قالب وردپرسي خبري و تفريحي هلو مناسب براي سايت هاي مجله اي و خبري مي باشد همچنين داراي پنل تنظيمات در پيشخوان مديريت ودپرس قرار دارد که مي توانيد شخصي سازي کنيد که به توضيح ويژگي هاي اين قالب در زير پرداخته شده است