کاربردهايي-از-نظريه-بازي‌ها کاربردهايي از نظريه بازي‌ها - یکتا فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد بودجه‌ بند ي سرمايه ‌اي در شركت ملي گاز ايران با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش