دانلود پايان نامه آماده در مورد تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي و نسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) و قيمت به سود (P/E) در صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش