کاربرد-جي-اي-اس-در-نقشه-برداري-معابر-ارو کاربرد جي اي اس در نقشه برداري معابر ارومیه - یکتا فایل

عزيزان براي شما شيپ فايل GIS معابر اروميه را آماده کرده ايم در اين شيپ فايل تمامي معابر اروميه از جمله راه هاي شرياني کامل ميباشد قسمتي از جزئيات نقشه در عکس ها قابل مشاهده هستند.