کاربرد-bim-در-محاسبات-سوله کاربرد BIM در محاسبات سوله - یکتا فایل

پروژه فولاد طراحي يك سالن صنعتي-سولهبراي شما دوستان يک پروژه فولاد طراحي يك سالن صنعتي-سوله را بصورت کامل آماده کرده که به همراه فايل هاي etabs محاسبات نيز مي باشد