ديتابيس مجموعه آثار استاد طاهر زاده يکي از کاملترين بانک اطلاعاتي درباره کتاب هاي استاد طاهرزاده است که توسط فروشگاه يکتا فايل براي برنامه نويسان عزيز طراحي و ساخته شده است اين ديتابيس با قابليت ويرايش و تبديل شدن به ديتابيس هاي ديگر نيز مي باشد