کتاب-طراحی-سوله-به-روش-lrfd کتاب طراحی سوله به روش lrfd - یکتا فایل

پروژه فولاد طراحي يك سالن صنعتي-سولهبراي شما دوستان يک پروژه فولاد طراحي يك سالن صنعتي-سوله را بصورت کامل آماده کرده که به همراه فايل هاي etabs محاسبات نيز مي باشد