ديتابيس کتاب علم و تکنولوژي يکي از کاملترين مجموعه بانک اطلاعاتي درباره کتاب علم و تکنولوژي است که توسط فروشگاه يکتا فايل براي برنامه نويسان عزيز طراحي و ساخته شده است اين ديتابيس با قابليت ويرايش و تبديل شدن به ديتابيس هاي ديگر نيز مي باشد