دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد