پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب

پروژه-آماده-در-مورد-آب-و-فاضلاب
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب عنوان: آب و فاضلاب (آب رساني ) تعداد صفحه : 55 صفحه زبان : فارسي فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش) چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=1647

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب قابل ويرايش در قالب فايل ورد


مشخصات پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب
عنوان: آب و فاضلاب (آب رساني )
تعداد صفحه : 55 صفحه
زبان : فارسي
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي از مطالب اين پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب :


مقدمه آب و فاضلاب :
آب يکي از نيازهاي اساسي زندگي انسانها مي باشد. نياز امروزه بشر به آب، او را واداشته تا آب مصرف شده را براي مصارف دوباره تصفيه نمايد. بنابراين نياز به شبکه اي براي جمع آوري آب مصرفي توسط مصارف خانگي امري ضروري به نظر مي رسد.
اين امر هم باعث صرفه جويي در مصرف آب شده و هم باعث مي شود با جمع آوري توسط شبکه فاضلاب از انباشت فاضلاب در کوچه و خيابان و ايجاد تعفن و بوي آزار دهنده در معابر عمومي جلوگيري نمايد.

آب و فاضلاب
شبکه فاضلاب عبارتست از سيستمي متشکل از لوله هاي فاضلاب براي انتقال فاضلاب خانگي و غير خانگي به محل تصفيه خانه ها، که اين لوله ها در داخل کانالهايي قرار مي گيرند که ترانشه ناميده مي شوند.
يکي از مناسب ترين روشهاي جمع آوري فاضلاب، استفاده از روش ثقلي مي باشد که در اين روش فاضلاب تحت نيروي ثقل خود داخل فاضلاب رو جريان يافته و به حرکت در مي آيد. بديهي است در اين روش شيب اغلب فاضلاب رو ها بر اساس توپوگرافي منطقه انتخاب مي شود.

اما در شرايط خاصي که زمين طبيعي مسطح بوده و از شيب کمي برخوردار باشد يا در مناطقي که سطح آب زيرزميني بالا بوده و نزديک سطح زمين باشد، عمليات حفاري به سادگي ميسر نمي باشد و روش ثقلي روش مناسبي نمي باشد و در صورت کاربرد آن علاوه بر افزايش تصاعدي هزينه هاي اجرايي به ناچار بايد از ايستگاههاي پمپاژ و خطوط تحت فشار فاضلاب استفاده نمود؛ که خود مشکلات زيادي در مرحله بهره برداري ايجاد مي کند. که از روشهاي ديگري استفاده مي شود.


عوامل موثر در انتخاب روش اجرائي شبکه جمع آوري فاضلاب :


الف : توپوگرافي محدوده شبکه جمع آوري فاضلاب
ب : سطح آب زيرزميني
پ : مشخصات ژئوتکنيکي و شرايط تحت الارضي خاک محدوده شبکه جمع آوري فاضلاب
ت : ميزان نفوذپذيري آب در لايه هاي خاک در زمان حفاري و پايداري خاک
ث : زمان اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب
ج : هزينه اجرائي شبکه جمع آوري فاضلاب
چ : مسائل بهره برداري و نگهداري شبکه جمع آوري فاضلاب و تاسيسات جانبي
ح : هزينه سرمايه گذاري اوليه شبکه جمع آوري فاضلاب
خ : تاسيسات زيربنايي شهري از قبيل: آب، گاز، برق، مخابرات، مترو و ...
د : شرايط ترافيک شهري و گذربندي معابر شهري


معرفي روش هاي اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب :


روشهاي کلي اجرائي شبکه هاي جمع آوري فاضلاب در دو حالت ثقلي و تحت فشار به صورت زير مي باشد:

روش اجرائي در سيستم شبکه جمع آوري فاضلاب در حالت ثقلي :
در اين روش عمق لوله گذاري ها عمدتاً تابعي از تامين شرايط و ضوابط هيدروليکي لوله ها با مقاطع نيمه پر و به طور کلي تابعي از شرايط توپوگرافي منطقه مي باشد. در اين حالت در مناطق پست و هموار که داراي توپوگرافي يکنواختي مي باشند؛ به دليل عدم وجود شيب کافي عمق لوله گذاري ها افزايش مي يابد.

پروژه آب و فاضلاب
روشهاي اجرايي در اين حالت به شرح زير است :


اجراي شبکه هاي فاضلاب با استفاده از روش حفاري ترانشه رو باز
اجراي شبکه هاي فاضلاب با استفاده از سيستم حفاري تونل هاي سنتي (نقب)
اجراي شبکه هاي فاضلاب با استفاده از روش لوله راني توسط دستگاههاي ميکروتونلينگ
روش ميكروتونلينگ : به طوركلي دو روش عمده براي نصب شبكه هاي فاضلاب در سطح شهر وجود دارد . روش اول كه بسيار متداول مي باشد روش ترانشه باز بوده و روش دوم روشهاي بدون حفر ترانشه مي باشد . يكي از روشهاي اجراي شبكه بدون حفر ترانشه ، احداث نقب هاي سنتي بوده و روش ديگر استفاده از دستگاههاي حفار ميكروتونل و پايپ جكينگ است؛ که از جديدترين روشهاي لوله گذاري دنيا است.

اجراي شبکه هاي فاضلاب با استفاده از سيستم پيش زهکشي و پايين آوردن موضعي سطح آب زيرزميني
اجراي شبکه هاي فاضلاب با استفاده از سيستم هاي تجهيزات حفاظت ديوار ترانشه و تثبيت آن با استفاده از مقاطع فولادي به روشهاي سپرکوبي


روش اجرائي در سيستم شبکه جمع آوري فاضلاب در حالت تحت مکش :


اين روش اجرايي عمدتاً در مناطقي که مشکلات اجرايي به حالت ثقلي افزايش پيدا مي کند يا ادامه عمليات را غير ممکن مي سازد، و در مناطقي که ساخت سازه ها پراکنده و در فواصل زياد از هم مي باشد؛ استفاده مي شود.

روشهاي مختلف در اين حالت به شرح زير است :


اجراي شبکه فاضلاب به صورت سيستم تحت مکش منفي (خلاء مرکزي) با استفاده از ايستگاه توليد خلاء و جمع آوري فاضلاب از واحدهاي مسکوني به حالت مکش و هدايت آن به محل تخليه يا تصفيه خانه
اجراي شبکه فاضلاب به صورت ترکيبي از سيستم ثقلي و مکشي به جهت کاهش عمق لوله گذاري و همچنين استفاده از ايستگاههاي پمپاژ اصلي جهت هدايت فاضلاب جمع آوري شده به محل تخليه يا تصفيه خانه


معرفي سيستم شبکه جمع آوري فاضلاب تحت مکش :


شيوه اي موفق در مناطقي که استفاده از روش ثقلي مناسب نمي باشد؛ استفاده از روش جمع آوري فاضلاب تحت مکش مي باشد. عمدتاً استفاده از سيستم تحت مکش در طراحي و اجراي شبکه هاي جمع آوري فاضلاب در شرايط زير به کار مي رود :
در شرايطي که خاک تحت الارضي ناپايدار و دانه بندي خاک نامناسب است.
در مناطقي که توپوگرافي محدوده طرح مسطح بوده و از شيب طبيعي بسيار کمي برخوردار باشد.
در مناطقي که سطح آب هاي زيرزميني بالا است.
در شرايطي که جهت حفر ترانشه محدوديت وجود داشته باشد.
در مناطقي که جنس لايه هاي زمين سنگي است.
در مناطقي که بافت شهري پراکنده باشد.
در اين شيوه ابتدا فاضلاب يک يا چند واحد اعم از مسکوني، تجاري، بيمارستان و يا کارگاه به صورت ثقلي به داخل يک حوضچه (Pit) جمع آوري مي شود و پس از جمع آوري فاضلاب به مقدار معين در قسمت تحتاني حوضچه، توسط شيرهاي خلاء که در قسمت فوقاني حوضچه قرار گرفته است؛ فاضلاب به خطوط جمع آوري تحت مکش منتقل مي گردد.
فاضلاب تخليه شده به شبکه جمع آوري اصلي، در حالت دو قشري جريان (مخلوط فاضلاب و هوا) به محل ايستگاه مکش اصلي منتهي مي شود.
در انتها فاضلاب جمع آوري شده در محل ايستگاه تامين خلاء به صورت پمپاژ يا ثقلي به محل خروجي شبکه (خط انتقال يا تصفيه خانه) هدايت مي گردد.


اجزاء سيستم جمع آوري تحت مکش :


الف : حوضچه شير خلاء تخليه فاضلاب : که از دو قسمت تحتاني و فوقاني براي جمع آوري و انتقال به خطوط تحت مکش تشکيل شده است.
ب : شبکه اصلي لوله کشي فاضلاب : با توجه به عملکرد مکشي بودن، قطر لوله ها کمتر از حالت ثقلي و بين 90 تا 250 ميليمتر است؛ شبکه آب بند بوده و از نشت بوي نامطبوع و بند آمدن لوله به علت وجود 10 تا 15 برابري هوا نسبت به فاضلاب جلوگيري مي کند.
چون سيستم تحت مکش است؛ شيب لوله ها مي تواند منفي شده يا غير ثابت باشد و در برخورد با ديگر تاسيسات زير زميني تغيير مسير داده و از زير آنها عبور نمايد؛ عرض ترانشه با کاهش قطر، کمتر و نيز عمق لوله گذاري مي تواند تا 1 متر کاهش يابد. همچنين زمان و هزينه اجرا کمتر است.
ج : ايستگاه تامين فشار منفي : سومين و مهمترين قسمت اين شبکه، ايستگاه تامين فشار منفي مي باشد؛ که وظيفه تامين مکش کل شبکه و ذخيره و تخليه فاضلاب به خروجي شبکه را دارد. که در مرکز سيستم قرار مي گيرد.


دوستان مي توانيد اين پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب را در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد دانلود لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد محصول دانلودی خود را دانلود فرماييد در صورت داشتن پیشنهاد از قسمت ارسال نظرات ارسال فرماييد

برای دریافت ( پروژه آماده در مورد آب و فاضلاب ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : گلپونه شاهين - 1398/7/24 (7:24)
سلام دانلود کردم واقعا دمتون گرم و ممنون شما واقعا بي‌نظيريد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : شايا گلرخ - 1398/11/26 (8:21)
عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! هر چي بگم کمه !
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : مهداد شهربانو - 1398/8/15 (3:36)
با سلام ممنون از فايل خوبتون دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : پري آرميتا - 1398/10/16 (6:24)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید