يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

دانلود پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان

دانلود-پايان-نامه-آماده-در-مورد-ارزيابي-ميزان-اثربخشي-الگوهاي-جريان
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي در قالب فايل ورد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2048

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي در قالب فايل ورد


دانلود پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قالبليت ويرايش

توضيحات در مورد پايان نامه به شرح زير مي باشد :


عنوان پايان نامه : ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 128 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
رشته تحصيلي : رشته حسابداري
واژه هاي کليدي : درماندگي مالي، الگوهاي جريان هاي نقدي، مدل برنامه ريزي ژنتيک ،پيش بيني درماندگي مالي

عزيزان مي توانيد اين پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

قسمتي از مطالب اين پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي :


چکيده
ورشکستگي شرکت ها يکي از راه هايي است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گيري از فرصت هاي سرمايه گذاري مي شود. پيش بيني درماندگي مالي مي تواند با هشدارهاي لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگي مالي و به دنبال آن ورشکستگي هشيار نمايد تا آنها با توجه به اين هشدارها، دست به اقدامات مقتضي بزنند و سرمايه گذاران بتوانند فرصت هاي مطلوب را از فرصت هاي نامطلوب تشخيص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان هاي مناسب، سرمايه گذاري نمايند. يکي از روشهاي پيش بيني تداوم فعاليت شرکتها، استفاده از مدل هاي پيش بيني درماندگي مالي است. در اين راستا پژوهش حاضر به ارزيابي ميزان اثربخشي الگوي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهاي 1381تا 1386 با استفاده از داده هاي 82 شرکت مورد آزمون مي پردازد. الگوهاي جريان نقدي، سياست هاي شرکت براي تأمين منابع، تخصيص منابع و ظرفيت عملياتي را نشان مي دهد. تئوري هاي اقتصادي و محققان قبلي مثبت يا منفي بودن جريان هاي نقدي ناشي ازفعاليت هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي را با توجه به مراحل چرخه عمر را پيش بيني کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهاي جريان نقدي در مرحله نزول جهت پيش بيني درماندگي مالي استفاده شده و سپس نتايج آن با مدل برنامه ريزي ژنتيک که طبق شرايط ايران توسط فرج زاده دهکردي(1386) ارائه گرديده مورد ارزيابي گرفته است. نتايج تحقيق حاضرحاکي از اين است که الگوي جريان هاي نقدي داراي قدرت پيش بيني درماندگي مالي شرکت ها در ايران است. همچنين طبق نتايج تحقيق اثربخشي مدل برنامه ريزي ژنتيک درمقايسه با الگوي جريان هاي نقدي در پيش بيني درماندگي مالي شرکت ها بيشترمي باشد.

فهرست مطالب


فصل اول:کليات تحقيق

مقدمه
تشريح وبيان مسئله
ضررت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
کاربرد تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي
ساختار کلي تحقيق

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق


بخش اول : ادبيات و مباني نظري تحقيق


مقدمه
تعاريف ورشکستگي
دلايل ورشکستگي
مراحل ورشکستگي
قوانين ورشکستگي
قوانين ورشکستگي در ايران
تکنيک هاي مورد استفاده در پيش بيني ورشکستگي
تکنيک آماري
تکنيک هوش مصنوعي
مدل هاي تئوريک
مدل هاي پيش بيني درماندگي مالي
آماري تک متغيره
تحليل تشخيصي چندگانه(MDA
مدل احتمالي خطي(LPM)
مدل لوجيت
مدل پروبيت
روش هاي مجموع تجمعي
فرايندهاي تعديل ناقص
الگوريتم طبقه بندي بازگشتي
استدلال مبتني بر موضوع
شبکه هاي عصبي مصنوعي
الگوريتم ژنتيک
برنامه ريزي ژنتيک
مدل مجموعه هاي سخت
ماشين بردار تکيه گاه(SVM)
معيارهاي تجزيه ترازنامه(BSDM)
تئوري هاي ورشکستگي
تئوري ورشکستگي قمارباز
تئوري مديريت وجوه نقد
تئوري هاي ريسک اعتباري
مدل هاي اعتبار سنجي مورگان و KMV مودي
ريسک اعتباري CSFB
تئوري پرتفو ليوي اعتباري مک کينسي
ميزان کاربرد تکنيک ها در مدل بندي پيش بيني ورشکستگي
ميزان دقت و خطاي نوع اول و دوم مدل هاي پيش بيني ورشکستگي
نسبت هاي مالي مورد استفاده در پيش بيني ورشکستگي
نتيجه گيري
بخش دوم : پيشينه تحقيقات
مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقيق
تحقيقات خارجي انجام شده در زمينه درماندگي مالي
تحقيقات داخلي انجام شده در زمينه درماندگي مالي
تحقيقات انجام شده در زمينه الگو هاي جريان نقدي
نتيجه گيري ادبيات و پيشينه تحقيقات
خلاصه فصل

فصل سوم : روش اجراي تحقيق


مقدمه
موضوع تحقيق
طبقه بندي تحقيق براساس ماهيت و روش
طبقه بندي تحقيق براساس هدف
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
نحوه گردآوري داده ها و اطلاعات
نحوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق
الگوهاي جريان نقدي
مدل برنامه ريزي ژنتيک فرج زاده
مدل برنامه ريزي ژنتيک به صورت درختي
فرمول رياضي مدل برنامه ريزي ژنتيک
تفسير متغيرهاي مدل برنامه ريزي ژنتيک
روش هاي آماري
خلاصه فصل

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش


مقدمه
تحليل آماري
آمار توصيفي براي متغيرهاي الگوي جريان هاي نقدي
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد عملياتي منفي کل سال قبل از درماندگي مالي
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد عملياتي منفي به تفکيک سال
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد سرمايه گذاري مثبت کل سال قبل از درماندگي مالي
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد سرمايه گذاري مثبت به تفکيک سال
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد تامين مالي کل سال قبل از درماندگي مالي
آمار توصيفي براي جريان هاي نقد تامين مالي مثبت به تفکيک سال
آمار توصيفي براي متغيرهاي مدل برنامه ريزي ژنتيک
آزمون فرضيه ها
معرفي فرضيه هاي آماري
آزمون فرضيه و نتايج آن
خلاصه فصل

فصل پنجم : خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادها


مقدمه
خلاصه تحقيق
بررسي يافته ها و تفسير نتايج تحقيق
نتايج آزمون فرضيه
نتايج حاصل از الگوي جريان هاي نقدي
نتايج حاصل از مدل برنامه ريزي ژنتيک
مقايسه نتايج الگوي جريان هاي نقدي با نتايج حاصل از مدل برنامه ريزي ژنتيک فرج زاده
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
نتيجه گيري
خلاصه فصل
منابع فارسي
منابع لاتين

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد پايان نامه آماده ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک درپيش بيني درماندگي مالي داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

برای دانلود دانلود پايان نامه آماده در مورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

دانلود پایان نامه آماده ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , پایان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , پایان نامه آماده ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , پایان نامه درباره ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , پایان نامه در فرمت ورد ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , درماندگي مالي , الگوهاي جريان هاي نقدي , مدل برنامه ريزي ژنتيک , پيش بيني درماندگي مالي , ارزيابي ميزان اثربخشي , وجوه نقد , ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان , وجوه نقد و مدل برنامه ريزي , ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي , ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شايا آريادخت - 1398/6/1 (8:46)
با سلام بسيار عالي فکرشو نمي کردم تو بيشتر سايت دنبالش بودم ولي اينجا بصورت کامل پيداش کردم ممنون از زحماتتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پريدخت شايا - 1398/1/19 (9:50)
تشکر واقعا بروز هستيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : شيلا شهرخ - 1398/6/7 (1:52)
سلام و خداقوت براي اينکه اين فايل را براي دانلود قرار داديد دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مهبد شهناز - 1398/7/15 (3:33)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید