استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب

استاندارد-روش-تعيين-يون-فلوئور-در-آب
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3376

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلودتحقیق آماده در مورد استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات به شرح زیر می باشد

عنوان : استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 16

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب به صورت زیر است

1- هدف
 هدف از ارائه اين استاندارد تشريح چگونگي اندازه‏گيري يون فلوئور در آب به دو روش زير مي‏باشد .
 الف - روش فتومتري .
 ب - روش الكترود منتخب
2- دامنه كاربرد
 در روش " الف " فلوئور موجود در آب به وسيله تقطير جدا شده و اندازه‏گيري يون فلوئور در چكيده آن به وسيله معرف 1 Spadans انجام پذيرفته كه به كمك اين روش مقادير صفر تا 1/4 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) فلوئور اندازه‏گيري خواهد شد .
 در روش " ب " اندازه‏گيري به طور دقيق توسط دستگاه الكترود منتخب انجام ميشود كه در اين روش احتياجي به تقطير نبوده زيرا روش انتخاب يوني بر خلاف روشهاي رنگ سنجي مورد تاثير عوامل تداخل كننده قرار نمي‏گيرد و توسط اين روش غلظتهاي 0/1 تا 1000 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) اندازه‏گيري مي‏شود .
3- خلوص مواد
 3-1- مواد شيميائي به كار رفته بايد از نوع خالص شيميائي براي تجزيه باشد و از ساير مواد شيميائي در صورتي مي‏توان استفاده نمود كه قبلا محرز شود ناخالص‏هاي موجود در هر يك از مواد شيميائي موجب كاهش در صحت آزمون نخواهد شد .
 3-2- آب مضر مصرفي بايد از نوع مخصوص مطابق با ويژگيهاي آب مضر مصرفي در آزمونهاي آب استاندارد شماره 1728 ايران باشد .
4- نمونه برداري
 نمونه برداري از آب در آزمونهاي روزمره بايد مطابق با استاندارد شماره 2348 ايران ( روش روزمره نمونه برداري آب ) و در موارد داوري از استاندارد شماره 2347 ايران ( روش نمونه برداري آب ) استفاده شود .
5- روشهاي آزمون
 5-1- روش (( الف ))
 5-1-1- دامنه كاربرد : اين روش در اندازه‏گيري دقيق يون فلوئور در آب به خصوص آبهاي داراي مقدار زياد پس آب به كار رفته و مواردي مانند آبهاي شور غليظ و يا پس آبهاي روغني را شامل نمي‏گردد .
 5-1-2- خلاصه روش : فلوئور موجود در آب به صورت اسيد ئيدروفلوئور و سيليسيك تقطير شده و مقدار آن به وسيله مقدار اثر رنگ بري بر روي رنگ معرف Spadns به طريقه فتومتري اندازه‏گيري مي‏شود .
 يادآوري : عمل تقطير را در صورتي مي‏توان بدون تأثير بر روي نتيجه آزمون حذف كرد كه مقدار مواد مزاحم كمتر از مقادير داده شده در جدول شماره يك باشد .
 5-1-3- مواد مزاحم : در تقطير نمونه مواد زير با مقادير تجربي داده شده ايجاد تداخل مي‏نمايد .
 الف - آلومينيوم با غلظت بيشتر از lit/mg 300 و دي‏اكسيد سيليس به صورت سيليس كلوئيدي به مقدار بيشتر از 400 mg/litو دي اكسيد سيليس به صورت سيليكات به مقدار بيشتر از lit/mg 300 كه عمل تشخيص فلوئور را كند مي‏نمايد .
 ب - فلوئور بيشتر از lit/mg 3 كه در جدار مبرد شيشه‏اي مستقر مي‏شود , علاوه بر كاهش نتيجه در تقطيرهاي بعدي در مورد نمونه‏هاي كه داراي فلوئور كمتري مي‏باشد تداخل افزايشي دارد بنابراين در چنين مواردي لازم است مبرد را با 300 الي 400 ميلي‏ليتر آب مقطر شستشو داده و حاصل را به چكيده تقطير اضافه و سپس حجم كل را به يك ليتر رسانيد . و يا طبق تشخيص آزمون كننده مقدار معين از نمونه را تا 300 ميلي‏ليتر رقيق كرد .
 ج - كلرور در غلظتهاي زياد مانند آبهاي شور و يا آب دريا با غلظتهاي بيشتر از lit/mg 2500 باشد در بالن تقطير ايجاد رسوب مي‏نمايد كه رقيق كردن نمونه بوسيله آب مقطر عاري از فلوئور و كاهش غلظت مواد جامد در كمتر شدن آن مؤثر مي‏باشد .
 ه - نمونه‏هاي محتوي مواد روغني كه باعث دو فاز شدن تقطير مي‏شود را براي اندازه‏گيري دقيق فلوئور بايد به وسيله حلال مناسب ( مانند اتر , كلرفرم , بنزن و غيره ) استخراج و سپس روي حمام بخار و گرم كردن نمونه , باقيمانده جزئي حلال را نيز خارج كرد .
 5-1-4- وسايل مورد نياز
 الف - دستگاه تقطير : طبق شكل شماره يك بالن اين دستگاه بايد از نوع شيشه پوروسيليكات به حجم يك ليتر بوده و دستگاه مجهز به ترمومتر ºC 200 باشد .
 ب : فتومتر : اسپكترفتومتر مناسب براي اندازه‏گيري در 570 نانومتر كه ضخامت سلول حداقل 1/0 سانتيمتر باشد . و يا فتومتر مجهز به فيلتر سبز - زرد كه حداكثر عبور آن بين 550 تا 580 نانومتر و حداقل ضخامت سلول يك سانتيمتر باشد .
 5-1-5- مواد مورد نياز
 الف - محلول معرف اسيد زيركونيل – Spadns : حجم مساوي اسيد زيركونيل و محلول Spadns را با هم مخلوط نمائيد پايداري اين محلول در حدود دو سال مي‏باشد .
 ب - محلول مبنأ ml 10 محلول Spadns را به 100 ميلي‏ليتر آب اضافه و ml 7 اسيدكلرئيدريك ( چگالي 1/19) را تا حجم ml 10 با آب رقيق نموده و به آن بيافزائيد .
 اين محلول پايدار بوده و قابل استفاده مجدد مي‏باشد .
 ج - سولفات نقره جامد (Ag2SO4)
 د - محلول ارسنيت سديم (2 گرم در ليتر )
 ه - محلول استاندارد فلوئورسديم(0/01mgF ± 1ml) مقدار 0/2210 گرم فلوئورسديم (NaF) را در آب حل كرده و حجم آنرا به يك ليتر رسانيده و سپس مقدار 100 ميلي‏ليتر از اين محلول را برداشته و تا يك ليتر رقيق كرده و در شيشه مقاوم در مقابل مواد شيميائي و يا پلي‏اتيلن نگهداري كنيد .
 و - محلول Spadns (lit/g 1/916) : مقدار 0/958 گرم معرف Spadns را در آب حل كرده و حجم آنرا به 500 ميلي‏ليتر برسانيد , اين محلول به شرط قرار گرفتن در بطري در بسته و دور از تابش نور پايدار خواهد ماند .
ژ - اسيد سولفوريك غليظ ( با چگالي 1/84)
 ح - معرف اسيد زيركونيل (0/266 گرم ZrOCL2, 8H2O در ليتر ):
 مقدار 0/133 گرم زيركونيل كلرايد با هشت مولكول آب متبلور را در 25 ميلي‏ليتر آب حل كرده و مقدار 350 ميلي‏ليتر اسيدكلرئيدريك غليظ اضافه كرده و سپس به حجم 500 ميلي‏ليتر برسانيد .
 5-1-6- تنظيم مقياس
 الف - با به كار بردن محلول استاندارد فلوئور (0/01 mgF = 1ml) و رقيق كردن آن تا حجم 50 ميلي‏ليتر , يك مجموعه محلولهاي استاندارد با غلظت معلوم بين 0/00 تا 1/40 ميلي‏گرم در ليتر (PPM) تهيه كنيد .
 محلول استاندارد (ml) مصرفيغلظت حاصل پس از رسيدن به حجم 50ml
محلول استاندارد (ml) مصرفي    غلظت حاصل پس از رسيدن به حجم ml 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F mg 0/01 =ml 1/0    MgF/lit
0/00    0/00
1/00    0/20
2/00    0/40
3/00    0/60
4/00    0/80
5/00    1/00
6/00    1/20
7/00    1/40
ب - در صورتي كه نمونه مورد آزمون داراي كلر آزاد باشد , مقدار دو قطره محلول ارسنيت سديم نيز به هر كدام از محلولهاي استاندارد فوق افزوده و سپس مقدار 10/0 ميلي‏ليتر معرف اسيد زيركونيل - Spadns اضافه و به خوبي مخلوط نمائيد .
 براي حصول اطمينان از اختلاط معرف رنگي با نمونه توجه فوق العاده مبذول داريد . فتومتر را براي صفر درصد جذب آماده كرده و با قرائت اعداد مربوطه به محلولهاي استاندارد , منحني جذب را بر حسب غلظت‏هاي فلوئور ترسيم كنيد .
 در صورت استفاده از محلولهاي جديد معرف Spadns بايد اين منحني را دوباره تهيه كرد .

و ... برای مطالعه کامل فایل استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید

برای دریافت ( استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهبد مهداد - 1398/4/24 (11:1)
خسته نباشيد بسيار عالي خيلي نياز داشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید