يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

استاندارد-روش-اندازه‏گيري-اوره-و-ازت-آمونياكي-در-خوراك-دام-و-طيور
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود تحقيق آماده در قالب فايل پاورپوينتي در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور دوستان عزيز براي شما يک تحقيق آماده در مورداستاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور با فرمت پاورپوينت و اسلايد هاي زيبا آماده کرديم همچنين با قابليت ويرايش و پرينت گرفتن مي باشد به راحتي مي توانيد تغيير دهيد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3566

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در قالب فايل پاورپوينتي در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور


دوستان عزيز براي شما يک تحقيق آماده در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور با فرمت پاورپوينت و اسلايد هاي زيبا آماده کرديم همچنين با قابليت ويرايش و پرينت گرفتن مي باشد به راحتي مي توانيد تغيير دهيد

اين تحقيق آماده در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور را مي توانيد از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما بصورت خودکار لينک محصول دانلودی نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده را دانلود فرماييد

مشخصات تحقيق آماده در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور به شرح زير مي باشد :

عنوان تحقيق : استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور
فرمت فايل : PowerPoint (.ppt)
قابليت ويرايش : دارد
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
تعداد اسلايد : 53

اسکرين شات اسلايد هاي اين تحقيق آماده در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور


تحقيق آماده در قالب فايل پاورپوينتي در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل پاورپوينتي :


بنام خدا
موضوع :استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور
استاد مربوطه: گردآورنده:

1هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .
2دامنه كاربرد
اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

3نمونه‏برداري
طبق استانداردهاي روش نمونه‏برداري در مواد غذائي عمل شود .
4روش كار
4-1- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري
4-1-1- وسايل مورد نياز
اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهاي يك سانتيمتري
4-1-2- معرفها و مواد مورد نياز :

4-1-2-1- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد 1
16 گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و 100 ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .
4-1-2-2- اسيد استيك
4-1-2-3- محلول استات روي : 22 گرم استات روي 2H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم 100 ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .

4-1-2-4- محلول فروسيانور پتاسيم : 10/6 گرم فروسيانور پتاسيم 63H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 ميلي‏ليتر برسانيد .
4-1-2-5- زغال اكتيو(60 - G)
4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH
4-1-2-7- محلولهاي استاندارد اوره :

الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت 5ml/mg
5 گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد .
ب : محلولهاي استاندارد مورد استفاده با غلظتهاي 0/2 , 0/4 , 0/6 , 0/8 , 1 , 1/2 , 1/4 , 1/6 , 1/8 و 2 ميلي‏گرم اوره در 5 ميلي‏ليتر : به ترتيب

4-1-3- رسم منحني استاندارد اوره :
از هر يك از محلولهاي استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 ميلي‏ليتر برداشته و در لوله‏هاي 25 ميلي‏ليتري ريخته و به هر كدام 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه نمائيد و يك محلول شاهد نيز حاوي 5 ميلي‏ليتر محلول بافر 7 باضافه 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB تهيه نمائيد . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذاريد 10 دقيقه در بن ماري 25 درجه سلسيوس بماند

. سپس جذب هر يك از محلول‏ها را در طول موج 420nm با استفاده از سلهاي يك سانتيمتري در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانيد . آنگاه ميزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائيد . منحني بدست آمده بايستي به

صورت خط راست باشد در غير اين صورت آزمايش بايستي تكرار شده و محلول DMAB نيز تازه تهيه گردد .
4-1-4- روش اندازه‏گيري نمونه :
يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن نموده و در يك بالن ژوژه 500 ميلي‏ليتري ريخته و بآن يك گرم زغال اكتيو و حدود 250 ميلي‏ليتر آب , 5 ميلي‏ليتر محلول استات روي و 5 ميلي‏ليتر محلول فروسيانور پتاسيم اضافه نمائيد .

. سپس مخلوط را به مدت 30 دقيقه كاملا با تكان دهنده تكان دهيد و پس از آن حجم آن را با آب به 500 ميلي‏ليتر برسانيد . آنگاه بگذاريد بماند تا رسوب ته نشين گردد . سپس آن را با استفاده از كاغذ صافي واتمن شماره 40 صاف كرده بطوريكه محلول صاف شده كاملاؤ شفاف باشد .
5 ميلي‏ليتر از محلول صاف شده را در يك لوله آزمايش ريخته و بآن 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه كرده و كاملا تكان دهيد

. همراه با نمونه يك محلول استاندارد مرجع ( طبق بند ج ) و يك محلول شاهد نيز تهيه نموده و آنها را در بن‏ماري با حرارت 25 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه قرار دهيد سپس ميزان جذب نمونه و استاندارد را در مقابل شاهد در طول موج 420nm قرائت نموده و درصد اوره را طبق فرمول زير محاسبه نمائيد .

W = وزن نمونه بر حسب ميلي‏گرم در حجم مورد آزمايش مي‏باشد .
4-2- روش اندازه‏گيري ازت اوره‏اي و آمونياكي در خوراك دام و طيور
4-2-1- وسايل مورد نياز
بالنهاي كجدال با ظرفيت 500 ميلي‏ليتر
4-2-2- معرفها و مواد مورد نياز
4-2-2-1- محلول ضد كف

4-2-2-2- محلول كلرور كلسيم :
25 گرم كلرور كلسيم ( CaCl2 ) را در 100 ميلي‏ليتر آب حل نمائيد .
4-2-2-3- معرف متيل رد :
يك گرم متيل رد را در 200 ميلي‏ليتر الكل حل نمائيد .
4-2-2-4- اسيد كلريدريكنرمال
4-2-2-5- محلول سودنرمال
4-2-2-6- اوره خالص به فرمول شيميائي 2(NH2)Co)
4-2-2-7- محلول اوره آز :
محلول تازه اوره آز در آب را با غلظتي تهيه كني

محلول تازه اوره آز در آب را با غلظتي تهيه كنيد كه هر 10 ميلي‏ليتر محلول خنثي اوره آز , ازت موجود در 0/1 گرم يا بيشتر اوره خالص را تغيير دهد . براي اين منظور بايد ابتدا ميزان قليائيت و همچنين فعاليت آنزيم اوره آز تعيين گردد .
الف : تعيين قليائيت محلول اوره آز
ميزان قليائيت اوره آز تجارتي را بشرح زير تعيين نمائيد .

ب : تعيين ميزان 0/1 گرم از اوره آز را در 50 ميلي‏ليتر آب حل كرده و با محلول 0/1 نرمال اسيد كلريدريك در مقابل معرف متيل رد تيتره نمائيد . پس از بدست آوردن حجم اسيد كلريدريك 0/1 نرمال مصرف شده يعني ميزان قليائيت آنزيم , در موقع تهيه محلول اوره آز به ازاء هر 0/1 گرم اوره آز حل شده در آب , همان حجم اسيد كلريدريك 0/1 نرمال كه در بالا بدست آورده‏ايد , اضافه نمائيد و بدين ترتيب محلول خنثي تهيه شده است

فعاليت آنزيم اوره آز
ابتدا يك محلول يك درصد خنثي اوره آز تهيه كنيد ( حدود 50 ميلي‏ليتر ) سپس چند نمونه 0/1 گرمي اوره خالص توزين نموده و به بالن كجدال منتقل نمائيد و به هر كدام از بالنهاي محتوي 0/1 گرم اوره خالص حجم‏هاي متفاوتي از محلول يك درصد اوره آز خنثي اضافه كنيد و مانند آنچه كه در روش آزمايش شرح داده مي‏شود مراحل هضم و تقطير را ادامه دهيد .

ميزان فعاليت اوره آز را از روي مقدار محلول اوره آزي كه اوره را به طور كامل تبديل كرده است محاسبه كنيد . تبديل كامل اوره آز از طريق بازيابي كامل ازت به وسيله تقطير تعيين مي‏گردد .
4-2-3- روش اندازه‏گيري نمونه مورد آزمايش
2 گرم نمونه را در بالن كجدال ريخته و حدود 250 ميلي‏ليتر آب و 100 ميلي‏ليتر محلول اوره آز بآن اضافه نمائيد . در بالن را كاملا بسته و بگذاريد يكساعت در حرارت آزمايشگاه و يا 20 دقيقه در حرارت 40 درجه سلسيوس باقي بماند . سپس خنك نمائيد .

( اگر نمونه بيش از 5 درصد اوره داشته باشد مقداري محلول اوره آز به آن اضافه كنيد .) سپس درب و گردن بالن را با چند ميلي‏ليتر آب شسته و حدود 2 گرم اكسيد منيزيم و 5 ميلي‏ليتر محلول كلروركلسيم و 3 ميلي‏ليتر ضد كف اضافه نمائيد . و عمل تقطير را در بالن كجدال انجام دهيد و در قسمت گيرنده حجم معيني اسيد كلريدريك

= درصد ازت اوره اي و آمونياكي
كه در آن :
A = حجم اسيد كلريدريكنرمال بكار برده شده

B = حجم سودمصرفي
خوراك دام و طيور و آبزيان-اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني
ويژگي ها و روش هاي آزمون
1هدف
هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي ، شيميايي ، نمونه برداري ، روش هاي آزمون، بسته بندي ، نشانه گذاري و شرايط نگهداري و انبارداري اكسيد منيزيم است .

2دامنه كاربرد
كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرها ي الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي كاربران اين استاندارد الزامي است.

1- ISO 6497.2 2001 Animal feeding stuffs – sampling .
2- ISO 5515.1979 De composition of organic matter prior to analysis - wetmethod
3- استاندارد ملي ايران 6275 : سال 1381 ويژگيها وروشهاي آزمون زئوليت درخوراك دام و طيور و آبزيان
4- استاندارد ملي ايران 1320 : سال 1372 ويژگيها و روشهاي آزمون اكسيد منيزيم جهت مصرف در صنايع آرايشي
5- استاندارد ملي ايران 1728 : سال 1356 ويژگيها و روشهاي آزمون آب براي مصارف آزمايشگاهي

4اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و/يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :
مكمل معدني
مجموعه اي از املاح معدني و افزودني هاي مجاز است كه به دليل كمبود آنها در جيره غذايي دام و طيور و آبزيان , اضافه نمودن آنها به جيره باتوجه به احتياجات دام ضروري است .
افزودني هاي مجاز
به موادي گفته مي شود كه شامل مواد اشتهاآور ، رنگهاي خوراكي مجاز ، طعم دهنده هاي مجاز ، اسيدهاي آمينه ، آنزيم ها ، داروهاي ضد باكتريايي ، انگلي ، قارچي ، آنتي اكسيدان ها و ساير مواد افزودني مجاز مي باشد .

قابليت دسترسي زيستي مكمل ها
بخشي است از مواد مكمل خوراك دام كه مي تواند براي نگهداري , توليد و توليد مثل مورد استفاده دام قرار گيرد .
افت حرارتي1 ( L.O.I )
تغيير وزن نمونه خشك شده پس از عمل سوزاندن افت حرارتي ناميده مي شود كه شامل كاهش آب پيوسته ، دي اكسيد كربن به شكل كربنات هاي فرار ، كربن و مواد آلي ، اكسيدهاي سولفور و تركيبات قليايي فرار است . قبل از گذاشتن نمونه در كوره بايستي آنرا در دماي 2±110 درجه سلسيوس خشك نموده و پس از قرار دادن در خشكانه توزين نمود . دو گرم از نمونه خشك توسط كوره الكتريكي ودر دماي 25±1000 درجه سلسيوس سوزانده و L.O.I محاسبه مي شود.
1- Loss on Ignition

اكسيد منيزيم
يك ماده معدني با فرمول شيميايي MgO ( magnesium oxide ) مي باشد كه از سنگ هاي معدني كربناته ( سنگ آتش )2 مي باشد كه با روش زير فرآيند مي شود : سنگها پس از استخراج توسط آسياب چكشي به اندازه هاي موردنظر تقسيم شده به داخل كوره هاي گردان كلسينه كننده هدايت مي گردد . در كوره كلسينه كننده ، پس از جدا شدن دي اكسيد كربن، به حالت اكسيد در آمده سپس با استفاده از آسياب به پودر نرم تبديل مي شود و به عنوان منبع منيزيم در مكمل هاي معدني خوراك دام مورد استفاده قرار مي گيرد .
دام
منظور از دام در اين استاندارد گاو ، گوساله ، گوسفند ، بز ، طيور و آبزيان پرورشي است .
2- Calcinated magnesite

ويژگي ها
5-1ويژگي هاي فيزيكي اكسيد منيزيم
اندازه ذرات
تمام ذرات اكسيد منيزيم بايد حداكثر 200 ميكرومتر ( حدود 80 مش ) باشد . همچنين اندازه ذرات بايد به طور كامل يكنواخت باشد.
رنگ و بو
رنگ اكسيد منيزيم بايد سفيد تا سفيد متمايل به صورتي كم رنگ باشد . اكسيد منيزيم بايد بي بو بوده و اگر در آب مقطر به صورت تعليق درآيد نبايد هيچگونه بوي نامطبوعي توليد كند .

5-2ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم
ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم بايد مطابق جدول شماره 1 باشد .
جدول شماره 1- ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم

طبق بند 7-2اين استاندارد100 ( بيشينه )ميلي گرم در كيلوگرمسرب3طبق بند 7-2اين استاندارد20 ( بيشينه )ميلي گرم در كيلوگرمكادميوم4طبق بند 7-3اين استاندارد200 ( بيشينه )ميلي گرم در كيلوگرمفلوئور5طبق بند 7-2اين استاندارد30 ( بيشينه )ميلي گرم در كيلوگرمجيوه6طبق بند 7-2اين استاندارد40 ( بيشينه )ميلي گرم در كيلوگرمآرسنيك7طبق بند 7-5اين استاندارد3 ( بيشينه )درصدافت حرارتي8

يادآوري : در جدول شماره 1 بيشينه ميز ان فلوئور براي طيور 60 ميلي گرم در كيلوگرم و براي آبزيان پرورشي 20 ميلي گرم در كيلوگرم بايد باشد .
نمونه برداري
6-1 مقررات كلي
در انتخاب نمونه , حفظ و حمل نمونه هاي آزمايشي دستورات زير بايد رعايت شود :
6-1-1 نمونه ها نبايد در فضاي آزاد كه امكان آلودگي نمونه ها وجود دارد برداشته شود .
6-1-2 وسايل نمونه برداري بايد خشك و تميز باشد .

6-1-3 بـايد دقت شود كه نمـونه هاي از توده اصلي جنسي كه مورد نمونه برداري واقع مي شود , باشد و وسايل نمونه برداري آلودگي پيدا نكنند .
6-1-4 براي اينكه نمونه برداري واقعي باشد محتوي هر ظرف را در هنگام نمونه برداري بايد به طور كامل مخلوط نمايند .
6-1-5 نمونه ها بايد در ظروف شيشه اي به طور كامل در بسته , خشك و تميز و يا ظروف مناسب ديگر گذاشته شود . اندازه ظروف نمونه بايد طوري باشد كه تمام حجم آن بوسيله نمونه پر شود .

6-1-6 هر ظرف محتوي نمونه بايد با سرپوش مناسبي بعد از پركردن بسته و مهر شود و يا كليه اطلاعات راجع به نمونه برداري نشانه گذاري شود و همچنين تاريخ نمونه برداري و تاريخ توليد بايد در روي ظروف نمونه نوشته شود .

در صورتي كه محموله بصورت بسته بنـدي شده باشد بايد به شرح جدول 2 نمونه گيري انجام شود .
جدول شماره 2

لازم به اشاره است كه مقدار نمونه هاي برداشت شده را بايد بخوبي مخلوط نموده و از آن يك نمونه جهت انجام آزمون هاي لازم به
بيش از 16ريشه دوم تعداد تا حداكثر 100 بستهميزان حداقل نيم كيلوگرم تهيه نمود .
روش هاي آزمون
كليه مواد مصرفي بايد با خلوص تجزيه اي1 بوده و آب مقطر نيز بايد مطابق استاندارد ملي ايران 1728 سال 1356 : ويژگيها و روشهاي آزمون آب براي مصارف آزمايشگاهي باشد .
1- Analytical grade

7-1 روش اندازه گيري رطوبت
7-1-1وسايل لازم
7-1-1-1ترازوي دقيق آزمايشگاهي با دقت 001/0 گرم
7-1-1-2گرمخانه ( آون )
7-1-1-3خشكانه
7-1-2روش اجراي آزمون
ابتدا يك ظرف توزين نمونه را در گرمخانه قرار داده تا به وزن ثابت برسد سپس ظرف را در خشكانه قرار داده و پس از خنك شدن وزن كنيد. سپــس تعداد 2 گرم نمونه به دقت وزن نموده


عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما بفرستيد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما جواب داده مي شود

برای دانلود استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , تحقیق آماده استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , تحقیقات استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , تحقیق درباره استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , تحقیق در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , پایان نامه استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , ppt استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , دانلود تحقیق استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , دانلود استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , دانلود پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , دانلود ppt استاندارد روش اندازه‏گيري اوره , تحقیق آماده ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , تحقیقات ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , تحقیق درباره ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , مقاله ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , پاورپوینت ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , ppt ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , دانلود ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , دانلود مقاله ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , دانلود پاورپوینت ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور , دانلود ppt ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شميم شباهنگ - 1398/1/16 (9:17)
تبريک عرض ميکنم خدمت استاد دستتون درد نکنه فايل را دانلود کردم بسيار عالي و کامل
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید