تحقيق آماده درباره استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان

تحقيق-آماده-درباره-استراتژي-هاي-بيماري-زايي-در-قارچ-هاي-پارازيت-گياهان
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9137

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان در قالب فايل پاورپوينت با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

جزييات فايل تحقيق استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان بصورت زير مي باشد


عنوان : استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان
فرمت فايل : پاورپوينت ppt PowerPoint
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد اسلايدها : 51

اسکرين شات اسلايدر هاي اين تحقيق استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان


استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان بشرح زير مي باشد


چگونگي حمله پاتوژن ها به گياه ميزبان يکي از سوال هاي علاقه مندان به علم بيماري شناسي گياهي است. بيماري هاي قارچي گياهان باعث خسارت هاي اقتصادي از جمله كاهش جوانه زني بذر، تخريب گياهان شده و همچنين با تخريب محصولات پس از برداشت توسط ترشح متابوليت هاي ثانويه که توکسين نام دارند، به انسان و حيوانات زيان مي رسانند.

تعامل موفق بين قارچ و گياه ميزبان منجر به تخريب گياه مي شود.

بنابر اين آلودگي گياه توسط قارچها طي يک سري مراحل مورفولوژيکي , فيزيولوژيکي و مولکولي انجام مي شود.

چسبيدن اسپورها ي قارچ به گياه ميزبان:

دراين مرحله آلودگي قارچ ها توسط چسبيدن پروپاگول هاي قارچي به گياه ميزبان تثبيت مي شود اگر چه چسبيدن اسپور هاي بيمار گرهاي قارچي به سطح گياه در بين گونه هاي قارچي معمول است ولي يک سري فاکتورهاي در اين رابطه متفاوت مي باشد .

در رابطه با رده ي Oomycetes، افراد اين گروه توليد زئوسپور هاي خاکزي مي کنندكه براي حرکت نياز به رطوبت دارند. اين مسئله به اين درPhtophthora cinnamomi زئوسپورها بعد از شنا کردن در خاک مرطوب بلافاصله که گياه ميزبان مناسب را يافتند به ميزبان چسبيده و به صورت کيست در مي آيند.

زئوسپورهاي Phtophthora cinnamomi (A,C) كيست شدن و رخنه زئوسپورها در بافت گياه ميزبان B,D

نمونه هايي از مايه بيمارگر و راه هاي ورود به ميزبان :A: دو گروه از زئوسپورهاي قارچ هاي سفيدك داخلي B:كيست شدن زئوسپورها ي قارچ Phytophthora sojae ،جوانه زدن و ايجاد رخنه در ريشه گياه C:كنيدي هاي قارچ هاي عامل لكه برگي :D ورود باکتري

کنيديوم هاي قارچ آنتراکنوز غلات colletotrichum graminicola
در اثر تماس با سطح ميزبان

توليد يک گليکوپروتئين محلول در آب مي کنند كه اين ماده باعث چسپيدن کنيديوم ها به سطح گياه ميزبان مي شود و آنها را در شرايط نامطلوب محيطي از قبيل خشکي حفظ مي کند.
بنابراين دو عامل تماس و چسبيدن بيمارگر به سطح گياه ميزبان به عنوان عوامل پيش نياز براي جوانه زني عوامل بيمارگر قارچي در گياهان مي باشند.

Uromyces fabae
يوريديوسپورها بعد از تماس با کوتيکول ميزبان و جهت توليد آلودگي موثر کوتيناز و استرازهاي مخصوص ترشح مي کنند.
اين آنزيم ها نفوذ بهتر بيمارگر به بافت ميزبان را تسهيل مي کنند.

Blumeria graminis f.sp.hordei

کنيديوم هاي قارچ عامل سفيدک پودري جو مراحل حمله و تماس به گياه ميزبان را در غياب آب و رطوبت نسبي خيلي کم شروع مي کنند.

Carver و همكاران نشان دادند که مواد خارج سلولي از جرم تيوب اين قارچ، براي چسبيدن اسپورها به سطح گياه ازاد مي شوند .

نقش عوامل ژنتيكي در توليد اپروسوريوم و توسعه آلودگي
در برخي از بيمارگرهاي گياهي مثل
Pyrenophra teres ,
Cochliobolus heterostrophus
Colletotrichum logenarium
Magnaporthe grisea
توليد آپروسوريوم تحت کنترل ژن mitogen – activated protein kinase است .

در همه ي اين موارد اين ژن ها براي رشد رويشي لازم نيستند اما براي آلودگي موفق آميز در گياه ميزبان ضروري هستند. درM.grisea يك ژن تحت نام pmk1 براي توليد آپروسوريوم بيان مي شود.
بنابراين جدايه هاي بدون pmk1 ايجاد آپروسوريوم نمي کنند و بيان ژن pmk1 يک نياز ضروري براي بيماري زايي اين قارچ هاست.

اگرچه به دست آوردن شواهدي در خصوص نقش خاص اين آنزيم ها در پديده بيماري زايي چندان ساده نيست ولي مطالعات انجام شده بيانگر نقش بعضي از ژن ها درتنظيم اين آنزيم ها هستند.

در Cochliobolus carbonum ژن snf1 آنزيم پروتوكيناز را كد مي كند بنابر اين اين ژن مي تواند در بيماري زايي مخصوصا در پديده رخنه موثر باشد

سوالي که وجود دارد اين است که چه ژن هايي توسط Map-kinase ها تنظيم مي شوند؟

دو ژن GAS 1,GAS2 توسط pmk1 تنظيم مي شوند و به صورت تخصصي در تشکيل آپروسوريوم بيان مي شوند. در M.grisea جهش هاي ايجاد شده در يک و يا هر دو ژن، فرآيند تشکيل آپروسوريوم را کاهش مي دهد.

اين ژن ها در مخمر ها ديده نمي شوند و در قاچهايي که وجود دارند ممکن است به عنوان فاکتورهاي حقيقي در بيماري زايي عمل کنند.

A:يورديوسپور هاي قارچ عامل زنگ گرامينه ها و وارد شدن از طريق روزنه هاي گياه B: مراحل ايجاد رخنه و توليد آلودگي در زنگ گرامينه ها C:توليد جرم تيوب و آپروسوريوم D:توليد هوستوريوم در سلول هاي گياه ميزبان
راههاي نفوذ پارازيتهاي قارچي به گياهان
رخنه مستقيم
(Direct penetration)

رخنه از طريق منافذ طبيعي (Penetration through Natural Opening)

?رخنه از طريق زخمها و آسيب هاي فيزيكي
((Penetration through Natural Wounds
راههاي نفوذ پارازيتهاي قارچي
مراحل رخنه :
نفوذ پاتوژن از طريق رخنه مستقيم:
قارچ ها قادرند به صورت مستقيم به داخل گياه رخنه کنند و اين عمل به دو روش انجام مي شود:

با ترشح آنزيم هاي مختلف که ترکيبات کوتيني سطح گياه را حذف مي کنند.
با ايجاد نيروي مکانيکي و ايجاد فشار و در نتيجه سوراخ کردن سطوح ميزبان.

اخيرا مکانيزم نفوذ دردو گونه از شبه قارچ ها از شاخهOomycota مورد بررسي قرار گرفته است.

Pythium graminicola يک بيمارگر گياهي که به خانوادهgraminaceae حمله مي کند
Pythium insidiosum که در پستانداران ايجاد بيماري مي کند.
هر دو پاتوژن ايجاد فشار مکانيکي کمي جهت رخنه ايجاد مي کنند. اندازه گيري مقاومت مکانيکي اپيدرم ريشه گراس ها توسطglass microprobes mpa12-1بود. پس با توجه به فشار مکانيکي کم جهت ورود به ميزبان لازم است که فعاليتهاي انزيمي داشته باشند.

و ... براي مطالعه و دسترسي به متن کامل فايل استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان را دانلود فرماييد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دریافت ( تحقيق آماده درباره استراتژي هاي بيماري زايي در قارچ هاي پارازيت گياهان ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید