يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه

بررسي-عوامل-موثر-بر-ايجاد-مطالبات-معوق-بانکي-و-ارايه-راهکارهايي-جهت-پيشگيري-از-آن-در-بانک-سپه
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران) در قالب فايل ورد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2050

توضیحات کامل در مورد فایل

پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران) در قالب فايل ورد


دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران) براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قالبليت ويرايش

توضيحات در مورد پايان نامه به شرح زير مي باشد :


عنوان پايان نامه : بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران)
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 154 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
رشته تحصيلي : مديريت دولتي
گرايش:مديريت مالي دولتي

عزيزان مي توانيد اين پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران). در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد


قسمتي از مطالب اين پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران):


چکيده
تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل موثربرايجادمطالبات معوق بانکي وارايه راهکارهاي پيشگيري ازآن دربانک سپه مديريت منطقه شرق تهران انجام گرديد.دراين راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و...باکارشناسان اموربانکي فاکتورهاي نوع شخصيت متقاضي، نوع فعاليت، وثيقه دريافتي، سابقه اعتباري، معدل موجودي، نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم بعنوان متغيرهاي مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغير وابسته درنظرگرفته شدند.
مبناي روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي بوده وهمچنين يک روش تحقيق کاربردي نيز مي‌باشد. حجم نمونه تحقيق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مديران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولين اعتباري شعب تعيين گرديد.و همچنين براي جمع‌آوري داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده که درانجام اين مهم پرسشنامه اوليه تهيه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتيد راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکي به عنوان روايي و تعيين پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرون باخ با ضريب پايايي 85/0 نهايتاً پرسشنامه نهايي تهيه وبين جامعه آماري توزيع گرديد.
داده¬هاي جمع‌آوري شده تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهاي کاي-مربع وt- student مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهاي نوع شخصيت متقاضي و نوع فعاليت فاقد اثر و باقي فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسايي شد و در جهت پيشگيري ازاين مهم نيز پيشنهادات ذيل ارائه گرديد:
- تاکيدبراخذوثايق مطمئنه باتوجه به نوع تسهيلات درخواستي متقاضي.
- توجه کامل به سوابق اعتباري مشتريان در سيستم بانکي، بازار و محل کسب متقاضيان.
- ايجاد و راه اندازي سيستم اطلاعاتي جامع در خصوص سوابق و فعاليتهاي مشتريان اعتباري.
-پرداخت تسهيلات باتوجه به ميانگين موجودي حساب مشتريان نزدبانک.
- تعيين نرخ سود تسهيلات با بررسي کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقي بين آنها.
- تعيين نرخ سود تسهيلات مطابق با نوع فعاليت متقاضيان تسهيلات و اولويتهاي اقتصادي دولت.
- استفاده از موسسات اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري بانکي.
- اجراي سياستهاي اقتصادي ديگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهيلات.?

فهرست مطالب :


چکيده

فصل اول: کليات تحقيق


مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
مرور ادبيات و سوابق مربوطه
پيشينه تحقيق
چهارچوب نظري
اهداف تحقيق
هدف آرماني
هدف کلي
اهداف ويژه
فرضيه‏هاي تحقيق
سؤالات تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
قلمروتحقيق
روش شناسي تحقيق
جامعه آماري وتعيين حجم نمونه
ابزارگردآوري داده‏ها
ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق


پيدايش بانکداري
سابقه بانکداري در ايران
ايجاد بانکهاي ايراني
بانک سپه
اهداف نظام بانکي
اصول اعطاي تسهيلات اعطايي در بانکداري اسلامي
نظام اعتباري در ايران
شرايط پولي و اعتباري قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
مباني انديشهاي نظام اعتباري فعلي ايران
قانون عمليات بانکي بدون ربا
ويژگيهاي ساختاري نظام بانکي کشور
نقش دولت در نظام مالي و پولي:
بررسي روند تغييرات سود سپرده‌هاي بانکي و اثرات ناشي از کنترل نرخهاي سود در مقابل شاخص تورم
آسيبشناسي وضعيت تخصيص اعتبارات بانکي به بخشهاي مختلف اقتصادي
مشکلات ناشي از نظام بروکراسي و چارچوب قانوني فرايند اعطاي اعتبار
تئوري اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory)
مسائل و مشکلات ناشي از عدم تقارن اطلاعات
راه حل‌هاي ممکن براي مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقي
راههاي تقليل مخاطرات اخلاقي
-تورم (inflation)
اندازه گيري تورم
آثار تورم
علل تورم
انواع تورم بر حسب علل ايجاد آن
درمان تورم:
نظارت (supervision)
نظارت در تسهيلات اعطايي در بانکداري بدون ربا
اهميت نظارت
اهداف نظارت
ارکان نظارت
انواع نظارت
مراحل نظارت
اعتبارسنجي مشتريان
رتبهبندي اعتبار (credit rating)
فرآيند تصميم گيري اعطاي تسهيلات
مزاياي شرکتهاي سنجش اعتبار
کاربرد تکنولوژي‌هاي نوين براي سنجش اعتبار واعطاي تسهيلات
مديريت ريسک در نظام بانکداري بدون ربا (با تاکيد بر ريسک اعتباري)
تعريف ريسک
مديريت ريسک
مديريت ريسک در بانکداري اسلامي
آسيبشناسي ثبات مالي و تاثير آن بر امنيت اقتصادي در ايران با تاکيد بر مطالبات معوق بانکها
عملکرد بانکها
آسيبشناسي بروز مطالبات سررسيد گذشته و معوق
اختلاف نظرها پيرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق
ديگرعوامل تاثير گذار در کاهش مطالبات معوق
شرايط متقاضيان جهت دريافت تسهيلات در بانک سپه
فرايند اعطاي تسهيلات در بانک سپه
ارکان اعتباري بانک سپه
پيشينه تحقيق
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي

فصل سوم: روش تحقيق


مقدمه
روش شناسي تحقيق
ـ متغيرهاي تحقيق
روش گردآوري داده‌هاي تحقيق
نحوه تنظيم پرسشنامه
مراحل طراحي پرسشنامه
محتواي پرسشنامه
روايي پرسشنامه (اعتبار)
پايايي پرسشنامه (اعتماد)
مقياس اندازهگيري تحقيق
جامعه آماري تحقيق
تعيين حجم نمونه و روش نمونهگيري

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته‌هاي تحقيق


مقدمه
آمارتوصيفي (توصيف پرسشنامه)
آمار استنباطي (آزمون فرضهاي تحقيق)

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات


مقدمه
نتيجه گيري از فرضيات
نتيجه گيري کلي ازتحقيق
پيشنهادات حاصل از تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي

منابع و مآخذ
پيوستها
چكيده انگليسي

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد پايان نامه آماده بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه (مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران). داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

برای دانلود بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

پایان نامه آماده , دانلود پایان نامه برای دانشجویان , بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي , پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي , ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه , مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران , مديريت شعب منطقه شرق تهران , مطالعه موردي بانک سپه , پایان نامه آماده مطالعه موردي بانک سپه مديريت شعب منطقه شرق تهران , پایان نامه آماده بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بانکي , دانلود پایان نامه درباره ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه , دانلود پایان نامه درباره پيشگيري از آن در بانک سپه , دانلود پایان نامه درباره بانک سپه , دانلود پایان نامه درباره راهکارهايي جهت پيشگيري از آن در بانک سپه , دانلود پایان نامه درباره مديريت شعب منطقه شرق تهران , دانلود پایان نامه درباره مديريت شعب , دانلود پایان نامه درباره شعب منطقه شرق تهران , دانلود پایان نامه درباره پايان نامه آماده در مورد بررسي عوامل موثر ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پروين نهال - 1398/7/14 (4:22)
با سلام فايل رو من دانلود کردم خوب بود مرسي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : مهديس پيمانه - 1398/3/7 (9:19)
با سلام و خسته نباشيدبابت بارگذاري و ارايه فايل من که دانلود کردم و بسيار عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : پريچهر منوچهر - 1398/3/17 (1:45)
با سلام بسيار خوشحال هستم فايل را دانلود کردم هموني هست که دنبالش بودم گفتم يک تشکري بکنم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید