يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران

پايان-نامه-آماده-در-مورد-برآورد-شكاف-توليد-و-تأثير-آن-بر-نرخ-تورم-در-اقتصاد-ايران
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش زبان : فارسي قابليت ويرايش : دارد فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش) تعداد صفحه : 140 صفحه چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن رشته تحصيلي : رشته علوم اقتصادي (M. A.)

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2061

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش


توضيحات در مورد پايان نامه به شرح زير مي باشد :
عنوان پايان نامه : برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 140 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
رشته تحصيلي : رشته علوم اقتصادي (M. A.)

عزيزان مي توانيد اين پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد


قسمتي از مطالب اين پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران :


چکيده:
هدف اين مقاله برآورد تاثير رابطه بين کارآفريني و بهرهوري کل عوامل توليد در ايران است. بهره‌وري و كارآفريني دو مقوله کليدي در توسعه اقتصادي هستند كه در دهه‌هاي اخير در راهبرد‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند. كارآفريني معمولاً به رشد بهره‌وري مي‌انجامد و رشد بهره‌وري در توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود وضع اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم و كاهش فقر اهميت دارد. جمعيت ايران جوان و عموماً تحصيل كرده‌اند، يعني ايران با عرضه بالقوه كارآفريني مواجه است كه در صورت ايجاد بسترهاي مناسب مي‌توان اين نيروي بالقوه را به صورت عامل مولد درآورد و سطح فعاليت‌هاي كارآفريني را افزايش داد. همچنين، ايران كشوري است با اقليم‌هاي مختلف آب و هوايي و منابع طبيعي و تنوع زيستي، منابع فسيلي، نفت و گاز، راديواكتيو و از اين قبيل كه، نقطه قوت عظيمي براي ايجاد فرصت‌هاي كارآفرينانه در حوزه توليد و تجارت در سطح ملي و بينالمللي است.
شومپيتر كارآفرين را مهمترين عامل توسعه اقتصادي دانسته‌اند. وي معتقد است كارآفرين يك مدير صاحب فكر و ابتكار است كه همراه با خلاقيت، ريسكپذيري، هوش، انديشه، و وسعت ديد، فرصتهاي طلايي ميآفريند. آئدريچ و کيلباچ (2004) معتقد بودند که بنگاهها تمايل دارند که تلاشها و فعاليتهاي آنها اقتصادي باشد و بنگاهها به سمت تبديل فعاليتهايشان به فعاليتهاي علمي اقتصادي در حرکت مي-باشند زيرا فعاليتهاي علمي و اختراعات جديد ميتواند باعث افزايش بهرهوري و توليد در بنگاهها گردد. هوگو ارکن و همکارانش (2009) در تحقيق خود تحت عنوان بهرهوري کل عوامل توليد و نقش کارآفريني به بررسي عوامل مؤثر بر بهرهوري کل عوامل توليد در بين 20 کشور در بازه زماني (1971-2002) پرداختند. آنها نشان دادند وقتي متغير کارآفريني به مدلهاي سنتي بهرهوري اضافه ميشود اثر معناداري روي بهرهوري کل عوامل توليد دارد، درحاليکه اثرات باقيمانده اساسا يکسان ميماند. آنها از متغيرهاي سرمايه تحقيق و توسعه ( ) داخلي، سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، پيشرفت تکنولوژيکي، باز بودن اقتصاد، سرمايه انساني و سرمايه کارآفريني در مدل خود استفاده کردند.
با توجه به ادبيات موضوع و بررسي مباني نظري و مرور پيشينه و شناخت جامعه آماري، مدلهاي تجربي شناسايي و تصريح ميشود. با استفاده از دادههاي سريزماني دوره 1338-1386 و به کمک تکنيک و مدل بهرهوري کل عوامل توليد براي اقتصاد ايران برآورد ميگردد.
نتايج حاصل از تحقيق انجام يافته نشان ميدهد که سرمايه کارآفريني –با تعريف عملياتي کارفرمايان از نظر آماري تاثير مثبت و معناداري، در کوتاهمدت و بلندمدت بر بهرهوري کل عوامل دارد. همچنين سرمايه انساني تاثير مثبت و معنادار دارد با وجود آن، سطح قيمتها، چنانکه انتظار ميرفت، از نظر آماري تاثير منفي بر بهرهوري کل عوامل دارد. اما با همان شرايط، سرمايه کارآفريني با تعريف عملياتي خويشفرما از نظر آماري تاثير منفي و معنادار بر بهرهوري کل عوامل دارد. در هر دو مدل برآورد شده بيشترين تاثيرگذاري را سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل دارد پس از آن سرمايه کارآفريني تاثيرگذار است.


فهرست مطالب


عنوان
چکيده
فصل اول كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله اساسي تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
اهداف مشخص تحقيق
سؤالات تحقيق
فرضيه‏هاي تحقيق
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
روش شناسي تحقيق
روش ها و ابزار گردآوري اطلاعات
فصل دوم مباني نظري و پيشينه موضوع
مقدمه
بهره وري و انواع آن
بهره‌وري جزئي عوامل توليد و اندازه‌گيري آنها
بهره‌وري سرمايه
بهره‌وري نيروي كار
بهره‌وري مواد واسطه
بهره‌وري انرژي
بهره وري سرمايه کارآفريني
بهره‌وري كل عوامل توليد
تابع توليد و محاسبه بهره وري
تابع توليد كاب‌ـ داگلاس
تابع توليد با كشش جانشيني ثابت( )
تابع توليد ترانسلوگ
تابع توليد ترانسندنتال(متعالي)
عوامل مؤثر در افزايش بهره‌وري
مباني نظري بهره وري و کارآفريني
مطالعات تجربي و پيشينه موضوع
نتيجه گيري
ضميمه فصل دوم
فصل سوم شناخت جامعه آماري و حقايق آشكار شده اقتصاد ايران
مقدمه
ويژگي‌هاي كليدي ساختار اقتصادي
ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران
جمعيت
اشتغال و بازار کار
نقش نفت در اقتصاد ايران
تحليل روند تحولات متغيرهاي اقتصاد کلان
توليد و رشد اقتصادي
بهره وري کل عوامل توليد
سرمايه کارآفريني
سرمايه انساني
نرخ تورم
بررسي وضعيت اجمالي تورم در اقتصاد ايران
نتيجه گيري
فصل چهارم تصريح مدل؛ تكنيك تخمين و تحليل نتايج
مقدمه
شناسايي و تصريح مدل
تکنيک تخمين
الگوي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده( )
تعيين تعداد وقفه هاي بهينه و شکل الگوي تصحيح خطاي برداري
نتايج تخمين مدل و تحليل برآوردها
نتايج تخمين مدل بهره وري کل عوامل توليد مدل اول
نتايج حاصل از تخمين مدل تصحيحخطا((ECM
بررسي مسئله واريانس ناهمساني
بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل
آزمون رمزي براي تصريح شکل تبعي
آزمون نرمال بودن
نتايج تخمين مدل بهره وري کل عوامل توليد مدل دوم
نتايج حاصل از تخمين مدل تصحيحخطا((ECM
بررسي مسئله واريانس ناهمساني
بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل
آزمون رمزي براي تصريح شکل تبعي
آزمون نرمال بودن
نتيجه گيري
فصل پنجم نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتيجه گيري
پيشنهادهاي سياستي
توسعه کارآفريني
توسعه آموزش و سرمايه انساني
سياستهاي کنترل تورم
پيوست
فهرست مآخذ
الف فارسي
ب انگليسي


خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد پايان نامه آماده برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

برای دانلود پايان نامه آماده در مورد برآورد شكاف توليد و تأثير آن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

برآورد شكاف توليد و تأثير آن , دانلود تحقیق برآورد شكاف توليد , دانلود پایان نامه برآورد شكاف توليد , پایان نامه برآورد شكاف توليد , تحقیق برآورد شكاف توليد , برآورد شكاف توليد , تأثير آن بر نرخ تورم , اقتصاد ايران , برآورد , شكاف , توليد , تأثير آن بر , نرخ , تورم , ايران , برآورد شكاف , توليد تأثير آن بر , نرخ تورم در اقتصاد ايران , برآورد شكاف توليد تأثير آن بر نرخ , تورم در اقتصاد ايران , شكاف توليد تأثير آن ب , ر نرخ تورم در , بهره‌وري سرمايه , بهره‌وري نيروي كار , بهره‌وري مواد واسطه , بهره‌وري انرژي , بهره وري سرمايه کارآفريني , بهره‌وري كل عوامل توليد , تابع توليد و محاسبه بهره وري , تابع توليد كاب‌ـ داگلاس , تابع توليد با كشش جانشيني ثابت , تابع توليد ترانسلوگ , تابع توليد ترانسندنتال , عوامل مؤثر در افزايش بهره‌وري , مباني نظري بهره وري و کارآفريني , مطالعات تجربي و پيشينه موضوع , ويژگي‌هاي كليدي ساختار اقتصادي , جمعيت , اشتغال و بازار کار , نقش نفت در اقتصاد ايران , توليد و رشد اقتصادي , بهره وري کل عوامل توليد , سرمايه کارآفريني , نرخ تورم , شناسايي و تصريح مدل تکنيک تخمين ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پريدخت کيخسرو - 1398/4/13 (3:19)
درود به انسان هاى فرهيخته، که همواره در ارائه تازه ترين ها تلاشى مستمر دارند. تبريک خدمت استاد جهت انتشار اين مطلب . همواره موفق و پيروز باشيد.
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : شهربانو شهناز - 1398/1/28 (9:52)
با سلام بسيار عالي فکرشو نمي کردم تو بيشتر سايت دنبالش بودم ولي اينجا بصورت کامل پيداش کردم ممنون از زحماتتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پارميدا شايا - 1398/10/8 (5:40)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم واقعا دستتون درد نکنه هموني بود که دنبالش مي گشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : مهداد پروين - 1398/3/4 (3:60)
ممنون از محصول خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید