يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

پايان نامه کامل و آماده در مورد بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS

پايان-نامه-کامل-و-آماده-در-مورد-بررسي-روش-هاي-ارزيابي-روسازي-در-نرم-افزار-PMS
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه کامل و آماده در مورد بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS با مطالعه موردي شهرداري کرج در آن با قابليت ويرايش

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=1193

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه کامل و آماده در مورد بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS با مطالعه موردي شهرداري کرج در آن با قابليت ويرايش


مشخصات فايل دانلودي
رشته : مهندسي عمران
گرايش : راه و ترابري
عنوان: بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS با مطالعه موردي شهرداري کرج
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 102 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن


فهرست مطالب مقاله بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS با مطالعه موردي شهرداري کرج


فصل : مقدمه
مقدمه
فصل : مقايسه روشهاي رايج ارزيابي روسازي
مقدمه
گروه بندي در ارزيابي روسازي
تفکيک و طبقه بندي شاخص هاي ارزيابي روسازي
مدل هاي پيش بيني وضعيت با استفاده از اطلاعات حاصل از ارزيابي روسازي
روشهاي برداشت اطلاعات در ارزيابي روسازي
انواع تجهيزات و ماشين آلات ارزيابي مکانيزه روسازي
شرايط و پارامترهاي مهم در انتخاب روش و شاخص ارزيابي روسازي
خص هاي رايج ارزيابي روسازي
مقايسه شيوه هاي ارزيابي و برداشت اطلاعات از وضعيت روسازي ه
فصل :تحليل شاخص كيفيت روسازي در نرم افزار PMS شهرداري کرج
فصل: نتيجه گيري
مراجع
پيوست الف خرابيهاي موجود در معابر شهري کرج
پيوست‌ بدستورالعمل ارزيابي چشمي روسازي معابر شهر كرج
پيوست‌جبرنامه PMS شهرداري کرج

چکيده


امروزه راهسازي و راهداري هزينه بسيار زيادي داشته و همين امر باعث شده كه راه جزء سرمايه‌هاي ملي به شمار آيد. براي حفظ اين سرمايه ملي نياز به تدوين برنامه‌اي منسجم و سيستماتيك براي نگهداري و تعمير راههاست. در حال حاضر در ايران فقط به نگهداري روسازي ها توجه مي شود و مديريت روسازي ها امري ناشناخته است و عامل تعيين كننده در انتخاب روش ترميم و نگهداري مناسب تجربه مهندسين است، در اقتصاد امروزي به همان نسبت كه از عمر رو سازي هاي موجود مي گذرد نياز به يك روش سيستماتيك تر براي تعيين ضرورت ها در امر ترميم و نگهداري بيشتر احساس مي گردد. شبكه روسازي ها نياز به مديريت دارد و نگهداري به تنهايي ديگر كافي نيست. عدم توجه به مديريت صحيح در نگهداري و بازسازي معابر شهري در گذشته و حال و پيامدهاي مالي ناشي از آن موجب گرديده است كه خسارتهاي زيادي به شبكه راههاي درون شهري وارد آيد. براي جلوگيري از اين زيان ملي نياز به يک سيستم جامع براي تعمير و نگهداري راههاي درون شهري است و مهمترين قسمت اين سيستم مدل ارزيابي و شاخص کيفيت روسازي مي باشد. در اين تحقيق ضمن تحليل و مقايسه روش هاي رايج ارزيابي وضعيت روسازي در دنيا، به بررسي و معرفي کامل سيستم نرم افزار مديريت معابر شهري مورد استفاده در شهرداري کرج پرداخته مي شود و مدل ارزيابي و شاخص کيفيت روسازي در اين نرم افزار معرفي مي گردد تا نياز به بومي سازي شاخص ارزيابي روسازي جهت معابر شهري در چارچوب علمي مشخص گردد.

قسمتي از مطالب


در حال حاضر در اکثر شهر هاي کشور مديريت رو سازي ها امري ناشناخته است و در عين حال توجه چنداني به هزينه هاي چرخه عمر و الويت بندي بر اساس ضرورت در سطح شبكه معطوف نمي گردد. عدم مرمت به موقع و مناسب با توجه به وضعيت حاضر روسازي باعث اضمحلال زودهنگام روسازيها ميگردد که اين عامل افزايش شديد هزينه هاي ترميم و نگهداري، هزينه هاي استهلاک وسائط نقليه و... را در پي خواهد داشت . در اقتصاد امروزي به همان نسبت كه از عمر روسازي هاي موجود مي گذرد نياز به يك روش سيستماتيك جهت تعيين ضرورت ها در امر ترميم و نگهداري بيشتر احساس مي گردد. امروزه شبكه روسازي معابر شهري نياز به برنامه ريزي از پيش تعيين شده دارد و انجام نگهداري با توجه به گستردگي معابر به تنهايي کارا نمي باشد. چرا که عدم توجه به مديريت صحيح در نگهداري و بازسازي معابر درون شهري در گذشته و حال و پيامدهاي مالي ناشي از آن موجب گرديده است كه خسارتهاي زيادي به شبكه راههاي درون شهري وارد آيد.
در حالي که تا کنون روشها و مدل هاي متفاوتي از سوي مراجع مختلف بمنظور ارزيابي وضعيت روسازي ارائه شده است ؛ تا کنون در ايران کمبود اطلاعات در اين زمينه منجر به عدم ارائه يک روش واحد و مناسب با توجه به شرايط ايران شده است لکن ارزيابي سنتي روسازي موجب افزايش شديد هزينهها شده است و اين در حالي است که وضعيت نهايي کل شبکه در حد مطلوب نمي باشد . با توجه به مطالب مذکور در اين راستا شناسايي انواع روشهاي ارزيابي روسازي و نحوه ارائه شاخص ، نحوه لحاظ نمودن انواع خرابيها ، روشهاي برداشت اطلاعات از وضعيت روسازي و چگونگي بکار گيري نتايج در سيستم مديريت روسازي در مراجع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . در ادامه با توجه به روشهاي متداول ارزيابي روسازي با معيار خرابيهاي سطحي و با توجه به شرايط ايران روش پيشنهادي براي ارزيابي روسازي ارائه شده است .
با توجه به يافتههاي محدود کنوني در مورد نحوه عملکرد روسازي در طول زمان و شرايط مختلف اقليمي و ترافيکي ، مراجع و سازمانهاي مسئول به منظور حفظ سطح خدمت رساني روسازي در حد مطلوب ، بهينه سازي فعاليتهاي ترميم و نگهداري و در نهايت کاهش هزينههاي مورد نياز اين بخش ناگزير به اتخاذ روش-هاي سيستماتيک ميباشند . در اولين گام مفهوم مديريت روسازي به عنوان يک روند سيستماتيک به منظور سازماندهي و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهايي که منجر به اتخاذ بهترين گزينههاي ترميم و نگهداري ميگردد ؛ مطرح شد . اما امروزه اين روند سيستماتيک با گسترش مفاهيم و کاربردها تحت عنوان سيستم مديريت روسازي (PMS) با هدف اوليه کاهش بودجههاي ترميم و نگهداري از سوي اغلب مراجع و سازمانهاي مسئول بکار گرفته ميشود .
يکي از مهمترين اهداف و وظايف PMS ، بهينهسازي روشهاي ارزيابي بکار گرفته شده در سيستم شبکه راه ها به منظور تعيين اولويتها و تخمين نيازهاي ترميم و نگهداري است که اين امر مستلزم اتخاذ يک روش واحد ارزيابي در کل شبکه مورد نظر ميباشد . تاکنون روشها و شاخصهاي ارزيابي متنوعي براي نيل به اين هدف از سوي مراجع مختلف ارائه و بکار گرفته شده است . با توسعه مفاهيم و کاربردهاي PMS اطلاعات حاصل از ارزيابي روسازي علاوه بر تعيين اولويت در پروژهها و تخمين گزينههاي مورد نياز ترميم و نگهداري در مواردي همچون :
تخمين زمان بهينه اتخاذ گرينههاي ترميم و نگهداري
تعيين نحوه عملکرد و کفايت فعاليتهاي ترميم بکار گرفته شده
تحليل هزينههاي طول عمر روسازي ( LCCA)
تعيين علل خرابي هاي روسازي
ارائه مدلهاي پيش بيني خرابي و عملکرد روسازي و....بکار گرفته ميشوند .
از ديگر کاربردهاي مهم اطلاعات حاصل از ارزيابي روسازي (در هر دو سطح شبکه و پروژه) تعيين وضعيت حاضر روسازي ميباشد . شاخصهاي وضعيت روسازي هر کدام بر مبناء خاصي وضعيت حاضر روسازي را ارزيابي ميکنند لذا براساس معيار ارزيابي در اغلب مراجع شاخصهاي ارزيابي به چهار گروه اصلي زير تفکيک شدهاند .
1) خرابي هاي سطحي
2) ناهمواري و کيفيت سواري
3) کفايت سازهاي
4) مقاومت لغزشي و اصطکاک سطحي روسازي

 

این پایان نامه را می توانید بصورت کامل و با قابلیت ویرایش از وبسایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لینک دانلود بصورت خودکار در قسمت پنل کاربری قرار داده می شود که با خیال راحت می توانید محصول دانلودی دانلود کنید

برای دانلود پايان نامه کامل و آماده در مورد بررسي روش هاي ارزيابي روسازي در نرم افزار PMS بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : آرينا نگين - 1398/11/25 (4:1)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : شهرناز شايا - 1398/2/24 (8:19)
سلام دم شما گرم فايل رو دانلود کردم بروز و کامل هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید