بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك

بررسي-عملكرد-صندوق-هاي-سرمايه-گذاري-مشترك
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2055

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش


توضيحات در مورد پايان نامه به شرح زير مي باشد :
عنوان پايان نامه : بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 158 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
رشته تحصيلي : گروه مديريت مالي

عزيزان مي توانيد اين پايان نامه آماده در مورد بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد


قسمتي از مطالب اين پايان نامه آماده در مورد بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا :


چکيده:

از ديدگاه کلان اقتصادي، بورس اوراق بهادار در فرآيند توسعه اقتصاد ملي از اهميت زيادي برخوردار است، به گونهاي که ميزان فعاليت و اهميت بورس اوراق بهادار با درجه توسعهيافتگي اقتصاد ملي رابطهاي همسو داردبا توجه به تحولاتي که در جهان امروز رخ داده است،کشورها و بويژه کشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران جهت حل مشکلات اقتصادي، نيازمند يافتن راهکارهاي مناسبي براي استفاده بهتر از امکانات خود مي باشند. در اين راستا يکي از راهکارهاي مهم، گسترش سرمايه گذاري و به تبع آن توسعه ابزارها، نهادها و موسسات مالي مي باشد. يکي از مهمترين نهادها و موسسات مالي در بازار سرمايه، شرکت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري هستند که نقش موثري در توسعه و تعميق اين بازار ايفا مي نمايند.
تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است که کدام يک از دو گروه موسسه سرمايه گذاري، بر اساس شاخص هاي تعريف شده موفق تر عمل نموده است؟ و سرمايه گذاراني که خود توانايي و يا امکان مطالعه دقيق بازار را ندارند و تمايل دارند در زمينه اي سرمايه گذاري نمايند که در بردارنده سبدي از دارايي ها و داراي مديريت حرفه اي هستند، کدام يک از اين دو موسسه را انتخاب نمايند؟
نتايج بررسي ها نشان داد که در دو شاخص شارپ و ضريب بتا تفاوت معنا داري وجود ندارد و فقط در شاخص سورتينو تفاوت معنا دار وجود دارد.

فهرست مطالب


چکيده:
فصل اول:کليات تحقيق
مقدمه
طرح موضوع:
بيان مسأله
مشابهت ها و تفاوتهاي صندوق ها و شرکت هاي سرمايه گذاري
ضرورت واهميت تحقيق
اهميت ازنظر شرکت هاي سرمايه پذير
اهميت ازنظر سرمايه گذاران
اهميت از نظر بازار واقتصاد
اهداف تحقيق
سؤال تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژگان تخصصي تحقيق
فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
جايگزيني براي خريد سهام شركت‌هاي بورسي
نقدشوندگي
سادگي در سرمايه‌گذاري
تنوع سرمايهگذاري
وجود مديريت حرفه‌اي
صرفه‌هاي مقياس (هزينههاي معقول
انگيزه مديريت صندوق سرمايه‌گذاري
معايب صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک هزينه ها
رقيق سازي
انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عادي
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متوازن
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اوراق‌قرضه يا سهام ممتاز
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي
صندوق هاي سرمايه‌گذاري با هدف دوگانه
صندوق‌هاي بازارپول
صندوق‌هاي نهادي :
صندوق‌هاي مديريت شده توسط کارگزاران:
صندوق‌هاي مديريت شده توسط صندوق هاي متقابل بازار سرمايه:
صندوق‌هاي رشد و توسعه
صندوق‌هاي شاخص
صندوق‌هاي قابل معامله در بورس
صندوق‌هاي اوراق‌قرضه شهرداري‌ها
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي
اركان صندوق‌ها
مجمع صندوق
مدير صندوق
متولي صندوق
ضامن
حسابرس
كارگزاران صندوق
كارمزد اركان و هزينه‌هاي صندوق‌
كارمزد اركان
هزينه‌هاي دوره‌اي
هزينه حسابرس
هزينه تأسيس و تسويه
هزينه مجامع و عضويت در كانون‌ها
ساير هزينه‌ها
هزينه‌هاي صدور و ابطال
نحوه قيمت گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
NAV صدور
NAV ابطال
NAV آماري
نحوه سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها‌
قوانين مرتبط با صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
اميدنامه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
گزارش هاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري
اولين ايده تشکيل صندوق مشترک
جايگاه ويژه صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك
شکل گيري صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايران
شخصيت حقوقي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
صندوق هاي با بنيان بسته ( شرکت هاي سرمايه گذاري
شروط موفقيت
مديريت پرتفوي
ارزيابي عملکرد پرتفوي
مروري تاريخي برارزيابي عملکرد پرتفوي
بررسي مدل هاي ارزيابي عملکرد
بازده
انحراف معيار(ريسک
ضريب بتا
مدل هاي ارزيابي عملکرد پرتفوي
شاخص شارپ
شاخص ترينر
مقايسه بين معيارهاي شارپ وترينر
محدوديت ها در معيارهاي شارپ وترينر
شاخص جنسن
نسبت ارزيابي
مدل گراهام وهاروي براي ارزيابي عملکرد
پرتفوي بهينه شارپ
تئوري فرامدرن پرتفوي
پژوهش هاي انجام شده درزمينه شرکت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور
بررسي مطالعات تطبيقي درساير کشورها
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
نوع تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش گردآوري داده ها
روايي و اعتبار ابزار گردآوري داده ها
متغير هاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها
معيار شارپ:
معيار سورتينو:
بازده
بتا
سود تقسيمي
در صد افزايش سرمايه
NAV
فرضيات تحقيق
روش تحليل و آزمون فرضيات
آزمون تي ( T TEST
طرح تحقيق
نرم افزار مورد استفاده
فصل چهارم: تحليل داده ها و آزمون فرضيات
مقدمه
آزمون همبستگي بينشاخص ها
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
يافته هاي تحقيق
پيشنهاد هاي تحقيق
پيشنهاد هاي حاصل از نتايج تحقيق
پيشنهادات حاصل از نتايج آزمون فرضيه اول
پيشنهادات حاصل از نتايج آزمون فرضيه دوم
پيشنهادات حاصل از نتايج آزمون فرضيه سوم
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
منابع و مأخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوست
REVIEW:

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد پايان نامه آماده بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

برای دریافت ( بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك ) کلیک فرمایید

تگ های مطلب

#بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري , #ضرورت واهميت تحقيق , #اهميت ازنظر شرکت هاي سرمايه پذير , #اهميت از نظر بازار واقتصاد , #اهداف تحقيق , #فرضيه هاي تحقيق , #تعريف واژگان تخصصي تحقيق , #نقدشوندگي , #سادگي در سرمايه‌گذاري , #تنوع سرمايهگذاري , #وجود مديريت حرفه‌اي , #رقيق سازي , #انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان , #صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عادي , #صندوق‌هاي بازارپول , #اركان صندوق‌ها , #مجمع صندوق , #مدير صندوق , #متولي صندوق , #ضامن , #حسابرس , #كارگزاران صندوق‌ , #كارمزد اركان , #هزينه حسابرس , #هزينه تأسيس و تسويه , #ساير هزينه‌ها , #هزينه‌هاي صدور و ابطال , #NAV صدور , #NAV ابطال , #NAV آماري , #بازده انحراف معيار(ريسک , #ضريب بتا , #شاخص شارپ , #شاخص ترينر , #شاخص جنسن , #نسبت ارزيابي , #پرتفوي بهينه شارپ , #جامعه آماري , #نمونه آماري , #معيار سورتينو , #بازده , #سود تقسيمي , #در صد افزايش سرمايه , #NAV , #فرضيات تحقيق , #روش تحليل و آزمون فرضيات , #آزمون تي ( T TEST , #طرح تحقيق , #بورس اوراق بهادار تهران ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

پک-ويژه-کنترل-رديابي-و-کنترل-نامحسوس-گوشي-موبايل-و-تبلت-از-راه-دورپک ويژه کنترل رديابي و کنترل نامحسوس گوشي موبايل و تبلت از راه دور

توضیحات بیشتر

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهربانو کوشا - 1398/2/19 (1:15)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مهرنگ ونه - 1398/3/20 (6:4)
سلام عزيز تشکر مي کنم از مطالبي مفيدي که ارايه کرديد واقعا بدردبخور بود من که استفاده کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید