برنامه حقوق و دستمزد با اکسل

برنامه-حقوق-و-دستمزد-با-اکسل
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران حسابداري يک فايلي در موضوع برنامه حقوق و دستمزد آماده دانلود قرار داده ايم

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3525

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود برنامه حقوق و دستمزد با اکسل _ سري جديد

امروز براي شما کاربران حسابداري يک فايلي در موضوع برنامه حقوق و دستمزد آماده دانلود قرار داده ايم

فايل دانلود بصورت اکسل مي باشد

شيت هاي اين فايل

اطلاعات اوليه
صدور فيش حقوقي
ليست بيمه
ليست مالياتي
ليست حقوق و دستمزد


براي كار با اين فايل به نكات زير توجه كنيد

برنامه حقوق و دستمزد با اکسل

برنامه حقوق و دستمزد با اکسل

تمام اطلاعات را بايد در ليست اطلاعات پايه و داده هاي اوليه وارد كنيد و بقيه ليستها فقط خروجي دارن .
روزهاي كاركرد و ساعات اضافه كاري و غيره را بايد در ليست داده هاي اوليه بصورت دستي وارد كنيد ، ولي توصيه من استفاده از برنامه ليست ورود و خروج كارگري و لينك نمودن و يا حتي
copy/paste اطلاعات به اينجا  است  ، اين برنامه نيز در همين سايت ارائه ميشود
توجه كنيد در ليست داده هاي اوليه بايد در ستون ( وضعيت فعاليت ) مشخص كنيد كه كاگر مورد نظر در حال حاضر در حال فعاليت است يا خير . اگر در حالت غير فعال باشد در ليست حقوق و دستمزد هيچگونه خروجي ندارد
يكي از گزينه هاي مهم در ليست داده هاي اوليه مشخص كردن نوع وضعيت استخدامي است ، انتخاب گزينه روز مزد باعث ميشود فقط تعداد روزهايي كه كارگر كار كرده و ساعات اضافه كاري
آن در ليست حقوق و دستمزد مود محاسبه قرار گيرد و مشمول هيچيك از موارد قانوني نميشود مثل حق اولاد و مسكن و غيره .در انتخاب اين گزينه دقت بفرماييد.
توجه كنيد در ليست داده هاي اوليه بايد در ستون ( موارد مشمول بيمه ) مشخص كنيد كارگر رسمي مورد نظر بيمه اش محاسبه شود يا خير . اين قسمت برروي حقوق افرار روز مزد هيچ تاثيري
 ندارد
توجه كنيد در ليست داده هاي اوليه بايد در ستون ( موارد مشمول ماليات ) مشخص كنيد براي كارگر رسمي مورد نظر مالياات محاسبه شود يا خير . اين قسمت برروي حقوق افرار روز مزد هيچ
 تاثيري ندارد
وقتي ورود اطلاعات تمام شد . براي گرفتن پرينت ليست حقوق و دستمزد حتما از فيلتر اين ليست يعني دكمه بالاي صفحه كه نوشته ليست افراد فعال استفاده كنيد تا فقط ليست كارگران فعان
نشان داده شود
اگر به ليست  حقوق و دستمزد افراد رسمي و يا  افراد روزمزد به صورت مجزا احتياج داريد ، ميتوانيد از 2 عدد دكمه فيلتر بالاي صفحه يعني ( فقط ليست رسمي ، فقط ليست روز مزد ) استفاده
كنيد تا گزارشات بصورت مجزا به شما ارائه گردد
در قسمت اطلاعات پايه گزينه اي در انتهاي ليست هست به عنوان ( تعداد روزهاي مجاز براي مرخصي ماهانه ) ، با وارد كردن اين عدد شما ميتوانيد تعداد روزهاي مرخصي مجاز ماهانه
كارگران را شخص كنيد ، يعني اگر عدد 2 را وارد كنيد و كارگري 5 روز مرخصي رفته باشد به 2 روز آن حقوق تعلق ميگيرد و 3 روز مابقي حقوقي ندارد
در اين برنامه ليستي تهيه شده به عنوان ليست ويژه ، اين ليست همان ليست حقوق و دستمزد هست ، منتها بطور مختصر و مفيدتر كه براي چاپ مناسبتر است
در قسمت صدور فيش حقوقي ، براي صدور فيش حقوق فقط كافي است كد كارگري مورد نظر را انتخاب كنيد


براي شما دوست عزيز پيشنهاد دانلود داده مي شود

برای دریافت ( برنامه حقوق و دستمزد با اکسل ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید