يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود

تأثير-ساختار-مالکيت-شرکت-و-اندازه-هيئت‌مديره-بر-مديريت-سود
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکيه مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4181

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکيه در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکيه مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل بصورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل دانلودی شده به شرح زير مي باشد


عنوان : تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکيه
فرمت فايل : پاورپويت doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 15
کليدواژه‌ها: مديريت سود، ساختار مالکيت، اقلام تعهدي اختياري

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


چکيده
تحقيق حاضر به بررسي تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود براي نمونه‌اي از شرکت‌هاي ترکيه‌اي پذيرفته‌شده در بورس استانبول (ISE) براي دوره 2009-2012 مي‌پردازد. ساختار مالکيت شرکت با دو متغير اندازه‌گيري مي‌شود که عبارت‌اند از مالکيت مديريتي و مالکيت نهادي. اندازه هيئت‌مديره را مي‌توان به‌عنوان تعداد اعضاي هيئت‌مديره تعريف کرد. اين تحقيق همچنين سه متغير کنترل‌شده را استفاده مي‌کند که عبارت‌اند از بازگشت دارايي، اندازه شرکت و اهرم افزايش سرمايه. مدل تعديل‌يافته Jones (Dechow، Sloan و Sweeney، 1995) و روش رگرسيون چند متغيره براي بررسي تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود مورداستفاده قرار مي‌گيرند. نتايج همخوان با مطالعات پيشين نشانگر اين است که مالکيت نهادي و اندازه هيئت‌مديره از تأثير معنادار منفي بر مديريت سود برخوردارند، در عين اينکه تأثير مالکيت مديريتي بر مديريت سود ازنظر آماري مثبت و معنادار است. اين يافته‌ها همچنين روشن مي‌سازند که بازگشت دارايي از تأثير مثبت معناداري بر مديريت سود برخوردار است. درعين‌حال تأثير اهرم افزايش سرمايه‌بر مديريت سود ازنظر آماري منفي و معنادار است.

1- مقدمه
سود حسابداري معمولاً روش متداول و موردپذيرش اکثريت براي ارزيابي عملکرد مالي يک شرکت است. درعين‌حال شرکت‌ها مي‌توانند صورت‌هاي مالي افشاشده را به‌عنوان اصول عمومي پذيرفته حسابداري
(GAAP-Generaly Accepted Accounting Principles) مورداستفاده قرار دهند. مديريت سود را در صورتي مي‌توان قانوني دانست که مثلاً شرکت سود افشاشده را با استفاده دستورالعمل‌هاي GAAP تعديل نمايد تا به‌عنوان‌مثال رويکردهاي مربوط به دارايي‌هاي جاري نظير تعيين ارزش موجودي و استهلاک را تغيير دهد. از سوي ديگر، مديريت سود اگر با استانداردهاي GAAP نظير شتاب بخشيدن به شناسايي درآمد و شناسايي هزينه‌هاي تأخيري تطبيق نداشته باشد، تبديل به فعاليت تقلب آميز مي‌شود (Yang، Chun و Ramadili، 2009)؛ بنابراين مديريت سود مي‌تواند راهي براي دست‌کاري صورت‌هاي مالي افشاشده شرکت براي ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و تأثير بر سود قراردادي باشد که مبتني بر سود حسابداري است (Healy و Wahlan، 1999). در سال 1989، Schipper نيز مديريت سود را يکي از مداخلات تعمدي در فرايند گزارشگري مالي براي دستيابي به اهداف شخصي به‌جاي حداکثر نمودن ارزش سهامداران مي‌داند. اين امر مي‌تواند منجر به تحريف صورت مالي توسط مديران با استفاده از روش‌هاي حسابداري شود و دست‌يابي به برخي از اهداف منجر به تضاد با رويکرد حداکثر سازي ارزش سهامداران را پيش‌بيني مي‌کند.
در دو دهه اخير، رسوايي‌هاي عظيم و شکست شرکت‌ها در آمريکا، توجه محققين، قانون‌گذاران و شاغلين به مديريت سود جلب شده و به‌صورت جامع در آثار مالي مورد‌تحقيق قرارگرفته است. برخي از مقالات قابل‌توجه که در آن مبناي نظريِ تأثير اندازه هيئت‌مديره و ساختار مالکيت بر مديريت سود بسط يافته‌اند عبارت‌اند از Dechow، Sloan و Sweeney (1996)؛ Eisenberg، Sundgrenو Wells (1998)؛ Jensen (1993)؛ Healy و Wahlen(1999)؛ Jones(1991)؛ Shaikh، Iqbal و Shah(2012)؛ و Teoh، Welch و Wong(1998).
مطالعات پيشين اغلب بر عوامل محدودکننده مديريت سود و انگيزه‌هاي مديريت سود تمرکز داشته‌اند. يک ليست جزئي از اين مطالعات شامل Guidry، Leon و Rock (1999)؛ Healy (1985)؛ و Holthausen، Larcker و Sloan (1995) است. درعين‌حال، برخي از مطالعات نشان مي‌دهد که برخي عوامل حاکم بر شرکت‌ها بر مديريت سود تاًثير دارند؛ مثل Dechow و همکاران (19956، 1996) که استدلال مي‌کنند سهام‌داراني که از تعداد بسياري سهام برخوردارند مي‌توانند با ناديده گرفتن سود ناشي از فعاليت‌هاي مديريت، به صورت‌هاي مالي يک شرکت بهبود بخشند. در سال 1995، Warfield، Wild and Wild در مورد مديراني به بحث مي‌نشينند که مالک درصد بالايي از سهام يک شرکت هستند و به نظر مي‌رسد کمتر از انگيزه تغيير صورت‌هاي مالي افشاشده برخوردار باشند. بعلاوه، سرمايه‌گذاران نهادي نسبت به سرمايه‌گذاران فردي از توان بيشتري براي کشف مديريت سود برخوردارند زيرا توان دسترسي به‌موقع به اطلاعات مربوطه را دارند (Balsam، Bartov و Marquardt،2002)؛ بنابراين آثار مالي آشکار مي‌سازند که ساختار مالکيت يک شرکت يکي از عوامل مهم محدودکننده مديريت سود است.
بنابراين، نتيجه روش‌هاي مديريت سود براي هر کشور قابل تعميم نيست. هر کشور بايد به‌طور مستقل بررسي شود تا تأثير، ارتباط و قابليت کاربرد اين مدل‌ها در آن تعيين شود؛ بنابراين تحقيق حاضر به بررسي تأثير اندازه هيئت‌مديره و ساختار مالکيت شرکت بر مديريت سود براي يک نمونه از شرکت‌هاي ترکيه‌اي پذيرفته‌شده در سازمان بورس استانبول (ISE) براي دوره 2009 تا 2012 مي‌پردازد. يافته‌ها نشان مي‌دهند که مالکيت نهادي و اندازه هيئت‌مديره از تأثير معنادار منفي بر مديريت سود برخوردارند، درحالي‌که تأثير مالکيت مديريتي بر مديريت سود ازنظر آماري معنادار و مثبت است. نتايج، همچنين روشن مي‌سازند که بازگشت دارايي از تأثير معنادار مثبت آماري بر مديريت سود برخوردار است. درهرحال، تأثير اهرم افزايش سرمايه‌بر مديريت سود ازنظر آماري معنادار و منفي است.
بر مبناي آگاهي ما، مقاله حاضر اولين مقاله‌اي است که تأثير اندازه هيئت‌مديره و ساختار مالکيت را بر مديريت سود در ترکيه مورد‌بررسي قرار مي‌دهد. نتايج اين مقاله مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران اطلاعات مفيدي در ارزيابي تأثير ساختار مالکيت بر مديريت سود فراهم آورد. اين يافته‌ها، همچنين به سياست‌گذاران کمک مي‌کنند که به طراحي سياست‌هايي اقدام کنند که ترديد را در افشاي عملکرد مالي و اقتصادي يک شرکت کاهش مي‌دهد.
بخش باقيمانده اين تحقيق به شرح زير تنظيم‌شده است. بخش2، دربرگيرنده مروري بر آثار است، بخش 3، مدل و روش‌شناسي را ارائه مي‌کند، بخش 4، در مورد داده‌ها به بحث مي‌نشيند. بخش 5، به ارزيابي يافته‌ها مي‌پردازد و سرانجام، بخش 6 نتايج تحقيق را دربر مي‌گيرد.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکيه داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

اصل مقاله , تأثير ساختار مالکيت شرکت , تأثير ساختار مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره , مالکيت شرکت و اندازه هيئت‌مديره بر مديريت سود , پایان نامه تأثير ساختار مالکيت شرکت , مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود , نقش تعدیل کنندگی اندازه هیئت مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و , اصل مقاله (8699 K) , تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد , مقالات مرتبط با ساختار مالکیت , بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره , بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی , تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و پاداش‌های , تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌گذاران , نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه‌ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت , بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در , بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با , بررسی تاثیر خصوصیات اصول راهبری شرکتها بر مدیریت مالیات , راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي , پایان نامه های ورودی 91 , ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮ , نارسایی در ارائه خدمات ، استراتــژی های احياء خدمات و تاثير آنها بر رف , و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ در ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ , تئوري اخلاق، سهامداران و تصميم گيري: نقش فرهنگ ذينفعان , ( ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﺑﯿﻤﻪ ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مژگان منوچهر - 1398/4/8 (1:32)
خسته نباشيد بسيار عالي خيلي نياز داشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : مسل شهناز - 1398/3/11 (7:3)
فايل رو دانلود کردم خيلي دنبالش بودم. ممنون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : شميم مهديس - 1398/4/6 (5:2)
تشکر مي کنم از سايت خوبتون فايل رو دانلود کردم خيلي مفيد بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید