يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

تأثير-سازه-ها-و-متغيرهاي-تأخيري-بر-ساختار-سرمايه
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
عزیزان براي شما يک پایان نامه آماده در مورد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه یکتا فایل خریداری فرمایید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3874

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پایان نامه آماده درباره تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


عزیزان براي شما يک پایان نامه آماده در مورد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

برای پرداخت لینک دانلود فایل بصوت خودکار نمایش داده می شود در این صورت می توانید با خیال راحت محصول دانلودی شده خود را دانلود فرمایید


جزییات پایان نامه آماده در مورد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه به شرح زیر می باشد


فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 137

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه به صورت زیر است


مقدمه:


در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

چكيده:


تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

چكيده
مقدمه
فصل اول كليات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق
مقدمه
ساختار سرمایه
استراتژی تأمین مالی
روش های تأمین مالی
تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی بلند مدت
تأمین مالی و ساختار سرمایه
هزینه تأمین مالی
روش تعیین ساختار سرمایه
تئوری های ساختار سرمایه
دیدگاه سود خالص
دیدگاه سود خالص عملیاتی0
دیدگاه سنتی
دیدگاه مود یلیانی و میلر
دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
دیدگاه ترجیحی
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
گروه صنعت
اندازه شرکت
نرخ رشد شرکت0
سود آوری0
تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
دارایی های وثیقه ای
اهرم عملیاتی
سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
0 تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه0
روش تحقیق0
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
0 واکاوی داده ها
برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
بررسی مفروضات رگرسیون
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی مفروضات رگرسیون سال
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر0
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 0
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر0
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال
بررسی فرضیه های تحقیق در سال
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 0
بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون

فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم00
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم00
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم0
محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق0
پیشنهادات کاربردی0
پیشنهادات برای تحقیقات آتی0
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
چکیده انگلیسی0

جدول نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
جدول نتیجه برازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei )0
جدول 0 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها0
جدول ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
جدول نتیجه برازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei )
جدول آزمون استقلال برای مانده ها
جدول 0 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
جدول نتیجه برازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی0
جدول جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول جدول توافقی مانده ها ( eiدر مقابل ei )
جدول آزمون استقلال برای مانده ها
جدول ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
جدول 0 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف0
جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
جدول نتیجه برازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول 0 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei)
جدول آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها
جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
جدول نتایج برازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی0
جدول جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
جدول 0 نتیجه آزمون بروچ پاگان
جدول نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
جدول نتایج پردازش مدل رگرسیونی
جدول آنالیز و اریانس
جدول جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی

نمودار هزينه سهام عادي ، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص0
نمودار هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص عملياتي
نمودار هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سنتي
نمودار مدل تحلیلی تحقیق


عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه داشتید از قسمت ارسال نظر دیدگاه های خود را برای ما ارسال فرمایید در کمترین زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دانلود تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهرناز شوکا - 1398/7/20 (7:17)
ممنون از پشتيباني خوب و بروزرساني هاي سريع
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید