تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي و نسبت هاي ارزش بازار

تبيين-رابطه-بين-اهرم-اقتصادي-و-نسبت-هاي-ارزش-بازار
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه آماده در مورد تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي و نسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) و قيمت به سود (P/E) در صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2058

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M.A) آماده درباره تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


عزیزان براي شما يک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M.A) آماده در مورد تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

برای پرداخت لینک دانلود فایل بصوت خودکار نمایش داده می شود در این صورت می توانید با خیال راحت محصول دانلودی شده خود را دانلود فرمایید


جزییات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M.A) آماده در مورد تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر می باشد


عنوان : تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 118
كلمات كليدي: اهرم اقتصادي– ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر است


چکیده


از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه¬گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه¬گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .
سرمایه¬گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی¬دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم¬گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد 60 شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384-1389 به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس05/0=α یعنی در سطح 95% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :
1- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی¬دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می¬باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .
2- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار 2 بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

فهرست مطالب


چكيده
فصل اول كليات تحقیق
مقدمه
بيان مسأله تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
فرضيه‏هاي تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كليدي تحقيق
متغیر مستقل
متغیرهای وابسته
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
مروری بر مبانی نظری

نقطه سر به سر
اهرم و ساختار آن
اهرم عملیاتی
مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی
کاربردهای اهرم عملیاتی
محاسبه ریسک تجاری
اهرم مالی
تفسیر درجه اهرم مالی
مفروضات درجه اهرم مالی
کاربردهای اهرم مالی
محاسبه ریسک مالی
درجه اهرم مالی و سود هر سهم
اهرم مرکب
تفسیر درجه اهرم مرکب
مفاهیم درجه اهرم مرکب
محاسبه ریسک کل شرکت
درجه اهرم اقتصادی

عوامل اقتصادی
ریسک
چرخه های تجاری
رشد اقتصادی و سیکل های تجاری
سرمایه گذاری
اشکال سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در دارائیهای مالی
سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی
سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا
اهداف سرمایه گذاری
فرایند سرمایه گذاری
روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
ارزشیابی
مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی
رویکرد های ارزشیابی
تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد
تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسب

روش ضریب درآمدی
نسبت قیمت به جریان نقدی(
نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبت قیمت به فروش
تحقیقات انجام شده در داخل
تحقیقات انجام شده در خارج
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متدلوژی تحقیق
جامعه آماری
انتخاب نمونه آماری
روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
فرضیه های تحقیق
روش های آماری مورد استفادهآزمون هاسمن
مدل رگرسیون تلفیقی
ضریب تعیین r
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون مدل تحقیق
تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی
آزمون هاسمن
آزمون ایستایی
مدل رگرسیون تحقیق
ضریب تعیین r
آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن
آزمون معناداری مدل رگرسیون
برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون

نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق
فرضيه اول
فرضیه دوم
نتایج تخمین مدل رگرسیون
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق
نتایج برآورد فرضیه ها
پیشنهادات مبتني بر نتايج حاصل ازتحقيق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع ومآخذ
الفمنابع فارسی
بمنابع انگلیسی
پیوست ها
جدول – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق
جدول آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/Bو (P/Eبرای شرکت های مورد بررسی
جدول نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم
فهرست مطالب
عنوانصفحه
جدول آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/Bو (P/E
جدول آزمون (لوین ، لو و چوبرای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DELو نسبتهای (M/Bو
(P/E
جدول – نتایج r^،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران داشتید از قسمت ارسال نظر دیدگاه های خود را برای ما ارسال فرمایید در کمترین زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي و نسبت هاي ارزش بازار ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهرناز شيلا - 1398/4/12 (3:41)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم واقعا دستتون درد نکنه هموني بود که دنبالش مي گشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : مهرداد شايا - 1398/8/3 (8:53)
سلام عزيز تشکر مي کنم از مطالبي مفيدي که ارايه کرديد واقعا بدردبخور بود من که استفاده کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید