يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره حسابداري رفتاري

تحقيق-آماده-درباره-حسابداري-رفتاري
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره حسابداري رفتاري آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد و پاورپوينت مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=7470

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره حسابداري رفتاري در قالب فايل ورد و پاورپوينت با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره حسابداري رفتاري آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد و پاورپوينت مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد


عنوان : حسابداري رفتاري
فرمت فايل : doc word + ppt PowerPoint
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 42

اين تحقيق داراي فايل ورد و پاورپوينت مي باشد که در داخل فايل دانلودي قرار داده شده است

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل بشرح زير مي باشد


حسابداري رفتاري

تعريف حسابداري رفتاري :
حسابداري رفتاري يکي از گرايش هاي حسابداري است که به ارتباط بين رفتار انسان و سيستم حسابداري توجه دارد.

حسابداري رفتاري روشي از حسابداري است که عامل انساني ( تصميم گيرندگان کليدي) را به عنوان بخشي از شرکت به حساب مي آورد و به منظور نشان دادن اثرات رفتاري به سهامداران توسعه داده شده است. اين روش فراتر از اعداد رفته و تأثير متغيير هاي انساني و فرآيندهاي تجارت را درارزش شرکت ارائه مي نمايد. در حسابداري رفتاري نيروي کار با تجربه و مديريت قوي به ارزيابي گذاشته مي شود.

ضرورت حسابداري رفتاري :
ضرورت توجه به اين رشته از زماني آغاز شد که مديران و حسابداران حرفه اي دريافتند که سيستم هاي حسابداري و گزارشهاي مالي تمامي اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيري را فراهم نمي کنند و در واقع علاوه بر اطلاعاتي که جنبه مالي دارند، وجود يک سري اطلاعات در مورد ميزان و چگونگي تأثيرگذاري رفتار انساني بر سيستم هاي حسابداري ضروري است. اين اطلاعات اگر چه جنبه غير مالي دارند ولي به درک تصميم گيرندگان و افزايش محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي کمک مي کنند.

هدف علم رفتاري و اخلاقيات در تجارت :
مديران و کارمندان بايد رفتاري از خود نشان دهند تا اعتماد جامعه را نسبت به خدماتي که ارائه مي دهند، جلب کنند. در اين راستا، هيئت استانداردهاي اخلاقي بين المللي ( IESBA) استانداردهاي اخلاقي را براي راهنمايي حرفه حسابداري تدوين مي کنند. حسابداري رفتاري در صدد است تا مفاهيمي چون قابلت اعتماد، درستي، بي طرفي و ... را طبق اصول پذيرفته شده حسابداري به اجرا درآورد.

حسابداري رفتاري: بسط منطقي نقش سنتي حسابداري
يکي از اصول حسابداري اصل افشاء کامل است. اين اصل نه تنها يادداشتهاي توضيحي و اطلاعات تفصيلي مکمل اطلاعات مالي گزارش شده، را ايجاب مي کند؛ بلکه همچنين گزارش و توضيح رويدادهاي غير مالي اساسي سازمان را ضروري مي نمايد.
افشاي اطلاعات در مورد ارتباط بين سيستم هاي حسابداري و رفتار انسان در واقع در راستاي اجراي اصل افشاء کامل مي باشد.
بنابراين به منظور ارائه تصوير اقتصادي بهتري از سازمان، درج اطلاعات رفتاري به عنوان مکمل اطلاعات مالي و غير مالي موجود ضروري مي باشد. اما با توجه به اينکه اين اطلاعات جنبه غير مالي دارند در نتيجه اندازه گيري اين اطلاعات و اندازه گيري ميزان اثر گذاري اين پديده هاي رفتاري بر موفقيت آينده سازمان و همچنين امکان مقايسه و ارزيابي اين اطلاعات با شرکتهاي مشابه بسيار مشکل است.

بررسي پديده هاي رفتاري در قلمرو حرفه ي حسابداري
حرفه هاي مختلفي وجود دارد که ادعا مي کنند اندازه گيري و گزارش پديده هاي رفتاري در قلمرو آنهاست. براي مثال جامعه شناسان، روانشناسان صنعتي، شرکتهايي که به امر بررسي و تحليل بازار اشتغال دارند و ...
اما ادعاي حسابداران براي بررسي پديده هاي رفتاري ريشه در ماهيت و سرشت حسابداري دارد. حسابداري هميشه به عنوان اصلي ترين سيستم اطلاعاتي سازمانها، فعاليت هاي اقتصادي سازمان را گزارش مي کند و پديده هاي رفتاري يکي از ابعاد آن است.
حسابداران ادعا مي کنند با نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان برون سازماني و مديران داخلي، فرايند تصميم گيري تجاري و انواع اطلاعات مالي و گزارشهايي که با وضعيت هاي مختلف تصميم گيري مربوط است، آشنايي دارند. بنابراين، حسابداران براي انتخاب پديده هاي رفتاري قابل بررسي، شايسته ترين هستند، زيرا آنها مي دانند که اطلاعات رفتاري به نحو معني داري مکمل اطلاعات مالي است. علاوه بر اين، حسابداران تنها گروهي هستند که منطقاً مي توانند اطلاعات رفتاري را در گزارشهاي بازرگاني موجود بگنجانند.
قلمروحسابداري رفتاري
قلمرو موضوعات مورد بحث در حسابداري رفتاري گسترده است. از جمله مهمترين آن شامل پنج حوزه زير مي باشد:
1) کاربرد مفاهيم علوم رفتاري در طراحي سيستم هاي حسابداري
2) مطالعه عکس العمل هاي افراد نسبت به شکل و محتواي گزارشهاي حسابداري
3) توسعه تکنيک هاي گزارشگري براي ارائه و ابلاغ داده هاي رفتاري به استفاده کنندگان
4)روشهاي پردازش اطلاعات براي تصميم گيري هاي مالي
5)روشهاي پيش بيني رفتار انساني و استراتژي هاي تغيير آن

1) کاربرد مفاهيم علوم رفتاري در طراحي سيستم هاي حسابداري
به اين معنا که در طراحي سيستم هاي حسابداري به جنبه هاي روانشناسي و رفتاري عوامل اجرايي آن سيستم و به تأثير متقابلي که عوامل اجرايي سيستم و سيستم حسابداري بر يکديگر دارند توجه داشته باشيم و با توجه به اين تأثير گذاري دو طرفه ميان عوامل اجرايي و سيستم حسابداري، بهترين سيستم را طراحي کنيم. چرا که مجموعه فعاليت هاي کارکنان سازمان است که باعث بقاي سازمان شده و فعاليت ها و رفتار آنها به اشکال مختلف به سيستم حسابداري گره خورده است.

2) مطالعه عکس العمل هاي افراد نسبت به شکل و محتواي گزارشهاي حسابداري
اين بخش از حسابداري رفتاري در مورد چگونگي تأثيرگذاري اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي بر استفاده کنندگان از اين اطلاعات مي باشد. استفاده کنندگان از گزارشاتحسابداري مانند سرمايه گذاران، بستانکاران و ... با توجه به کيفيت اطلاعاتي که توسط سيستم حسابداري گزارش مي شود ممکن است تصميمات متفاوتي را بگيرند. بنابراين کيفيت اطلاعات ارائه شده و نحوه ارائه اطلاعات بر تصميم گيري استفاده کنندگان اثرگذار است. از اين رو ارائه يک سري اطلاعات رفتاري نيز مي تواند بر تصميم کيري استفاده کنندگان تأثير گذار باشد.
حسابداري رفتاري همچنين مي تواند اطلاعاتي در مورد تفاوت در سبک مديريت دو شرکت فراهم کند. اين اطلاعات به سرمايه گذار کمک مي کند تا شناخت بهتري از سوابق مديريت، تجارب، ديدگاههاي اقتصادي و درجه ريسک پذيري آنها بدست آورد.

3) توسعه تکنيک هاي گزارشگري براي ارائه و ابلاغ داده هاي رفتاري به استفاده کنندگان
اين حوزه از حسابداري رفتاري تلاشي است در جهت پيشرفت تکنيک هاي اندازه گيري رويدادهاي غير مالي و سعي در کمي کردن اطلاعات رفتاري و امکان قابليت مقايسه اطلاعات رفتاري شرکت ها و سازمان هاي مختلف مي باشد. زيرا ارائه اطلاعاتي که قابليت اندازه گيري و قابليت مقايسه نداشته باشند، از ديد استفاده کنندگان از اين اطلاعات و از نظر سود مندي و فايده آن، از اعتبار و ارزش بالايي برخوردار نمي باشد.

4) روش هاي پردازش اطلاعات براي تصميم گيري مالي
اين حوزه از حسابداري رفتاري در واقع به دنبال هدف حوزه سوم مي باشد. هدف آن است که چگونگي تجزيه و تحليل، ارزيابي و بررسي اطلاعات رفتاري را فرا گيريم و با ارزيابي دقيق آن بهترين تصميم گيري را انجام دهيم و روشهايي را ابداع کنيم که بتوانيم اطلاعات حسابداري را پردازش کنيم. اين امر زماني به خوبي محقق مي شود که هدف سوم حسابداري رفتاري يعني کمي کردن اطلاعات رفتاري محقق شود وگرنه در صورت عدم امکان اندازه گيري اطلاعات رفتاري، پردازش دقيق اين اطلاعات امکان پذير نمي باشد.

5) روش هاي پيش بيني رفتار انساني و استراتژي هاي تغيير آن
در اين حوزه توجه اصلي به اين موضوع است که چگونه سيستم حسابداري را مي توان براي تأثير رفتار افراد به کار برد. براي مثال، چنين مطالعاتي ممکن است منجر به تشديد يا کاهش کنترل هاي حسابداري، تغيير طرح هاي پاداش و يا تغيير شکل و محتواي گزارش هاي ارزيابي عملکرد مالي شود.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد حسابداري رفتاري داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره حسابداري رفتاري بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شيوا شهرخ - 1398/1/6 (1:27)
با سلام و خسته نباشيدبابت بارگذاري و ارايه فايل من که دانلود کردم و بسيار عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : آريادخت پريرو - 1398/8/6 (3:43)
من که دانلود کردم خدا خيرتون بده عالي بود مرسي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : گلتن شهرناز - 1398/1/5 (11:51)
با سلام ممنون از فايل خوبتون دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : نوش‌آفرين شيما - 1398/8/6 (6:39)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید