يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره علم در لغت

تحقيق-آماده-درباره-علم-در-لغت
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره علم در لغت آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6673

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره علم در لغت در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره علم در لغت آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد


عنوان : علم در لغت
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 31

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است


علم در لغت و اصطلاح
علم، در لغت مصدري است به معناي درك حقيقت چيزي، دريافت، شناخت و دانش1 و در اصطلاح حكما، صورت هر چيزي است كه در عقل حاصل مي شود، يا حاصل شدن صورت دانسته شده از چيزي است به طور نقش بستن در نيروهاي عقل و نفس كه آن را ذهن مي گويند. ذهن، از جهتي مانند آينه است و علم مانند نقش بستن ديده شده ها درآن مي باشد.
در اصطلاح متكلمين، صفتي است كه شئ براي صاحب علم به آن منجلي مي شود و يا اينكه علم صفتي است كه براي صاحبش تميز و تشخيص و شناختي به دست مي دهد كه احتمال نقيض در آن نمي رود، هر چند اين شناخت به وساطت حواس باشد.
در اصطلاح علماء تدوين، عبارتست از دانستن مسائل مضبوطي در جهت واحدي، براي شناخت امري كلي. 2
معناي مورد نظر در اين تحقيق، همان معناي لغوي واژه علم مي باشد؛ يعني علم به معناي درك حقيقت، دريافت، شناخت و دانش.
اكنون، به بررسي اين واژه، از جهت گوناگون همچون تعريف, تنكير، نقش، نوع اعراب و عدد طي جداولي، مي پردازيم.

نكات تفسيري واژه‹‹ علم›› درقرآن
247- بقره:
اين آيه اشاره به وسعت وجودي انسان درپرتو علم وقدرت دارد؛ يعني انسان درپرتو دانش وفرزانگي وهمچنين نيروي جسمي كافي از نظر وجود وهستي وسعت مي يابد وگسترده تر مي شود. 1 همچنين دراين آيه براي تشكيل ملك وحكومت، برداشتن علم تأكيد شده واشاره شده كه براي تشكيل حكومت، دوسرمايه لازم است؛ يكي علم به تمامي مصالح حيات جامعه ومفاسد آن ودوم داشتن قدرت جسمي براي اجراي آنچه صلاح جامعه است. 2
255- بقره:
اين آيه اشاره به محدود بودن علم شفيعان دربرابر علم خداوند دارد؛ چرا كه شفيعان احاطه به معلومات پروردگار ندارند وتمام علوم بشر ازناحيه خداوند مي باشد. 3
7-آل عمران و162- نساء:
درقرآن مجيد در دوجا محبت از راسخان درعلم شده است، كه همين دو آيه مذكور مي باشد. آن طور كه از معناي لغوي اين كلمه استفاده مي شود، منظوراز آن كساني هستند كه درعلم ودانش ثابت قدم وصاحب نظرند؛ البته اين كلمه وسيع است وشامل همه دانشمندان ومتفكران مي شود ولي درميان آنها افراد ممتازي هستند كه درخشندگي خاصي دارند كه طبعاً در درجه اول درميان مصاديق اين كلمه قرارمي گيرند.
درروايات متعددي ، ‹‹ راسخون في العلم ››تفسيربه پيامبر گرامي اسلام وائمه هدي شده است.
________________________
1- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتاب الاسلاميه، طهران- بازار سلطاني، 1353، چاپ دوم، ج2،ص172.
2- علامه سيد محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامي، ج2،ص435.
3- ناصر مكارم شيرازي، تفسيرنمونه، ج2،ص200.
دراصول كافي از امام باقر يا امام صادق نقل شده است كه فرمود: پيامبر خدا بزرگترين راسخان در علم بود وتمام آنچه كه خداوند بر اونازل كرده بود از تأويل وتنزيل قرآن مي دانست خداوند هرگز چيزي را بر او نازل نكرد كه تأويل آن را به او تعليم نكند واو واوصياء وي همه اينها را مي دانستند.
درتفاسير ‹‹ نورالثقلين ›› و‹‹ برهان ›› رواياتي را درذيل اين آيه آمده آورده كه بيانگر مطلب است كه تفسير ‹‹ راسخون في العلم ›› به پيامبر وائمه هدي منافاتي با وسعت مفهوم اين تعبير ندارد؛ لذا آنانكه علمشان از علم بي پايان الهي سرچشمه مي گيرد طبعاً به همه اسرار قرآن آشنا هستند ودرحالي كه ديگران تنها قسمتي از اين اسرار را مي دانند. 1
درجايي ديگر گفته شده كه راسخان درعلم آنچنان علمي به خدا وآياتش دارند كه ذره اي شك وشبهه نيست، درنتيجه علمي كه به محكمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمي شودوبه آن محكمات ايمان دارند وعمل هم مي كنند. 2
18- آل عمران:
دراين آيه ابتدا به شهادت پروردگار به يگانگي ذاتش اشاره شده وسپس گواهي فرشتگان وبعد دانشمندان وكسانيكه با نور علم وانديشه، حقايق جهان رامي نگرند. دراين آيه دانشمندان واقعي در رديف فرشتگان قراردارند وامتياز آنها از اين نظر است كه درپرتو علم خود به حقايق اطلاع يافته وبه يگانگي خدا كه بزرگترين حقيقت است معترفند. 3

_________________________
1-ناصرمكارم شيرازي، تفسيرنمونه، ج2،ص327،326،325.
2- علامه طباطبايي، الميزان، ج3،ص347،348.
3- ناصرمكارم شيرازي، تفسيرنمونه، ج2،ص347،348.
19-آل عمران
دراين آيه اشاره شده كه كساني كه از حقيقت آگاه بودند وبا اين حال دردين خدا اختلاف، ايجاد كردند، انگيزه اي جز طغيان وظلم وستم وحسد نداشتند ودر واقع سرچشمه اختلافات مذهبي، فقط جهل وبي خبري نيست، بلكه گاهي ظلم وانحراف از حق واعمال نظرهاي شخصي است. 1
61- آل عمران:
علمي كه دراين جمله آمده، علمي است كه هم از راه وحي الهي حاصل مي شود وهم از راه برهان؛ پس اثراين علم بايد هم دررسول خدا حاصل شود وهم درهر شنونده اي ديگر، غير رسول خدا؛ بنابراين اگر فرض كنيم شنونده اي درداستان عيسي(ع) شك كند از اين جهت كه دليل برآن وحي الهي است، از اين جهت كه برهاني ساطع وعقل وفهم برآن قائم است، نمي تواند شك كند وچه بسا به خاطر افاده همين نكته بوده كه فرمود: ‹‹ من بعد ماجاءك من العلم ›› ونفرمود: ‹‹ من بعد ما بيناه لهم ›› چون اگر اين طور فرموده بوداز دليل اول يعني وحي الهي سكوت كرده بود واما با آوردن جمله اول فهماند دليل بر حقانيت داستان علم است ودليل آن علم دوتاست: يكي وحي وديگري برهان عقل . البته دراين ميان نكته اي ديگر هست وآن اينكه او به اذن خدا غالب وپروردگارش ياور اوست وبه هيچ وجه ازنصرتش دريغ نمي دارد، چون همو بودكه علم به داستان عيسي(ع) ر ا به وي ارزاني داشت. 2
166- نساء:
دراين آيه اشاره شده كه خداوند قرآن وشريعت را به علم خود نازل كرده وخواسته است بفهماند هدف نزول دراثبات مدعا كافي نيست؛ چرا كه شيطان ها هم براي خود وحي دارند وبا وحي خود
_________________________
1- ناصرمكارم شيرازي، تفسيرنمونه، ج2،ص351،350.
2- علامه طباطبايي، الميزان، ج3،ص351.
امر هدايت الهي را به فساد مي كشانند؛ به اين معنا كه راه باطلي را به جاي راه حق خدا، جا مي زنند. باطل ووحي حق الهي را مخلوط مي كنند وبه خورد مردم مي دهند؛ خلاصه اينكه شهادت برصرف نزول قرآن ويا انزال آن ادعا آن را از ابهام خارج نمي كند وبه همين دليل، شهادت را مقيد كرد به قيد‹‹ بعلمه ›› تا بطور كامل روشن سازد كه خدا هم قرآن را نازل كرد وهم درابلاغ آن به بشرنظارت نمود ومأموريني براي اين منظورگماشت، پس اوهم مي داند كه چه نازل كرده وبه آن احاطه دارد وهم آن را از كيد شيطانما حفظ مي كند. 1
7- اعراف:
دراين آيه اشاره مي كند كه مشركين به زودي به آنچه كرده اند مؤاخذه شده وجزا داده مي شوند واين مؤاخذه منوط به اين است كه پرسش كننده، داناي به اعمال آنان باشد واگر نباشد ايمن ازاينكه درجوابش دروغ بگويند نخواهد بود، لذا علم را برجمله ‹‹ فلنقصن عليهم بعلم ›› متفرع كرد وعلم را بدون ‹‹ال›› و به شكل نكره آورد تا اشاره به اهميت آن نموده و بفهماند كه اين علم مانند علم شما نيست كه خطا و غلط در آن راه داشته باشد و براي تأكيد همين معنا جمله ‹‹وماكنا غائبين›› را عطف برآن نمود، تا دلالت كند بر اينكه خداي تعالي شاهد و ناظر اعمال آنان است و علاوه بر اينكه ملائكه را موكل نوشتن اعمال آنها نموده، خودش هم به هر چيزي محيط است. 2
52-اعراف:
جمله ‹‹علي علم›› متعلق و مربوط به ‹‹لقد جئناهم›› است و دلالت بر حقانيت كتاب مي كند و تقدير آن چنين است كه ما كتاب حقي بر آن نازل كرديم و چطور حق نــيســت و حـــال آنـــكه
__________________________
1- علامه طباطبايي، الميزان، ج5 ، ص231 و 230.
2- همان، ج8، ص9.
آنكه نزولش به نظر ما بود و ما به مطلب آن اطلاع داشتيم. 1
89- اعراف:
در اين آيه اشاره مي كند كه خداوند هرگز از دستوري كه داده است بازنمي گردد چرا كه احاطه علمي به همه چيز دارد و تجديد نظر براي او ممكن نيست و نيز كسي از دستورش بر مي گردد كه علمش محدود باشد و اشتباه كند و از دستور خود پشيمان شود و خداوند از اين صفات به دور است. 2
187- اعراف:
علم به قيامت و زمان و خصوصيات آن، مخصوص ذات خداست؛ چرا كه جز خدا كسي طاقت تحمل آن را ندارد. عدم آگاهي غير خدا از قيامت، اثر مثبت و روشني در تربيت نفوس و توجه آنها به مسئوليت ها و پرهيز از گناه خواهد داشت. 3
39- يونس:
در اين آيه عامل انكار و تكذيب، جهل و عدم آگاهي بيان شده است. جهل به معارف ديني و مبدأ و معاد، جهل به اسراراحكام، جهل به مفهوم بعضي آيات متشابه، جهل به درس هاي عبرت انگيزي كه هدف نهايي ذكر تاريخ پيشينيان بوده است. 4
4- هود:
مراد از كلمه ‹‹علم الله›› در اين آيه، علم مختص به خداوند مي باشد و آن عبارتست از غيبي كه غير خدا كسي را بدان راهي نيست مگر به اذن خدا.5
__________________________
1- علامه طباطبايي، الميزان، ج8 ، ص 167. 2- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج6، ص255.
3- همان، ج7، ص 43 و 42 . علامه طباطبايي، الميزان، ج8 ، ص 484.
4- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج8، ص295. 5- علامه طباطبايي، الميزان، ج10 ، ص 255.

22- يوسف:
منظور از ‹‹علماً و حكماً›› در اين آيه، بر طبق نظر برخي از مفسران، مقام وحي نبوت است و بر طبق نظر عده اي ديگر، مراد از ‹‹حكماً›› عقل و فهم و قدرت بر داوري صحيح و خالي از هوا پرستي و اشتباه و مراد از علم آگاهي و دانشي است كه جهلي با آن توأم نباشد. برخي مفسران، مجموعه احتمالات حكم و علم را ذكر كرده اند؛
1- حكم، اشاره به مقام نبوت و علم اشاره به علم دين است.
2- حكم، به معني خويشتنداري در برابر هوس هاي سركش ‹‹حكمت عملي›› و علم اشاره به حكمت نظري دارد.
3- حكم به معني اينكه انسان به مقام ‹‹نفس مطمئنه›› برسد و علم، انوار قدسيه و اشعه فيض الهي است كه از عالم ملكوت برقلب پاك آدمي پرتو افكن شود. 1
برخي گفته اند چون ‹‹علماً›› به دنبال ‹‹حكماً›› آمده و چون علمي است كه خدا به او داده قطعاً با جهل آميخته نيست واين علم، شامل آن پيش بيني هايي است كه آنها راتأويل احاديث خوانده اند. 2
67- يوسف:
در اين ايه اشاره شد كه حضرت يعقوب به سبب علم و تعليمي كه ما به او داده ايم، صاحب علم بود و مراد از علم يعقوب علم اكتسابي و مدرسه اي نيست بلكه علم موهبتي است. 3
76- يوسف:
اين آيه اشاره مي كند كه علم، از اموري اســت كه در يك حد معين متوقف نمي شود و خــلاصه
__________________________
1- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج9، ص360 و 359.
2- علامه طباطبايي، الميزان، ج1 ، ص160 و 159.
3- همان، ج11، ص301.
انتها ندارد؛ بلكه فوق هر صاحب علمي كه فرض شود كساني هستند كه از او عالم ترند. 1
43- رعد:
در بسياري از روايات آمده است كه مراد از ‹‹من عنده علم الكتاب›› علي بن ابي طالب ائمهّ هدي است كه در تفسير نورالثقلين و برهان اين روايات جمع آوري شده است. 2
27- نمل:
در اين آيه اشاره شده به اينكه سخنگويان در قيامت، عالمان و دانشمندان هستند؛ چرا كه در آن محضر بزرگ بايد سخن گفت كه خلافي در آن نباشد و اين از كسي جز عالمان با ايمان ساخته نيست و اگر مي بيني در برخي روايات اهل بيت، تفسير به امامان معصوم شده است، به خاطر آن است كه آنها مصداق تمام و كامل عالمان با ايمان هستند. 3
36- اسري":
اين ايه اين حقيقت را بيان مي كند كه در هر اعتقاد و عملي كه تحصيل علم ممكن است، پيروي از غير علم حرام است و در اعتقاد و عملي كه نمي شود به آن علم پيداكرد زماني اقدام و ارتكاب جايز است كه دليل علمي آن را تجويز نمايد؛ مانند اخذ احكام از پيغمبر و اطاعت آن جناب در أوامر و نواهي.4 بر اين اساس الگوي شناخت در همه چيز علم و يقين است و غير آن، خواه ظن و گمان و يا حدس و تخمين و يا شك و احتمال، هيچ كدام قابل اعتماد نيست. 5

__________________________
1- علامه طباطبايي، الميزان، ج11، ص310 و 309.
2- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج10، ص254
3- همان، ج11، ص 204.
4- علامه طباطبايي، الميزان، ج13، ص127و 126.
5- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 12، ص 116.
107- اسري":
اين آيه اشاره به اين حقيقت مي كند كه علم و ايمان همه جا باهم هستند و ايمان عميق جز در سايه علم ممكن نيست و علم نيز در مراحل عالي تر وبالاتر از ايمان كمك مي گيرد. 1
65- كهف:
منظور از علم در اين آيه ، علم لدني و غير اكتسابي و مختص به اولياء است و از آخر آيه استفاده مي شود كه به مقصود آن، علم به تأويل حوادث است. تعبير به ‹‹علما›› به صورت نكره، براي تعظيم است و نشان مي دهد كه آن مرد عالم، بهره قابل ملاحظه اي از علم يافته بود. 2
43- مريم:
در اين آيه، بيان شده كه حضرت ابراهيم، آزر، پدر خود را با آنكه با وي بزرگتر مي باشد به پيروي از خود دعوت مي كندو اين يك قانون كلي است كه هر كس از چيزي آگاهي ندارد و از آگاهان و متخصصان أمر پيروي نمايد كه اين مسئله، تقليد از مجتهد در فروع احكام اسلامي را مشخص مي نمايد. 3
52- طه:
در اين آيه حضرت موسي در پاسخ به فرعون، علمي مطلق به تمامي تفاسير و جزئيات قرون گذشته را براي خدا اثبات مي كند. علم را مطلق آورده تا حتي يك نفر و يك عمل مستثني نباشد و علم مذكور را نزد خداوند قرارداده تا بفهماند كه علمي آميخته با جهل و قابل فنا نيست و كلمه كتاب را نكره و بدون ‹‹ ال ››آورده تا به عظمت آن از حيث احاطه و دقتش اشاره كرده باشد كه
__________________________
1- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج12، ص323 و 322.
2- علامه طباطبايي، الميزان، ج13، ص 474. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج12، ص 486.
3- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج13، ص 80.
هيچ كوچك و بزرگي نيست مگر آنكه آن را شمرده و به آن احاطه دارد. 1
3- حج:
در اين ايه عبارت ‹‹ يجادله في الله بغير علم›› اشاره به گفتگوهاي بي اساس مشركان است. آنها كه بدون علم و دانش و صرفاً از روي تقليد و تعصب و هوا پرستي به مجادله درباره خدا و قدرت او برمي خيزند. 2

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد علم در لغت داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره علم در لغت بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

تگ های مطلب

علم , علم در لغت ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شيوا پريا - 1398/4/13 (2:12)
سلام دم شما گرم فايل رو دانلود کردم بروز و کامل هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : مهداد پري - 1398/7/26 (11:4)
ممنون از محصول خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید