تحقیق آماده در مورد اکوتوریسم چیست

تحقیق-آماده-در-مورد-اکوتوریسم-چیست
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره اکوتوریسم چیست برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9273

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد اکوتوریسم چیست در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره اکوتوریسم چیست برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات فایل تحقیق اکوتوریسم چیست به شرح زیر می باشد


عنوان : اکوتوریسم چیست
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 14

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد اکوتوریسم چیست به صورت زیر است


اکوتوریسم که توریسم بومی شناختی(ecological )نیز نامیده می شود شکلی از گردشگری است که جاذبه هایاکولوژیکی و منحصر به فرد اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد . به عبارت ساده تر ،اکوتوریسم، مسافرت کردن داوطلبانه ی افراد به جاهایی است که میراث طبیعی ( گیاهی وجانوری ) و فرهنگی آنها به عنوان جاذبه های اول مطرح باشند و چنین گردشگری با اینسفرها راههای زیستن مطلوب در کره ی خاکی را یاد می گیرد : اکوتوریسم مسئول و متعهدشامل برنامه هایی خواهد بود که کمترین اثرات منفی را که در توریسم معمولی دیده میشود بر محیط به جا گذارد و در عین حال فرهنگ عموم مردم محلی را بهبود بخشد . بنابراین در اکوتوریسم نه تنها عوامل مهم محیطی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بلکه برنامه های پیشبردی و کاملی برای چرخه های بازیابی از طبیعت ، بهره وری ازانرژی ، حفاظت از منابع آبی و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی ، نیز به طورجدی مورد توجه قرار می گیرند .
اکوتوریسم که توریسم بومی شناختی(ecological )نیز نامیده می شود شکلی از گردشگری است که جاذبه هایاکولوژیکی و منحصر به فرد اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد . به عبارت ساده تر ،اکوتوریسم، مسافرت کردن داوطلبانه ی افراد به جاهایی است که میراث طبیعی ( گیاهی وجانوری ) و فرهنگی آنها به عنوان جاذبه های اول مطرح باشند و چنین گردشگری با اینسفرها راههای زیستن مطلوب در کره ی خاکی را یاد می گیرد : اکوتوریسم مسئول و متعهدشامل برنامه هایی خواهد بود که کمترین اثرات منفی را که در توریسم معمولی دیده میشود بر محیط به جا گذارد و در عین حال فرهنگ عموم مردم محلی را بهبود بخشد . بنابراین در اکوتوریسم نه تنها عوامل مهم محیطی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بلکه برنامه های پیشبردی و کاملی برای چرخه های بازیابی از طبیعت ، بهره وری ازانرژی ، حفاظت از منابع آبی و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی ، نیز به طورجدی مورد توجه قرار می گیرند .
معیارها :
در حالت ایده آل ،اکوتوریسم بایدبتواند معیارهای زیر را بر آورده کند :
ـ محافظت از تنوع بیولوژیکی و تنوعفرهنگی از طریق محافظت اکوسیستم ها .
ـ بهبود برداشت پایدار از تنوع زیستیاز طریق ایجاد اشتغال برای افراد محلی
ـ تقسیم منابع اقتصادی حاصل ازاکوتوریسم با جمعیتهای بومی و مردم محلی از طریق جلب رضایت آنها در سرمایهگذاریهای اقتصادی و امور مدیریتی مربوط به اکوتوریسم.
ـ توریسم در جاهایی که منابع طبیعی آندست نخورده و بکر باشد به شرط داشتن کمترین تأثیرات زیستی از اولویتهای بالاتریبرخوردار خواهد بود .
ـ به حداقل رساندن خسارات و تأثیرهایمنفی گردشگری .
ـ توانایی و فراهم کردن امکاناتی برایکاهش میزان ضایعات تجملی و امروزی .
ـ فرهنگهای محلی ، کلیه ی گیاهان وجانوران جزو جاذبه های اصلی در اکوتوریسم هستند .
برای بسیاری از کشورها ، اکوتوریسمصرفاً یک فعالیت جنبی و ساده ی اقتصادی برای سرمایه گذاری در حفاظت محیط اکولوژِینبوده بلکه یک صنعت بزرگ در اقتصاد ملی محسوب می شود . برای مثال در جایی مثلکاستاریکا ، اکوادر ، نپال ، کنیا ، ماداگاسکار و قطب جنوب ، اکوتوریسم درفعالیتهای اقتصادی و تولید ناخالص بومی این کشورها سهم چشم گیری داشته است .
مفهوم اکوتوریسم تا حد زیادی خوب درکنشده است و در عمل از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی برای بهبود و ترقی توریسمی کهبا طبیعت در ارتباط است ، استفاده می شود . منتقدان ادعا می کنند که اکوتوریسم درعمل می تواند مورد سوء استفاده واقع شود از استقرار یک هتل بر فراز یک چشم اندازجذاب گرفته تا ضرر و زیانهای متعددی که به اکوسیستم ( چرخه های طبیعی ) می رسد ،همگی از آثار منفی مربوط به اکوتوریسم هستند . آنها معتقدند که اکوتوریسم در رأسهمه ی اولویتهای خود بایستی حساسیت مردم را در مورد زیبایی ، ظرافت و آسیب پذیریطبیعت برانگیزد. این منتقدان برخی از فعالیتهای صدمه زننده به محیط طبیعی را محکوممی کنند و آنها را نوعی سبز زدایی (green washing) می دانند . اگر چه ازلحاظ علمی و آکادمیک در مورد تعریف اکوتوریست اختلاف نظرهایی وجود دارد ،سوال مهم این است که چه کسی می تواند در طبقه بندی اکوتوریست هاواقع شود؟ ، با وجود اطلاعات آماری با ارزش و اندکی که در این زمینه منتشر شده بهنظر می رسد که بطور تخمینی بیش از پنج میلیون اکوتوریست در جهان وجود داشته باشد کهاغلب آنها از ایالات متحده ،اروپای غربی ،کانادا و استرالیا می باشند .

تاریخچه ی اکوتوریسم :
اکوتوریسم ، توریسم مسئولیت پذیر وتوسعه ی پایدار همگی از مفاهیمی هستند که از اواخر دهه ی 1980 میلادی رایج بوده اندو اکوتوریسم به عنوان یکی از زیر شاخه های صنعت توریسم ، بیشترین سرعت رشد را بهشکلی بحث بر انگیز همراه داشته است. اکوتوریسم در ادراک عمومی گردشگران نسبت بهپیرامونشان تغییرات مهمی پدید آورد و سطح آگاهی آنها را در این مورد بیشتر کرد تابا میل و رغبت بالاتری به کاوش در محیط های طبیعی بپردازند .
این تغییرات در نگرش و سطح آگاهی مردمسبب شد که گردشگران طبیعت با شناخت هویت اجتماعی خود و مهارتهای علمی شان منابعبزرگ غیر قابل جایگزینی چون جنگلهای آمازون یا تپه های دریایی حوزه ی کارائیب رابرای آینده گان به خوبی مورد حفاظت قرار دهند .
به لحاظ تأثیر بالقوه زیادی کهاکوتوریسم در زمینه ی محافظت از محیط طبیعی دارد ،سازمان ملل متحد تصمیم گرفت کهسال 2002 میلادی را به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم اعلام کند .
انتقادات وارد بر تعاریف مربوط به اکوتوریسم :
برای درک بهتر مشکلات مربوط بهاکوتوریسم و مواجه شدن با آنها باید تعریف مشخصی ارائه گردد تا معلوم شود که چهچیزی اکوتوریسم هست یا چه فعالیتهایی جزو اکوتوریسم نمی باشد ! در تعریف اکوتوریسمایده آل باید تمام معیارهایی که در بالا اشاره کردیم کاملاً برآورده شود یعنی حفظتنوع بیولوژیکی و تنوع فرهنگی از طریق محافظت اکوسیستمها ، بهبود برداشت پایدار ازتنوع زیستی و..... . با رعایت این ضوابط و معیارها منافع طولانیمدت و مشترکی نصیب محیط زیست و اجتماعات بومی خواهد شد . . البتهدر مورد تعریف فعالیتهای اکوتوریسم به عنوان شاخه ای از توریسم معمول ، همواره اینبحث وجود دارد که حد و حریم مربوط به معیارهای ذکر شده کجاست ؟ یعنی چه نوع محافظتیاز تنوع زیستی و چه اندازه از سود اقتصادی مشترک و چه اندازه تأثیرهای جانبی زیستمحیطی در تعریف یک فعالیت اکوتوریستی باید مد نظر قرار بگیرد؟
به همین دلیل طرفداران محیط زیست وگروههایی با علایق ویژه از طبیعت و برخی دولتها ، اکوتوریسم را به شکل دیگری تعریفمی کنند.مجموعه های زیست محیطی معتقدندکه اکوتوریسم می بایستی بر اساس آموزش هاییباشد که مدیریت برداشت پایدار از طبیعت و حفظ و نگهداری از منابع طبیعی راتضمینکرده و اساس تمام فعالیتهای آن بر مبنای یک هدف متعالی یعنی تطبیق با اصول حفظجاذبه های طبیعی باشد .با وجود این، صنعت توریسمو دولتها ، بیشتر روی جنبه ی تولیدی فعالیتهای اکوتوریستی تمرکز می کنند یعنیمعتقدند که اکوتوریسم به هر نوع فعالیتی که در طبیعت به منظور تفرج انجامگیرد،اطلاق می شود ! استفاده از برخی اصطلاحات، زیر عنوان اصلیاکوتوریسم موضوع را پیچیده تر می کند : توریسم طبیعت، توریسم سبز ! ، توریسم با تأثیرات منفی کمتر ، بیوتوریسم ، توریسم اکولوژیمسئولیت پذیر ، و برخی دیگر از واژه ها که در بازاریابی و ادبیات آن کاربرد دارند ولزوماً مترداف با اکوتوریسم نیستند .مشکلات مربوط به تعریفاکوتوریسم در بین جامعه آکادمیست ها و توریستها به یک اندازه موجب سردرگمی شده است ! از طرفی این مشکلات در بین عموم ، مباحثات زیادی را در مورد پدیده یGreen Washing ( سبز شویی !) برانگیخته است . پدیده ای که بتدریج با تجاری کردن طرحها و فعالیتهایتوریستی ، مبنای طبیعی بودن ، برداشت پایدار و تطبیق با معیارهای طبیعی رابه نوعیکنار گذاشته وآثارزیان باری به جا می گذارد . ]واژه یgreen-washingبه تازگی در دهه ی اخیر ومیان حامیان محیط زیست رواج پیدا کرده است ولی در کشورمان هنوز در نشریات و رسانهها مطرح نشده ولذامعادل فارسی مناسبی برای آن وجودنداردشاید بتوانیم آن را پدیده ی سبزشویی بنامیم.نوعی کلاهگذاشتن بشر بر سر خویش و به نوعی ماله کشی کردن و پوشش آثار زیانبار و منفی تحتعناوین فریبنده ای چون دوست طبیعت یادوستدار طبیعت بودن!_نگارنده )
به گفته یMclaren [10] ، این طرح ها در بدترین حالت ، از لحاظ زیست محیطی مخرب ، به لحاظاقتصادی ، انتفاعی و در ابعاد فرهنگی ، کسالت بار هستند ! از لحاظ اخلاقی هم اینفعالیت ها ، ناموزون و مغشوش هستند چرا که توریست ها را گمراه می کنند و انتظاراتواقعی آنها را در ارتباط با محیط طبیعی پیرامونشان منحرف کرده به بیراهه می کشند . با وجود تمام مخالفت های انجام گرفته ، پدیده ی سبز شویی بدون وقفه در حال گسترشاست . یکی از نمونه های بارز این فعالیت ها در یکی از پارک های حیات وحش مکزیکو بهنام ( Quintaa Roo ) ، مشاهده می شود که نه تنها سبب شده قبیله ی بزرگ محلیمایان ها دچار دردسر های جابجایی شوند بلکه گونه های زیادی از جانوران کمیاب و درمعرض خطر را برای بازدید توریست ها و ایجادجاذبه ی بیشتر به طور غیر قانونی، بهاسارت گرفته است.توسعه و موفقیت چنین طرحهایی( که از لحاظ بیولوژیکی غیر پایداربوده و انرژی مصرفی آنها بالاست )، به دلیل سودهای چشمگیری است که در پوشش ظاهریاکوتوریسم حاصل می شود !
اثرات اجتماعی منفی حاصل از اکوتوریسم :
اکوتوریسم در میان کشورهای مختلفهمواره به سمت تجاری شدن حرکت می کند و این گرایش های تجارتی در بین بخش های مختلفاز صنعت توریسم بیشترین سرعت را داشته و رشد آن در سطح جهانی ،سالیانه(%15-% 10) میباشد(Kamuaro , 2007 ). اکوتوریسم بطور رسمی اولین بار در سال 1950 میلادی درآفریقا معرفی شد، جایی که اجازه ی شکار قانونی برای شکارچیان صادر شد . (Kamuaro,2007 )نیاز برای شکارهای ورزشی و ایجاد شکارگاهها ، منجر به پدیدآمدن مناطق حفاظت شده ، پارک های ملی و شکارگاه های اختصاصی شد . امروزه با ایجادکلبه ها و کمپ های مناسب برای توریست ها این مناطق ، به مهمترین منابع در آمد برایسرمایه گذاران و افراد محلی تبدیل شده اند .
یکی از تعاریف اصلی اکوتوریسم، تمرینکردن سفرهایی است که آثار منفی و زیان بار کمتری داشته و به لحاظ آموزشی ،اکولوژیکی و فرهنگی پر اهمیت و تأثیر گذار باشند و بتوانند هم جوامع محلی و هم کشورمیزبان را از عایدات حاصله منتفع کنند .(Honey , 1999 ) بسیاری از پروژه هایاکوتوریسم در حال حاضر این استانداردها را برآورده نمی کنند . حتی اگر بسیاری ازراه کارها به طور قانونی به اجرا گذارده شود باز هم جوامع محلی با مشکلات و آثارمنفی دیگری مواجه خواهند شد . آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که منافع اقتصادیبسیار زیاد و چشمگیری را همه ساله از صنعت اکوتوریسم عاید خود می کند اما آثار منفیآن از قبیل جابجایی فیزیکی افراد محلی ، تجاوز به حریم حقوق بنیادی و اقتصادی محلیها و زیان های زیست محیطی همچنان در حال افزایش است .(Kamuaro , 2007 ) مقادیر زیادی پول صرف نیروهای انسانی می شود تا چرخ اکوتوریسم علیرغم داستان هایموفقیت آمیز کم رنگ و کوتاه مدت همچنان در گردش باشد و حتی پول های بیشتری صرف میشود تا در جدال مستقیم با منتقدان ، تأثیر ایرادات و انتقادهای آن ها کم اثر گردد! پولی که از راه توریسم حاصل می شود می تواند مدیریت مناطق حفاظت شدهوپارکهارادراختیاراکوتوریسمقراربدهد.(Walpole et al 2001) اما در این ارتباط یک تنش وجود دارد ، زیرا اکوتوریسم اغلب موجب تغییراتیدر حقوق کاربری زمین ها شده و با بسیاری از تعهدات مربوط بهتقسیممنافعوعایدات حاصلهدرتعارض قرارمی گیرد و به علاوه موجب صدمه دیدن محیط هایطبیعی وبروز بسیاری از عوارض منفیاجتماعی می شود!درواقع خیلی هابه طورمکرراستدلالکردهاند که اکوتوریسم نه تنها از لحاظ اکولوژیکی ( بوم شناختی )زیان آور است ،بلکه از نظر اجتماعی هم سودآور نیست ! با وجود این در بسیاری از کشورها کارشناساناصرار دارندکه آنرا به عنوان یک استراتژی به منظور حفظ وتوسعه ی جاذبه های طبیعیقلمدادکنند!(west,2006 )مطالعات بسیاری تاکنون انجام گرفته تا راه های بهتر شدنساختار اکوتوریسم بررسی گردد با وجود این مثال های ذکر شده در این مجال نشان می دهدکه خیلی از این فعالت ها بهتر است ، برای همیشه متوقف شوند! در تعارض بودن با محیططبیعی ، تأثیر بر افراد محلی و تقسیم نابرابر سودهای حاصله تنها بخشی از تأثیراتمنفی اکوتوریسم است . در یک دنیای کامل و بی نقص ،تلاش های بیشتری براِی آموزشتوریست ها می بایستی انجام گیرد تا تأثیرات منفی اجتماعی و محیطی مربوط بهسفرهایشان را به خوبی بشناسند . این آموزش برای جلوگیری از گسترش فعالیت ها و پروژههای اکوتوریستی ناپایدار ضروری است تا نهایتاًاز ظاهرشدن چهره ای کاذب از محیط هایطبیعی در ذهن گردشگران جلوگیری شده و فرهنگهای بومی و محلی نیز تحقیر نشوند!

و ... برای مطالعه و دریافت متن کامل فایل اکوتوریسم چیست را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد اکوتوریسم چیست داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دریافت ( تحقیق آماده در مورد اکوتوریسم چیست ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پريدخت شهره - 1398/10/15 (7:20)
خسته نباشيد عزيز من اين فايل رو دانلود کردم بسيار عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : آرميتا آرميتا - 1398/10/12 (11:28)
سلام دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید