يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقیق آماده در مورد آمادگی جسمانی

تحقیق-آماده-در-مورد-آمادگی-جسمانی
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره آمادگی جسمانی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9277

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد آمادگی جسمانی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره آمادگی جسمانی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات فایل تحقیق آمادگی جسمانی به شرح زیر می باشد


عنوان : آمادگی جسمانی
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 31

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد آمادگی جسمانی به صورت زیر است


آمادگي جسماني يعني داشتن قلب، عروق خوني، ريه و عضلات سالمي که فرد بتواند به بهترين نحو، کارها و وظايف محوله اش را انجام داده و با شور و نشاط در فعاليتهاي ورزشي و تفريحات سالم شرکت کند. بايد توجه داشت اين تعريف شامل عامه مردم مي شود. اما زماني که صحبت از بخش ورزشي و ورزشکار در ميان باشد،عواملي چون تغذيه مناسب و کافي، نوع کار، ميزان استراحت، نداشتن اضطراب و فشارهاي عصبي بسيار با اهميت بوده و نمي توان نقش آنها را در برنامه يک ورزشکار ناديده انگاشت.
حال به بيان فاکتورهاي آمادگي جسماني که شامل 4 فاکتور بوده، مي پردازيم و هر چه اين فاکتورها در ورزشکاران بالاتر باشد، در بازدهي مهارت هاي ورزشي آنها تاثير بسزايي دارد. مهم ترين اين فاکتورها، استقامت قلبي و ريوي و يا به عبارت ديگرهمان نام آشناي "توان هوازي" است. يعني جذب اکسيژن به مقدار کافي جهت فعاليت هاي طولاني، داشتن قلب قوي جهت رساندن خون کافي در هنگام فعاليت هاي سنگين و طولاني مدت مثل دوهاي بلند (ماراتن) قايقراني در مسافت هاي زياد.
اما دومين فاکتور، انعطاف پذيري است، اين فاکتور اجازه مي دهد تا عضلات در وسيع ترين دامنه حرکتيشان حول مفصل به حرکت درآيند، اين فاکتور تقريباً در تمامي ورزش ها مورد نياز بوده و قابليت تحرک پذيري را بالا مي برد. مانند حرکات ورزش ژيمناسيک و باله.
فاکتورهاي سوم و چهارم به ترتيب عبارتند از قدرت عضلاني که به معناي به کار بستن نيرو وانرژي حاصله از عضلات در حين اجراي فعاليت ها است(حدود45/0از وزن بدن هر فرد را عضلات تشکيل مي دهند). در ورزش هاي قدرتي مانند وزنه برداري و پاورليفت بيشتر مورد استفاده بوده و تقويت مي شود. استقامت عضلاني که به معني به کارگيري يک عضله يا گروهي از عضلات براي انجام يک سري انقباضات مداوم در مدتي نسبتاً طولاني با کمترين احساس خستگي است و عمل کششي بارفيکس بهترين مثال براي اين مورد است.
آمادگی جسمانی چیست و به چه فاکتورهایی نیازمند است؟
آمادگی جسمانی یعنی داشتن قلب، عروق خونی، ریه و عضلات سالمی که فرد بتواند به بهترین نحو، کارها و وظایف محوله اش را انجام داده و با شور و نشاط در فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم شرکت کند. باید توجه داشت این تعریف شامل عامه مردم می شود. اما زمانی که صحبت از بخش ورزشی و ورزشکار در میان باشد،عواملی چون تغذیه مناسب و کافی، نوع کار، میزان استراحت، نداشتن اضطراب و فشارهای عصبی بسیار با اهمیت بوده و نمی توان نقش آنها را در برنامه یک ورزشکار نادیده انگاشت
حال به بیان فاکتورهای آمادگی جسمانی که شامل 4 فاکتور بوده، می پردازیم و هر چه این فاکتورها در ورزشکاران بالاتر باشد، در بازدهی مهارت های ورزشی آنها تاثیر بسزایی دارد. مهم ترین این فاکتورها، استقامت قلبی و ریوی و یا به عبارت دیگرهمان نام آشنای "توان هوازی" است. یعنی جذب اکسیژن به مقدار کافی جهت فعالیت های طولانی، داشتن قلب قوی جهت رساندن خون کافی در هنگام فعالیت های سنگین و طولانی مدت مثل دوهای بلند (ماراتن) قایقرانی در مسافت های زیاد.
اما دومین فاکتور، انعطاف پذیری است، این فاکتور اجازه می دهد تا عضلات در وسیع ترین دامنه حرکتیشان حول مفصل به حرکت درآیند، این فاکتور تقریباً در تمامی ورزش ها مورد نیاز بوده و قابلیت تحرک پذیری را بالا می برد. مانند حرکات ورزش ژیمناسیک و باله
فاکتورهای سوم و چهارم به ترتیب عبارتند از قدرت عضلانی که به معنای به کار بستن نیرو وانرژی حاصله از عضلات در حین اجرای فعالیت ها است(حدود45/0از وزن بدن هر فرد را عضلات تشکیل می دهند). در ورزش های قدرتی مانند وزنه برداری و پاورلیفت بیشتر مورد استفاده بوده و تقویت می شود. استقامت عضلانی که به معنی به کارگیری یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام یک سری انقباضات مداوم در مدتی نسبتاً
طولانی با کمترین احساس خستگی است و عمل کششی بارفیکس بهترین
بررسی وضعیت آمادگی جسمانی در بانوان ورزشکار
مقدمه
از آنجا كه متأسفانه فرهنگ ورزش در جامعة ما و به ويژه در ميان بانوان كشور رواج چنداني ندارد، بسياري از جمعيت نسوان كشور دچار فقر حركتي هستند و از سوي ديگر با توجه به اعتقادات و باورهاي مذهبي، بانوان ايراني نمي توانند در اكثر مسابقات بين المللي حضور فعال داشته باشند و همين امر باعث شده است كه زنان ايراني بيشتر به سمت ورزش هاي همگاني و باشگاه هاي ورزشي پراكندة سطح شهر سوق داده شوند. لذا در اين مطالعه بر آن شديم كه به بررسي وضعيت آمادگي جسماني بانوان ورزشكار غيرحرفه اي در سطح باشگاه هاي ورزشي شهرستان كرج بپردازيم.
روش

در يك مطالعة مقطعي (Cross sectional) 143 خانم ورزشكار به صورت سرشماري از چهار باشگاه ورزشي شهرستان كرج در پژوهش شركت داده شدند. همة اين ورزشكاران زير نظر يك مربي واحد و با يك برنامة ورزشي يكسان مشتمل بر سه جلسه تمرين هوازي در هفته با شدت 85-50% ضربان قلب بيشينه به مدت 30 دقيقه و يك جلسه تمرين هوازي در هفته با وزنة سبك به مدت 15 دقيقه و تمرينات كششي و انعطاف پذيري در هر جلسه تمرين به مدت 10 دقيقه فعاليت مي نمودند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه صورت گرفت و پس از جمع آوري پرسشنامه، توسط يك مربي از تمامي آزمودني ها تست آمادگي جسماني مطابق دستورالعمل پايگاه هاي ورزش قهرماني به عمل آمد.

در اين مطالعه افراد بر اساس سابقة فعاليت ورزشي به دو گروه كم سابقه (كمتر يا مساوي 6 ماه) و پرسابقه (بيش از 6 ماه) تقسيم شدند. همچنين BMI شركت كنندگان محاسبه و افراد طبق جدول استاندارد در گروه هاي لاغر، قابل قبول، داراي اضافه وزن و شديداً چاق قرار داده شدند.
داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آمار توصيفي براي توصيف مشخصات ساختاري و شاخص هاي آمادگي جسماني آزمودني ها استفاده شد. از آزمون تحليلي واريانس (ANOVA) براي مقايسة ميانگين ها در دو گروه پرسابقه و كم سابقه استفاده گرديد. براي بررسي رابطة بين سابقه و علائم زمان قاعدگي از تست Chi-square استفاده شد. در مورد نتايج تحليلي P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج
مشخصات توصيفي آزمودني ها به شرح ذيل مي باشند:
سن 43/9 ± 22/33؛ وزن 66/10 ± 64/65 و قد 2/5 ± 3/160
در ميان افراد شركت كننده از نظر BMI 5/3% در گروه لاغر، 65% در حد قابل قبول، 8/23% داراي اضافه وزن و 7/7% مبتلا به چاقي شديد بودند. از نظر تلقي شخصي افراد 6% خود را لاغر، 8/53% متناسب، 8/37% چاق و 2/4% بسيار چاق قلمداد مي كردند. پس از تفكيك افراد برحسب سابقة ملاحظه رديد كه افراد كم سابقه در مقايسه با افراد پرسابقه به نسبت بيشتري در گروه هاي چاق و لاغر قرار داشتند و نسبت كمتري از آنها وزن مطلوب را داشتند (P=0.017).
بين افراد پرسابقه و كم سابقه اختلاف معني داري از نظر ميانگين متغيرهاي دراز و نشست در 30 ثانيه (15/17 بار در مقابل 73/22، P<0.001)، انعطاف پذيري تنه به جلو (8/50 سانتي متر در مقابل 5/55 P<0.001)، مسافت پيموده شده طي 12 دقيقه (1528 متر در مقابل 1699، P<0.001) دوي سرعت 36 متر (81/8 ثانيه در مقابل 02/8، P=0.001) و پرش ارتفاع درجا (19/19 سانتي متر در مقابل 97/21، P=0.007) مشاهده مي گردد، حال آنكه بين ميانگين متغيرهاي تعداد ضربان قلب در حال استراحت و پس از دوي 12 دقيقه، فشارخون در حال استراحت، دوي 9×4 متر، پرش طول درجا و انعطاف تنه به پشت در دو گروه اختلاف آماري قابل ملاحظه اي به چشم نمي خورد.
همچنين بين سابقة ورزشي و فاصله و مدت سيكل قاعدگي و علائمي مثل درد عضلاني، تهوع، سرگيجه، دل پيچه و... رابطة آماري معني داري وجود نداشت.
بحث
اگرچه اختلاف بين دو گروه از نظر بسياري از متغيرهاي آمادگي جسماني معني دار بود، ولي كمتر از حد مورد انتظار محققين مي باشد كه البته در اين مورد نمي توان با قاطعيت كامل نظر داد. چه بسا بانواني كه به سطح آمادگي مطلوب رسيده اند يا به عبارت ديگر به خواسته هاي خود در مورد ورزش دست يافته اند، ورزش را كنار گذاشته باشند يا اينكه بالعكس در سطوح بالاتر به فعاليت پرداخته باشند. از سوي ديگر شايد عدم برنامه ريزي مناسب براي ارتقاء اجزاي آمادگي جسماني به تفكيك در اين زمينه دخيل باشد. با توجه به مسائل فوق الذكر لزوم انجام يك مطالعة آينده نگر در اين زمينه به چشم مي خورد.

و ... برای مطالعه و دریافت متن کامل فایل آمادگی جسمانی را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد آمادگی جسمانی داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دانلود تحقیق آماده در مورد آمادگی جسمانی بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهربانو پريا - 1398/3/16 (4:26)
با سلام بسيار عالي فکرشو نمي کردم تو بيشتر سايت دنبالش بودم ولي اينجا بصورت کامل پيداش کردم ممنون از زحماتتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید