يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقیق آماده در مورد ايمني سرويسهاي مهندسي

تحقیق-آماده-در-مورد-ايمني-سرويسهاي-مهندسي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره ايمني سرويسهاي مهندسي برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=7929

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد ايمني سرويسهاي مهندسي در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره ايمني سرويسهاي مهندسي برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات به شرح زیر می باشد


عنوان : ايمني سرويسهاي مهندسي
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 73

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد ايمني سرويسهاي مهندسي به صورت زیر است


ايمني سرويسهاي مهندسي
1- مسئوليتها
نظارت
ناظروسرپرست بايدفاكتور هاي حادثه زارا تشخيص بدهد. سرپرست مسئول انجام بازرسي دوره اي از محوطه كارگاه، روشهاي كار و مواد مصرفي مي باشد. هر ابزار يا ماده غير ايمني بايد مشخص و غيرفعال شده يا از محل برداشته شود. سرپرستان فقط به افراد واجد شرايط اجازه كار با وسايل و ماشينها را
مي دهند.

-سرپرستان مسئول مواردزيرهستند:
1- اطمينان ازايمني شرايط كار
2- تهيه وسايل حفاظتي ضروري
3- اطمينان ازاينكه وسايل حفاظتي مورد نياز تهيه شده و درست نگهداري واستفاده مي شوند
4- اطمينان ازاينكه ابزار و وسايل بدرستي نگهداري واستفاده مي شوند .
5- برنامه ريزي جهت تقسيم كار و بكارگيري كارگران آموزش ديده و اطمينان از اينكه كارگران مي دانندكه چه كارهايي رابايدانجام دهند. و با چه خطرهايي ممكن است مواجه شوندوروشهاي معمول انجام كارايمن چگونه است .
6- رفع سريع هرگونه اعمال غيرايمن كه مشاهده يا گزارش مي شود.
7- اطمينان ازدراختيار داشتن برگه اطلاعات ايمني مواد مصرفي ( (MSDSبراي كارگراني كه درمعرض مواد خطرناك هستند .

2- كارگاههاي عمومي – ايمني محيط كار
1-2- آموزش كاركنان :
كارگران بايددر مورد نحوه استفاده ازوسايل حفاظتي ،حفاظها،محافظهاي ايمن دربرابر
مواد شيميايي وهمچنين نحوه عملكردايمن وسايل ،ماشينها وابزارآلات آموزش ببينند.تنهاكاركناني كه آموزش ديده انداجازه كارباوسايل كارگاه وماشين آلات رادارند.
2-2- وسايل حفاظت فردي :
وسايل حفاظت شخصي جايگزيني براي كنترل مهندسي يااقدامات عملي جهت رفع خطرات نيست. هنگامي كه اين اقدامات انجام شد. اگرمشخص شدكه روشهاي كنترل عملي نيستندوسايل حفاظت شخصي موردنيازاست هنگاميكه خطراتي چون صدمه به بدن ازطريق جذب پوستي ،تنفسي ياجراحت وجودداشته باشد. بايد از اين وسايل استفاده نمود . اين وسايل شامل محفاظ هاي دستگاه تنفسي و شنوايي ،لباسهاي مخصوص و همچنين وسايل مخصوص حفاظت سر،صورت ، چشم ، دست و پا مي باشد.
تمام وسايل براساس ساختارايمني دركارهاي موردنظرساخته شده است وبايددرشرايط مناسب وبهداشتي نگهداري شود .

محافظ هاي چشم :
محافظ چشمي وقتي لازم است كه امكان صدمه ازطريق شيميايي يا براده هاي پرتابي وجودداشته باشد.
نمونه هايي ازكارهايي كه نيازبه محافظ چشمي دارند به شرح زيرمي باشدولي استفاده ازآن محدودبه اين مواردنمي شود .
1- خردكردن ، اره كردن و سوراخكاري
2- تخريب بتن ،آجروموادشكننده
3- جوشكاري ياكمك به جوشكاري به هرشكل
4- سندبلاست وتميزكاري باهواي فشرده
5- لعاب كاري ، لحيم كاري ، آلياژسازي، پرچ
6- كارباموادشيميايي ، اسيدهاوياحلالها
محافظ هاي صورت بايدكاملآباآب وصابون شسته شودومراقب بود ديگران ازآن وسايل استفاده ننمايند.

محافظ هاي گوش :
گوشي هاي مناسب درجاهايي كه كارگران درمحيط هاي پرسروصدا مشغول بكارهستندوهمچنين دركناردستگاههايي كه صداي زيان آورتوليد مي كنند استفاده مي شود . اداره بهداشت وايمني باتوجه به اندازه گيري مقدارصداوارزيابي صداي موجود، نوع گوشي لازم رامشخص مي كند.
دستكش :
- دستكش هاي لاستيكي براي افرادي كه دركارگاههاي باتري سازي وكليه مكانهايي كه با اسيد،‌ قليا، موادحلال خورنده و مواد شيميايي خطرناك ومضركارمي كننداستفاده مي شود .
-دستكش هاي عايق الكتريسيته جهت محافظت كارگران در برابر شوك ، سوختگي وسايرخطرات الكتريكي استفاده مي شود . اين دستكش ها تنها وسيله محافظ به شمارنمي رودوهرگزنبايدازآن براي ولتاژهاي بالاترازولتاژعايق خود دستكش استفاده نمود .
-دستكشهاي چندكاره براي محافظت دستها در برابر جراحات ناشي ازابزار و وسايل تيزوبرنده وخطرناك استفاده مي شود . اين دستكشهامعمولاً از چرم يا مواد مصنوعي ساخته مي شوند .
كفشهاي ايمني :
كفشهاي آجدار براي زمين هاي مرطوب ياروغني استفاده مي شود . در مكانهائيكه احتمال آسيب به انگشتان پامي باشد. بايد از كفشهاي ضدضربه استفاده كرد.

ماسكهاي تنفسي :
ذرات خطرناك مختلفي درهوامعلق مي باشد. براي مثال بخارات آلي ، ذرات جامد معلق ودود.
افراديكه ممكن است در معرض تنفس اين مواد قرار بگيرند بايد از ماسكهاي تنفسي استفاده نمايند . نوع ماسك تنفسي بايدتوسط مشاورايمني وبهداشت تعيين شود.

كلاه ايمني :
كلاه ايمني براي تمام پرسنلي كه درارتفاع پايين ترازسايركاركنان كارمي كنندودرمحدوده كاري آنها وسايل تيز و يا امكان آسيب وارد شدن به ناحيه سر وجود دارد بايد استفاده شود.

محافظ بدن :
پيش بندهاي پارچه اي با تركيب پلاستيك ضداسيد، پيش بندهاي ازجنس موادمصنوعي ضداسيدجهت محافظت ازموادخورنده ياحساسيت زا استفاده مي شود .
اين پيش بندهامعمولاً بادستكشهاي آستين داربزرگ جهت مقابله با صدمات پوستي استفاده مي شود .
فرش عايق :
فرش عايق جهت عايق كردن مضاعف به منظور جلوگيري از شوك الكتريكي در مكانهائيكه احتمال خطر وجود دارد استفاده مي شود از قبيل :
1- جاهايي كه مقاومت زمين به علت ميزان رطوبت پائين است .
2- جاهايي كه احتمال ولتاژ بالا(بالاي 600)وجود داشته باشد.
3- جاهايي كه تعميرات برقي در آنجا صورت مي گيرد .

ساير:
-ناظركارگاه بايدمطمئن باشدكه افرادش وسايل حفاظتي راجهت ايمن بودن ازخطرات كاري استفاده مي كنند.
ازوظايف كارگران است كه وسايل ايمني راخوب نگهداري كرده ودرحفظ و مراقبت آن ونيز بهداشتي بودن آن كوشاباشند.
-كارگران بايددست وصورت خودراتميزنگهدارندوهنگام آلوده شدن باحلالها،روغن هاوموادسوختي دستانشان را ازدهانشان دورنگه دارند. درمكانها ئيكه موادسمي وجودداردهيچ گونه غذا ونوشيدني نبايستي سروشود. كارگرانيكه درمعرض هرگونه موادآلوده قرارمي گيرندبايستي قبل ازغذاخوردن يا سيگاركشيدن درهرنوبت دست وصورت خودشان رابشويند .
-كارگران نبايدباحلقه ، گوشواره ، دست بند، ساعت مچي ياگردنبنددرمجاورت وسايل وماشين آلات برقي باشندعلاوه برآن موي بلند، ريش ويا لباس گشاد كارگران ممكن است با قسمتهاي گردنده ماشين درگيروباعث وارد آمدن صدمه وآسيب به آنها شود .
-پوشاك قابل اشتعال وكليه پوششهاي نايلوني نبايد هنگام جوشكاري يا دركنارماشين آلات بادماي بالا ازقبيل ديگ بخار، و يا هر وسيله اي كه آتش آزادتوليدمي كندپوشيده شود.

3-2- چيدمان كارگاه :
چيدمان درست ، فضا سازي ، مرتب سازي ماشين آلات ، محل گذر وراهروهاجهت جلوگيري ازازدحام وتراكم وايجادنظم دركارگاه ضروري است .
-ماشين آلات بايددرجاي مناسب قرارگيرند تاحمل ونقل وجريان مواد دركارگاه با سهولت انجام گيرد همچنين فضاي كافي بايستي فراهم گردد تا با كمترين مداخله كارگران ، حمل ونقل مواد به راحتي ازيك سايت به سايت ديگر انجام شود.
-ماشين آلات بايد طوري نصب شوندكه اپراتورآن مجبورنباشد درمسيرگذريا راهرو بايستد. علاوه برآن بايد جاي آن طوري باشدكه تعميروسرويس آن براحتي صورت گيرد. بايد محدوده ماشين آلات در حال تعمير يا نظافت توسط نوارهاي زرد با خطوط مشكي به پهناي 2 تا 3 اينچ مشخص شود .
ماشين آلات و قطعاتي كه جداگانه نصب مي شوند بايستي با ايمني كامل به دستگاه متصل و نصب شوند.
اگر وسايل و تجهيزات موجود به فضاي بيشتري از محوطه كارگاه نياز داشته باشد بايد اين وسايل را به منظور افزايش موقتي محوطه كار ، طناب و حصاركشي كرد .ماشينهايي كه داراي قطعات مرتعش هستند، مسير حركت و ارتعاش آن بايد توسط حفاظ گذاري ايمن شود .
-مسيرهاي عبور بايد علامت گذاري شود تا رفت و آمد كارگران جهت حمل و انتقال مواد به راحتي صورت بگيرد. اين مسيرها بايد مستقل از فضاهاي انبار يا فضاي تميز كاري دستگاهها باشد و به راحتي قابل تشخيص باشد.
-چراغهاي اعلام خطر نزديك دستگاههاي برقي بايد نصب شود و محيط اطرافش بايد ايزوله باشد.
-در تمام ايستگاهها حداقل شدت روشنايي در هر فوت مربع بايد50 كندل باشد. گرچه در كارهاي كوچك و ظريف حداقل ميزان نور مورد نياز 100 كند ل بر فوت مربع مي باشد. كه اين نور بوسيله تركيبي از روشنايي عمومي و موضعي قابل حصول است .

4-2- خروجي ها و نشانه گذار ي ها :
- در هر خروجي بايد تابلوي خروج با متن واضح و خوانا كه هر حرف آن كمتر از6 اينچ نباشد، نصب شود .
- درب ها و مسيرهايي كه راهي به خروج ندارد و ممكن است كه با راه خروج اشتباه شود بايد توسط علامت (خروج نيست) مشخص شده و يا مورد استفاده آنها از قبيل «اتاق انبار» يا «زيرزمين » بر روي درب نوشته شود.
- هنگامي كه نزديكترين مسير به خروجي مشخص نباشد بايد توسط فلشهايي مسير مشخص شود.
- مسير خروج نبايد طوري ايجاد شده باشد كه در مسير مكانهاي حادثه خيز باشد. در غير اين صورت مكانهاي حادثه‌ زا توسط فايل مناسب از مسير خروج جدا شده باشد.
- علائم خروج بايد از هر جهت قابل مشاهده باشد و مسيرهاي خروج نبايد هيچ وقت مسدود شده باشد. اگر هنگام شب كاري چراغهاي محوطه كم باشد؛ بايد علامتهاي خروج توسط منبع نوري روشن باشد.
- درب هاي اتاقي كه به بيرون باز مي شود بايد جهت سمت چرخش لولاي آن به كنار و پهلو باشد وجهت
باز شو براي كارگران 50 نفر به بالا به سمت بيرون باشد.
- محوطه خروجي بايد فاقد هرگونه مانع باشد . راه خروج بايد به مسير عمومي متصل باشد در نبايد توسط وسيله اي قفل گردد كه مانع فرار افراد به بيرون ساختمان باشد.
- خروجي ها و لامپ ها و پله ها بايد نور كافي داشته باشند كه اتفاق ناگواري روي ندهد .
اگر خيابانها يا چراغهاي ثابت نور حداقل يك كند ل بر فوت مربع را تأمين كند نياز به روشنايي اضافي
نمي باشد .

5-2- نظافت محيط كار:
تمامي مغازه ها ، ساختمانهاي اداري ، كارگاهها و تجهيزات قابل حمل بايد به شيوه مناسبي نظافت شود. مسئوليت اين امر به عهده ناظران مربوطه مي باشد.
به عنوان نمونه كارهايي كه بايد بررسي شود به قرار زير است :
- مواد در جاهايي كه امكان لغزيدن آنها هست يا جاهايي كه ممكن است روي كسي يا چيزي بيفتد كه توان تحمل آن را ندارد نبايد قرار داده شود.
- راهروها و معبرها بايد عاري از خطر لغزيدن باشد.
- ميخهاي بيرون زده از تخته و الوارهاي شل برداشته شود .
- زمين هاي عبور و مرور و يخ زده بايد يخ زدايي شود كه امكان خطر ليز خوردن ايجاد نشود. اگر نتوان بطور كامل يخ زدايي كرد بايد توسط شن يا مواد قابل قبول ديگر خطر ليز خوردن را كاهش داد.
- مواد زائد و آشغالها بايد در ظروف مخصوص نگهداري شود و نبايدآشغالها جمع شوند و حداقل يك بار در شيفت يا اگر لازم شد به دفعات بيشتري از محل خارج شود.
- كليدهاي قطع‌جريان برق يا جعبه هاي هشداردهنده بايد به راحتي قابل دسترسي‌ باشد.
- ماشين آلات بايد از گريس و روغن اضافي پاك باشند و گرد و غبار رويشان نباشد و صفحه نشانگر درجه فشار آن بايد قابل رويت و تميز باشدو در همه حال قابل تعمير باشد ظروف نگهداري چكه هاي حاصل از وسايل بايد در پايان هر شيفت خالي شود.

6-2- اطفاء حريق :
تمام پرسنل بخش سرويسهاي مهندسي بايد آموزشهاي پيشگيري از حريق را به عنوان بخشي از آموزشهاي عمومي دريافت نمايند .
-سرپرستان ، عهده دار هشدار دادن نسبت به كارهاي‌ غير ايمن به كارگراني كه با سوخت و مواد محترقه و حلالها كار مي كنند هستند. گازوئيل نبايد براي تميزكردن كف ها و پارچه ها استفاده شود.
-از باز كردن ظروف گازوئيل و حلالها در مجاورت وسايل الكتريكي بايداجتناب شود . از مواد حلال سوختني با درجه اشتعال پايين در حد امكان نبايد استفاده شود. ظروف قابل اشتعال باز واجسام داغ نبايد در كنار هم باشند . مواد الكتريكي ضد جرقه در معرض مواد قابل اشتعال يا انفجار بايد استفاده گردد.
-تعداد خاموش كننده هابستگي به سهولت دسترسي و سايز آنها دارد.خاموش كننده ها بايد طبق استاندارد OSHA باشند.
-بايد كاملاً شارژ باشد و در جاي خودش قرار گرفته باشد.
-درمكاني باشدكه دسترسي به آن مشكل نباشد
-در معرض ديد و قابل دسترس باشد.
-ماهيانه بررسي و نظارت شود.
-در جاي خود قرار داشته باشند .
-دستكاري نشده باشند .
-زنگ زده يا فاسد نشده باشد.
-دردسترس باشد.
-سالانه تست شده و دوباره شارژ يا تعمير شود تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل شود.
-تست هيدرو استائيك شود.
-در جاهايي قرار گرفته باشد كه حداكثر مسافت جهت دسترسي به آنها براي شرايط كلاس Aكمتر از 75 فوت و براي كلاس Bكمتر از 50 فوت باشد.
-سرپرستان بايد مطمئن باشند كه كارگران تمام آشغالها و مواد باقي مانده از كار را پس از اتمام آن برداشته باشند يا اگر كار بيشتر از يك روز ادامه داشته باشد مواد خطرناك نبايد در محوطه باقي بماند مگر اينكه بطور درست انبار شده باشد.
-كار انجام شده در محوطه كار نبايد ساكنان آنجا را در معرض خطر قرار دهد. بسته شدن در ب هاي خروجي يا عدم اعلام حريق از جمله مواردي است كه كارگران را در معرض خطر قرار مي دهد .

7-2- انبار مواد :
بايد از تجمع مواد و وسايل غير ضروري جلوگيري شود . وجود اين وسايل و مواد ممكن است سبب ايجاد حادثه ، سقوط و ليز خوردن شود . تنها مواد مورد مصرف بايد در محوطه وجود داشته باشد تجمع و چيدن مواد تنها بايد در محل هاي مخصوص و انبار ها انجام شود.
-چيدن مواد نبايد طوري باشد كه ايجاد حادثه كند. موادي كه روي هم چيده مي شوند بايد بطور كامل بسته شود و تا ارتفاع خاصي چيده شود تا امكان لغزيدن وجود نداشته باشد. قفسه ها بايد مقاومت تحمل بار مواد را داشته باشد.
-مواد انبار شده نبايد جلوي كپسول آتش نشاني ، جعبه هاي اخطار ، وسايل اطفاء حريق ، تابلوهاي برق ، كنترل هاي دستگاه ، چراغهاي اضطراري ، جعبه كمكهاي اوليه و درب خروجي باشد.
-مواد سنگين بايد در سطح پايين تر انبار شده تا امكان جراحت در هنگام استفاده كاهش داده شود .
-راههاي عبور و مرور و اتاقهاي نگهداري بايد تميز ، خشك ، بهداشتي و بدون مانع باشد.
-در جاهايي كه كارهاي مكانيكي و حمل و نقل انجام مي شود مثل بلندكردن و جابجايي بار، بايد محوطه تميز و ايمن باشد و مسير دورزدن براي ماشين آلات وجود داشته باشد و هيچ مانعي كه منجر به ايجاد حادثه شود نبايد در راهروها موجود باشد.

8-2- استفاده ازابزارآلات :
1-8-2- ابزارهاي دستي
در كارها ئيكه از ابزار دستي استفاده مي شود معمولاً حوادث به علت استفاده نادرست از آن رخ مي دهد. اگر از اين ابزار به طرز صحيحي استفاده شود عملكرد دقيقي در انجام كارها خواهندداشت . در كارهائيكه از ابزار دستي استفاده مي شود براي پيشگيري از بروز حوادث يكسري دستورالعملها يي وجود دارد.
- براي هر شغلي متناسب با آن يكسري ابزارهاي دستي ايمن لازم است كه داراي كيفيت و كمييت خوبي باشد . اين ابزارها بايستي توسط افراد مجرب تعمير و نگهداري شوند .
- براي ابزارهايي كه از آنها استفاده نمي شود بايستي قفسه ،طاقچه ،يا جعبه ابزارهاي مناسبي فراهم نمود
- افرادي كه روي نردبانها، داربست ها و سكوها بصورت ايستاده كار مي كنند مي بايستي بهمراه خود
كيسه هاي مخصوصي داشته باشند تا اين وسايل را در آن قرار دهند . كارگرها بايستي از انداختن ابزارها خوداري كنند .
- سرپرستان مي بايستي بصورت دوره اي از ابزارها ئيكه در محل كار مورد استفاده قرار مي گيرد بازرسي و نظارت به عمل آورند و همچنين ابزارهائيكه معيوب مي باشند بايستي هرچه سريعتر از سرويس خارج شوند . بعضي از معايب متداول كه ممكن است در ابزارها ايجادشود عبارتند از:

الف ) هنگاميكه دسته چكشها، تبرها، كلنگ ها و پتك ها دچار ترك خوردگي ، شكستگي و يا انشعاب مي شود
مي بايستي هرچه سريعتر آنرا عوض نمود اين دسته ها بايستي توسط گره ها و يا ديگر وسايل قابل قبول ، محكم و ثابت گردند.
گره ها، هميشه بصورت جفتي استفاده مي شوند اين گره ها كه در قسمت سر ابزار ها قرار مي گيرند هنگام استفاده بر روي دسته فشار ايجاد مي كنند و همچنين در هنگام منقبض شدن دسته از پرتاب اتفاقي سر ابزار جلوگيري مي كنند.
ب) سوهانها، قلمهاي نجاري و ديگر وسايلي كه داراي زبانه و برآمدگي هستند بايستي متناسب با كار و داراي پوشش و دستگيره مناسبي در قسمت انتها يي باشند از دستگيره انتها يي ابزار نبايستي براي ضربه زدن و كوبيدن استفاده كرد.
ج ) سر قلمهاي سرد (جنس فلز آبديده) ، سوراخ كنها ، پتكها، سنگهاي سنبه و ديگر ابزارهاي مشابه در هنگام ضربه هاي مكرر بصورت قارچي شكل در مي آيد. براي جلوگيري از اين عمل مي بايستي به آن رسيدگي كرد چون باعث ترك خوردگي و جمع شدن لبه ابزار خواهد شد.
هنگام استفاده از ابزار هاي پرداخت كاري آنرا با يك شيب كم ( در حدود16/3 اينچ )نسبت به زمين نگه داريد اينكار از قارچي شدن سر ابزار تا حدودي جلوگيري خواهد نمود.
هنگامي كه سر ابزار قارچي شكل شد تا حدودي فرم و خاصيت ثابت خود را از دست خواهد داد وبا هر ضربه قطعاتي از سر آن جدا و پرتاب خواهد شد.

2-8-2-ابزارهاي قابل حمل برقي
ابزارهاي برقي قدرت مانور را افزايش داده و باعث سهولت كار مي شوند اما نسبت به ابزارهاي مشابه ثابت داراي خطرات زيادي هستند كه روز به روز افزايش مي يابد. افراديكه در كارهايشان لازم است از اين وسايل استفاده كنند بايستي در اين زمينه و استفاده ايمن از آن كاملاً آموزش ديده باشند. روش كار ايمن براي هر كدام از اين وسايل طبق دستور العملهاي كارخانه سازنده خواهد بود كه موظف هستند دستورالعملهاي نحوه استفاده ايمن از هر وسيله را تنظيم نمايند.

9-2- استفاده از منابع هواي تحت فشار
اگر از گازهاي تحت فشار بصورت ايمن استفاده گردد تقريباً حالتي شبيه گاز بي ضرر خواهند داشت . اگرچه مي بايستي براي جلوگيري از بروز حادثه بطور صحيحي از آن استفاده نمود . اتصالات نادرست و نا مناسب از موضوعات مهمي هستند كه كارگاههاي هواي تحت فشار آنرا در نظر نمي گيرند. براي مثال وسايل و مخازن هواي تحت فشار در صورت عدم رعايت موارد فوق ممكن است سبب ايجاد صدمات شديدي براي پرسنل شود .
بيشترين فشار هواي تصويب شده براي استفاده عموم در كارگاهها و آزمايشگاهها PSI 30 ( پوند بر اينچ مربع) مي باشد . اين فشار در اكثر موارد جهت انجام كار در آزمايشگاهها و كارگاهها كافي مي باشد و خطرات زيادي ندارد. البته در همين فشار نيز بايستي احتياطات لازم را به عمل آورد .
براي اجتناب از صدمه ديدن افراد ، آسيب ديدن وسايل و خطرات بالقوه محيطي ،يكسري قوانين و كارهايي پيشنهاد شده است كه به شرح ذيل مي باشد:
1- پرسنلي كه كار با هواي فشرده به آنها محول شده است مي بايستي با نحوه كار و دستورالعملها ي سرويس و نگهداري كمپرسورها آشناباشند.
2- براي پاك كردن گرد و غبار ، تراشه و آلودگي از روي لباس ، نبايد از هواي فشرده استفاده شود .
3- كمپرسورهاي فشار مي بايستي دقيقا بر طبق دستورالعملهاي كارخانه سازنده نگهداري شوند.
4- هنگامي كه فشار داخل محفظه از حداكثر فشار مجاز و ايمن بالا تربود براي انتقال مواد به داخل آن از
هواي فشرده استفاده نشود.
5- حداكثر فشار كار در لوله هاي تحت فشار مي بايستي با واحد PSI مشخص شده باشد . خروجي لوله ها بايستي برچسب زده شوند و حداكثر فشار كاري نيز در نزديكي خروجيها بصورت علامت گذاري نمايش داده شود.
6- براي انتقال مواد از استوانه 55گالني از هواي تحت فشار استفاده نكنيد براي اينكار مي توانيد از يك سيفون همرا با يك پمپ مكنده استفاده نمائيد.

•هشدار
تحت فشار قراردادن ظروفي كه براي آن فشار طراحي نشده باشد خطرناك است .
7- در جا ئيكه ذرات مي توانند با جريانات هوا شتاب بگيرند هرگز از هواي تحت فشار استفاده ننمائيد.
8- براي تميز نمودن ماشين آلات يا قسمتهاي ديگر از هوا ي تحت فشار استفاده ننمائيد مگر اينكه مجبور به اينكار باشيد.
در جاهائيكه امكان دارد از برس استفاده نمائيد و اگر ضروري شد از هواي تحت فشار استفاده نمائيد سعي كنيد فشار آن پايين باشد و حتما براي پاكيزه نگه داشتن محيط پرسنل از يك مانع يا فيلتر استفاده نمائيد براي محافظت چشمها از عينك ايمني استفاده نماييد .
9- هواي تحت فشار رابه هيچ وجه به طرف اشخاص نگيريد.
10- از كپسولهاي تحت فشار كه داراي رگلاتور (تنظيم كننده فشار هوا) نمي باشند استفاده ننمائيد.
11- بين منبع تحت فشار و محل مصرف حتي الامكان از شيلنگهاي كوتاه استفاده نمائيد.
12- در صورت امكان بهمراه شيلنگ از يك زنجير نيز استفاده نمائيد كه متصل به آن باشد تا درصورتيكه شيلنگ از وسايل جداشد بعلت فشار بالا بصورت شلاقي عمل نكند.

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد ايمني سرويسهاي مهندسي داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دانلود تحقیق آماده در مورد ايمني سرويسهاي مهندسي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : منيژه کيخسرو - 1398/9/17 (11:15)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید