دانلود  پایان نامه آماده در مورد تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

دانلود- پایان-نامه-آماده-در-مورد-تغيير-نظام-ارزشها-در-افراد-بزهكار-در-قالب-فایل-ورد-با-قابلیت-ویرایش
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3894

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود  پایان نامه آماده در مورد تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات  به شرح زیر می باشد

عنوان : تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه 
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 159

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار به صورت زیر است

فهرست مطالب
 
فصل اول : 
مقدمه 
هدفهاي پژوهش 
سؤالهاي پژوهش 
فرضيه هاي پژوهش 
اهميت پژوهش 
تعريف مفاهيم اساسي پژوهش 
الف) مفهوم تحول 
ب) نظام ارزشها 
ج) نظام 
د) ارزشها (در علم اقتصاد، فلسفه، دين، جامعه شناسي)
هـ) سرقت 
و) انحراف جنسي 
ط) اعتياد 
 
فصل دوم : 
الف) سوابق نظري و پژوهشي 
- حوزه هاي توجه به بررسي ارزشها 
1) بررسي ارزشها در رابطه با متغيرهاي ديگر 
2) ارزشها و توانايي هاي شناختي 
3) رشد ارزشها در طول عمر 
-         سنجش ارزشها 
مشاهده منظم 
مصاحبه شخصي 
پرسشنامه 
1) آلپورت ورنون ليندزي 
2) معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس 
3) بررسي انتخاب 
4) ارزشهاي شخصي 
5) ارزشهاي كار 
6) ارزشهاي راكيچ 
- كسب نظام ارزشي و عاملهاي آن 
-         عوامل كسب نظام ارزشها 
گروه اول : 
    الف) اجتماعي 
ب) اقتصادي اجتماعي 
ج) آموزشي 
د ) جنسيت 
هـ) دين 
و) شغل 
ط) نژاد 
گروه دوم : 
الف) تحليل رواني 
ب) نظريه فراگيري 
ج ) رشد شناختي 
-         نمودهاي تحول ارزشها از كودكي تا بلوغ 
تحول نظام ارزشها در كودكي 
تحول نظام ارزشها در نوجواني 
-         چارچوب نظري تفسير رشد ارزشها 
الف) ديدگاه رسچر 
ب) ديدگاه مزلو
ج) ديدگاه وودروف 
د) ديدگاه فرويد – يونگ 
هـ) ديدگاه كلبرگ – پياژه 
ط) ديدگاه نيوكمپ – آيزنگ 
ز) ديدگاه راكيچ 
ع) ديدگاه ويليامز 
-         كاركردهاي رشد ارزشها 
الف) انگيزشي
ب) توافقي 
ج) دفاع از خود 
-         نقش ارزشها در روند هدايت و رواندرماني 
نقش مشاوره در زمينه ارزشها 
-         نقش ارزشها در بهداشت 
الف) روان درماني 
ب ) پيشگيري 
-         ديدگاههاي تغيير ارزشها 
فرضيه ناهماهنگي شناختي 
فرضيه هاي رفتاري 
فرضيه شناختي – رفتاري 
فرضيه تحليل رواني 
فرضيه نسبت دادن 
فرضيه تقابل (جذب) 
فرضيه درمان بي رهنمود 
فرضيه همخواني 
فرضيه تحليل منطقي 
فرضيه درمان عقلاني 
فرضيه بازي نقش هيجاني 
فرضيه انگيزه پيشرفت 
تغيير ارزشها از راه ارتباط جمعي 
درام اجتماعي براي كودكان 
روش توضيح ارزشها 
روش گوش دادن به قصه 
روش تربيتي 
 
فصل سوم : روش پژوهشي 
آزمودنيها 
ابزار پژوهشي 
1- معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس 
2- معيار ارزشهاي راكيچ 
(چگونگي كاربرد خدمات مشاوره اي)
1- توضيح ارزشها و تأثير آن در تغيير ارزشها 
2- تأثير مشاوره و راهنمايي بر تغيير ارزشها 
3- آموزش مهارتهاي مقابله با استرس محيطي 
-         مرحله اول 
الف) با تغيير ديدگاه مشكلات خود را آسان كنيد. 
ب) نظام حمايتي كارآمدي بوجود آوريد 
-         مرحله دوم 
الف) روش مهار فشار رواني 
ب) تمرين آرميدگي 
ج) تمرين كنترل نگراني و سخن گفتن سازنده با خود 
4- مهارتهاي ارتباطي 
الف) مهارتهاي گوش دادن 
ب) مهارتهاي بدني 
پ) خود افشاگري 
ت) بازتاباندن 
ث) مورد پذيرش قرار دادن 
ج) روش صفحه خط افتاده 
چ) رسيدگي به خواست زندانيان 
 
فصل چهارم : 
تجزيه و تحليل آماري
 
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه گيري  
محدوديتهاي تحقيق 
پيشنهادات تحقيق 
 
فهرست منابع فارسي و انگليسي 
پيوستها 
 

چكيده : 
در چند دهه اخير مسأله ارتباط بين برخي ازويژگيهاي شخصيتي و بزهكاري بسيار پژوهشگران را متوجه خود كرده است ولي اگر بزهكاري از زواياي متفاوت بررسي كنيم خواهيم ديد كه بحث ريشه اي تر در اين زمينه مطالعات عميق بر نظامهاي ارزشي اين افراد و مؤلفه هاي اين نظام ارزشي است چرا كه رفتار و عملكردهاي افراد اغلب در راستاي اولويتهاي ارزشي است كه براي خود بر مي گزينند. مؤلفه هاي بنيادي نظام هاي ارزشي در افراد ارزشهاي نو، و ارزشهاي سنتي است و به بياني ديگر مي توان آنها را ارزشهاي ابزاري و ارزشهاي نهايي خواند. پژوهش حاضر به بررسي تأثير ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير گرايش به مؤلفه هاي نظام ارزشي يعني ارزش هاي نو و سنتي در گروههاي بزهكاران است . در اين پژوهش 120 نفر از بزهكاران مستقر در بازداشتگاه اصفهان به تصادف انتخاب شدند . 90 نفر اين افراد شامل 3 گروه آزمايشي (سارقين، معتادين و منحرفين جنسي) بودند و 30 نفر در گروه كنترل به نسبت مساوي از بين كل افراد، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از آن به عنوان پيش آزمون «معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس» و «معيار ارزشهاي راكيچ» را تكميل كردند و سپس بمدت 3 ماه هفته اي يك جلسه از خدمات مشاوره اي فردي و گروهي بهره مند شدند كه در چارچوب و الگوي از پيش تعيين شده توسط محقق به پرسنل مددكاري و مشاوره بازداشتگاه آموزش داده شد و سپس مقرر شد كه اين اطلاعات در اختيار زندانيان نيز قرار گيرد. خدمات مشاوره اي بمنزله متغير مستقل اين طرح تجربي بود و گروه كنترل از آن برخوردار نمي شدند و پس از پايان 3 ماه مجدداً به صورت گروهي توسط آزمون پرينس و راكيچ ارزيابي شدند. نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين تفاوتهاي پيش آزمون و انحراف استاندارد مربوطه و ميانگين تفاوتهاي پس آزمون و انحراف استاندارد آن در گروههاي آزمايشي بنحو چشمگيري از گروه كنترل بالاتر است. اين امر تأئيد كننده اين مطلب است كه ارائه خدمات مشاوره اي در تغيير نظام ارزشي زنان بزهكار (سارق، معتاد، منحرفين جنسي) تأثير داشته و نتايج آن با گروه كنترل تفاوت معني داري را نشان مي دهد. 
همچنين يافته هاي پژوهشي نشانگر اين است بدون مدنظر گرفتن تفاوتهاي پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري بين گروهها وجود ندارد. در مجموع يافته هاي پژوهش چشم انداز جديدي در زمينه بكارگيري اقدامات خاص در برنامه هاي بازپروري جوانان بزهكار و همچنين تدبير برنامه هايي را براي جلوگيري از جوانان نويد مي دهد. 
 
 و ... برای مطالعه کامل فایل تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید 

برای دریافت ( دانلود  پایان نامه آماده در مورد تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شايان پروين - 1398/6/21 (1:11)
سلام دانلود کردم سايتتون يدونه باشه هموني بود که ميکشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : گلرخ مهزيار - 1398/5/24 (5:26)
سلام فايل را دانلود کردم ممنون از اينکه اين فايل را براي دسترسي قرار داديد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید