تحقيق آماده تقويت کننده هاي توان در قالب فايل پاورپوينت

تحقيق-آماده-تقويت-کننده-هاي-توان-در-قالب-فايل-پاورپوينت
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانشجويان و دانش آموزان عزيز براي شما يک تحقيق آماده درباره تقويت کننده هاي توان تهيه ساختيم که داراي اسلايد زيبا و با قابليت ويرايش نيز مي باشد اميدواريم بتوانيم با اين تحقيق آماده نياز شما دوستان عزيز را برآورده ساخته باشيم به راحتي مي توانيد از يکتا فايل دانلود فرماييد و به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3795

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد تقويت کننده هاي توان در قالب فايل پاورپوينت در اسلايد هاي زيبا

دانشجويان و دانش آموزان عزيز براي شما يک تحقيق آماده درباره تقويت کننده هاي توان تهيه ساختيم که داراي اسلايد زيبا و با قابليت ويرايش نيز مي باشد اميدواريم بتوانيم با اين تحقيق آماده نياز شما دوستان عزيز را برآورده ساخته باشيم به راحتي مي توانيد از يکتا فايل دانلود فرماييد و به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد

اطلاعات در مورد فايل دانلودي به شرح زير مي باشد :

عنوان تحقيق : تقويت کننده هاي توان
فرمت فايل :  پاورپويت ppt ) PowerPoint )
قابليت اجرا  با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد اسلايد: 107

اسکرين شات صفحات و متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق تقويت کننده هاي توان به صورت زير است

تحقيق آماده تقويت کننده هاي توان در قالب فايل پاورپوينت

قله جرياني که ازM1درشکل زير مي گذردچه قدراست؟فرض کنيدL1به اندازه کافي بزرگ است ولذا مي توان آن رادرفرکانس موردنظرمداربازفرض کردکه دراين حالت به آن خفه کننده فرکانسي راديويي يا RFCگفته مي شود.
اگرL1بزرگ باشدجريان ثابتي IL1    ازآن خواهدگذشت.اگرM1شروع به خاموش شدن کند،اين جريان ازRLخواهدگذشت ومنجربه ايجادولتاژثابتي به اندازه IL1RL     خواهد شد.برعکس،اگرM1به طورکامل روشن شود،جريان سلف وجريان منفي برابر با IL1    ازRLبه سمت ترانزيستور رابه داخل خود مي کشد،بنابراين قله دامنه ولتاژ به -IL1RL      خواهد رسيد.لذا قله جريان ترانزيستور خروجي برابر با 400mAخواهد بود.
  جهت کاهش قله ولتازخروجي يک شبکه تطبيق بين تقويت کننده توان وبارقرارداده مي شود.اين شبکه مقاومت باررابه يک مقاومت کوچکتر،RT،انتقال  مي دهد.بنابراين مي توان باسوئينگ هاي ولتاژکوچک
تر،توان موردنيازرابه بارمنتقل کرد.
بنابراين شبکه تطبيق بايد RLراباضريب 100کوچک کند.شکل بالا مثالي ازيک ترانسفورماتوربدون تلفات راکه نسبت تعداد دورهاي آن 1:10است نشان مي دهدکه سوئينگ ولتاژ2-Vppدردرين ترانزيستورM1رابه سوئينگ 20-Vpp تبديل مي کند.ازمنظري ديگر،ترانسفورماتورولتاژ
درين راباضريب 10تقويت مي کند.
ولتازهاي VxوVoutدرشکل زيررادرصورتي که M1آن قدرجريان بکشدتاVxرابه صفرببرد،برحسب زمان رسم کنيد.فرض کنيد شکل موج ها سينوسي هستند.هم چنين ،فرض کنيدL1وC1عناصري ايده آل وبسياربزرگ هستند.
درنبود سيگنال،Vx=VDDوVout=0.بنابراين ولتاژدوسرC1باVDDبرابرخواهدبود.هم چنين مشاهده مي کنيم درحالت ماندگارمقدار
متوسط Vxبايدهمواره برابرVDDباشد،زيراL1ايده آل است وبنابراين بايد ولتاژمتوسطي برابر باصفرداشته باشد.يعني،اگرVxازVDD
تانزديک صفربرود،بايدازVDDتاحدود2VDDهم برودتامتوسط VxبرابرباVDDشود،شکل موج ولتاژخروجي همان شکل Vxخواهدبود
که به اندازه VDDبه پايين جابه جا شده است.
و ... براي مطالعه کامل فايل تقويت کننده هاي توان را دانلود فرماييد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه سوال يا پيشنهاد در مورد تقويت کننده هاي توان داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به سوالات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( تحقيق آماده تقويت کننده هاي توان در قالب فايل پاورپوينت ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید