دانلود فايل پاورپوينتي آماده در مورد حسابداری صنعتی 2

دانلود-فايل-پاورپوينتي-آماده-در-مورد-حسابداری--صنعتی--2
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک فايل کامل پاورپوينتي در اسلايدر هاي زيبا درباره حسابداری صنعتی 2 آماده دانلود ساختيم می توانید به عنوان پروژه ارایه دهید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3323

توضیحات کامل در مورد فایل

تحقيق آماده درباره حسابداری  صنعتی  2 درقالب فايل پاورپوينتي با قابليت ويرايش

دوستان براي شما يک فايل کامل پاورپوينتي در اسلايدر هاي زيبا درباره حسابداری  صنعتی  2 آماده دانلود ساختيم می توانید به عنوان پروژه ارایه دهید

تصوير اسلايدر هاي اين فايل پاورپوينتي

تحقيق آماده درباره حسابداری  صنعتی  2 درقالب فايل پاورپوينتي با قابليت ويرايش

اطلاعات در مورد فايل دانلودي به صورت زير مي باشد

☑️ فرمت فايل : پاورپويت ppt ) PowerPoint )
☑️ قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
☑️ قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
☑️ امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
☑️ تعداد اسلايد :297

متن انتخاب شده کوتاه از داخل فايل پاورپوينتي در مورد  حسابداری  صنعتی  2 به شرح زير است

هزینه یابی  مرحله ای پیشرفته .
2- اهداف  یادگیری
1- نحوه بوجود آمدن  ضایعات  در هزینه  یابی  مرحله  ای
2- ضایعات  عادی را از ضایعات  غیر  عادی  (فوق العاده ) متمایز نمایید.


3- در صورت  بروز  ضایعات  عادی  بهای تمام شده  محصولات سالم  را محاسبه  کنید
4- در صورت  بروز  ضایعات  فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه  کنید.
5- در جدول  معادل  آماد تکیمل  شده انواع  ضایعات  را عمل  نمایید.


3- ضایعات  به دلایل  مختلف  به وجود می آید.
1-ضایعت  قراضه  
2- ضایعات  پسمانده ها
3- ضایعات قابل برگشت
4- ضایعات  خرده  ریز یا  آشغال


4- مقاطع  تشخیص  ضایعات  در فرآیند تولید.
ضایعات  به طور  گسته  در فرآیند تولید  به وجود  می آیند
مقاطع  بروز  ضایعات  از قبل مشخص  می گردد
وقوع  ضایعات  خارج  از کنترل  مدیریت  بوده  و اجتناب  ناپذیر است ضایعات  از نقطه  نظر  برنامه  ریزی و کنترل  مدیران  حائز  اهمیت  است

 

5- هزینه یابی ضایعات
الف- ضایعات  عادی غیر  قابل اجتنابند و در شرایط  عادی  به وجود  می آیند
ب- ضایعات  غیر  عادی  (ضایعاتی  که در شرایط  عادی  عملیات  تولیدی انتظار  بروز  آن  نبوده  و ممکن  است ناشي ازنا مرغوبی مواد  اولیه يا  سهل  انگاری باشد.


-6-ضایعات  در هزینه یابی  مرحله ای
اهداف  اصلی  هزینه یابی  ضایعات  عبارتند  از کنترل  و هزینه های محصولات  ضایع شده کنترل  ضایعات  (شخص  مسئول  باید  حتی  المقدور از بروز  ضایعات  جلوگیر ي کند ) هزینه  یابی محصولات  ضایع  شده  (مشخص  می کند  ضایعات  عادی را ومتمايز می کند آنرا از ضایعات  غیر  عادی )


7- هزینه  یابی  ضایعات  عادی
ضایعات  عادی از نظر  حسابداری  از هزینه  های تولیدی محسوب  می شودو مانند  هزینه های تولیدی (موادو هزینه  تبدیل ) به واحد های سالم  تخصیص می یابد.


8- نحوه وقوع  ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید  )
احتمال  وقوع  ضایعات ( به  طور یکنواخت  سرتا سر  خط تولید )
نوع  ضایعات ( عادی)
هزینه  ضایعات  به وسیله  تمام  واحد های  اعم  از موجودی  پایان دوره  و واحد های تکیمل  شده  و انتقال  یافته  بر اساس معادل  آحاد تکمیل  شده  جذب  می گردد. و به  حساب  تولید  منظور  می شود.


9- نحوه  وقوع  ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید )
احتال  وقوع  ضایعات  0 به طور  یکنواخت  در سراتا سر خط تولید)
نوع  ضایعات  ( غیر عادی )
هزینه  ضایعات  بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده  محاسبه  گردیده  و به حساب  سود  و زيان  انتقال  میيابد و به حساب  هزینه  دوره  منظور  می شود.

 

10- نحوه  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع خاصی  از فرایند تو ليد
احتمال  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع  خاص  بازرس ضایعات  یا در انتهای  فرایند تولید)
نوع  ضایعات  (عادی)
هزینه  ضایعات  بین  تمام  واحدهای تولید  که از نقطه  بازرسی گذاشته  اند  بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده جذب می گردد


11- نحوه  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع  خاصی  از فرایند تولید )
احتمال  وقوع  ضایعات  ( در مقاطع  خاص  بازرسی ضایعات  یا  در انتهای فرایند تولید و نوع  ضایعات غیر  عادی )
هزینه  ضایعات  براساس  معادل  آحادتکمیل  شده  محاسبه  گردیده  و به  حساب  سود وزیان  انتقال  می یابد و به حساب  هزینه های دوره  منظور می شود.


12-   مثال
شرکت  پارس محصول  الفا  را تولید  می کند
تمام  مواد اولیه  در ابتدای  فرایند  تولید  جذب محصول  می گردد و هزینه  های تبدیل به طور  یکنواخت  جذب محصول  می گردند.
13 ضایعات  شرکت  الف
ضایعات  در حین  تولید از هنگام  ورود مواد اولیه به  ماشین  آلات  به طور یکنواخت  به علت  نقص  فنی  ماشین  آلات  به وجود  می ایند.


14-         ضایعات  عادی  به طور  یکنواخت  در فرایند تولید  به وجود  می آیند
هزینه یابی  به روش  اولین  صادره  از اولین  وارده  است .
15- محصول تکمیل<------ هزینه  های تبدیل  به  طور یکنواخت جذب تولید خواهد شد
نقطه  بازرسی  ------ موجودی پایان  دوره  - ضایعات  به علت  نقص  فنی  ماشین  الات  به  طور یکنواخت  اتفاق  افتاده  ----- موجود ابتدای دور--- مواد اولیه اضافه می گردد.


16- جدول  مقداری توليد.
واحد های  در جریان  ساخت  ابتدای  دوره بعلاوه  
واحدهایی  که در طی دوره  به تولید آنها  اقدام  شده است برابراست با :  
واحد های تکميل شده  و انتقال  یافته + واحد های درجریان  ساخت  پایان  دروه  +ضایعات عادی

17 معادل  آحاد تکیمل  شده  
کالای  تکمیل  شده  انتقال  یافته
کسر  شود تمامی  واحدهای در جریان ساخت  ابتدای دوره
=واحد هایی که تولید آنها طی دوره  شروع  شده و خاتمه  یافته  
اضافه  شود  معادل  آحاد تکمیل موجودی پایان  دوره  
= كل معادل  آحادكالاي  تکمیل  شده

 

18- هزینه های منظور  شده  به حساب  دایره  
کالای  درجریان  ساخت  ابتدای  دوره  
هزینه  های جاری طي دوره  
تقسیم  برمعادل  آحاد  تکمیل  شده  
=بهای تمام  شده یک  واحد  در این  دوره

19- تخصیص هزینه  ها
کالای  تکمیل  شده  و انتقال  یافته  ازموجودی اول دوره
هزینه تکمیل  در این  دوره
قیمت  تمام شده موجودی ابتدای  دوره


20-کالای  در جریان  ساخت  پایان  دوره
مواداوليه                                           ***
هزینه  های تبدیل                                 ***                               -
جمع  کالای در جریان  ساخت  پایان  دوره  *****
جمع هزینه  های تخصیص یافته               *****

21-   ضایعات  نادیده گرفته  شود
به این  معنی  که در هزینه  یابی ضایعات  مشمول  معادل  سازی نمی گردند
از نظر  محاسباتی  افشا  نمی گردند

22- ضایعات  بیشتر 10% واحدهای اقدام  به تولید ضایعات  غیر عادی  محسوب  می گردند.
23-ضایعاتی  که  در پایان  فرایند تولید  به وجود  آیند تمام  هزینه  های مربوط  به ضایعات  فقط  به  کالای  انتقالی  منظور  می گردد ( موقعیت  100% تکمیل  )
24- ضایعات  عادی موجب  افزایش  بهای  تمام  شده  کلای  ساخته  شده  گردیده  است


25- هزینه  های مربوط  به ضایعات  به کالای  تکمیل  شده  و موجودی کالای  در جریان  ساخت  پایان  دوره  تخصیص می یابند (موقعیت  50% تکمیل)
26- (ضایعات نقطه بازرسی مواد100% و هزینه  تبدیل 50%) هزینه  ضایعات  بین محصولات  تکمیل  شده  و انتقال  یافته و موجودی کالای  در جریان  ساخت  پایان  دوره  تقسیم  می گردد.
27-تسهیم هزینه ضایعات  عادی
هزینه  ضایعات  عادی  برابر با جدول  معادل  آحاد تکمیل شده  که در گزارش تولید  مندرج است  محاسبه  و بین  محصولات  تکمیل  شده  و انتقال  یافته و کالای  در جریان  ساخت تقسیم  مي گردند

28-موجودی کالای  در جریان  ساخت  ابتدای دوره  
(از لحاظ  مواد100% و از لحاظ  هزینه تبدیل 60%)
واحد های  که  نسبت  به تولید آنها اقدام  شده است.

29-کالای  تکمیل  شده  و انتقال  یافته
+ضایعات  عادی
+ضایعات  غیر  عادی
+کالای  درجریان  ساخت  پایان  دوره  
(ار لحاظ  مواد100% و از لحاظ  هزینه  تبدیل 75% )

30- کالای  تکمیل  شده  و انتقال  یافته
کسر  می شود موجودی ابتدای  دوره (تمام  واحدها)
=واحدهایی  که  تولید  آنها طی دوه  شروع  و خاتمه  یافته  است

31+معادل  تکمیل شده اول  دوره+ معادل آحاد  تکمیل  شده  پایان  دوره  
+ضایعات  غیر  عادی
=معادل آحاد تکمیل  شده

32- موجودی ابتدای  دوره
هزینه های طی دوره
تقسیم  بر معادل  آحاد تکمیل  شده  
=بهای تمام  شده یک واحد.
عزيزان در صورتي که هر گونه سوال یا پیشنهاد در مورد حسابداری  صنعتی  2 داشته باشيد به راحتي مي توانيد از قسمت ارسال نظر از فرم زير ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد تا بتوانید برای شما دوستان بهتر خدمات دهیم

برای دریافت ( دانلود فايل پاورپوينتي آماده در مورد حسابداری صنعتی 2 ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : نهال مشکان‌دخت - 1398/7/3 (6:48)
تبريک عرض ميکنم خدمت استاد دستتون درد نکنه فايل را دانلود کردم بسيار عالي و کامل
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : گلشن آرمينه - 1398/10/19 (6:52)
سلام درود و عرض ادب دنبال اين فايل ميکشتم بسيار عالي در سايت شما پيدا کردم تشکر مي کنم از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : پريدخت شيرين‌بانو - 1398/8/8 (1:52)
سلام درود و عرض ادب دنبال اين فايل ميکشتم بسيار عالي در سايت شما پيدا کردم تشکر مي کنم از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید