دانلود پروژه طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان

دانلود-پروژه-طراحي-معماري-خانه-سالمندان-در-آبادان
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پروژه طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان پاياني براي دريافت درجه کارشناسي قابل ويرايش عنوان: طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان فرمت: word (قابل ويرايش)

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=399

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروژه طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان پاياني براي دريافت درجه کارشناسي قابل ويرايش


عنوان: طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان
فرمت: word (قابل ويرايش)
زبان : فارسي
بخشي از فهرست مطالب اين پروژه
فصل اول:مطالعات جغرافيايي، اقليمي
1-1 مطالعات جغرافيايي3
1-2 موقعيت طبيعي5
1-3 مطالعات اقليمي5
1-4 نتيجه گيري و رهنمودهاي اقليمي موثر در طراحي9
فصل دوم:مطالعات تاريخي،اجتماعي ، فرهنگي
2-1 مطالعات تاريخي11
2-2 موقعيت اجتماعي13
2-3 مطالعات اقتصادي و جمعيتي13
2-4 مکانهاي ديدني و تاريخي16
فصل سوم:مطالعات کالبدي و تحليل سايت
3-1 مطالعات کالبدي20
3-2 ويژگي معماري بومي منطقه22
3-3 شناخت عنصر شاخص شهري23
3-4 مناطق چند گانه شهر23
3-5 بررسي سايت پيشنهادي27
فصل چهارم:تاريچه موضوع طرح
4-1 پيدايش خانه سالمندان در جهان32
4- 2 خانه هاي سالمندان در ايران34
4- 3 ساختار جمعيتي کشورهاي جهان36
4-4 متوسط عمر در جهان37
4-5 جمعيت سالمندان در جهان37
4-6 جمعيت سالمندان در ايران48
4-7 وضعيت اشتغال سالمندان39
4- 8 لزوم ايجاد خانه هاي سالمندان در ايران40
فصل پنجم:بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي
5- 1بررسي چند نمونه خانه سالمندان در جهان44
5-2 بررسي چند نمونه خانه سالمندان در تهران57
5-3 ارزيابي مطالعات موردي58
5-4 چگونگي طراحي معماري فضاها59
5-5 چگونگي طراحي محوطه و فضاهاي بيرون59
5-6 شرايط سالمندان ساکن60
5-7 شرايط جسماني و رواني سالمندان ساکن در خانه سالمندان60
5-8 جمع بندي مطالعات موردي خانه سالمندان61
فصل ششم:برنامه فيزيکي طرح و گزينش استانداردها
6-1 ويژگي هاي فيزيکي و رواني سالمندان و توصيه هاي طراحي جهت رفع
نياز هاي آنان 66
6-2نيازهاي جسمي سالمندان69
6-3 ويژگي هاي رواني، احساسي و شخصيتي سالمندان83
6- 4 رهنمودهاي طراحي مهماري خانه هاي سالمندان88
6 -4-1- مکانيابي مناسب براي خانه سالمندان89
6-4-2- جهت گيري مناسب90
6-4-3- ورودي اصلي91
6-4-4- هال ورودي93
6-4-5- اتاق نشيمن95
6-4-6- کتابخانه97
6-4-7- اتاق هاي غداخوري98
6-4-8- آشپزخانه103
6-4-9- اتاق خواب106
6-4-10- اتاق کارکنان111
6-4-11- اتاق مديريت111
6-4-12-اتاق درماني و توانبخشي 112
6-4-13- رختشويخانه مرکزي112
6-4-14- انبار وسايل112
6-4-15- سرويس هاي بهداشتي113
6-4-16- ارتباطات ضروري فضا ها در خانه سالمندان118
6-4-17- آسانسور118
6-4-18- رمپ و سطوح شيب دار119
6-4-19- پلکان120
6-4-20- راهرو ها123
6-4-21- بازشو ها126
6-4-22- محوطه باغباني131
6-4-23- محوطه بازي براي فرزندان ميهمانان131
6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثيه132
6-4-25- کفپوش مناسب134
6-4-26- نرده هاي کمکي134
6-4-27- نشانه ها 135
6-5- رهنمودهاي عمومي در رابطه با خانه سالمندان135
6-6- جمع بندي و ارائه سرانه پيشنهادي13
فصل هفتم:سازه و تاسيسات
7-1معماري و سازه138
7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر138
7-2- درز انقطاع143
فصل هشتم:مباني نظري
8-1ايده طرح145
8-2ويژگي هاي طرح146

 
برای دریافت ( دانلود پروژه طراحي معماري خانه سالمندان در آبادان ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید