يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره چگونگي آغاز تحقيق

تحقيق-آماده-درباره-چگونگي-آغاز-تحقيق
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره چگونگي آغاز تحقيق آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6668

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره چگونگي آغاز تحقيق در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره چگونگي آغاز تحقيق آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد


عنوان : چگونگي آغاز تحقيق
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 50

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است


انتخاب موضوع
خودخواه بودن چيزي است كه تعداد كمي از بزرگسالان مي‌توانند با سعة صدر وجود آن را در خود بپذيرند. با اين همه، اين موضوع براي سلامت فكري محققان سخت‌كوش از اهميت زيادي برخوردار است. در آغاز پروژة تحقيق خود بايد متوجه باشيد كه تعهد مهم و بزرگي را مي‌پذيريد. اين تعهد احتمالاً به وظايف و مسئوليتهاي قبلي شما اضافه مي‌شود. بنابراين، بخشي از اوقات خود را بايد به آن اختصاص دهيد. پس بينديشيد كه منافع شما در چيست؟ ارتقاي شغلي در آينده، سوابق كاري و تحصيلي و تأثيري كه اين تجربه در كار شما خواهد داشت و ... آنگاه با اعتماد به نفس كامل قدم در پيش بگذاريد (ادواردز و تالبوت 1994 : 5 ـ 4).
انتخاب موضوع تحقيق شايد مهمترين تصميمي است كه در جريان تحقيق مي‌گيرد. در اين بخش ما 12 نكتة مهم را مورد بحث قرار مي‌دهيم كه در اين تصميم‌گيري بايد همواره به خاطر داشته باشيد (نگاه كنيد به خانه 9).

خانة 9 : دوازده موضوع مهم براي به خاطر سپردن پس از انتخاب موضوع تحقيق
1. انتخابهايي كه داريد
2. انگيزة شما
3. قواعد و انتظارات
4. موضوع و رشتة مورد مطالعة شما
5. نمونه‌هاي قبلي پروژه‌هاي تحقيقي
6. گسترة موضوع تحقيق و اندازة عنوان
7. ميزان وقتي كه داريد
8. هزينه‌هاي تحقيق
9. منابعي كه در دسترس شما قرار دارد
10. نياز شما به پشتيباني و حمايت
11. مسائل دسترسي به امكانات
12. روشهاي تحقيق

چند انتخاب پيش روي شماست؟
البته ممكن است در كاري كه مي‌خواهيد انجام دهيد انتخاب زيادي نداشته باشيد. زمينة عمومي تحقيق شما و جزئيات خاصي كه بايد مورد توجه قرار گيرند از مواردي هستند كه ممكن است از سوي كارفرما يا استاد درس تعيين شوند. اما حتي در اين قبيل موارد هم نكاتي وجود دارد كه شما مي‌توانيد با اعمال آنها موضوع را براي خود جالب و برانگيزنده سازيد. براي مثال، اگر شما مجبور به انجام تحقيقي هستيد كه به طور خاص برايتان جالب نيست، مي‌توانيد با افزودن بخش جديد به آن يا متمركز شدن در بخش خاصي از موضوع، يا با نگاه از زاويه‌اي كه مورد علاقة شما باشد، آن را براي خودتان جالب كنيد.
دانشجويان مأمور به تحصيل از سوي يك مؤسسه (دولتي يا خصوصي) به طور معمول بايد گزارش پيشرفت خود را مرتباً به مؤسسة مربوط ارائه كنند. حتي از آنها انتظار مي‌رود كه نتايج تحقيق منتهي به حل مشكل يا بهبود كار مؤسسه شود.
در اين قبيل موارد، پژوهشگر بايد مراقب انتظارات گوناگون مؤسسة تأمين كنندة هزينه و مؤسسة محل تحصيل خود باشد و برنامه تحقيقي خود را با آنها هماهنگ كند.
راهنمايي بيشتر در اين مورد در فصل هشتم بخش «براي كه مي‌نويسيم» داده شده است. همچنين نگاه كنيد به تمرين شماره 4 در فصل اول.

انگيزة شما
در اين مورد حتماً قبلاً بخش «چرا تحقيق؟» را در فصل اول به دقت خوانده‌ايد.

اگر در مورد داشتن انگيزة لازم براي انجام پروژة تحقيق خود ترديد داريد از خودتان بپرسيد:
آيا اين كار مرا صبح زود يك روز باراني از رختخواب بيرون خواهد كشيد؟ يا اگر شما اصولاً فرد سحرخيزي هستيد بپرسيد: آيا حاضرم عصر روز جمعه روي اين پروژه كار كنم؟
اگر پاسخ شما منفي است، بدانيد كه در انجام اين كار با مشكل روبرو خواهيد شد. لذا بهتر است موضوع تحقيق خود را عوض كنيد يا تغييراتي در آن بدهيد تا علاقه و اشتياق شما را زياد و انگيزة‌تان را قوي كند.
قواعد و انتظارات
همان‌طور كه در فصل اول اشاره كرديم، دانستن تمام قواعد مكتوب و انتظارات نانوشته‌اي كه درخصوص تحقيق شما صدق مي‌كند، از اهميت بالايي برخوردار است. اگر تحقيق براي دريافت يك درجة دانشگاهي است، بايد كليه قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط را مطالعه كنيد و آنچه برايتان مبهم است بپرسيد و آنها را به كار ببريد. زيرا اگر شما پايان‌نامة خود را كوتاهتر يا طولانيتر و با نگارش و تنظيماتي غير از آنچه مقررات دانشگاه مي‌گويد تهيه كنيد، دچار مشكل خواهيد شد.

راهنماييهاي بيشتر در اين مورد در فصلهاي 8 و 9 داده شده است.

علاوه بر آنچه در كتابچه‌‌هاي راهنماي دانشجويان و آ‌يين‌نامه‌ها به صورت مكتوب آمده‌اند، برخي انتظارات و قواعد نانوشته هم وجود دارند كه رعايت آنها هم الزامي است. آنها را مي‌توانيد با پرسشهاي مداوم از استاد راهنما، مدير تحقيقات، همكاران و يا همكلاسان خود به دست آوريد.
اگر تحقيق شما براي دريافت درجه دانشگاهي نيست و شما آن را براي كسي، مؤسسه‌اي يا حتي براي خودتان انجام مي‌دهيد، باز هم بايد متوجه قوانين، مقررات، معيارهاي علمي و ... نوشته يا نانوشته باشيد و آنها را رعايت كنيد. تأمين‌كنندگان هزينه‌هاي تحقيق معمولاً اهداف و ويژگيهاي كاملاً روشني را تعيين و اعلام مي‌كنند. آنها ممكن است مسائل را خيلي هم روشن بيان نكنند، اما انتظاراتي خواهند داشت كه، چنانچه بخواهيد طرح به نتيجه برسد، بايد آنها را برآورده سازيد. اگر بخواهيد نتايج تحقيق خود را چاپ كنيد، مؤسسة انتشاراتي نيز اعمال مقررات و انتظارات خود را خواستار خواهد شد.

موضوع تحقيق يا رشتة تحصيلي شما
خيلي از مقررات و انتظارات نانوشتة مربوط به تحقيق شما بايد بر موضوع يا حوزة مورد تحقيق منطبق شوند. هر علمي روشها و سنتهاي تحقيقي خاص خود را دارد و نوشتن گزارش نهايي تحقيق در هر يك از آنها متفاوت است. در اين مورد قطعاً سنتهاي پايداري وجود دارد كه از سوي «متفكران عمدة» هر رشته به كار مي‌روند. شما نياز داريد كه از آنها آگاهي پيدا كنيد و شايد هم به آنها مراجعه كنيد. استاد راهنما و گروه آموزشي شما هم ممكن است معيارها و ترجيحات خاص خود را داشته باشد. بايد آنها را از اين طريق بازبيني كنيد:
•مذاكره با استادان راهنما، همكاران آنها و يا ساير پژوهشگراني كه در همان زمينه تحقيق مي‌كنند.
•بررسي طرحهاي تحقيقاتي كه اخيراً در زمينة مورد تحقيق شما انجام شده‌اند.
•بررسي ادبيات تحقيق (مراجعه به كتابها، مجلات تخصصي و گزارشهاي مرتبط).

نمونه‌هايي از طرحهاي تحقيقاتي
در هر زمينه و موضوعي كه بخواهيد تحقيق كنيد، به احتمال زياد نمونه‌هايي وجود دارد كه در دسترس شماست. اگر در كتابخانه نتوانيد پيدا كنيد، از كتابدار، پژوهشگران ديگر، همكاران و استاد راهنماي خود كمك بخواهيد.
اگر يك نمونه خوب به دست آورديد، به دقت آن را مطالعه كنيد. مطمئن باشيد خيلي چيزها ياد خواهيد گرفت. البته چيزهايي كه ياد مي‌گيريد ممكن است مستقيماً مربوط به موضوعي نباشد كه شما مي‌خواهيد درباره‌اش تحقيق كنيد؛ بلكه خواهيد ديد كه يك كار تحقيقي كامل چگونه است؛ مطالب آن چگونه تنظيم شده و نقاط قوت و محدوديتهاي آن چيست. وقتي شما يك گزارش تحقيق كامل، پايان‌نامه يا رسالة دفاع شده را براي اولين بار مي‌بينيد، ممكن است احساس كنيد انجام چنين كاري سخت است و احتمالاً شما نمي‌توانيد از عهدة چنين كاري برآييد. اما هر چه با كارهاي تحقيقي ديگران بيشتر آشنا مي‌شويد، در مي‌يابيد كه شما هم مي‌توانيد كاري حداقل به خوبي آنها انجام دهيد.
اگر به اين نتيجه رسيديد، از استاد راهنماي خودتان يا هر كس ديگري كه فكر مي‌كنيد قبلاً يك كار تحقيقي خوب انجام داده‌است مشورت بگيريد و دليل كامل و خوب بودن تحقيق وي را جويا شويد. اما خودتان نيز قضاوت كنيد.

گسترة عنوان تحقيق
يكي از مهارتهاي كليدي يك پژوهشگر انتخاب عنوان مناسب براي موضوع تحقيق است. عنوان بايد طوري انتخاب شود كه نه خيلي كوتاه و نه خيلي طولاني باشد. همچنين عنوان بايد مبين گسترة تحقيق و متناسب با زمان و امكاناتي باشد كه در دسترس است.

يادآوري: انتخاب عنوان تحقيق خود را به لحاظ راهبردي يك «كليد طلايي» بدانيد. شما مي‌خواهيد عنواني انتخاب كنيد كه نه طولاني باشد نه كوتاه بلكه درست به اندازه‌اي كه لازم است (به اندازه‌اي كه نتوان حتي يك كلمه آن را حذف كرد).
اگر شما در تحقيق تازه كار هستيد، احتمالاً اين مهارت را نداريد. در واقع اين مسئله براي هر تازه كاري امر عادي است و لزوماً نقص جدي محسوب نمي‌شود. اما انتخاب عناوين طولاني كار تحقيق را براي محققان تازه كار دشوارتر مي‌كند. به همين دليل مضمون اصلي بخش ديگري از اين فصل به همين موضوع اختصاص دارد.
براي شروع، ببينيد مي‌توانيد پاسخ سؤالات تمرين 5 را تهيه كنيد؟
تمرين 5 : زمان و فضا
به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1. گزارش نهايي تحقيق، پايان‌نامه يا رسالة شما چند صفحه بايد باشد؟
2. چه مدت (سال، ماه، هفته و روز) وقت داريد تا تحقيق خود را اجرا كنيد و گزارش نهايي آن را بنويسيد؟
اگر براي دريافت يك درجة دانشگاهي تحقيق مي‌كنيد، به طور يقين محدوديتهايي از نظر تعداد كلمات (حداقل و حداكثر كلمات مورد استفاده بدون در نظر گرفتن پيوستها و فهرست منابع) و نحوة سازماندهي مطالب پايان‌نامه يا رسالة خود خواهيد داشت. در اغلب موارد هم انتظار مي‌رود‌ كه آن را به صورت منظم و تايپ شده تحويل دهيد.
اين محدوديتها حتماً بايد از قبل مورد شناسايي و توجه قرار گيرند. شايد فكر كنيد كيفيت آنچه مي‌نويسيد مهمتر از كميت آن است ولي بايد به فكر خوانندگان هم بود. نكتة مهم ديگر در انجام دادن يك تحقيق ارائة يك گزارش خوب در اندازه و زمان تعيين شده است. هر محققي بايد قادر باشد گزارش تحقيقي خود را با تعداد كلمات معقول بنويسد. درازنويسي فقط ممكن است نويسنده را راضي كند. به خاطر داشته باشيد حذف مطالب اضافي بسيار مشكلتر از افزودن مطالب جديد است.
راهنمايي بيشتر در اين زمينه در بخش «نگارش و باز نگارش» فصل هشتم آمده است.
محدوديتهايي كه اشاره كرديم براي كساني هم كه تحقيق خود را براي يك مؤسسه، يا به عنوان يك وظيفة شغلي، انجام مي‌دهند وجود دارد. مثلاً در پژوهشهاي بازرگاني، به دليل پرمشغله بودن كساني كه بايد گزارش را مطالعه كنند، ايجاز و كوتاه‌نويسي اهميت زيادي دارد. گزارشهاي طولاني و ملال‌انگيز، حتي توسط آنهايي كه اشتياق دارند، خوانده نخواهد شد. لذا اين قبيل گزارشها بايد حاوي نكات اصلي، مهم و جالب باشند.

زماني كه در اختيار داريد
زمان تحقيق نيز همانند اندازة گزارش تحقيق اهميت دارد. معمولاً براي اجراي پروژه‌هاي كوچك بيش از چند صد ساعت زمان در نظر نمي‌گيرند. بنابراين شما بايد به بهترين وجه از اين وقت استفاده كنيد. احتمال دارد مجبور باشيد كارهاي تجربي (آزمايشگاهي) و ميداني تحقيق خود را بسيار دورتر از محل زندگي، كار يا دانشگاه خود انجام دهيد و به همين دليل مجبور شويد دورة جمع‌آوري داده‌ها را كوتاه سازيد. به طور مثال، انجام دادن مصاحبه‌ها، پر كردن پرسشنامه‌ها، تحليل داده‌ها و نوشتن گزارش از جمله كارهاي وقت‌گير در تحقيق هستند كه شما بايد در زمان داده شده به همة آنها بپردازيد.
البته نبايد فراموش كرد كه موضوع وقت براي گروههاي متفاوت و بر حسب روشهاي تحقيقي گوناگون فرق مي‌كند. مثلاً، اگر شما يك حرفه‌اي پرمشغله باشيد كه در حال تحقيق دربارة كارخودتان هستيد، ممكن است به شدت وسوسه شويد كه مصاحبه‌ها يا پرسشنامه‌ها را انجام دهيد و سپس به سرعت به كار تحليل و نوشتن بپردازيد. درست است كه كسي انتظار ارائة گزارش آني ندارد ولي با صداي چندان بلند هم نمي‌توان گفت كه زمان و فضاي در نظر گرفته شده اجباراً صرف روش تحقيق و جمع‌آوري داده‌ها شده است.
كساني كه به فكر استفاده از رويكردهاي تحقيق در عمليات هستند بايد توجه داشه باشند كه نياز به وقت كافي براي پيشرفت كار در مراحل مختلف اين رويكرد دارند. محدوديت وقت نشان‌دهندة اهميت بسيار بالاي برنامه‌ريزي، زمان‌بندي و مديريت وقت در كارشماست.
در اين مورد نگاه كنيد به فصل پنجم بخش «مديريت وقت» و «فراهم آوردن مقدمات كار»

هزينه‌هاي تحقيق
اگر هزينة تحقيق شما را كسي نمي‌پردازد، تأمين آن مسئله مهمي است. لازم است در مورد انواع هزينه‌ها در انواع مختلف تحقيق اطلاعات و آگاهيهاي لازم را كسب كنيد. در خانة 10 فهرست هزينه‌هاي معمول در تحقيقات علوم اجتماعي آمده است. براي يك پروژة تحقيقاتي متوسط (از نظر گستره و زمان) ممكن است دهها هزار تومان هزينه لازم باشد. بنابراين بودجة كار تحقيقي خود را از قبل تعيين و محل تأ‌مين آن را پيش‌بيني كنيد. تمرين 6 را انجام دهيد.
خانة 10 : هزينه‌هاي تحقيق
•هزينه ثبت نام يا امتحان.
•هزينه‌هاي رفت و آمد و سفرهاي ضروري
•هزينه‌هاي مواد مصرفي مانند كاغذ، نوارهاي ديداري و شنيداري، باطري و ...
•هزينه‌هاي مربوط به وروديه‌هاي موزه‌ها، مؤسسات، كتابخانه‌ها و ...
•هزينه‌هاي خريد تجهيزات و نرم‌افزارهاي مورد نياز (ضبط صوت، خريد يا كرايه دوربين و ...)
•هزينه‌هاي خريد كتابها و مجلات مورد نياز
•هزينه‌هاي تهية كپي، تكثير و صحافي پايان‌نامه
•هزينه‌هاي پست، تلفن و اجارة كامپيوتر

تمرين 6 : هزينة تحقيق
•فهرستي از كلية كارهاي پروژة تحقيقاتي خود را كه احتمال مي‌دهيد هزينه‌هايي دربرداشته باشد تهيه كنيد. براي اين كار مي‌توانيد از فهرستي كه در خانة 10 ارائه شده كمك بگيريد.
•هزينة هر يك از ‌آن كارها را به صورت تخميني برآورد كنيد. هزينه‌هايي را كه مؤسسة محل كار يا كارفرماي شما خواهد پرداخت مشخص و زمان پرداخت احتمالي هر يك از آنها را معين كنيد. رقمي هم براي هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در نظر بگيريد (پنج تا ده درصد كل هزينه). خوب حالا ببينيد از عهدة آن برمي‌آييد؟

يادآوري: راههاي زيادي براي كاهش هزينه‌ها وجود دارد. مثلاً استفادة مجدد از نوارهاي مصرف شده براي ضبط مصاحبه‌ها، كوتاه كردن مصاحبه در موارد غيرضروري، خريد لوازم دست دوم، تهيه كپي دورو، خريد كتابهاي كليدي از محققهاي قبلي، استفاده نكردن از پست پيشتاز و سفارشي، انجام كارهاي تايپي به وسيلة خودتان و بالاخره استفاده از كاغذهايي كه يك روي آن قبلاً استفاده شده براي نسخه‌هاي اوليه‌اي كه جنبة چركنويس دارند.
منابعي كه در دسترس شماست
اگر شما دوست يا همكاري داشته باشيد كه در كار تحقيق كمك‌تان كند، مي‌توانيد بيش از يك طرح را همزمان در دست بگيريد. دربارة تحقيق گروهي نيز در همين فصل بحث خواهيم كرد.
اغلب افراد پروژه‌هاي كوچك تحقيقاتي را انجام مي‌دهند. بنابراين كار را به تنهايي پيش مي‌برند. اما اين بدان معني نيست كه هيچ كمكي ندارند. رايانه و كلمه‌پرداز، در اختيار داشتن يك ماشين‌نويس، شايد مهمتر از همة اينها يك كتابخانة غني و دسترسي به اينترنت از جمله بهترين منابع كمكي هستند. علي‌رغم اين كمكها شما نيازمند فراهم آوردن منابع ديگري هستيد كه احتمالاً براي اجراي موفقيت‌ آميز پروژة خود احتياج داريد. انجام دادن تمرين 7 به شما در اين خصوص كمك خواهد كرد.

تمرين 7 منابع براي تحقيق
منابعي را كه به آن دسترسي داريد و منابعي را كه فكر مي‌كنيد براي اجراي پروژة خود به آنها نياز داريد در جدول زير فهرست كنيد. ايدة منابع را تا آنجا كه مي‌توانيد به طور گسترده تعبير و تفسير كنيد. يعني نه تنها منابع مالي، مادي و تجهيزاتي بلكه منابع انساني، تخصصها و مهارتهاي مورد نياز را هم در نظر بگيريد.

منابع موجودمنابع مورد نياز

به محض اينكه اين فهرست را آماده كرديد، به تفاوت موجود بين منابع دو ستون توجه كنيد. اگر تفاوت خيلي فاحش بود، بهترين توصيه اين است كه به فكر يك تحقيق ديگر يا استفاده از يك روش كم هزينه‌تر باشيد. اگر اين تفاوت قابل توجه نبود آنگاه بهتر است به فكر چگونگي تأمين نيازها و حتي پيدا كردن منابع تأمين‌كنندة ديگر هم باشيد.

نياز به پشتيباني
يكي از منابع كليدي كه احتمالاً در تمرين 7 به آن پي برده‌ايد، نياز شما به پشتيباني است. منظور ما اينجا بيشتر از پشتيباني علمي، پشتيباني شخصي و عاطفي است. تمرين 8 به شما كمك خواهد كرد تا بدانيد چه نوع پشتيباني و حمايتي لازم داريد.
هشدار بهداشتي: قبول تعهد انجام دادن تحقيق يا هر نوع آموزشي ممكن است زندگي شخصي، خانوادگي، شغلي و اجتماعي شما را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، بهتر است قبلاً از آثار و عواقب به دست گرفتن يك پروژة تحقيقاتي آگاهي داشته باشيد. در اين مورد به فصل نهم، بحث «افزودن اضافات لازم» نيز مراجعه كنيد.
اگر كساني را براي برطرف كرد نيازهايي كه در تمرين 8 مشخص شده نداشته باشيد، خودتان بايد آنها را پيدا كنيد، مگر اينكه فردي بسيار منظم، خودآگاه و داراي اعتماد به نفس غيرعادي باشيد. ممكن است گمان كنيد كه اين پروژة كوچك تحقيقاتي چيزي نيست كه نتوانيد به تنهايي انجام دهيد. اما حتي اگر شما يك فرد بسيار فعال هم باشيد، بايد بدانيد كه ممكن است در ارزشيابي از تواناييهاي خود اشتباه كنيد. بنابراين، بينديشيد اگر چنين بود چه كار خواهيد كرد؟

تمرين 8 : در جستجوي حمايت
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1. در مواقع لزوم درخصوص تحقيق خود به چه كسي بايد مراجعه كنيد؟
2. چه كسي جريان پيشرفت تحقيق شما را پي‌گيري خواهد كرد؟
3. در مواقع خستگي چه كسي به شما كمك خواهد كرد؟ (مثلاً يك فنجان چاي به دست شما خواهد داد؟)
4. چه كسي مجوزهاي مورد نياز شما را صادر خواهد كرد؟

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد چگونگي آغاز تحقيق داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره چگونگي آغاز تحقيق بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پرنيان کيقباد - 1398/7/8 (3:40)
سلام من دانلود کردم به معناي واقعي فوق العاده است
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : مسل پروين - 1398/11/21 (6:4)
با سلام من که دانلود کردم عالي هستش .خداييش هميشه عالي عمل مي کنين...انشالله که هميشه سربلند باشيد.ممنون...
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید