يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي

رابطه-پنج-عامل-بزرگ-شخصيت-و-سبک-هاي-مقابله-اي-با-افسردگي-زناشويي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک پايان نامه آماده تهيه ساختيم که در مورد رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4182

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک پايان نامه آماده تهيه ساختيم که در مورد رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل بصورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل دانلودی شده به شرح زير مي باشد


پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A)
عنوان : رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 124
کليد واژه ها: ويژگي هاي شخصيتي، سبکهاي مقابله اي، فرسودگي زناشويي

متن کوتاه انتخاب شده از داخل پايان نامه به صورت زير است


چکيده
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با فرسودگي زناشويي در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصيفي از نوع مطالعات همبستگي مي‏باشد. جامعه آماري را کليه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکيل دادند. حجم نمونه پژوهش 144 کارمند زن بود که از بين اداره هاي اين شهرستان به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي به کار گرفته شده شامل، مقياس فرسودگي زناشويي پاينز و نانز، مقياس پنج عاملي جديد شخصيت و فرم تجديدنظر شده آن از مک کري و کاستا، مقياس راهبردهاي مقابله با تنيدگي اندلر و پارکر بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان صورت گرفت. نتايج نهايي پژوهش حاکي از آن بود که موافق بودن (عامل چهارم ويژگي هاي شخصيتي) مي تواند فرسودگي زناشويي را پيش بيني کند، اما سائر عامل ها پيش بيني کننده فرسودگي زناشويي نيستند. همچنين نتايج نشان داد که از بين سبک هاي مقابله اي سبک هيجان مدار و سبک اجتنابي مي توانند فرسودگي زناشويي را پيش بيني کنند. بنابراين يافته هاي به دست آمده نشان داد که گشودگي، موافق بودن، سبک هيجان مدار، وسبک اجتنابي توان پيش بيني فرسودگي زناشويي را دارند.

مقدمه:
به طور سنتي و معمول اساس تشکيل خانواده با ازدواج گذاشته مي شود. ازدواج، اولين ومهمترين مرحله در چرخه زندگي خانوادگي است که در آن انتخاب همسر صورت مي گيرد و موفقيت در ديگر مراحل زندگي به موفقيت در اين مرحله بستگي دارد(نيتزل و هاريس ،2008). ازدواج مهم ترين رويداد زندگي فرد است و مهمترين مرحله چرخه ي زندگي خانوادگي محسوب مي شود(سياتيري،1384). بدين منظور، وجود مجموعه اي از آگاهي ها و اطلاعات در جهت ارتقاي کيفيت ازدواج الزامي مي باشد (رفاهي،1387). ويژگي هاي شخصيتي عامل مهمي است که در کيفيت زندگي فرد تأثير گذار است. شناخت شخصيت مي تواند به انسان کمک کند تا خود و ديگران را بهتر بشناسد، از طريق شخصيت مي توانيم پي ببريم که آدمي در يک موقعيت خاص چه رفتاري از خود نشان مي دهد وترجيحات وي چيست؟ (شولتز و شولتز،13799). عامل ديگري که در کيفيت زناشويي مي تواند مهم باشد سبک هاي مقابله اي است.
توجه روز افزون به نقش فرسودگي در زندگي روزمره و اثر آن در ارتباط با ابعاد مختلف شخصيت و شيوه هايي که افراد در مقابله با اين تنيدگي به کار مي برند زمينه ساز انجام تحقيقات متعدد شده است. شواهد بدست آمده حاکي از آن است که شخصيت با هر دو عامل فرسودگي و سبک مقابله مرتبط است. لذا با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق نيزسعي شده که رابطه ميان پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با فرسودگي زناشويي مورد مطالعه قرار گيرد.

1 -1 بيان مساله
خانواده از ارکان عمده و نهادهاي اصلي هر جامعه و يکي از طبيعي¬ترين گروههايي است که مي¬تواند نيازهاي مادي، عاطفي، تکاملي و همچنين نيازهاي معنوي انسانها را برطرف نمايد.
اين واحد اجتماعي عدالت انساني و کانون صميمانه¬ترين روابط و تعاملات بين¬فردي است(حسيني، 1382). ازدواج نخستين پيمان عاطفي و قانوني زندگي به شمار مي¬رود و همسر گزيني و پيمان زناشويي، هر دو نشانه بالندگي و پيشرفت شخصي هستند(برنشتاين و برنشتايين ، ترجمه پورعابدي و منشي، 1380). در دوران معاصر وقوع وقايعي چون انقلاب¬ها، صنعتي شدن جوامع، جنبش فمينيستي، فراگير شدن رسانه¬ها، خانواده را دستخوش تغييراتي کرده است. در نتيجه قوي¬ترين پيوندهاي انساني در خانواده در معرض تهديد جدي قرار گرفته و آشفتگي در روابط رخ داده است. آثار اين آشفتگي ها درخانوده در قالب مشکلات فردي وخانوادگي بروز مي کند که يکي از آنها فرسودگي زناشويي است(هالفورد ، 1998؛ به نقل از شاهکوه و تبريزي، 1391).
فرسودگي زناشويي، کاهش تدريجي دلبستگي عاطفي به همسر است که با احساس بيگانگي، بي علاقگي و بي تفاوتي زوجين به يکديگر و جايگزيني عواطف منفي به جاي عواطف مثبت به همراه است. در يک ازدواج سرخورده يکي يا هردو زوج ضمن تجربه احساس گسستگي از همسر و کاهش علايق و ارتباطات متقابل، نگراني هاي قابل توجهي در خصوص تخريب فزاينده رابطه و پيشروي به سمت جدايي و طلاق دارند (کايزر ، 1996). فرسودگي از پا در افتادن جسمي، عاطفي و رواني است که از عدم تناسب بين توقعات ناشي مي شود. فرسودگي يک روند تدريجي است و به ندرت به طور ناگهاني بروز مي کند. در واقع صميميت و عشق به تدريج رنگ مي بازد و به همراه آن احساس خستگي عمومي عارض مي شود. در شديدترين نوع آن، اين فرسودگي باعث فروپاشي رابطه مي شود. فرسودگي طبق تعريف، از پا افتادگي جسمي، عاطفي و رواني است که ناشي از عدم تناسب مزمن بين انتظارات و واقعيت است (پاينز ،1996؛ ترجمه گوهري راد و افشار، 1383).
رويکرد صفات يه شخصيت امروزه جايگاه ويژه اي را در مطالعات شخصيت کسب کرده است. بسياري از محققان رويکرد صفات برآنند که مي توان صفات را بر اساس پنج بعد گسترده تر و دو قطبي تنظيم کرد. اين ابعاد به عنوان پنج عامل بزرگ خوانده مي شوند که عبارتند از روان آزرده خويي، برون گرايي ، سازگاري ، پذيرا بودن به تجربه و مسئوليت پذيري (قلي زاده، برزگري، غريبي، بابا پور، 1388) کاستا و مک کري (1990) در نظريه ي خود پنج ويژگي شخصيت را به اين صورت تعريف کرده اند؛ روان رنجورخويي به سازگاري، ثبات عاطفي فرد، ناسازگاري و روان نژندي مربوط است. داشتن احساسات منفي همچون ترس، غم، برانگيختگي، خشم، احساس گناه، احساس کلافگي دائمي و فراگير مبناي اين مقياس را تشکيل مي دهند (صفري، گودرزي، 1388). برون گراها افرادي اجتماعي هستند اما اجتماعي بودن فقط يکي از ويژگي هاي اين افراد است. افزون بر اين آنان در عمل قاطع، فعال و حراف يا اهل گفتگو هستند. اين افراد هيجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقيت در آينده اميدوار باشند. مقياس برون گرايي نشان دهنده ي علاقه افراد به توسعه صنعت و کار خود است. سازگاري بر گرايش هاي ارتباط بين فردي تأکيد دارد (صفري، گودرزي، 1388). فرد موافق اساساً نوعدوست است، با ديگران احساس همدردي مي کند و مشتاق براي کمک به آنان است. عناصر تشکيل دهنده گشودگي نسبت به تجربه، تصورات فعال، حساسيت به زيبايي، توجه به تجربه هاي عاطفي دروني و داوري مستقل مي باشد، در باروري تجربه هاي دروني و دنياي پيرامون کنجکاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه است. منظور از با مسئوليت و باوجدان بودن کنترل خويشتن به فرآيند فعال طراحي، سازماندهي و اجراي وظايف است (صفري، گودرزي، 1388).

فهرست مطالب

چکيده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
مقدمه
دلزدگي و دلزدگي زناشوئي
تعريف دلزدگي
چگونگي پديدآيي و تحول دلزدگي
علائم دلزدگي
دلزدگي زناشويي
تعريف دلزدگي زناشوئي
مباني نظري دلزدگي
دلزدگي زناشوئي از ديدگاه اصالت وجودي و روان تحليل گري
ساير ديدگاه ها دلزدگي
متغيرهايي که سبب تشديد دلزدگي مي شوند
متغيرهايي که از دلزدگي پيش گيري مي کنند
عوامل مرتبط با دلزدگي زناشوئي
استرس و دلزدگي زناشوئي
وظايف والديني و دلزدگي زناشوئي
دلزدگي زناشويي و طول مدت ازدواج
تفاوت روند طبيعي زندگي مشترک و دلزدگي زناشوئي
راه هاي جلوگيري از دلزدگي زناشوئي
شخصيت
نظريه هاي شخصيت
رويکرد روان تحليل گري
رويکرد پديدار شناختي
رويکرد شناختي
رويکرد رفتاري
رويکرد يادگيري اجتماعي
نظريه کتل
نظريه بقراط
نظريه کرچمر
رويکرد صفات
تيپ هاي روان شناختي يونگ
پيشينه تاريخي مدل پنج عامل شخصيت
عوامل پنج گانه شخصيت
روانژندي
برون گرايي
انعطاف پذيري
دلپذير بودن
مسئوليت پذيري و با وجدان بودن
سبک مقابله اي
طبقه بندي فرآيند مقابله اي
پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
روش شناسي تحقيق
متغيرهاي پژوهش
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
پرسشنامه فرسودگي زناشوئي
سياهه ي پنج عامل شخصيت و فرم تجديد نظر شده ي آن
مقياس راهبردهاي مقابله با تنيدگي
روش اجراي پژوهش
ابزار تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
يافته هاي توصيفي پژوهش
يافته هاي استنباطي

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادهاي پژوهشي
پيشنهادهاي کاربردي

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
پيوست ها

فهرست جداول

جدول ميانکين و انحراف استاندارد آزمودني ها برحسب سن
جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب مقطع تحصلي و شغل کارکنان
جدولميانگين و انحراف استانداد بر حسب متغيرهاي پنج عامل شخصيت
جدول ميانگين و انحراف استاندارد بر حسب سبک مقابله اي و فرسودگي زناشويي
جدول ضرايب همبستگي متغيرهاي ويژگي هاي شخصيتي و فرسودگي زناشويي
جدول ضرايب همبستگي متغيرهاي سبک هاي مقابلهاي و فرسودگي زناشويي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشوئي توسط ويژگي هاي شخصيتي
جدول نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشوئي توسط سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتيجه رگرسيون گام به گام براي پيش بيني فرسودگي زناشويي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتيجه رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي جسمي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي عاطفي توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي
جدول نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني خستگي رواني توسط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دانلود رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پژهان شاهين - 1398/3/23 (1:7)
سلام.. ممنون از شما دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : پريا پژهان - 1398/7/10 (1:21)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم واقعا دستتون درد نکنه هموني بود که دنبالش مي گشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مهبد مشکين‌دخت - 1398/4/15 (1:6)
سلام استاد خيلي جالب بود واقعا عالي هستيد هميشه موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : نهال مزدک - 1398/7/3 (8:43)
سلام تشکر مي کنم دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید