عنوان مطلب

تحقيق آماده در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي

توضیحات کوتاه

دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

تحقيق آماده در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي

توضیحات

دانلود تحقيق آماده در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي در قالب فايل ورد با قابليت ويراش

دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات در مورد فايل راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي به شرح زير مي باشد

عنوان : راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 16

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است

مقدمه
هدف آزمايشگاه خواص مکانيکي آشنائي دانشجويان با انواع مهم و پرکاربرد تستهاي مکانيکي مورد استفاده در صنعت و کارهاي پژوهشي مي‌باشد. شايد مهمترين آزمايش در اين ميان براي دانشجويان گروه مهندسي مواد, آزمايش کشش ساده باشد که تغيير شکل الاستيک و پلاستيک را در شرايط ساده تک محوري بررسي مي‌نمايد و اطلاعات بسيار مهمي را در اختيار پژوهشگر قرار مي‌دهد. به کمک آزمايش ساده کشش علاوه بر به دست آوردن مشخصات الاستيک و پلاستيک ماده همچون تنش تسليم, استحکام کششي, ازدياد طول و … , پديده نقطه تسليم, کارسختي, پديده گلوئي شدن, پيرسختي, نحوه شکست و اثر ترخ کرنش بر خواص کششي فولادها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
آزمايش مهم ديگر که از نظر کاربرد در صنعت شايد رتبه اول را دارا باشد سختي‌سنجي است که ساده‌ترين و سريعترين تست جهت رسيدن به اطلاعات اوليه در خصوص خواص مکانيگي يک ماده است. آزمايش ضربه مقاومت ماده در مقابل تغيير شکل با سرعت کرنش بالا را بررسي مي‌کند و به عبارتي مقاومت به ضربه که معياري مقايسه‌اي براي چقرمگي شکست ماده مي‌باشد را اندازه‌گيري مي‌نمايد. در آزمايش خستگي با يکي از روشهاي ساده تست خستگي آشنا شده و منحني S-N براي يک نمونه فولادي به روش تست دوراني خمشي به دست مي‌آيد. آزمايش خزش تغيير شکل در اثر گذشت زمان را بررسي کرده و منحني ?-t با توجه به دماي نسبتاً پايين فعال شدن مکانيزمهاي خزش براي سرب رسم مي‌شود.

گزارش تمام آزمايشات بايد شامل موارد زير بوده و حد اکثر دو هفته بعد از آزمايش تحويل گردد.
1-تئوري آزمايش به صورت مختصر شامل نكات مهم
2-شرح وسائل و تجهيزات مورد استفاده در آزمايش
3-شرح روش انجام آزمايش
4-اطلاعات و نتايج به دست آمده از هر آزمايش مطابق خواسته‌هاي آن آزمايش
5-خطاهاي آزمايش

آزمايش اول – كشش ساده (جلسات اول و دوم)
هدف: بررسي خواص كششي فلزات و آلياژهاي مختلف در آزمايش كشش ساده تك محوري و به دست آوردن منحني تنش-كرنش.
وسايل كار : دستگاه كشش يونيورسال ، نمونه‌هاي استاندارد آزمايش كشش ( مطابق استانداردASTM-E8M از جنس فولاد ساختماني37 ST، مس ،آلومينيم, برنج زرد، كوليس و فيكسچرچوبي.
روش كار :
1.در بخش كاهش سطح مقطع يافته نمونه هاي آزمايش ، دو اثر به فاصله مشخص به عنوان طول سنج (gage length) علامت بزنيد. قطر ميانگين اين بخش از نمونه‌ها را با كوليس به دقت اندازه‌گيري كنيد.
2.به كمك مسئول دستگاه، نمونه آزمايش را در فكها قرار داده و آن را محكم كنيد.
3.آزمايش كشش را شروع كنيد.
4.آزمايش را تا شكست نهايي ادامه داده و منحني نيرو ـ ازدياد طول را به طور كامل به دست آوريد.
5.پس از شكست نمونه، دو قسمت شكسته شده را درون فيكسچر چوبي قرار داده و آنها را به يکديگر بچسانيد.
6.طول نهايي سنجه، قطر ميانگين بخش تغيير شكل يافته و قطر دهانه گلويي را به دقت اندازه گيري كنيد.
خواسته‌هاي آزمايش كشش
1.ابعاد اوليه نمونه‌ها را در جدولي قرار دهيد.
2.منحني تنش كرنش مهندسي را براي نمونه‌هاي آزمايش شده رسم نماييد.
3.منحني تنش كرنش حقيقي را براي دو نمونه (يك نمونه فولادي و يك نمونه انتخابي ديگر) محاسبه و رسم نماييد.
4.براي تمام نمونه‌ها تنش تسليم، استحكام كششي، استحكام شكست (مهندسي و حقيقي) را به دست آوريد.
5.براي تمام نمونه‌ها درصد ازدياد طول، كرنش حقيقي كل، درصد كاهش سطح مقطع را به دست آوريد.
6.با فرض ??k?n و با استفاده از اطلاعات آزمايش، ضرائب k و n را براي دو نمونه (نمونه‌هاي استفاده شده در مورد 3) به دست آوريد.
7.چقرمگي نمونه‌ها (مقدار کار انجام شده تا شکست) را محاسبه كرده با يكديگر مقايسه كنيد.
8.مدول الاستيسيته و برجهندگي نمونه‌ها را به دست آورده با يكديگر مقايسه كنيد.
9.موارد 4، 5، 6، 7 و 8 را در يك جدول گزارش نماييد.
10.به طور کلي در خصوص اختلاف خواص کششي فلزات آزمايشات شده و احياناً اختلاف منحني‌هاي به دست آمده با منحني‌هاي گزارش شده در منابع اظهار نظر کنيد.

آزمايش دوم – پديده پيركرنش (Strain Aging) (جلسه چهارم)
هدف: بررسي پديده نقطه تسليم در فولاد ساختماني كم كربن، حذف آن با انجام تغيير شكل مومسان و پديد آمدن دوباره آن پس از تابكاري و افزايش استحكام مربوطه.
وسايل كار: دستگاه كشش يونيورسال، نمونه‌هاي استاندارد كششي ( مطابق استانداردASTM E-8M ) از جنس فولاد ساختماني كم كربن ST37، کوليس و كوره تابكاري.
روش كار:
1.يک نمونه فولادي را مشابه آنچه در آزمايش كشش ذكر شد، تا شكست نهائي مورد آزمايش قرار دهيد. منحني كامل نيرو ـ ازدياد طول اين نمونه را به عنوان شاهد حفظ كنيد. (در آزمايش جلسه اول انجام شده است.)
2.يک نمونه فولادي را در ميان فكهاي دستگاه قرارداده و آزمايش كشش را شروع كنيد. پس از پديدار شدن پديده نقطه تسليم و تغيير شكل موسان كوچك، در نقطه تغيير شكل مومسان نيرو را حذف كنيد. بلافاصله پس از حذف نيرو، دوباره نيروي كششي را اعمال كنيد. به گونه اي كه منحني نيروـ ازدياد طول بقيه مسير خود را طي كند. پس از بارگذاري دوباره و ايجاد تغيير شكل مختصر، بار ديگر نيرو را حذف كنيد. با انتخاب دما و زمان تابكاري مناسب، نمونه فولادي مورد آزمايش را در كوره تابكاري كنيد. دما و زمان تابكاري را به گونه اي انتخاب كنيد كه افزايش استحكام تسليم لحظه‌اي در منحني پس از بارگذاري دوباره قابل مشاهده باشد. نمونه تابكاري شده را دوباره تحت كشش قرار دهيد به طوري كه منحني نيروـ ازدياد طول آن در ادامه منحني ناقص قبل از تابكاري قرار بگيرد. آزمايش را تا شكست نهايي ادامه دهيد.
3.يک نمونه فولادي ديگر را به روش مشابه ( بند 2 ) مورد آزمايش قراردهيد، با اين تفاوت كه دماي تا بكاري بيشتر يا کمتر از دماي تابكاري مناسب انتخاب شده باشد. آزمايش را تا شكست نهايي ادامه دهيد.
خواسته‌هاي آزمايش پيرکرنشي
1.منحني تنش- کرنش مهندسي را براي نمونه‌هاي آزمايش شده رسم کنيد.
2.مشخصات به دست آمده در آزمايشها را با هم مقايسه کنيد. (تنش تسليم بالائي و پائيني، کرنش منطقه تسليم، مدول‌الاستيسيته، استحکام نهائي و …)
3.در خصوص مشاهدات خود و نتايج آزمايش بحث کنيد.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

نظرات (1)

1 دیدگاه برای تحقيق آماده در مورد راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي

 1. نمره 5 از 5

  آریادخت کیقباد (دانلود کننده فایل)

  سلام
  تشکر می کنم از مطالب خوبی که قرار دادید فایل را دانلود کردم عالی بود

  • پشتیبانی وبسایت

   با سلام
   لطف می کنید

دیدگاه خود را بنویسید

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

ads
ads