روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع

روش-های-مطالعه-و-بهبود-تلفات-در-شبکه-های-توزیع
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3500

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود  تحقیق آماده در مورد روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات  به شرح زیر می باشد

عنوان : روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 188

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع به صورت زیر است

اگر قدرت در خازن را نيز محاسبه كنيم مقدار آن صفر خواهد شد ولي جريان به اندازه 90 درجه از ولتاژ تقدم فاز دارد . مقاومت اندوكتيو باعث كشيدن بار از شبكه مي شود كه مي توان وسيله خازن آنرا خنثي نمود .
جهت بهره برداري صحيح و استفاده بهتر از خازن به مباحث و محاسبات زير مي پردازيم .
بار الکتریکی در شبکه:
بارراکتیو در شبكه توسط دو عامل دروني وبيروني توليد مي شود و عوامل دروني به دو نوع تقسيم مي شود :
الف – بارراكتيو بي باري
ب – بارراكتيو حاصل از شبكه
الف – بارراكتيو بي باري :
در ترانسفورماتورها بیش از 90%جريان بي باري آن راك تيو مي باشد كه بطور متوسط جريان بي باري ترانسفورماتورهاي هوايي حدود2/5%و بای ترانسفوماتورهای زمینی حدود1/7%و ترس های  63/20کیلو ولت 0/7%و ترانس های 230/63کیلو ولت حدود      0/6%و برای ترانس های 400/63کلو ولت حدود 0/5%جریان نامی آن می باشد.
ب – بارراكتيو حاصل از بار شبكه :
بارراكتيو به خاطر عبور جريانهاي بار از اندوكتانسهاي سري مدارهاي مختلف ايجاد مي گردد و براي محاسبه آن يكبار اندوكتانس ترانسفوماتورها و بار ديگر اندوكتانس خطوط و كابلها را در نظر مي گيريم . بارراكتيو ايجاد شده در ترانسفورماتورها بستگي به مقدارراكتانس هر ترانسفورماتور دارد كه با تقريب خوبي مي توان از راكتانس سري مدار معادل هر ترانس فرض نمود كه از فرمول زيرمحاسبه مي شود :
X = ( %Z*U)/S
كه در آنXراكتانس سري ترانس وUولتاژ فاز به فاز وSظرفيت ترانسفورماتور مي باشد .
كل بارراكتيو ايجاد شده در مدار معادل ترانسفورماتوها چنين خواهد بود
S =√ 3 U*I
اگر ولتاژ بر حسب كيلو ولت باشد .
MVA = ( K*S/ √3 U ) * ( %Z*U / S ) MVA = K*S*%Z
بارراكتيو حاصل از عبور جريانهاي بارهاي مختلف در اندوكتانس خطوط هوايي اگر كه توان ظاهري عبوري از هر خط هوايي يا كابل وولتاژ فاز به فاز بارراكتيو حاصل از اندوكتانس آن خطوط هوايي يا كابل باشد :
q =3 *X*I =3 *X* ( S/ √3 U ) = * S/U
ب ( 1) – راكتيو بيروني :
شامل بارراكتيو حاصل از الكترو موتورها ، چوكها ، ترانسفورماتورها و ... كه بعد از بررسي جدول ضميمه تجزيه و تحليل مي گردد .
 
 
خاطر نشان مي شود كه اين وضعيت با افزايش تعداد وسايل و لوازم خانگي رو به تشديد بوده و بايد اقدامات عاجلي در جهت كاهش راكتانس مدارهاي شبكه فشار ضعيف صورت پذيرد .
به عنوان مثال كولر بدون خازن در سال 1379 واد شبكه توزيع ايران شده كه با احتساب ضريب همزماني 40 درصد 131 مگاوار راكتيو در شبكه وارد شده است و با توجه به ضريب قدرت 90 درصد مقدار 112 مگاوار ظرفيت خازني جهت جبران سازي مورد نياز مي باشد .
اثرات پایین بودنФCos درشبکه:
1- جریان:
چون پارامترهای(P,U) تقريباً به مقدار ثابتي مي باشدوIنسبت معكوس باФ COSداردكه با كم شدن جريانIبالا می رود.که اثرات نامطلوبي دارد كه اگر طبق منحني ضميمه(1-1) Cos j = %5
را به =1Ф Cosتبدیل می کندجریان نصف خواهد شد
I = P/ √3 U* Cos Ф 
VA # √3 * U.I 
I = 1 / Cos Ф
2- قیمت انرژی:
عملا چون Ф Cosپایین می اید جریان Iبالا می رود و در نتیجه VA قدرت ظاهری بالا می رود ترانسفورماترها و ژنراتوری بزرگتر  باید انتخاب کرد که مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است
I1/I2=CosФ2/CosФ
بالطبع مصرف انرژي راكتيو بايد حتي الامكان كاهش يابد به بيان ديگرضریب قدرت بزرگتر باشد در عمل رساندن ضريب قدرت به واحد به صرفه نيست
3-تلفات در کابلها و سیم ها:
با افزایش جریان P=RIˆ2 افزایش می یابد و در نتیجه افت توان بالا می رود به منبع مراجعه شودكه در اثر كاهش جريان تلفات حرارتي مناسب با مجذور جريان كم خواهد شد مثلاً اگر
6/=Ф Cosرابه /8=Ф Cosبرسانیم تلفات 44%کاهش میابد
P 1 / P 2 = Cos Ф 1 / Cos Ф 2
( Cos Ф 1 / Cos Ф 2 ) . 100 % - 1
4-افت ولتاژ و حد اکثر ظرفیت کابلها:
خطوط هم داراي مقاومت سلفي و هم مقاومت اهمي مي باشند
U = I( R Cos+ Ф W L Sin) Ф
Z = R + JK
براي شبكه هاي سه فاز اگر حداكثر افت ولتاژ مجاز % n كه معمولا 5% مي باشد در نظر بگيريم در اين صورت خواهیم داشت
P = 3 UI Cos Ф
P = nU / R + LW . tg Ф
U = nU / 3
5-قدرت ظاهری ترانسفورماتورها :
که عملا این قدرت با =1Ф Cosمی توان به Wتبدیل و با متغیر ضریب قدرت Wخواهد بود اگر 400 کیلو ولت امپر را با         /5=Ф Cosانتقال دهیم 200کیلو وات امپر را می توان از ترانس گرفت                                VA1 / VA2 = Cos Ф 2/ Cos 1 Ф
اگر/8= Ф Cosباشد 312كيلو وات و اگر به يك برسانيم 400كيلو وات مي توان از ترانس گرفت
6-افت ولتاژ داخل ترانسفورماتور ها:
چون هر ترانس داراي دو مقاومت است يكي سلفي و ديگري اهمي كه در هر دو سيم پيچ ترانس مي باشند و مي توان به يك طرف ترانس تبديل كرد براي سهولت كار از امپدانس درصد مي توان محاسبه كرد كه مقدار امپدانس ترانس ماتورها بين 2 تا 12 درصد مي باشد
7- تلفات توان داخل ترانسفورماتورها:
شامل تلفات آهن كه مقدار ثابتي مي باشد و تلفات مس با مجذور جريان نسبت مستقيم دارد
بررسي فني اقتصادي و اجتماعي خازن :
با ذكر اين مثال كه مي خواهيم 140 كيلو وات برق رااز منبعي به طول يك كيلومتربا سيم 35 ميليمتر مربع آلومينيم و 20 كيلومتر سيم
120 ميليمتر مربع آلومينيم انتقال دهيم در حالت اول ضريب قدرت مدار 8% و درحالت دوم كه خازن نصب مي شود ضريب قدرت مدار 95 % در نظر گرفته مي شود .
بدون خازن :
I 1= 140000/ √3 * 20000 * 0/8 = 5/057 A
با نصب خازن:
I2 = 140000/ √3 * 20000 * 0/95 = 4/26
در سیم 35mm2و بدون خازن:
PA1= 3 RI1 = 3 * 1 * (5/057) = 77/25 w
در سیم 35mm2و با خازن:
PA2= 3 RI1 = 3 * 1 * (4/26) = 54/4w
: اختلاف دو حالت
PA1 – PA2 = 77/25 – 54/4 = 22/8 w
بدون نصب خازن :
PB1 = 3 * 20 * (5/057) * 0/293 = 453
با نصب خازن:
PB2 = 3 * 20 * (4/26) * 0/293 = 319
S1 =√ 3 UI1 =√ 3 * 20000 * 5/057 = 175kva
PB1 – PB2 = 453 – 319 = 134
S2 = √3 UI2 = √3 * 20000 * 4/26 = 147 ka
تفاوت ترانسفوماتور :
S1-S2=175-147=28KVA
به علت نبودن رنج ترانس:
S1” - S2 “ = 200- 160= 40kva
تلفات توان:
28 * 0/95 = 26/6 k
تفاوت تلفات وات بي باري ترانسفورماتور200و160:
570-480=90W
در حالت بار كامل :
( 175 / 200 ) * 3600 = 2756
تفاوت تلفات واته در بار كامل :
2756 – 2917 = 139
تفاوت كل :
22/85 + 134 + 90 + 136 = 385/3 kwh
اگر اين ترانسفورماتور 18 ساعت در روز و 10 ماه كار مفيدداشته باشد تلفات خط و ترانس در سال چنين خو اهد شد .
تلفات خط :
( 139 + 22/85 + 134 ) * 18 * 10 * 30 = 1578420 wh
تفاوت ترانس :
90 * 360 * 24 = 777600 wh # 778 kwh
كل تلفات در سال :
7650 + 778 + 828 = 9256 kwh
بنابراين مي توان محاسن خازن در شبكه را به صورت موارد ذيل به طور خلاصه بر شمرد .
1- با نصب خازن مقدار6/26 كيلو وات ظرفيت)  قدرت) به سيستم باز مي گرد
-2 با نصب خازن در سال معادل 229824 كيلو وات ساعت انرژي قابل فروش و جذب مشتركين جديد ميشود .
 -3 با نصب خازن بازدهي نيروگاهها و پستها و ترانسفورماتورها به ميزان 17 % افزايش مي يابد
-4  با نصب خازن ظرفيت شبكه ها به اندازه 17 % افزايش مي يابد
 -5 با نصب خازن سرمايه گذاري تاسيسات توليد و توزيع و مكانيكي به اندازه 17 % كاهش مي يابد .
-6 افت ولتاژ و افت توان داخل ترانسفورماتور كاهش مي يابد .
-7 آثار اجتماعي نصب خازن در زمينه جبران افت ولتاژ و نوسان ولتاژ مشتركين بسيار مطلوب و قابل اهميت است
نتيجه مي گيريم :
  واحدهاي اجرايي صنعت برق سعي و جديت نمايند كه ضريب قدرت مشتركين را به( (90- 98افزايش داده كه اجراي اين مهم به صورتهاي زير قابل بررسي است .
الف – آن دسته از مشت ركين جديد كه در جريان عقد قرارداد و تشريفات اوليه مي باشند ملزم به تهيه و نصب خازن در محل مصرف قبل از اتصال به شبكه شوند در غير اين صورت از عقد قرارداد و اتصال آنها به شبكه جلوگيري به عمل آيد .
ب – به آن دسته از مشتركيني كه در گذشته وصل به شبكه شده اند و داراي بار راكتيو باشند اخطار شود كه نسبت به نصب خازن متناسب با نياز اقدام نمايند و در غير اين صورت برق مصرفي آنان در ضريبي بزرگ تر از واحد كه جبران زيانهاي انرژي راكتيو را نمايد ضرب شود .

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید

برای دریافت ( روش های مطالعه و بهبود تلفات در شبکه های توزیع ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهرناز آرينا - 1398/4/8 (5:39)
خسته نباشيد عزيز من اين فايل رو دانلود کردم بسيار عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : ونه پرنيان - 1398/5/27 (8:5)
عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! عالي ! هر چي بگم کمه !
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید