دانلود سؤالات آزمون ششم تربيت بدني قالب فايل ورد

دانلود-سؤالات-آزمون-ششم-تربيت-بدني-قالب-فايل-ورد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد سؤالات آزمون ششم تربيت بدني مي باشد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3701

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود سؤالات آزمون ششم تربيت بدني قالب فايل ورد با قابليت ويراش

امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد سؤالات آزمون ششم تربيت بدني مي باشد

اين نمونه سوال همراه با پاسخنامه مي باشد

توضيحات در مورد فايل سؤالات آزمون ششم تربيت بدني  به شرح زير مي باشد

عنوان : سؤالات آزمون ششم تربيت بدني
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد سوالات : 120


فيزيولوژي ورزش و تغذيه
1)     کوفتگي حاد پس از تمرين‌هاي شديد عضلاني به دليل .................. ايجاد مي‌شود.
1) پارگي تارهاي عضلاني        2) کم خوني موضعي
3) استفاده از انقباض‌هاي برون‌گرا    4) تشنج موضعي
2)     اگر تمام واحدهاي حرکتي موجود در يک عضله هم زمان فعال شوند ................. .
1) قدرت در عضله به حد زير بيشينه مي‌رسد.
2) قدرت در عضله به بالاترين حد مي‌رسد.
3) قدرت توليدي عضله به صفر مي‌رسد.
4) از قدرت توليدي عضله به يکباره کاسته مي‌شود.
3)     مرکز تشخيص برخورد توپ به دست يا سينه بازيکن فوتبال متوجه کدام ناحيه در مغز است؟
1) تالاموس    2) قشر مخ    3) نخاع    4) مخچه
4)     براي جلوگيري از افزايش بيش از حد طول عضله اطلاعات حسي کدام يک از گيرنده‌هاي زير مفيد هستند؟
1) دستگاه گاما        2) اندام‌هاي گلژي
3) گيرنده‌هاي مفصلي        4) دوک‌هاي عضلاني
5)     کدام دسته از ليپوپروتئين‌هاي زير بر اثر فعاليت‌هاي ورزشي استقامتي زياد مي‌شود؟
1) HDL    2) LDL    3) شيلو ميکرون‌ها    4) LDH
6)     اگر بطن چپ بزرگ شده باشد ارتفاع موج QRS ممکن است .................. .
1) تا 4/3 معمول افزايش يابد.    2) تا کم‌تر از نصف معمول کاهش مي‌يابد.
3) پايدار باقي بماند.        4) تا دو برابر معمول افزايش يابد.
7)     کاهش ظرفيت هوازي به دليل بي‌تمريني به کدام يک از آنزيم‌هاي زير مربوط مي‌شود؟
1) SDH    2) PFK    3) ACH    4) ATPase
8)     با افزايش ليپوپروتئين‌هاي سنگين (HDL) به دنبال تمرين‌هاي ورزشي استقامتي چه اتفاقي در بدن رخ مي‌دهد؟
1) برداشت چربي‌هاي رسوب شده در رگ‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌هاي محيطي
2) انتقال چربي از بافت‌هاي محيطي به درون رگ‌ها
3) افزايش غلظت کلسترول LDL وتري گليسريد
4) کاهش غلظت کلسترول VLDL
9)     در مراحل پاياني يک فعاليت ورزشي سنگين، کدام يک از موارد ذيل منبع انرژي اصلي قلب ورزشکار ورزيده مي‌باشد؟
1) گلسيرول        2) اسيدهاي چرب آزاد
3) لاکتات        4) گلوکز
10)    صرف يک بطري 250 گرمي نوشيدني ورزشي که حاوي 3 درصد قند و 1 درصد اسيدهاي آمينه مي‌باشد حدود ............... کيلو کالري انرژي وارد بدن مي‌کند.
1) 12    2) 16    3) 30    4) 40
11)    در هر سرعت حرکت معين هر قدر نيروي گشتاور حاصله بزرگ‌تر باشد توزيع تارهاي ............... است.
1) ST کم‌تر        2) ST بيش‌تر
3) FT بيش‌تر        4) FOG کم‌تر
12)    کدام عامل سهم کم‌تري در انتقال دي اکسيد کربن در خون ايفا مي‌کند؟
1) محلول شدن در خون        2) ترکيب با سلول قرمز
3) ترکيب با هموگلبين        4) ترکيب با آب
13)     کدام نوع هايپوتروفي در قلب ورزشکاران استقامتي بيش‌تر ديده مي‌شود؟
1) درون‌گرا        2) برون‌گرا
3) ايزومتريک        4) ايزوتونيک
14)     در فعاليت‌هاي بيشينه:
1) حجم ضربه‌اي کاهش مي‌يابد.    2) ضربان قلب افزايش مي‌يابد.
3) جريان خون به عضلات بدون تغيير باقي مي‌ماند.    4) برونده قلبي کاهش مي‌يابد.
15)     عواملي که توليد و ترشح ADH (هورمون آنتي ديورتيک) را باعث مي شوند کدام گزينه صحيح مي‌باشد؟ (به ترتيب اهميت)
1) افزايش اسمولاريته مايعات بدن، کاهش حجم خون، کاهش فشار خون (مرفين، تهوع، استفراغ)
2) کاهش حجم خون، کاهش فشار خون، افزايش اسمولاريته مايعات بدن (مرفين، تهوع، استفراغ)
3) افزايش اسمولاريته مايعات بدن، (مرفين، تهوع، استفراغ) کاهش حجم خون، کاهش فشار خون
4) (مرفين، تهوع، استفراغ) کاهش حجم خون کاهش فشار خون، افزايش اسمولاريته مايعات بدن
16)     بيماري Ketosis در کدام رژيم غذايي وجود دارد؟
1) رژيم بدون کربوهيدرات        2) رژيم بدون پروتئين
3) رژيم بدون چربي        4) رژيم بدون مواد معدني و آب
17)     در کدام يک از انواع انقباض‌هاي زير، تمام انرژي حاصل از انقباض صرف ايجاد گرما مي‌شود؟
1) ايزوتونيک        2) ايزوکنيتيک
3) ايزومتريک        4) کانشتريک
18)     چه بخشي در CNS، اطلاعات درون دادي را از نواحي مختلف مغز دريافت کرده و آن‌ها را براي آگاه کردن قشر حرکتي از الگوهاي حرکتي مناسب ترکيب مي‌کند؟
1) ناحيه بروکاردر زير قشر    2) هسته دم‌دار عقده‌هاي حرکتي
3) هستة قرمز عقده‌هاي قاعده‌اي    4) نرون‌هاي مخروطي در قشر پيش حرکتي
19)     کدام يک از موارد ذيل سبب ايجاد پديده بندز در غواصان مي‌شود؟
1) تجمع   در خون غواص در اعماق دريا
2) محلوليت اکسيژن در خون
3) محلوليت ازت در بافت چربي
4) محلوليت و آزاد شدن ازت در خون
20)     در کدام يک از رشته‌هاي ورزشي، زنان و مردان بيش‌ترين اختلاف را دارند؟
1) ورزش‌هاي استقامتي        2) ورزش‌هاي سرعتي
3) ورزش‌هاي نيمه استقامتي    4) ورزش‌هاي قدرتي
?
آمار، سنجش و اندازه‌گيري در تربيت‌بدني
21)     در توزيع فراواني زير، فراواني نسبي متناظر با   کدام است؟
X    4    6    8    10    12
F    6    8    12    10    14

1) 15/0    2) 25/0    3) 24/0    4) 2/0
22)     کدام روش نمره‌گذاري در تصحيح سؤال‌هاي انشايي يا تشريحي دقيق و عيني‌تر است؟
1) کمي يا ترکيبي        2) تطبيقي
3) درجه‌بندي        4) تحليلي
23)     مفهوم اصطلاح ارزشيابي (Evaluation) کدام است؟
1) انتساب اعداد به خصيصه‌هاي افراد يا اشياء
2) تصحيح يا نمره‌گذاري ورقه امتحاني دانش‌آموز
3) مشخص کردن ميزان همکاري دانش‌آموز به طرق مختلف
4) مقايسه نمرات دانش‌آموز با معيارهاي از پيش تعيين شده
24)     .................، جزو اهداف اندازه‌گيري نمي‌باشد.
1) کمي سازي افراد        2) کمي سازي صفات رويدادها
3) معافيت افراد از بعضي تجربيات    4) تعيين نمره ردي و قبولي
25)     اگر به تمام مقادير يک توزيع عدد ثابتي را بيفزائيم، کدام مورد تغيير مي‌کند؟
1) انحراف معيار        2) هم ميانگين توزيع و هم انحراف معيار
3) ميانگين نمونه        4) نه ميانگين توزيع و نه انحراف معيار
26)     فرض کنيد استاد درس آمار که در چهار کلاس مختلف آمار مقدماتي تدريس کرده است، شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي کلاس‌ها را به شرح ذيل محاسبه کرده باشد:
کلاس شماره يک:          کلاس شماره دو  
کلاس شماره سه          کلاس شماره چهار  
اگر وي قصد داشته باشد، جايگاه هر فرد را براساس عملکرد دانش‌جويان همکلاس وي تعيين کند و شما نيز نمره 15 گرفته باشيد، ترجيح مي‌دهيد دانشجوي کدام کلاس مي‌بوديد؟
1) 2    2)1    3) 3    4) 4
27)     به منظور تشخيص نقاط ضعف دانش آموزان در يادگيري مطالب ارائه شده و کمک به رفع نارسايي‌هاي يادگيري آنان بهتر است از کدام يک از ارزشيابي‌ها استفاده شود؟
1) آغازين    2) تشخيصي    3) تکويني    4) تراکمي
28)     نمره 65 در مقياس T، معادل کدام نمره در مقياس Z است؟
1) 1    2) 5/1    3) 2    4) 5/2
29)     اگر در يک سري رکوردهاي بارفيکس، بالاترين رکورد 23 و پايين‌ترين رکورد 5 باشد و بخواهيم رکوردها را با فاصله 3 طبقه‌بندي کنيم، تعداد طبقات را تعيين کنيد؟
1) 7    2) 6    3) 33/6    4) 5/6

و ......

براي ديدن کامل فايل سؤالات آزمون ششم تربيت بدني را دانلود فرماييد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه سوال يا پيشنهاد در مورد سؤالات آزمون ششم تربيت بدني داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به سوالات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( دانلود سؤالات آزمون ششم تربيت بدني قالب فايل ورد ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهرنگ پژهان - 1398/7/15 (11:7)
سلام و خداقوت براي اينکه اين فايل را براي دانلود قرار داديد دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : گلرو شقايق - 1398/11/10 (6:49)
تبريک عرض ميکنم خدمت استاد دستتون درد نکنه فايل را دانلود کردم بسيار عالي و کامل
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : ونه مونا - 1398/9/16 (11:49)
درود بر شما ، يقينا اين مطلب نيز همانند ساير مطالب سايت بي نظير خواهد بود ، خوشحالم که جز اولين نفراتي هستم که اين مطلب ارزشمند رو خواندم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید