شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران

شناسايي-الگوي-بازار-و-تخمين-هزينه-اجتماعي-انحصار-در-بخش-مخابرات-ايران
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
عزیزان براي شما يک رساله آماده در مورد شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه یکتا فایل خریداری فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3879

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود رساله آماده درباره شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


عزیزان براي شما يک رساله آماده در مورد شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

برای پرداخت لینک دانلود فایل بصوت خودکار نمایش داده می شود در این صورت می توانید با خیال راحت محصول دانلودی شده خود را دانلود فرمایید


جزییات رساله آماده در مورد شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران به شرح زیر می باشد


فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 148

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران به صورت زیر است


خلاصه:
طي سالها بخش مخابرات به عنوان يك بخش داراي انحصار طبيعي قلمداد مي شده است، ولي طي سالهاي اخير با شروع آزادسازي وخصوصي سازي در كشورهاي مختلف موضوع ايجاد رقابت در بازار مخابرات نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع در ايران نيز با همراه با آزادسازي صورت گرفته در بخش مورد اهميت بوده و تلاشهايي به منظور ايجاد رقابت در بازار مخابرات انجام شده است و لذا اين رساله به دنبال آن است كه موضوع ايجاد رقابت در بازار مخابرات را از طريق بررسي وجود انحصار طبيعي در اين بازار تحقيق نمايد. به اين منظور با استفاده از داده هاي شركتهاي زير مجموعه شركت مخابرات ايران(شامل 30 شركت استاني و شركت همراه اول و شركت زير ساخت) طي سالهاي 1382 تا 1387 اقدام به تخمين يك تابع هزينه ترانسلوگ شده است. تخمين از روش SUR با استفاده از دادهاي تجميعي (pool) صورت گرفته است وسپس اقدام به آزمون جمع پذيري براي بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار شده است. همچنين با استفاده از تابع هزينه تخمين زده شده برآوردي از صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع به دست آمده است و در پايان براي نشان دادن اهميت ميزان هزينه هاي اجتماعي انحصار در بازار مخابرات ايران با استفاده از روش مثلث رفاه برآوردي از هزينه اجتماعي انحصار شده است. نتايج آزمون در مورد جمع پذيري تابع هزينه نشان مي دهد كه تابع هزينه تخمين زده شده جمع پذيري ناحيه اي بوده و لذا داراي انحصار طبيعي بوده و رقابتي نمودن بازار باعث افزايش كارايي در آن نمي گردد همچنين نتايج نشان دهندة صرفه هاي ناشي از مقياس وتنوع بالا در بازار مخابرات ايران است. از سوي ديگر انحصار كنوني در بازار مخابرات ايران بر اساس برآورد صورت گرفته هزينه هاي رفاهي بالايي را ايجاد نموده است( از 45 تا 63 درصد فروش) كه نياز به مقررات گذاري از سوي دولت در اين بخش به شدت وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بيان مساله تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
اهداف ، سوألات و فرضيه هاي تحقيق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
روش‌ و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
واژه هاي كليدي
چشم انداز تحقيق
محدويت تحقيق
فصل دوم
مقدمه
بازار و شكست آن
انواع شكست بازار
نظريه‌هايي در مورد شكست بازار
بازار و انحصار در آن
انحصار
علل انحصار
انحصار طبيعي
بازار و ويژگيهاي آن
ساختار بازار
رفتار بنگاه ها در بازار
عملكرد بازار
شناسايي ساختار بازار
تئوري تابع توليد
تئوري تابع هزينه
تغييرات تكنولوژيك
تابع هزينه پويا
ارزيابي تابع هزينه
شناسايي عملكرد بازار
انحصار در بازار
هزينه اجتماعي انحصار
روش هاي اندازه گيري هزينه اجتماعي انحصار
فصل سوم
مقدمه
مروري برمطالعات تجربي موضوع تحقيق
مطالعات مربوط به انحصار طبيعي در بخش مخابرات
مطالعات تجربي هزينه هاي اجتماعي انحصار
وضعيت مخابرات و ارتباطات در ايران
پيشينه مخابرات در ايران
بازار مخابرات ايران
جايگاه بين المللي مخابرات ايران
فصل چهارم
مقدمه
تحليل هزينة شركت مخابرات ايران
داده هاي پژوهش
هزينة كل
ستاده
قيمت نيروي كار
قيمت سرمايه
قيمت ساير نهادها
شاخص تكنولوژي
تصريح مدل
فرآيند تخمين
نتايج تخمين
محاسبه كشش هاي جانشيني و قيمتي
آزمون هاي تابع هزينه
آزمون عدم اشتراك
آزمون تجانس (هموتتيك بودن تابع هزينه)
آزمون انحصار طبيعي
آزمون صرفه‌هاي ناشي از مقياس
آزمون صرفه هاي ناشي از تنوع
محاسبه هزينه هاي رفاهي ناشي از انحصار
محاسبه و تفسير هزينه هاي رفاهي
يافته هاي تحقيق
فصل پنجم
جمع بندي ومروري بر يافته هاي تحقيق
تفسير نتايج
ملاحظات راجع به تفسير نتايج
ارائه پيشنهادهاي سياستي
فهرست منابع
فارسي
لاتين

فهرست جداول

جدول ‏ دلايل استفاده از تنظيم مقررات در بازار
جدول ‏ روشهاي محاسبه هزينة اجتماعي انحصار وايده نظري مرتبط با آن
جدول ‏ خلاصه اي مطالعات انجام شده در زمينه وپژگيهاي تابع هزينه در صنعت مخابرات
جدول ‏ مقايسه برآوردهاي مختلف از زيان رفاهي با فروض مختلف در مورد كشش تقاضا
جدول ‏ بازار مخابرات در ايران در سال
جدول ‏ وضعيت مخابرات در منطقه و جايگاه ايران
جدول ‏ ميزان و سهم هزينه هاي مختلف در شركت مخابرات ايران در طي سالهاي تا
جدول ‏ نتايج حاصل ازتخمين تابع هزينه بر اساس سه نرخ بهره
جدول ‏ كشش جانشيني جزئي آلن-اوزاوا ميان عوامل توليد
جدول ‏ كشش قيمتي جزئي آلن-اوزاوا ميان عوامل توليد
جدول ‏ نتايج آزمون عدم اشتراك در تايع هزينه
جدول ‏ نتايج آزمون تجانس در مورد توابع هزينه تخمين زده شده
جدول ‏ نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعي در تابع هزينه
جدول ‏ سطح معني داري نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعي
جدول ‏ نتايج حاصل از آزمون صرفه هاي مقياس
جدول ‏ نتايج حاصل از آزمون صرفه هاي ناشي از تنوع
جدول ‏ ميزان هزينه هاي رفاهي تخمين زده شده
جدول ‏ مقايسه نتايج مطالعات مختلف در مورد برآرود هزينه هاي رفاهي

فهرست نمودارها

نمودار ‏ تعادل انحصار طبيعي
نمودار ‏ برابري تقاضا و قيمت در يك بازار رقابتي
نمودار ‏ هزينه رفاهي ناشي از انحصار

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران داشتید از قسمت ارسال نظر دیدگاه های خود را برای ما ارسال فرمایید در کمترین زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران ) کلیک فرمایید

تگ های مطلب

#روش جمع آوري اطلاعات , #متن کامل (PDF) , #مخابرات ايران , #بازار و تخمين هزينه , #برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران , #ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎرﺑﺮدي 1391 زﻣﺴﺘﺎن / ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره / ﺳﻮم ﺳ , #آموزش روتوش در مسیر بازار کار – نرم افزار , #راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺛﺎر ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮآورد ارزش وا , #اینترنت در ایران , #تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی {shabnam} , #مجموعه قوانین شرکت مخابرات ایران , #محمدنبي شهيكي تاش , #فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , #فایل های پاور پوینت هوش رقابتی [mahsa] , #پاسخ به تمامی ابهامات و مشکلات طرح اینترنت غیر حجمی , #هزینه فیلترینگ، پنج درصد هزینه تمامشده اینترنت است , #پاورپوینت آشنایی با خانه آبشار – PLAYER , #رزومه , #Cv of Faculty Members , #پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی , #پردیس فارابی دانشگاه تهران , #تجارت الکترونیک: چالش ها و راهکارها در ایران , #بيان مساله تحقيق , #ضرورت انجام تحقيق , #اهداف ، سوألات و فرضيه هاي تحقيق , #روش شناسي تحقيق , #روش‌ و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها , #واژه هاي كليدي , #محدويت تحقيق , #بازار و شكست آن , #انواع شكست بازار , #بازار و انحصار در آن , #انحصار , #علل انحصار , #انحصار طبيعي , #بازار و ويژگيهاي آن , #ساختار بازار , #رفتار بنگاه ها در بازار , #شناسايي ساختار بازار , #تئوري تابع توليد , #تئوري تابع هزينه , #تابع هزينه پويا , #شناسايي عملكرد بازار , #انحصار در بازار ,

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهتا آرمينا - 1398/3/4 (6:43)
تشکر مي کنم از استاد از اينکه اين فايل رو قرار داديد دانلود کردم خوب و کامل بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پريچهر کيخسرو - 1398/3/6 (6:31)
سلام من فايل رو دانلود کردم بسيار خوب بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مهرنگ شباهنگ - 1398/4/14 (6:20)
سلام ممنون، واقعا کاربرديه.
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید