يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

طرح تفصيلي بابلسر در قالب فايل ورد

طرح-تفصيلي-بابلسر-در-قالب-فايل-ورد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد طرح تفصيلي بابلسر مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4772

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود طرح تفصيلي بابلسر در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد طرح تفصيلي بابلسر مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

اين طرح تفصيلي بابلسر داراي فايل هاي اتوکد dwg نقشه نيز مي باشد که در داخل دانلودی شده قرار داده شده است

توضيحات در مورد فايل به شرح زير مي باشد


عنوان : طرح تفصيلي بابلسر
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 209

طرح تفصیلی بابلسر طرح تفصیلی بابلسر
متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


- تعاريف خاص (1)
از آنجا که طرح جامع شهر بابلسر و در ادامه آن طرح تفصيلي شهر در راستا و براساس مباني طرحهاي سيال شهري ( قابل انعطاف ) تهيه شده‌است ، بنابراين نيازمندتعاريف خاصي است كه در اين طرح بدانها اشاره شده است . مهمترين تعاريف مرتبط با طرح كه در مبحث ضوابط و مقررات كاركرد دارد به شرح زير مي‌باشند :
1-1- كاربريهاي عمده تعيين شده :
كاربريهايي هستند كه محل دقيق استقرار آنها در طرح جامع مشخص شده و در طرح تفصيلي تدقيق شده اند .
2-1- كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي قبلي :
كاربريهايي‌هستندكه جزء پيشنهادات طرح تفصيلي قبلي بوده‌اند وليكن تازمان تهيه طرح جامع اجرا نشده‌اند، كاربريهاي موصوف به دو صورت ذيل در طرح تفصيلي جديد تعيين تكليف شده‌اند .

1-2-1- كاربريهاي تثبيت شده:
اين كاربريها كه برخي از كاربريهاي اجرا نشده طرح تفصيلي هستند داراي وسعت مناسب و موقعيت مورد قبول با توجه به شبكه‌هاي جديد طراحي شده براي شهر و مورد نياز محله ، ناحيه و شهر مي‌باشند . كاربريهاي موصوف در نقشه كاربري اراضي با عنوان کاربريهاي پيشنهادي آورده شده اند .

2-2-1- كاربريها و شبكه‌هاي در اختيار مديريت شهري :
برخي كاربريهاي اجرا نشده طرح تفصيلي قبلي به دليل مساحت بسيار ناچيز و موقعيت بسيار نامناسب قابليت اجرا براي شكل‌گيري كاربريهاي جديد را ندارند . برخي از شبكه‌هاي پيشنهادي طرح تفصيلي نيز همين ويژگي را دارا هستند . نحوه و چگونگي استفاده از كاربريها و شبكه‌هاي موصوف كه با علايم خاص در نقشه پيشنهـادي مشخص شده‌اند با پيشنهاد شهرداري و تأييد شوراي اسلامي شهر بوده که در صورت تصويب در کميسيون ماده 5 مي تواند به کاربريهاي مجاور و يا نيازهاي جديد اختصاص يابد .

3-1- کاربريها ي مصوب کميسيون ماده پنج طرح تفصيلي :
کليه کاربريهاي مصوب کميسيون ماده پنج طرح تفصيلي شهر بابلسر که تا کنون اجرا نشده اند و نيز مورد استفاده هاي ديگر در طرح جامع و تفصيلي قرار نگرفته اند با رنگ کاربري مربوطه وعلامت (ک – 5 ) در نقشه کاربري اراضي پيشنهادي نمايش داده شده است . کاربريهاي مذکور همانند کاربري اراضي پيشنهادي مي باشد .

4-1- کاربريهاي مغاير با طرح تفصيلي قبلي :
کاربريهاي مغاير ، از انطباق نقشه کاربري اراضي وضع موجود بر نقشه کاربري اراضي طرح تفصيلي قبلي بدست آمده است . کاربريهاي مذکور در نقشه کاربري اراضي پيشنهادي طرح تفصيلي جديد با رنگ کاربري مربوطه در وضع موجود نمايش داده شده و کاربري طرح تفصيلي قبلي آنها با دايره اي رنگي به رنگ کاربري مصوب قبلي بر روي آنها نمايش داده شده است .
به عبارتي کاربري وضع موجود اين زمين ها در طرح جديد پذيرفته شده وليکن جهت قانون مند شدن مي بايست به شهرداري مراجعه و اضافه ارزش ناشي از تغيير کاربري که ميزان آن را شوراي شهر تعيين مي کند ، پرداخت نمايند . اين کاربريها به لحاظ برخورد به سه دسته تقسيم مي شوند :
الف ) دسته اول که برخلاف طرح مصوب قبلي اقدام نموده اند پس از بررسي ساخت و ساز غير مجاز در کميسيون ماده صد و پرداخت جرايم مربوطه و نيز ارزش افـزوده تعيين شده و پس از تأييد کميسيون ماده پنج مي توانند از کاربري مربوطه برخوردار باشند .
ب ) دسته دوم که برخلاف طرح مصوب قبلي اقدام نکرده اند بلکه طرح قبـلي بـر روي استفاده هاي موجود آن زمان کاربري پيشنهادي گذاشته بود و يا اينکه در زمان وضع موجود طرح تفصيلي قبلي اين اراضي بصورت استيجاري در اختيار فعاليت هاي عمومي بوده و عيناٌ در طرح تفصيلي مذکور آمده باشند که به هر حال در صورت اثبات موضوع براي کميسيون ماده پنج نيازي به پرداخت ارزش افزوده ندارند .
ج ) دسته سوم املاکي هستند که داراي رأي کميسيون ماده صد بوده و احياناً جريمه احداث بنا را پرداخته اند و يا براساس اعمال ماده واحده تعيين وضعيت املاک با اخذ پروانه احداث بنا نموده اند ليکن بابت کاربري ارزش افزوده را نپرداختند ، اين دسته از املاک پس از پرداخت ارزش افزوده و حق و حقوق شهرداري ، با تأييد کميسيون ماده پنج مي توانند ازکاربري پيشنهادي طرح تفصيلي جديد برخوردار گردند .
در هر حال پلاک هاي مذکور در صورت مراجعه به شهرداري براي هر کار عمــراني و يا حقوقي مي بايست تعيين تکليف گردند . شهرداري مي تواند جهت درآمدزايي به اين قبيل

املاک مراجعه نموده و آنها را جهت قانوني نمودن کاربري شان ارشاد نمايد . در غير اين صورت و عدم مراجعه مي تواند پرونده آنها را به مراجع ذيربط ارجاع دهد .
طبق بند 5 مصوبه مورخ 28/10/1384 کميسيون ماده پنج طرح تفصيلي شهر بابلسر ، مقرر شد که بند دو مصوبه مورخ 7/2/1366 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عيناً در اين قسمت آورده شود :
« در مورد ساختمان ها وتأسيسات ناهماهنگ با کاربري هاي مصوب که بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مقرر در طرح هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي که علي رغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غير تجاري ، محل کسب و پيشه يا تجارت احداث گرديده و يا به هر حال شرايط کاربري مقرر در پروانه ساختمان رعايت نشده باشد ، شهرداري مي تواند در صورتي که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتيازات کاربري و
تراکم هاي ساختماني را به تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت کشور رسانيده باشد ، بنابر تقاضاي صاحب ملک و يا صاحب محل کسب و پيشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در کميسيون ماده 100 و قلع بنا يا تعطيل محل کسب و پيشه مورد را در کميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد .
هرگاه کميسيون مذکور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه بندي تشخيص دهدکه ساختمان ها و تأسيسات احداث شده و بهره برداري از آنها لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد نمي سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نيست و لهذا با اصلاح و تعديل کاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمان ها و تأسيسات مذکور ، عوارض اختصاصي مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند (1) فوق وصول و با صدور گواهي پايان کار يا عدم خلاف و يا ادامه کار محل کسب و پيشه موافقت خواهد نمود . ولي در صورتي که کميسيون مذکور با اصلاح و تعديل ضوابط کاربري موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره 1 ماده 100 و تبصره بند 24 الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري رفتار خواهد شد .
5-1- تراكم پايه :
تراكم پايه تراكم حداقلي است كه هر زمين با توجه به برنامه‌ريزي طرح تفصيلي و جهت حصول به جمعيت‌پذيري مورد نظر به تفکيک در هر محله ، مي‌تواند بدون پرداخت حق تعديل تراكم داشته باشد . تراکم پايه براي محلات مختلف با توجه به پتانسيل هاي توسعه محلات متفاوت خواهد بود . که در جداول جمعيت پذيري آورده شده است .

6-1- حداكثر تراكم مجاز :
حداكثر تراكم مجاز ، تراكمي است كه هر قطعه زمين با توجه به ويژگيهاي خود ، معبر همجوار و محل استقرار با رعايت سقف توان جمعيت‌پذيري محله مربوطه مي‌تواند با پرداخت حق تعديل تراكم بپذيرد . تراکم حداکثر مجاز تا اراضي 1000 مترمربع و معابر با عرض 45 متر در دفترچه هاي ضميمه ضوابط اصلي آورده شده است . بديهي است براي اراضي بالاي هزار مترمربع لفاف فضايي مربوطه مي بايست تهيه و به تأييد شهرداري برسد .

7-1-عوارض‌ اضافه ارزش ناشي از تراكم بيش از تراكم پايه (حق تعـديل‌‌ تراكم )
عوارض مذكور ما به ازايي است كه براي استفاده از هر تراكمي - بيشتر از تراكم پايه – تاحد تراكم حداكثر مجاز– مي‌بايد پرداخت شود . حق تعديل تراكم ( وتعيين كاربري ) به پيشنهاد شهرداري و توسط شوراي شهر تصويب مي‌شود . در تعيين ميزان حق تعديل تراكم مي‎بايست به شاخص‎هاي زير توجه تام گردد .
الف ) سرانه خدمات محله‎اي
ب ) ارزش روز قيمت زمين
ج ) وضعيت اجتماعي – اقتصادي محله مورد نظر
د ) اولويت‎هاي توسعه در شهر

8-1-عوارض اضافه ارزش ناشي از بهره‌وري از كاربريهاي انتفاعي ( حق تعيين كاربري )
عبارت از ما به ازايي است كه به هنگام انتخاب كاربريهاي تجاري ، مسکوني و انتفاعي ( تمام خدمات و كاربريهايي كه توسط بخش خصوصي و غير خصوصي جهت انتفاع تأمين مي‌گردد ) در مناطقي كه مجاز مي‌باشد بايد پرداخت شود .
توجه به شاخصهايي نظير قيمت روز زمين ، نوع فعاليت وسوددهي كاربري مربوطه ، موقعيت كاربري درسلسله مراتب عملكردي در تدوين حق تعيين كاربري از سوي شوراي‎شهر الزامي است .

2- منطقه‌بندي
طرح تفصيلي شهر بابلسر داراي سيزده منطقه اصلي به شرح زير مي‌باشد :
يك – منطقه مسكوني : براي استقرار عملكرد مسكوني و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند3 همين گزارش .
دو – منطقه عملكردهاي شهري : شامل ادارات ، بيمارستانها ، مراكز عمده فروشي و تجاري شهري و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
سه – منطقه عملكردهاي ناحيه‌اي : شامل عملكردهايي نظير دبيرستان ، مراكز درماني ، فروشگاههاي تخصصي‌تر و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
چهار – منطقه‌ عملكردهاي محله‌اي : شامل عملكردهايي نظير كودكستان ، دبستان ، عملكردهاي مايحتاج روزانه و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
پنج– منطقه‌ ‌عملكرد حريم‌ ‌معابر سريع شهري‌ واقع ‌در مجاورت‌ كمربندي و كنارگذر ‌شهر : به ‌شرح ‌‌مندرج ‌دربند3 .
شش – منطقه مركزي شهر : محدوده در برگيرنده محور شهيد رجايي- حدفاصل ميدان شهرباني تا ميدان گمرك كه در نقشه پيشنهادي مشخص شده ‌است به شرح مندرج در بند 3.
هفت – منطقه صنايع و خدمات كارگاهي و تجهيزات كلان شهري : شامل محدوده‌اي مشخص در شرق شهر (كنارگذر شرقي ) دربرگيرنده كارگاههاي تعميراتي ، كارگاههاي قابل استقرار در محدوده قانوني‎شهر و ديگر كارگاهها و تجهيزات شهري كلان نظير نمايشگاه ، مركز عمده‌فروشي ، انبار مركزي و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
هشت – منطقه جهانگردي – پذيرايي : شامل خدمات پذيرايي ، هتل‌ها ، خدمات بهره‌وري از ورزش‌هاي آبي و ساحلي و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
نه – منطقه آموزش عالي : شامل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به ويژه دانشگاه مازندران ، آزاد اسلامي ، مراكز تربيت معلم ، دانشگاه پيام نور و فعاليتهاي مرتبط به امر آموزش عالي و ديگر عملكردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 3 .
ده – منطقه عملكردهاي خدماتي : علاوه بر عملكردهاي محله‌اي ، ناحيه‌اي و شهري و نيز نه منطقه عملكردي برشمرده در قبل به شرح ؛ كاربريهاي موجود خدمات رفاه عمومي ، ساير كاربريهاي عمده تعيين شده ، كاربريهاي تثبيت شده طرح تفصيلي ، كاربريهاي خدماتي داراي مصوبه كميسيون ماده پنج و كاربريهاي در اختيار به شرح مندرج در بند 3 .
يازده – منطقه عملكردهاي توليدات كشاورزي : شامل كليه كاربريهاي زراعي ، باغي و شيلاتي واقع در محدوده قانوني شهر و كليه عملكردهاي مرتبط و مجاز به شرح منــدرج در بند 3 .
دوازده – منطقه ( حوزه ) استحفاظي : شامل كليه عملكردهاي مجاز به استقرار در حوزه استحفاظي شهر بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به شرح مندرج در بند 3 .
سيزده – ساير مناطق عملكردي : شامل مناطقي كه در مناطق دوازده گانه فوق‌الذكر عنوان نشده‌اند به شرح مندرج در بند 3 .

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد طرح تفصيلي بابلسر داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود طرح تفصيلي بابلسر در قالب فايل ورد بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهتاب مستانه - 1398/4/23 (4:11)
سلام.. ممنون از شما دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : مهتاب شقايق - 1398/1/20 (7:42)
سلام دانلود کردم واقعا دمتون گرم و ممنون شما واقعا بي‌نظيريد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : مشکان‌دخت شهناز - 1398/7/16 (2:54)
سلام سايتتون بي نظيره واقعا خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید