يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

طرح جامع شهر يزد

طرح-جامع-شهر-يزد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد طرح جامع شهر يزد مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4774

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود طرح جامع شهر يزد در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد طرح جامع شهر يزد مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

اين طرح جامع شهر يزد داراي فايل هاي اتوکد dwg نقشه نيز مي باشد که در داخل دانلودی شده قرار داده شده است

توضيحات در مورد فايل به شرح زير مي باشد


وزارت مسکن و شهرسازي
سازمان مسکن و شهرسازي استان يزد
تجزيه، تحليل و استنتاج طرح و برنامه هاي پيشنهادي

عنوان : طرح جامع شهر يزد
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 140
نقشه اتوکد : تراکم معابر .تراکم جمعيت .ساختمان و ...

طرح جامع شهر یزد طرح جامع شهر یزد
متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


مسائل جغرافيايي و اقليمي
مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه يزد
ساختار اداري – سياسي منطقه
موقعيت جغرافيايي (حدود و پهنه)
مشخصات آب و هوايي

اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي و تاريخي منطقه
وضعيت تاريخي
وضعيت فرهنگي
وضعيت اجتماعي
گروه‌بندي اجتماعي

نحوه توزيع و تحول جمعيت منطقه
توزيع و تحول جمعيت استان
توزيع و تحول جمعيت شهرستان يزد

وضع ارتباطات در منطقه
راهها و ارتباطات
راهها و ارتباطات

اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر يزد در آن
بررسي وضعيت نيروي كار و اشتغال
تركيب اشتغال
توريسم

برنامه هاي عمراني – ملي در سطح منطقه و تعيين سهم شهر در آن
برنامه‌ها و اهداف كلان بخش معادن
برنامه‌هاي بخش آب
برق و گازرساني
برنامه‌هاي بخش راه و ترابري
برنامه‌هاي عمراني بخش محيط زيست
حوزه نفوذ شهر يزد
منطقه شهري يزد
خصوصيات جغرافيايي و اقليمي
شرايط آب و هوايي
دماي هوا
ريزش هاي جوي
بررسي بادها

منابع طبيعي (جنگل و مراتع)
جنگل
بررسي معادن
منابع آب

تعداد و نحوه استقرار آباديها
مشخصات شبكه ارتباطي در منطقه
حمل و نقل منطقه‌اي

تأسيسات و تجهيزات زيربنايي
بررسي آبهاي سطحي و موقعيت مسيلها
بررسي و مطالعه ويژگيهاي زمين ساختاري در ايجاد سفره‌هاي آب زيرزميني
بررسي سفره آب زيرزميني شهرستان يزد
وضعيت برق شهرستان يزد

موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني
آثار تاريخي
جاذبه هاي طبيعي
موزه ها و مراكز فرهنگي ديگر

خصوصيات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي
يزد در گذر زمان
خصوصيات فرهنگي و اجتماعي منطقه
مشخصات جمعيتي حوزه نفوذ شهر يزد
خصوصيات اقتصادي
برنامه‌هاي عمراني ملي و يا منطقه‌اي در زمينه رشد و توسعه

شناخت شهر يزد
شناخت شهر
نام
تاريخ
عوامل گسترش شهر

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
موقعيت جغرافيايي شهر يزد
وضعيت و مسائل كلي زمين شناسي، نحوه گسترش سازندها، تكتونيك و هيدرولوژي
نحوه تأمين آب شهر
هواشناسي و اقليم شهر يزد
سيستم حركت آبهاي سطحي، مسيلها
نحوه دفع آبهاي سطحي (آب باران) در شهر و معايب آن

خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر يزد
خصوصيات جمعيتي و تركيب آن
خصوصيات اجتماعي شهرومحلات مختلف آن وچگونگي تأثيرآنهادرتوسعه كالبدي‌شهر
تراكم جمعيت در سطح شهر يزد و تغييرات آن در محلات شهر

خصوصيات اقتصادي شهر
اوضاع كلي اقتصادي شهر
جمعيت فعال، اشتغال و بيكاري
بررسي ارزش زمين، ساختمان و عوامل مؤثر آن
هزينه‌هاي مربوط به مسكن
برنامه‌هاي آتي دولت و ارگانهاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي

امكانات مالي اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير سازمانهاي مؤثر در آن
امكانات مالي شهرداري
هزينه‌هاي شهرداري
امكانات تأمين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني
امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليتهاي عمراني
امكانات و مشكلات جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص
چگونگي قوانين و مقررات مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي و ....

خصوصيات كالبدي شهر
نحوه استفاده از اراضي شهر
وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف (آموزشي، بهداشتي، درماني و...)
نحوه توزيع خدمات محله‌اي (آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، خرده‌فروشي ...)
بافت و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محلات مختلف در شهر
تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر از طرق بازديدهاي محلي
وضعيت كلي ساختمانهاي مسكوني در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح
مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر
وضع مالكيت اراضي در شهر با تفكيك نوع مالكيت خصوصي، عمومي
وضع بناها و محوطه هاي تاريخي با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت
موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه‌هاي تأسيسات شهري
وضعي كيفي و كمي تجهيزات شهري
وضع شبكه بندي خيابانها و معابر پياده، از لحاظ سيستم شبكه بندي
مسائل مربوط به عبور و مروري عمومي و خصوصي در شهر

تاكنون مطالعات متعددي درخصوص تعيين حوزه نفوذ شهريزد انجام گرفته است . اولين مطالعه‌اي كه دراين خصوص انجام شده، تحقيقات مايكل بناين1 است كه درسال 1975 با استفاده ازنظريه مركزي كريستالر به بررسي حوزه نفوذ شهر پرداخته است وي درباره منطقه يزد و بررسي و آزمون نظريه فوق هفت رده شامل يك شهر بزرگ و دوشهرك درسطح بعد و 4 روستا درسطح پايين را تشخيص داده است . او دربررسيهاي خود با تجزيه وتحليل وجمع آوري عملكردهاي مختلف دركليه سكونتگاهها به اين نتيجه رسيده است كه شهريزد با 326 عملكرد خدماتي درسال 1975 درصدرجدول بوده است و با اين فرض كه هرچه شهري بزرگترباشد ناحيه اي كه تحت تاثير و تسلط خود قرار مي دهد، بزرگتراست و حوزه نفوذ آن به قدري گسترش مي يابد كه حوزه نفوذ شهرهاي كوچك اطراف خود را نيز تسخير مي‌كند وحتي شهرهاي كوچكتر پيرامون خود را درقلمرو تاثيرات خود قرار مي دهد شهريزد را به عنوان كانون خدمات رساني معرفي مي نمايد زيرا اين شهر هم ازنظرجمعيتي و هم ازنظر تعدد خدمات اداري، داراي وضعيتي بسيار برتر از سايرشهرهاي استان است و اين برتري باعث گرديده كه درگستره حوزه نفوذ، حتي شهرهاي پيرامون خود را نيز دربرگيرد ولي آنچه باعث گرديد كه سايرفروض نظريه كريستالر ازنظر مايكل بناين با منطقه يزد سازگاري نداشته باشد وضعيت خاص منطقه يزد است، كه وي دربخش اول كتاب خود ضمن بررسي وضعيت طبيعي و تاريخي يزد، قدمت سكونت و نظام آن را پس از اسلام دراين منطقه مورد توجه قرار داده است . به نظر بناين ازيك طرف محدوديتهاي طبيعي بخصوص محدوديتهاي اقليمي و كمبود آب ، عوامل اقتصادي واجتماعي را تحت تاثير قرارداده است و ازطرف ديگر تامين آب ازطريق حفر قنات مستلزم هزينه سنگيني بوده كه با سرمايه گذاري افراد صاحب نفوذ و ثروتمند ايجاد مي شده است. بعلاوه عوامل اجتماعي- سياسي ازجمله ناامني راههاي تجاري و راههاي درون منطقه اي و مراكز جمعيتي كوچك مانع ازآن بود كه مكانهاي مركزي درقالب سلسله مراتب مكاني آنطور كه درنظريه كريستالر مطرح است بوجود آيد. او همچنين دربررسيهاي خود به كاركردهاي خدمات ، وضعف فروشگاههاي شهري و روستايي، صنعتگران و خدمات درسكونتگاهها پرداخته و موقعيت مكاني هريك از كاركردها را تعيين نموده است. مايكل بناين با طرح نظريه هاي مكان مركزي درمورد حركت مصرف كنندگان براي تامين كالاها و خدمات والگوي حاكم برمنطقه، درقالب نقشه هايي تمركز شهريزد را نشان داده است. او درتحقيق خود برتري شهريزد را درتامين كالاها وخدمات موردنياز سطح پايين تر و نيز تمركز فعاليتهاي غيرتجاري چون سكونت مالكان روستايي، رواج صنعت نساجي و مركزيت مذهبي نسبت به كل استان به اثبات رسانيده است و در پايان نيز با توجه به عدم وجود بازارهاي مبادلاتي و اقتصاد دهقاني و عدم وجود آنها در فلات مركزي ايران، شهر يزد را الگوي شهر برترمعرفي نموده است.
مطالعه دوم براي تعيين حوزه نفوذ شهر يزد را مي توان براساس نتايج بدست آمده از آمارگيري روستائي جهادسازندگي يزد درسال 1360 كه عامل حجم مراجعات سكونتگاههاي شهرستان را بعنوان عاملي درجهت تعيين حوزه نفوذ (حوزه جذب) درنظرگرفته است عنوان نمود. اين مطالعه نشان داد كه درمقياس دهستان، كليه دهستانهاي شهرستان يزد و تعداد زيادي ازسكونتگاههاي روستايي وشهري استان درحوزه نفوذ قوي (جذب) شهريزد قرارگرفته اند2 كه باتوجه به ارائه تسهيلات حمل ونقل وسايرامكانات ارتباطي دردو دهه گذشته قطعاً اين حوزه تقويت گرديده و باعث شده است كه نظام سكونتگاهها ازيك نظام سلسله مراتبي تبعيت نكند ازطرف ديگر همانگونه كه قبلاً ذكرگرديد بدليل موقعيت اقليمي استان و فقر منابع مالي براي حفرقنوات، چون عمدتاً تامين مالي اينگونه اقدامات ازطرف مالكان شهريزد تامين مي گرديده، الزاماً شهريزد توانسته است حوزه نفوذ سكونتگاههاي شهري استان را تحت تسلط خود بگيرد .
علاوه برموارد فوق‌الذكرچنانچه اهداف مراجعه به شهرمركزي بعنوان معياري درجهت تعيين حوزه نفوذ درنظرگرفته شود. شهر يزد بدليل ارائه خدمات برتر وعملكردهاي متعدد توانسته است بعنوان شهربرتر معرفي گردد و طبيعتاً گرايش به اين شهرنسبت به سايرشهرستانهاي منطقه بيشتر شود بطوريكه برخي ازعملكردهاي موجود درسطح ملي- منطقه اي مطرح مي باشند . بنابراين براساس معيار فوق كليه شهرهاي استان درحوزه جذب (حوزه نفوذ قوي) شهر يزد بوده اند زيرا براساس مدت زمان لازم براي دسترسي به خدمات وكالاهاي شهرمركزي بدليل موقعيت نسبتاً هموار زمين و وجود جاده‌هاي تقريباً مناسب، عمدتاً سكونتگاهها از نظام سلسله مراتبي تبعيت نكرده و كليه سكونتگاههاي شهري و برخي دهستانها و تعداد زيادي از سكونتگاههاي روستايي عملاً درحوزه نفوذ قوي (جذب) شهريزد قرارگرفته اند
مطالعه سوم، كه به بررسي معيارهاي تعيين حوزه نفوذ شهر يزد پرداخته است. بدليل وجود عملكردهاي قوي موجود شهريزد درسطح ملي ومنطقه اي ، گرايش به اين شهر را طبيعي دانسته و كليه شهرهاي استان را درحوزه جذب قوي شهريزد معرفي نموده است . به گونه اي كه صرف مقياس كمي مسافت (دوري فاصله) نيز بدليل موقعيت نسبتاً هموارزمين و وجود جاده هاي تقريباً مناسب موجود در سطح استان مانع از حركات جمعيتي، شناخته نشده است . همچنين وجود برخي خدمات موجود شهريزد كه داراي حوزه جذبي فراتر ازشهرستان و حتي استان مي باشد، (ازجمله مركز دياليز و نازايي كه درسطح ملي ومنطقه اي به نيازمندان ارائه خدمات مي دهد) كه دربرخي موارد كشورهاي همسايه را نيز تحت تاثير قرارداده است. به تقويت و گستره اين شعاع كمك نموده است .
مطالعه چهارم، تحليل ويژگيهاي مناطق مختلف استان است كه براساس نتايج انجام گرفته درخصوص سيستم عملكردي شهريزد و پسكرانه هاي آن ، حوزه هاي برنامه ريزي اسكان جمعيت استان را مشخص نموده است .

نتايج حاصل از داده هاي مربوط به مراجعات به شهريزد
براساس داده هاي حاصل ازمراجعات آباديها براساس اولويت اول و دوم شهريزد مشخص مي گردد كه مراجعه به شهريزد ازكليه جهات جغرافيايي اين شهر انجام شده است. اين امر به دليل عدم وجود موانع طبيعي، امكان دسترسي مناسب براي تردد درسطح جاده هاي استان (خصوصاً جاده سنتو ) فقدان مركزخدماتي رقيب (درسطح آستانه هاي خدماتي شهريزد) تا فواصل طولاني درسطح استان يزد و حتي استانهاي همجوار بوده كه عملاً شهر يزد را به صورت قطب بلامنازع درپهنه كويرمركزي ايران تبديل نموده است و حتي درعرضه برخي خدمات همچون درماني و آموزش عالي، اين شهر نقش فرامنطقه اي و ملي داشته و الزاماً محدوده حوزه نفوذ استاني را شامل نمي شود. اما لازم به ذكراست كه اين گستره از درجات مختلفي برخوردار بوده و براساس سطوح مختلف مراجعه و آستانه هاي متفاوت قابل تفكيك است . به عبارتي وجود كاتاليزورهاي خدماتي يا شهرهاي مياني استان كه قبلاً به تفصيل بيان گرديد و همچنين بعد مسافت درخصوص نقاط سكونتي بالاي 50 كيلومتر ، باعث شده است كه ميزان مراجعات به شهريزد و گستره آن ازدرجات مختلفي برخوردار باشد كه براساس نتايج حاصله ، سه آستانه مجزا كه براساس ميزان مراجعات قابل تفكيك است به شرح زير بدست آمده است.
آستانه اول
شامل نقاطي كه بيشترين تعداد مراجعات ( خصوصاً اولويت اول انتخاب ) را به شهر يزد داشته و بدليل همجواري با اين شهر ازحداقل طي مسافت برخوردار بوده و درعين حال درمحدوده منطقه شهري پيوسته به شهريزد نيز قرار دارند. اين محدوده شامل شهرستانهاي يزد ، صدوق و تفت است كه شهرهاي شاهديه ، زارچ ، اشكذر، حميديا و تفت را به همراه سكونتگاههاي روستايي واقع دراين سه شهرستان شامل مي شود. اين پهنه وسعتي معادل 14 هزاركيلومتر را با جمعيتي حدود 500 هزارنفر تحت پوشش قرارمي دهد كه حدود 65 درصد جمعيت و 20 درصد مساحت كل استان را شامل ميشود.
آستانه دوم
شامل مراكزي است كه اگرچه درپهنه منطقه شهري يزد قرارگرفته ولي درعين حال به دليل افزايش فاصله از شهريزد ( بيش از 30 كيلومتر ) امكان مراجعه به شهريزد را بمانند نقاط واقع درآستانه اول نداشته و درعين حال به دليل وجود شهرهاي مياني استان از پتانسيل بالايي براي خدمات رساني برخوردارند . اين آستانه شامل شهرستانهاي ميبد و اردكان درشمال و مهريز درجنوب شهريزد است كه مركزهرسه شهرستان (ميبد ، اردكان ، مهريز) ازجمله نقاط با جمعيت بالا پس از شهريزد بوده و بدليل عرضه برخي خدمات ، سكونتگاههاي اطراف راازمراجعه مستقيم به شهريزد بي نياز نموده اند .
آستانه سوم
اين پهنه شامل مراكزي است كه بيشترين فاصله را با شهريزد و خصوصاً امكان ارتباط با محور سنتو را نداشته و به دليل دوربودن ازامكان دسترسي سهل و آسان، جمعيت اندك و همچنين توان دستيابي به مراكز خدماتي خارج از استان عملا ” درآخرين آستانه جذب شهر يزد قرارگرفته اند. اين پهنه شامل 3 شهرستان بافق، خاتم و ابركوه است كه بترتيب درشرق، جنوب وغرب استان يزد واقع شده‌اند، سابقه ارتباط و حتي قرارگيري اين سه درمحدوده تقسيمات سياسي استانهاي همجوار مشخصاً باعث جدايي گزيني آنها از مركز ( شهريزد ) شده است.

1-1- منطقه شهري يزد
با توجه به مباحث پيشگفته درخصوص ويژگي استان يزد دراستقرار جمعيت شهري و تمركز جمعيت درمناطق شهري استان و همچنين به دليل محوريت اين شهر با توجه به پهنه اي كه چنين جمعيتي را درخود جاي داده است ازاهميت خاصي برخوردار است. بنابه همين ويژگي، مطالعه اي با رويكرد نحوه آرايش فضايي و موقعيت مكاني سكونتگاههاي شهري درسطح استان انجام گرفته است. اين بررسي با هدف چگونگي استقرار براي رسيدن به تمركز نقاط شهري تهيه شده است تا ازاين طريق محدوده اي كه به عنوان منطقه شهري قابل تعريف است . شناسايي شود.
براي رسيدن به هدف فوق الذكر ، در وحله نخست كليه سكونتگاههاي شهري دراستان با توجه به تعداد جمعيت و براساس موقعيت استقرار جغرافيايي ، شناسايي و برروي نقشه مشخص شده اند. ازآنجايي كه براساس پيشينه تبديل نقاط روستايي به شهري و وجود پتانسيل هاي لازم دراين خصوص درسطح استان ، امكان تبديل هريك از نقاط روستايي با جمعيت زياد به نقطه شهري وجود دارد ، لذا كليه سكونتگاههاي روستايي نيز كه داراي حداقل 2 هزار نفر جمعيت مي باشند، نيز به عنوان سكونتگاه روستايي انتخاب و موقعيت آنها نيز درنقشه مربوطه مشخص مي گردد.
نتايج حاصل ازتعيين موقعيت هريك ازنقاط درپهنه استان (اعم ازشهري و روستايي)، ويژگي ديگري را به مجموع خصايص قبلي نظام استقرار جمعيت استان يزد اضافه مي نمايد و آن اتصال و ادغام اين سكونتگاهها در امتداد محور اصلي جاده بين شهري جنوب به تهران (جاده سنتو) است كه همچون نخ تسبيح سكونتگاههاي بزرگ و كوچك را درامتداد خود جاي داده است و نكته مهمتراينكه شهر يزد همچون بزرگترين دانه با بيشترين جمعيت ، محوريت خاصي را دراين ميانه بعهده گرفته است.
آرايش استقرار جمعيت درحالت فوق الذكر، نظام جديدي را از استقرار فراهم مي آورد كه به عبارتي منطقه شهري را تعريف مي كند.

شناسايي پهنه منطقه شهري
همانگونه كه قبلاً بيان شد بخش عمده اي ازاستان يزد در مسيرمحور ترانزيت راه بندرعباس به تهران (مسيراتصال جنوب به مركز و شمال كشور) قرارگرفته است. اين محور كه بخشي ازآن دراستان يزد به جاده سنتو مشهوراست، اثر قابل توجهي درآرايش فضايي سكونتگاهها (اعم از شهري و روستايي) برجاي گذاشته است. محور 2 هزاركيلومتري فوق الذكر كه از بندرعباس تا تهران دربرميگيرد اگرچه درمسيرخود ازشهرها و آباديهاي بسياري مي گذرد اما درهيچ محدوده اي به چنين تراكمي ازجمعيت وفعاليت منجر نگرديده است به گونه اي كه حتي انحناي جاده نيز درآرايش و استقرار سكونتگاهها تاثيرگذاشته است. براساس نتايج سرشماري سال 75 و محاسبه نقاط سكونتگاهي بالاي دوهزارنفرجمعيت رابطه مستقيمي بين همجواري با جاده (محور فوق الذكر) و تمركز و تراكم جمعيت بدست آمده است، به اين ترتيب كه هرچه سكونتگاهها ازاين محور فاصله گرفته اند ازكاهش جمعيت و پراكندگي زيادي برخوردار شده اند و هرچه كه به سمت اين محور سوق يافته اند ازتمركز بيشتري برخوردار شده اند. براساس نتايج جدول شماره 5 كه مراكز سكونتي بالاي 2 هزار نفركل استان را نشان مي دهد، ازمجموع 30 نقطه سكونتي عمده استان تنها 8 نقطه (5 شهر و 3 روستا) ازاين محور فاصله دارند و ازنظرجمعيتي تنها 12% كل جمعيت را دربرمي گيرند. درصورتي كه صرفاً نقاط شهري استان مدنظر قرارگيرد، اين درصد افزايش يافته و به 95% صعود مي كند. به عبارتي تنها 5 درصد از سكونتگاههاي نقاط شهري درخارج ازاين محور قرار دارند ومابقي درميانه يا حاشيه اين جاده استقرار يافته اند. چنين تمركزي با سهم بالاي جمعيت نشان دهنده اهميت و ويژگي خاص اين محور است كه چنين جذابيتي را براي مردم منطقه فراهم نموده است و علاوه براستقرار جمعيت ،‌ پتانسيل جذب فعاليتهاي اقتصادي دراين محور را نيز نشان مي دهد زيرا قريب 90 درصد از كل واحدهاي صنعتي استان، درشهرستان يزد و عمدتا ” درمجاورت اين محور ملي شكل گرفته اند.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد طرح جامع شهر يزد داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود طرح جامع شهر يزد بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مشکين‌دخت پادينا - 1398/3/15 (5:8)
سلام فايل را دانلود کردم ممنون از اينکه اين فايل را براي دسترسي قرار داديد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : آريانا آرمينه - 1398/4/20 (5:18)
سلام.. ممنون از شما دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : مهتاب شيفته - 1398/6/16 (6:9)
سلام ممنون، واقعا کاربرديه.
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید