امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت

توضیحات کوتاه

دانلود طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش

فرمت: POWERPOINT پاورپونت (قابل ويرايش)
چاپ : بدون هيچ گونه مشکل در پرينت گرفتن
قابليت ويرايش فايل : کاملا قابل ويرايش
تعداد اسلايد: 165 اسلايد قابل ويرايش
زبان : فارسي

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت

توضیحات

دانلود طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش

عزيزان مي توانيد اين طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت و داراي اسلايد و با قابليت ويرايش را با قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید
بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

توضيحات طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 :

عنوان:دستور زبان فارسي 2

فرمت: POWERPOINT پاورپونت (قابل ويرايش)
چاپ : بدون هيچ گونه مشکل در پرينت گرفتن
قابليت ويرايش فايل : کاملا قابل ويرايش
تعداد اسلايد: 165 اسلايد قابل ويرايش
زبان : فارسي

اسکرين شات طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2

 طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2

قسمتي از مطالب طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 :

كسب معيار هاي لازم براي استنباط صحت و سقم آثارنويسندگان ،شعراو محققان
ويرايش متون از نقطه نظردستورفارسي

الفباي فارسي
مجموع نشانه هايي كه براي نشان دادن آواهاي هر زبان به كار مي رود: ا، ب،… واج هركدام از آواهاي زبان را واج مي گويند.
از كوچك ترين واحد صوتي متمايز، يعني كوچك ترين واحد صوتي اي كه مي تواند تغييري در معنا ايجاد كند.
مثال: رود، زود

انواع واج واج ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

صامت
مصوت

صامت /همخوان

صامت:

آوايي است كه دراداي آن جريان هوا هنگام خروج در نقطه اي ميان گلو ولب ناگهان به مانعي برخورد مي كند.
مثال : ِ، ُ،

صامت هاي زبان فارسي
صامت ها در زبان فارسي 23 عدد هستند :
ء،ب،ت،ج،خ،د،ر،ز،س،ش،ف،ق،ك،ل،م،ن،و،ي ، ه .
براي برخي صامت ها چند نشانه به كار مي بريم. مانند: س،ز و… .

مصوت:

آوايي است كه با لرزش تار آواها از گلو بيرون مي آيد و هنگام اداي آن دهان گشاده مي ماند .
مثال : آ، او،اي در زبان فارسي شش مصوت وجود دارد: مصوت هاي بلند ، مصوت هاي كوتاه :
آ ، او، اي ، -َ ، -ِ ، -ُ .
مصوت هاي بلند
مصوت بلند :آ ، او، اي
مصوت هاي كوتاه
مصوت هاي كوتاه : -َ ، -ِ ، -ُ
مصوت مركب
به مصوتي گفته مي شود كه در حين اداي آن وضع اعضاي گفتار تغيير مي بذيرد،و بر اثر آن ، زنگ يعني ارتعاشات فرعي صوت نيز مختلف مي شود .
صدا از يك مصوت به سوي مصوت ديگر مي لغزدو مي توان آن را در حكم دو مصوت شمرد : روشن، فردوسي
جمله واقسام آن

جمله:

كوچكترين واحد كلام كه مفيد معني كامل باشد و آن مركب است از مسند اليه و مسند و رابطه يا فعل.
مثال: بهرام دانا است
به عبارت ديگر: جمله يا مجموع چند كلمه است كه بر روي هم پيام كاملي را برساند.
اجزاي جمله
نهاد:كسي يا چيزي يا مفهومي است كه كاري يا حالتي به آن نسبت داده مي شود .
اجزاي جمله

گزاره:

قسمتي از جمله است كه حكمي را درباره ي نهاد بيان مي كند.

اقسام جمله

جمله بر دو قسم است: فعلي ، اسمي
جمله ممكن است به صورت يك كلمه بر زبان بيايد
مثال: بيا !
گروه ، واژه

هر جمله از اجزاي كوچكتري تشكيل شده است كه مي تواند واژه يا گروه باشد.
گروه ، واژه
چند واژه كه حول يك محور جمع شده باشد را گروه گويند. مثال: دانش آموزان كلاس پنجم آمدند
دانش آموزان : هسته / دانش اموزان كلاس پنجم : گروه
هر كدام از جزءهاي هسته را واژه اي تشكيل مي دهد. برخي از واژه ها نيز قابل تقسيم به اجزاي كوچكتري هستند .

گروه ، واژه
هر كدام از جزءهاي هسته را واژه اي تشكيل مي دهد. برخي از واژه ها نيز قابل تقسيم به اجزاي كوچكتري هستند .

واژك

كوچكترين واحد زباني است كه داراي بار دستوري و معنايي باشد و نمي توان آن را به واحد كوچكتري تقسيم كرد
مثال: تمرين
اركان جمله
همه اجزاي جمله از حيث نقش وارزش،
يكسان نيستند ودر ميان آن ها دو يا سه جزء هستند كه ساختمان جمله روي آن ها استوار است و بي وجود آن ها ساختمان جمله فرو مي ريزد .

جمله با فعل تام
فاعل فعل
اجزاي جمله با فعل ربطي
نهاد
مسند
فعل ربطي
مثال: مسعود با ادب است
جايگاه و تركيب اجزاي جمله
نهاد،معمولأ در صدر جمله
فعل،هميشه در آخر جمله مي آيند، خواه فعل ربطي باشد يا تام
مفعول، معمولا پس از نهاد و پيش از فعل
جايگاه و تركيب اجزاي جمله
متمم، پس از نهاد و پيش از مسند
منادا، در آغاز جمله و پيش از نهاد مي آيد
بدل، معمولأ پس از مبدل منه مي آيد
جايگاه و تركيب اجزاي جمله
تمييز،معمولأپس از مفعول و پيش از فعل مي آيد
مسند، پس از نهاد و پيش از فعل ربطي جاي دارد
مضاف اليه، معمولا پس از مضاف مي آيد

جايگاه و تركيب اجزاي جمله

صفت بياني، معمولأ پس از موصوف مي آيد
قيد، معمولأ جاي قيد دراوايل جمله است وپس ازنهاد مي آيد

اقسام جمله براساس مفهوم

تقسيم جمله از حيث مفهوم و چگونگي بيان
جمله به اعتبار طرز بيان به 4 دسته تقسيم مي شود:
خبري ، پرسشي، عاطفي ، امري

خبري: در آن از وقوع كار يا بودن حالتي به اثبات يا نفي خبر مي دهيم .
مثال: مسعود آمد.

جمله پرسشي

پرسشي: كه در آن درباره امري پرسش به عمل كوچكتري .
مثال : حال شما چطور است ؟

جمله عاطفي

جمله عاطفي : كه با يكي از عواطف خود از قبيل تعجب، تمني، خشم…را بيان مي كنيم.
مثال : عجب گل قشنگي

جمله امري

امري :كه در آن انجام دادن كاري يا داشتن و بذيرفتن صفت و حالتي به اثبات يا منفي طلب مي شود.
مثال : لطفا دفترت را بيار .

جمله شرطي

جمله شرطي:كه با دو فعل ساخته و شرطي را بيان مي كند .
مثال : اگر بياييد ما هم مي آييم.

جمله مستقيم

مستقيم: جمله است كه در آن اجزاي كلام، نظم طبيعي و تركيب مستقيم خود را داشته باشد.
مثال : محسن ديروز كتابي به من داد .

جمله غير مستقيم

غير مستقيم: جمله اي است كه در آن اجزاي كلام، نظم طبيعي وآيين تركيب اجزا و اركان به هم خورده باشد.
مثال: باز برگردم به تاريخ

جمله فعلي

جمله فعلي: به جمله اي مي گويند كه از نهاد و فعل تام ساخته شده باشد:نهاد ، گزاره
مثال : سيب رسيد .

جمله بي فعل

جمله بي فعل :به جمله اي مي گويند كه در ظاهر فعل ندارد فعل آن در ژرف ساخت يعني در تقدير و در نيَت گوينده باشد.
مثال:ايستادن ممنوع.

جمله اسنادي

جمله اسنادي: به جمله اي مي گويند كه از نهاد ، مسند و فعل ربطي ساخته شده باشد.
مثال :هوا سرد است.

جمله ساده

ساده: جمله اي است كه در آن تنها يك فعل به كار رفته باشد.
مثال: علي آمد .

جمله مستقل

جمله مستقل: به تنهايي مفهوم روشن و كاملي دارد.
مثال : آ زادي بزرگترين نعمت هاست.

جمله ناقص

جمله ناقص: به تنهايي مفهوم روشن و رسايي ندارد.
مثال :اگر وقت داشتم … .

جمله مثبت

مثبت: وقوع امري يا داشتن حالتي را خبر مي دهد .
مثال : مريم درس مي خواند .
مثال : كتاب را بر دار .

جمله منفي

منفي: وقوع امري يا داشتن حالتي را نفي مي كند .
مثال : مريم درس نمي خواند .

جمله معترضه

در ضمن جمله اصلي مي آيد و مفهومي يا نكته اي را توضيح مي دهد كه اگرآن را حذف كنيم خللي در معني و مفهوم جمله اصلي بديد نمي آيد.
مثال : استادم –رحمه الله- مرد كريمي بود .
مثال : بيهقي ، خدا بيامرزداو را ، مرد فاضلي بود .

جمله مركب

جمله هايي هستند كه معني آن ها با يك فعل تمام نمي شوند و براي آن كه معني كاملي را برسانند به چندين فعل نياز دارند، اين گونه جمله ها را كه از چندين قسمت تشكيل شده اند جمله مركب مي نامند .
اجزاي جمله مركب
پايه : آن قسمت از جمله مركب كه غالبا غرض اصلي را در بر دارد .
مثال : تا شير را باز كردم آب فوران كرد .
پايه
اجزاي جمله مركب
پيرو :آن قسمت كه همراه جمله ي پايه مي
آ يد و وابسته ي آن است .
مثال : تا شير را باز كردم آب فوران كرد .
پيرو
ساختمان فعل هاي ساده
فعلي است كه مصدر آن از بن ماضي + ن كه نشانه مصدر است ساخته مي شود.
فعل ساده فعلي است كه بن مضارع آن يك وازك باشد ،يعني قابل تقسيم به اجزاي
ديگرنباشد .
مثال: نال، خور از مصدر ناليدن و خوردن
ساختمان فعل هاي ساده
فعل هاي ساده پس از حذف ”ن“ از مصدر بن ماضي باقي مي ماند واز جهت تغييري كه از بن ماضي به بن مضارع انجام مي گيرد مي تواند به 8 گروه تقسيم شود.

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد دستور زبان فارسي 2 داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

نظرات (1)

1 دیدگاه برای طرح درس آماده در مورد دستور زبان فارسي 2 در قالب فايل پاورپوينت

 1. نمره 5 از 5

  حسین منوچهر (دانلود کننده فایل)

  سلام و خسته نباشید
  فایل رو دانلود کردم خواستم یک قدر دانی کنم سپاسگزارم و برای شما عزیزان آرزوی موفقیت روز افزون رو دارم

  • پشتیبانی وبسایت

   با سلام
   لطف می کنید

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

راهنمای دانلود کردن :

برای دیدن لینک دانلود باید هزینه آن را پرداخت کنید این فایل برای ما اعم از طراحي و بهينه سازي همچین نگه دارای در اینترنت دارای هزینه ای می باشد بر این لحاظ برای دیدن لینک دانلود باید هزینه اندکی برای حمایت از ما پرداخت کنید قیمت فایل در مقابل ارزش فایلی که دانلود خواهید کرد ناچیز می باشد

1.لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
2.همچنین در پنل کاربری شما نیز بصورت خودکار قرار می گیرد

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

گزارش مشکلات در مورد سایت

1.کاربران عزیز برای ارایه خدمات بهتر لطفا پیشنهاداد و مشکلاتی که در سایت مشاهده می کنید برای ما اطلاع دهید این نظرات و پیشنهادات شما عزیزان است که هر روز می توانیم خدمات بهتری را ارایه دهیم پس لطفا هر مشکلی که مربوط به سایت می باشد به ما از طریق پشتیبانی اطلاع دهید با تشکر از همراهی شما عزیزان. برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

ads
ads